You are currently viewing CRP Test Hemma – Snabbt Blodprov från Quicktest

CRP Test Hemma – Snabbt Blodprov från Quicktest

Vad är CRP prov? I denna artikel ska vi svara på den frågan samtidigt som vi presenterar hur du kan mäta ditt CRP värde med blodprov eller självtest.

CRP (C-reaktivt protein) är ett protein som bildas i levern och finns i blodet. CRP används som markör för att undersöka om du har en infektion eller en inflammation i kroppen. CRP testet har i stor utsträckning ersatt det gamla testet, sänkan, som användes för att mäta inflammation i kroppen. Det finns både självtester och kliniktester för CRP. Självtesterna ger ett resultat som indikerar på normala eller förhöjda nivåer medan ett kliniktest ger dig ett exakt svar på dina CRP nivåer. 

Innehåll: Vad är CRP prov

 • Vad är CRP prov?
 • CRP prov ersätter sänkan
 • När bör jag ta ett CRP prov?
 • CRP nivåer
 • Vad innebär ett högt CRP värde?
 • Hur kan jag göra ett CRP prov?
 • CRP prov via blodprov
 • CRP prov via självtest
 • För- och Nackdelar CRP prov
 • Sammanfattning – Vad är CRP prov?

Vad är CRP prov?

Om man ställer sig frågan vad är CRP prov? är det enkla svaret: Ett test för att mäta dina CRP-nivåer. Men vad är CRP?

CRP är ett protein i blodet och är en del av kroppens försvar mot bakterier. CRP står för C-reaktivt protein. Via ett CRP prov mäter man koncentrationen av just detta protein i blodet. CRP-värdet stiger vid en inflammation eller infektion i kroppen. 

CRP kallas också vardagligt för snabbsänka (även om det är en missvisande term då det inte har att göra med hur snabbt de röda blodkropparna sänks eller sjunker i ett blodprov). Man kan mäta CRP i både blodplasma (då kallat P-CRP) eller i serum (då kallat S-CRP).

CRP prov ersätter sänkan

CRP prov ersätter sänkningsreaktionen, SR eller sänkan som är ett gammalt prov. Analysen mäter hur snabbt röda blodkroppar klumpar ihop sig och sjunker tillsammans med en anti-koagulerande komponent i ett provrör under en timma. Inflammationer får röda blodkroppar att klumpa ihop sig. 

Fördelen med ett CRP prov (snabbsänka) mot vanlig sänka är att ett CRP prov går snabbt att göra (ca 10 minuter) och indikerar en akut inflammation (stiger upp 6 till 12 timmar efter infektion utbrutit) jämfört med sänkan som inte gör det. Sänkan syns först efter dagar då det tar tid för plasmaproteinerna (främst immunoglubliner och fibrinogen) att bildas och påverka hur blodkropparna sänks i ett mätprov. Blodkropparna sänker sig tätare mot botten normalt 

Vid inflammation kan man få hudrodnader - Ett CRP-test mäter om du har en akut inflammation - www.alyzme.se listar själ

Bild 1. Kronisk inflammation kan ge symptom som rodnad, svullnad, smärta och lokal temperaturstegring. En inflammation uppstår när kroppens försvar inte klarar av att hantera ett angrepp. 

När bör jag ta ett CRP prov?

Ett CRP test kan göras för att hålla koll på infektioner och sjukdomar som orsakar inflammation. Exempel på sådana sjukdomar kan vara cancer i lymfkörtlar (lymfom), sjukdomar i immunsystemet, svullnad av blodkärl i huvud och hals, smärtsam svullnad av vävnader som kantar och lederna (reumatoid atrit), svullnad och blödning i tarmarna (inflammatorisk tarmsjukdom) eller infektion av ett ben (osteomyelit). 

CRP kan också använda för att utvärdera en behandling för cancer eller infektion samt för att se om det finns en kronisk inflammation i kroppen.

CRP-nivåer

Hos friska person är CRP-halten oftast mycket låg, mindre än 3 milligram per liter (mg/L). De snabbtester som finns på marknaden kan inte mäta så låga nivåer och därför bedöms ofta värden mellan 5–10 mg/L som förhöjda nivåer vid akuta bedömningar (1). 

I vissa fall kan CRP halten bli så hög som 300m/L. Kraftiga virusinfektioner som influensa kan ge CRP-värden över 50 mg/L och en bakteriell lunginflammation ger ofta CRP-nivåer över 100 mg/L.

Vad innebär ett högt CRP värde?

Man kan få ett högt värde från sitt CRP prov på grund av infektioner eller långvariga sjukdomar. Ett CRP prov är inte så specifikt att det kan visa var inflammationen ligger eller vad som orsakar det. 

Det kan behövas ytterligare tester för att finna lokalisera inflammationen och för att finna orsaken till uppkomsten av inflammationen.

Hur gör jag ett CRP prov?

Inom sjukvården görs CRP prov regelbundet men det är först och främst om de misstänker inflammation eller infektion som CRP tas. Vill du ändå ta det kan du både gå och testa dig på klinik eller tom testa dig i ditt eget hem. Nedan listas några av de blodprov och självtester du kan beställa direkt idag. 

CRP Prov via Blodprov

Nedan listas de tester av CRP som du går och gör på en klinik. Du beställer testet på företagets hemsida (länken till testet finns under knappen köp) och går sedan och lämnar prov på anvisad klinik. I detta CRP prov så går du och lämnar ett blodprov. Därefter kan du logga in och få ditt testresultat online. 

Det här testet mäter CRP plus 32 andra markörer i ditt blod. Det kan vara fördelaktigt att inte bara kolla CRP utan också kolla efter skillnader i andra nivåer. Vill du slå på stort kan istället beställa en Hälsokontroll XL Plus som kostar 1995 kr men där du totalt kan mäta 43 markörer inklusive CRP.

När du gör köpet bokas du till en provtagning på en klinik i din närhet. Du besöker kliniken via drop in eller bokat besök och lämnar ett blodprov. Du får sedan svar online. 

CRP Prov via självtest

Nedan listas 

Det här testet testar…

Självtestet tas via…

För- och Nackdelar CRP prov

Fördelarna med att testa dig och kolla om du har ett förhöjt CRP-värde och en infektion eller på annat sätt är inflammerad är många. Du får reda på om något är fel och du kan söka behandling för det. 

Sammanfattning - Vad är ett CRP prov

Vi har här gått igenom vad ett CRP prov är. Vidare har vi förklarat att CRP står för C-reaktivt protein, att det är förknippat med och går upp ca 6 till 12 timmar efter en infektion, att det också kan gå upp pga en rad olika saker, samt hur du kan testa ditt CRP-värde på klinik eller i hemmet.   

 1.  https://www.1177.se/Gotland/behandling–hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/provtagning-och-matningar/blodprov/blodprov-crp/
 2.  https://werlabs.se/halsokontroll/inflammation/crp
 3.  https://www.quicktest.se/produkt/crp/?gclid=CjwKCAjwqqrmBRAAEiwAdpDXtNX_TfnCrknxdlyzLGj8JU6gI9e1-pB5VOgzjZf8bWVcWe3csBvK1BoC37QQAvD_BwE

Leave a Reply