You are currently viewing Vad är Borrelia och hur vet jag om jag är smittad?

Vad är Borrelia och hur vet jag om jag är smittad?

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. De vanligaste symptomen är en hudrodnad i form av en ring. Sjukdomen sprids via fästingar och finns i stora delar av Sverige. I denna artikel ska vi förklara följande frågor och underrubriker om borrelia (1).

Lär Dig Mer Om Borrelia Självtest

 • Vad är Borrelia och var finns det?
 • Vilka symptom ger borrelia?
 • Vilken behandling finns mot borrelia?
 • Kan man göra blodprov för borrelia?
 • Finns det vaccin mot borrelia?
 • Kan borrelia smitta?
 • Borrelia och TBE föreningen
 • List: Borrelia – självtester för hemmet
 • Fördelar och Nackdelar med Borrelia Självtest
 •  Sammanfattning om självtest Borrelia

Vad är Borrelia och var finns det?

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Borrelia är spritt över större delar av norra halvklotet och sjukdomen förekommer i hela Sverige. Riskområden med högre smittrisk är längst kusterna, framför allt i sydöstra delarna av Syd- och Mellansverige (1).

Vilka symptom ger borrelia?

Det vanligaste symptomet är hudrodnad i form av en ring eller flera ringar. Borrelia kan även ge upphov till fler symptom som trötthet, yrsel, huvudvärk samt värk i leder och muskler (1).

Vilken behandling finns mot borrelia?

Borrelia behandlas med antibiotika. Om du inte får behandling finns det risk för att infektionen sprider sig till nervsystemet och lederna (1).

Kan man göra blodprov för borrelia?

Om du har en hudrodnad i form av en ring som är större en fem centimeter i diameter brukar det räcka med att en läkare tittar på dig för att kunna ställa diagnosen borreliainfektion. Du kan få lämna blodprov om det finns misstanke om att sjukdomen har spridit sig i kroppen (1).

Finns det vaccin mot borrelia?

Det finns inget vaccin mot borrelia (1).

Kan borrelia smitta?

Du kan bli smittad om du blir biten av en fästing som bär på borreliabakterier. Om du blir biten tar det oftast minst ett dygn innan borreliabakterier överförs till dig. Om du tar bort fästingen snabbt minskar risken för att bli smittad (1).

Borrelia och TBE föreningen

Det finns mycket information om borrelia på Borrelia och TBE föreningens hemsida.

Borrelia och TBE föreningen är en svensk fristående ideell förening. Föreningen verkar för att uppmärksamma och sprida kunskap om sjukdomar som sprids via fästingar. De arbetar för prevention mot sjukdomarna, för att du ska få en säker diagnos, verksam behandling och adekvat vård baserat på gemensamma riktlinjer för hela landet. Föreningen är ett informationscentrum för samlad kunskap och forskning (2).

Lista: Borrelia - självtester för hemmet

Nedan listas de självtester du kan ta i ditt hem för att se om du bär på borrelia. Vi rekommenderar att du testar dig upprepade gånger över tid för att undvika att eventuella misstag vid testet ger fel testsvar.

Hemmatest för att analysera fästingsmitta och om du har borreliabakterier (BORR) i blodet, med resultat inom fem dagar. Provet har hög tillförlitlighet

Biomarkörer som täcks av provet: 

– Immunoglobulin-antikroppar (IgM) mot Borrelia 

– Antikroppar mot Borrelia (IgG)

Du tar blod ur ett eller flera fingrar tills du samlat mer än en halv milliliter i en medföljande provtub. Du registrerar provet och skickar sedan tillbaka det samma dag du tar det. Efter någon vecka kan du, med ditt anonyma provnummer, avläsa ditt resultat online.

Testet är inte kvantitativt utan säger bara om du har eller inte har borrelia. Det tar 10 minuter och svaret har en tillförlitlighet på 93%. 

Hög tillförlitlighet – testet gör du hemma – svar direkt

Testet detekterar antikroppen IgM (Immunoglobulin M) som produceras för att bekämpa borreliainfektionen. Därför är testet mycket tillförlitligt. Testet gör du genom ett snabbt och smärtfritt stick i fingret, en droppe blod i testkassetten – vänta några minuter sen vet du. Enkelt!

Borreliatestet från Quicktest är mycket tillförlitligt och säkert – det är dessutom CE-märkt.

Borrelia Självtest - Fördelar och Nackdelar

Fördelar

 • Kan upptäcka Borrelia innan du får synliga symptom
 • Hög tillförlitlighet
 • Borrelia kan ge diffusa synliga symptom
Nackdelar
 • Testet är inte 100% tillförlitligt
 • Om du har synliga symptom kan du söka vård direkt antingen till en fysisk vårdcentral eller en digital vårdcentral

 

Sammanfattning om självtest borrelia

I den här artikeln har vi tagit upp vad borrelia är, hur symtomen för smittan är, var den kommer ifrån och hur du kan testa dig hemma om du misstänker att du fått borrelia. 

Anledningen till att köpa ett självtest bör vara att du vet att du har blivit biten men inte fått några synliga Borrelia symptom. Om du har synliga Borrelia symptom bör du söka vård istället.

 1.  https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/infektioner/infektioner-pa-huden/borrelia/
 2.  https://borrelia-tbe.se/

Search console 2020-07-03 (en månad och 16 månader bakåt) 

Borreliatest vårdcentral

Hur testar man Borrelia

Borrelia test

Borrelia test apoteket

Borrelia självtest

Borrelia trötthet

Borrelia symtom

Borrelia symtom lista

Borrelia yrsel

Hur testar man sig för borrelia

Werlabs borrelia

Leave a Reply