You are currently viewing Ny studie: Självtesta livermoderhalscancer som 60+ hemma och upptäck cancer bättre än vanlig screening

Ny studie: Självtesta livermoderhalscancer som 60+ hemma och upptäck cancer bättre än vanlig screening

En studie från slutet av 2018 gjort på Uppsala universitet och publicerad i den prestigefulla tidskriften Plos One visar att man även i äldre kvinnor kan upptäcka livmoderhalscancer genom att genomföra enkla HPV-test hemma.

Studien visade också att det var mycket mer sannolikt att upptäcka livmoderhalscancer hos kvinnor över 60 år med ett HPV-test taget i hemmet än med det vanliga cellprovet.

Slutsatsen är att kvinnor över 60 år också därför bör HPV-testas regelbundet.

I botten av artikeln hittar du självtest och andra HPV-test du kan beställa hem för att testa dig själv på egen hand om du inte vill vänta.

Om Alyzme.se och artikeln
Vi på Alyzme.se är inte läkare eller vårdgivare. Alyzme.se är en sida som drivs av några universitetsutbildade personer med kandidat och master i Biomedicin, Bioteknik, Kemi och Infektionsbiologi. Vi finansierar sidan genom annonser och marknadsfört material i artiklar, så som denna, och på andra delar av Alyzme.se.

Alla artiklar använder vetenskapliga och evidensbaserade källor. Ha dock i åtanke att det idag finns ett överflöd av publiserad forskning och den är omöjlig att helt överblicka. Data som precenteras i artiklarna kan därför inte alltid nödvändgitvis inte överlappa och ge en exakt helhet utan kan omenat vara driven åt ett visst håll. Vi arbetar dock kontinueligt för att rätta till eventuella fel.

Rubriker artikel HPV-studie

Vad är livmoderhalscancer och vad är kopplingen till Human Pappiloma Virus (HPV)

Livmoderhalscancer, också kallad cervical cancer, drabbar i Sverige idag circa 560 kvinnor per år (2018), och av dessa kommer nästan 40% att dö av sjukdommen (ICO/IARC Information Centre 2019). Räknat i världen är det över 600,000 kvinnor som varje år drabbas av cerivcal cancer (Bansal et al., 2016). 

Man säger att 15% av alla cancerfall är orsakade av virus och där står viruset Human pappilomavirus (HPV) för hela 90% av alla livmoderhalscancerfall samt 70% av alla fall av vaginal cancer  (Bansal et al., 2016)

Man upptäckte tidigt att nunnor hade en mycket lägre riska att utveckla livmoderhalscancer än vanliga kvinnor. Man drog snart slutsatsen att detta var pga av att HPV-viruset, som till stor del är skyldig till utvecklandet av cancern, smittar via sexuell kontakt. Även män kan påverkas av viruset och få penis, svalg eller analcancer, även om förekomsten är mycket lägre än för livmoderhalscancer. 

Kroppen kan själv ta hand om HPV-viruset men när den inte mäktar med eller om viruset ständigt återkommer ökar risken för livmoderhalscancer och andra cancerformer mer och mer. 

 
Screening av cellförändringar och HPV-testning upphör 60-64 år - testa dig själv för virustet HPV - alyzme.se

Bild 1. Det är vanligare än man tidigare trott med sexuell aktivitet hos äldre kvinnor. Det är därför också väldigt viktigt att testa för HPV-infektion hos kvinnor över 60.

Den nya studien från Uppsala Universitet som visar att även kvinnor över 60 år bör HPV-testas

(publicerad 5 december 2018)

En nyligen gjord studie vid Uppsala Universitet, ledd av professor Matts Olovsson, och som publicerats i den prestigefulla tidskriften PLOS ONE, visar att cirka 8 av 10 kvinnor i åldersgruppen över 60 år som har cellförändringar på livmoderhalsen missas vid normal cellscreening (Lindström et al., 2018). 

Åldersgruppen visar sig vara svårare att analysera med den vanligare screeningmetoden. Detta gör att bara cirka 2 av 10 med cellförändringar upptäcks och att tidig viktig behandling inte kan sättas in för de andra 8. 

Samtidigt upphör den automatiska screeningen av det sexuellt överförda viruset Human Papillomavirus (HPV) vid 60-64 år (Socialstyrelsen, 2015). Även om HPV-viruset normalt tas om hand och bort av kroppens immunförsvar själv är det sedan länge känt att kvinnor som bär på viruset under en längre tid har en mycket högre risk att utveckla livmoderhalscancer. Samma sak gäller för män att utveckla cancer i penis, svalg och anal men den gruppen är dock mindre än för livmoderhalscancer. 

Att följa och se om en kvinna bär på HPV en längre tid är därför också en viktig kontroll för att hålla koll på om hon också kan ha cellförändringar på livmoderhalsen. Och det var också vad den här studien gjorde. 

STUDIENS RESULTAT 

375 kvinnor i från varje åldersgrupp på 60, 65, 70 och 75 år ombads vara med i studien.  

Totalt 893 av 1500 (59.5%) inbjudna kvinnor deltog och testade sig själva med ett HPV test hemma.

Av dessa 893 kvinnor visade sid 4.4 % (39 stycken) vara HPV-positiva.

Dessa 39 kvinnor ombads att testa sig igen med ett HPV-test hemma efter i genomsnitt 5.5 månader.

Av ursprungsgruppen på 893 testade bar då fortfarande 22 av dessa 39 kvinnorna på HPV-viruset

Av dessa 22 upptäcktes svårare cellförändringar (kallat CIN2) hos några av kvinnorna och cellförändringar (kallat dysplasia) hos 16 av kvinnorna. 

Slutligen av de 16 kvinnorna med cellförändringar visade det sig att 13 av dessa hade normal cytologi som skulle ha missats vid en normal screening. Detta motsvarar en felbedömning av risken att utveckla livmoderhalscancer hos 81.5% av kvinnorna.

STUDIENS SLUTSATS
Studien rekommenderar därför att en regelbunden testning för HPV också bör ske för kvinnor över 60 år då detta är ett bra sätt att upptäcka livmoderhalscancer orsakad av HPV. 

Processen att utveckla cancer från cellförändringar orsakade av HPV till livmoderhalscancer tar circa 10-15 år (Praktisk Medicin, 2020). 

Hemmatest för HPV som du kan beställa hem idag

Human Papiloma Virus (HPV) smittar sexuellt och är mer förekommande hos människor med ett aktivt sexliv. Även vid äldre ålder är många människor fortfarande sexuellt aktiva. Det är också därför vanligt att den gruppen också drabbas av HPV (4.4% av kvinnorna enligt studien från Uppsala Univeristet). 

En långvarig exponering och infektion av HPV är kopplat till ökad risk för cervical cancer, också kallat livmoderhalscancer, Det är därför viktigt att veta om man bär på HPV. Speciellt när det enligt den beskrivna studien visat sig att normal screening till stor del kan missa cellförändringar hos äldre kvinnor.

Om man misstänker att man smittats är det därför viktigt att man screenar sig. Bär man på viruset bör man screena sig igen efter någon månad. Bär man fortfarande på viruset bör man uppsöka läkare. 

Eftersom HPV-testning och provtagning inom vården inte sker för 60-åringar och äldre får man idag testa sig själv. Det finns idag självtest man kan ta för detta, bla frånLetsGetChecked. Testet är enkelt och du gör det hemma i all anonymitet. Nedan har vi lagt in en beskrivning av testet med en direktlänk till där du beställer det.

Genom att själv testa sig för HPV på äldre dar kan man upptäcka om man bär på HPV-viruset. Man kan därmed bevaka om man har en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer och upptäcka den tidigare och inte vara en av de 30% som får livmodehalscancer över 60 års ålder. 

HPV (Humant papillomavirus) -
Självtest för HPV

Märke

Provtyp och test

Pris

Självtest hemma, svabb av vaginalvätska som skickas på analys med förbetalt paket

Testar högrisktyper av HPV 16, 18, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 66 och 68
LetsGetCheckeds Egen Beskrivning

Lets Get Checkeds HPV-test

HPV typ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68.

Beskrivning från Lets Get CHecked

LegsGetCheckeds självtest för humant papillomvirus (HPV)

LegsGetCheckeds självtest för humant papillomvirus (HPV) är till för kvinnor för att upptäcka högriskstammar som orsakar livmoderhalscancer.

Insamlingsmetod av prov

Insamlingsmetod är visa en svabb av vätska från livmoderhalsen (Cervical Swab Sample).

Om HPV

Humant papillomavirus (HPV) överförs genom sexuell kontakt och orsakar nästan 100% av alla fall av livmoderhalscancer hos kvinnor. Det uppskattas att 1 av 2 kommer att drabbas av viruset under deras livstid. Liksom de flesta STI: er är HPV symptomlöst och kräver ett test för att upptäcka viruset.

Om HPV-testet

HPV-testet upptäcker stammar som anses vara av högt bidragande för att utveckla livmoderhalscancer.

Vem bör göra HPV-testet?
  • Du är över 21 år
  • Du har haft hud-mot-hudkontakt med någon som bär HPV-viruset
  • Du har haft oskyddat sex
  • Din mamma bar HPV-viruset under din födelse
  • Du har inte fått ett HPV-vaccin
Hur lång tid tar HPV-testet?

HPV-prover tar 5 – 7 dagar att bearbeta i laboratoriet. Det bör ta tio dagar att slutföra hela processen totalt.

Hur Självtestet går till

1.
Beställ självtestet
Välj & beställ självtestet på LetsGetCheckeds hemsida (se länk till testet ovan).

2. 
Ta prov och posta tillbaka direkt
2 A. Ta självtestet enligt medföljande instruktioner (engelska)
2 B. Aktivera sedan testet med det nummer det har på deres hemsida. Testet måste vara aktiverat för att labbet ska analysera ditt prov. Du kan göra det här: 
Aktivera Lets Get Checkeds självtest.
2 C. Direkt när du tagit provet och aktierat det lägger du det i medföljande förpackning och lämnar in det på en upphämtningsplatsen för det använda leveransbolaget.

3. 
Ta del av dina provsvar
Du får SMS eller email under alla delar av leverans och analys för att veta statusen hos ditt prov.
För att se ditt helt anonyma provsvar och LetsGetCheckeds läkares kommentar (engelska) loggar du in på deras hemsida (ca 5-10 dagar efter skickat prov): 
Inloggning provsvar LetsGetChecked självtest.

Självtest hemma, svabb av vaginalvätska som skickas på analys med förbetalt paket

Högrisktyper av HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68

Dynamic Codes egen Beskrivning

Dynamic COdes HPV-test

HPV typ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68.

Beskrivning från Dynamic Code om testet

Dynamic Codes självtest för HPV (humant papillomvirus) - OBS TILLGÄNGLIGT FÖRST VÅREN 2021

Testa dig för HPV som kan orsaka cancer – säkert och bekvämt hemma. 

Testar de 14 virusstammarna som kan orsaka cancer

Enkel provtagning hemma

Svar inom 5 vardagar efter provet ankommit till laboratoriet

Om HPV-virus

HPV, humant papillomvirus, är en grupp på över 200 virus som kan smitta vid hud- eller slemhinnekontakt, som vid oskyddat sex. De 14 HPV-stammarna som kan ge upphov till cellförändringar och cancer benämns som högriskstammar och detekteras i detta test. 

De flesta får en HPV-infektion någon gång i livet. Oftast märker man det inte, då den sällan ger några symptom och brukar läka ut av sig själv inom två år. En kvardröjande infektion kan dock leda till cellförändringar och i förlängningen cancer. Därför är det viktigt att du som kvinna testar dig regelbundet. 

Om HPV

Humant papillomavirus (HPV) överförs genom sexuell kontakt och orsakar nästan 100% av alla fall av livmoderhalscancer hos kvinnor. Det uppskattas att 1 av 2 kommer att drabbas av viruset under deras livstid. Liksom de flesta STI: er är HPV symptomlöst och kräver ett test för att upptäcka viruset.

Hur du testar dig hemma för HPV

Provet tar du genom att föra in provtagningspinnen i vaginan och trycka den mjuka delen mot vaginalväggen. Allt du behöver för att ta provet och skicka tillbaka det finns i förpackningen.

Analysen görs sedan i Dynamic Codes kvalitetssäkrade laboratorium och ger dig ett säkert svar. 

Om en infektion upptäcks är det viktigt att hålla koll på hur den utvecklas och om cellförändringar uppstår.

Kompletterar de nationella insatserna

Från och med 2010 vaccineras alla flickor för HPV i Sverige. Vaccinationen skyddar mot nio högriskstammar och har man inte tidigare utsatts för infektion av de specifika stammarna ger vaccinet 70–90 % skydd. Man har alltså inte 100 % skydd även om man är vaccinerad. 

I Sverige screenas alla kvinnor i åldrarna 23–64 år för HPV och cellförändringar. Det är mycket viktigt att gå på sina screeningbesök för att tidigt hitta eventuella infektioner och cellförändringar, men trots det uteblir var femte kvinna från screeningen. Dynamic Codes test kompletterar HPV-testningen i screeningprogrammet, gör det möjligt att följa upp HPV-infektioner på ett smidigare sätt och gör det enklare för dig som vill testa dig oftare.

Kompletterar de nationella insatserna

Från och med 2010 vaccineras alla flickor för HPV i Sverige. Vaccinationen skyddar mot nio högriskstammar och har man inte tidigare utsatts för infektion av de specifika stammarna ger vaccinet 70–90 % skydd. Man har alltså inte 100 % skydd även om man är vaccinerad. 

I Sverige screenas alla kvinnor i åldrarna 23–64 år för HPV och cellförändringar. Det är mycket viktigt att gå på sina screeningbesök för att tidigt hitta eventuella infektioner och cellförändringar, men trots det uteblir var femte kvinna från screeningen. Dynamic Codes test kompletterar HPV-testningen i screeningprogrammet, gör det möjligt att följa upp HPV-infektioner på ett smidigare sätt och gör det enklare för dig som vill testa dig oftare.

Från produktbladet till Dynamic Codes HPV-test

HPV (humant papillomvirus) är en grupp på över 200 st olika virusstammar som smittar mellan hud och slemhinnor när de kommer i kontakt med varandra. Några typer av HPV kan ge genitala vårtor (kondylom) och andra kan orsaka cellförändringar som kan leda till cancer. 

De 14 st HPV-stammarna som kan ge upphov till cancer benämns som högriskstammar och består av HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68. Högriskstammarna orsakar 99 % av alla fall av livmoderhalscancer. En infektion orsakad av en högriskstam kan endast utvecklas till livmoderhalscancer om infektionen är kvardröjande och ger upphov till cellförändringar, men detta går att undvika genom att hålla koll på eventuella infektioner och förändringar.

Ungefär 90 % av alla människor kommer få en HPV-infektion någon gång i livet, men de allra flesta av dessa infektioner läker ut av sig själv inom 2 år. HPV-infektioner ger sällan några symptom och just därför är det viktigt att testa sig regelbundet för att upptäcka dessa infektioner.

Idag vaccineras alla flickor, och från hösten 2020 även pojkar, för HPV i Sverige. Vaccinationen skyddar mot 9 st högriskstammar av HPV och har man inte tidigare utsatts för en infektion av de specifika stammarna ger vaccinet 70–90 % skydd.

I Sverige screenas alla kvinnor i åldrarna 23–64 år för HPV och cellförändringar. Mellan 23–50 år kallas du som kvinna vart tredje år för att därefter kallas var sjunde år mellan 50–64 år. Det är mycket viktigt att gå på sina screeningbesök för att tidigt hitta eventuella infektioner och förändringar, men trots det uteblir var femte kvinna från screeningen. Dynamic Code erbjuder därför ett självtest för HPV för kvinnor som detekterar alla 14 st högriskstammar. Detta gör det möjligt för dig att på egen hand ta ett HPV-test genom ett enkelt vaginalprov.

Om provsvaret är positivt får du snabbt och enkelt kontakt med en digital vårdgivare som hjälper dig vidare

Dynamic Codes beskrivning i produktbladet "OM TESTET"
Utveckling av testet

Testet är framtaget enligt Dynamic Codes riktlinjer för kvalitet och bygger på solid teknisk grund med välbeprövad PCR-metodik samt på minst två, av varandra oberoende, vetenskapliga studier som stödjer kopplingen mellan diagnos och den genetiska analysen.

Medicinsk expert

Dynamic Codes test för HPV för kvinna är granskat av vår medicinska expert Dr. Per-GöranLarsson, professor inom obstetrik och gynekologi.

Provtagningsmetodik

I enighet med IVD direktivet 98/79/EC har studier genomförts för att säkerställa att provtagningspaketens instruktioner förstås av lekmän. Studierna visar att instruktionerna för Dynamic Codes HPV-test för kvinna både är tydliga och säkra.

Instruktionerna innefattar hur provet ska tas, skickas och hur analyssvaret ska hämtas. Provet tas genom ett enkelt vaginalprov.

Analysmetodik

I Dynamic Codes HPV-test för kvinna används en egenutvecklad analysmetod för att detektera de 14 st högriskstammarna av HPV som kan orsaka livmoderhalscancer. Analysmetoden är baserad på PCR och detekterar HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. 

Testets prestanda

Dynamic Codes analysmetod har validerats genom att jämföra erhållna resultat, för 383 st prover, mot resultatet från två externa labratorium vid detektion av HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Baserat på resultaten från valideringen erhölls sensitivitet: 89,5 %, specificitet: 93,9 % och säkerhet: 90,6 % för de 14 st högriskstammarna.

Kvalitet

Dynamic Code är ansvariga för tillverkningen av provtagningspaketen som är CE-märkta enligt IVD direktivet 98/79/EC, MDD direktivet 93/42/ EEC och därtill tillkommande lagändringar. Dynamic Codes HPV-test för kvinna är registrerat hos Läkemedelsverket och finns därmed i EUDAMED, den europeiska databasen för medicinteknik. Dynamic Codes laboratorium är kvalitetssäkrat

Hur Självtestet går till

1.
Beställ självtestet
Välj & beställ självtestet på Dynamic Codes hemsida (se länk till testet ovan). Det tar ca 1-3 dagar för provet att levereras till dig. Det levereras i ett vitt diskret brev utan logga.

2. 
Ta prov och posta tillbaka direkt
2 A. Ta självtestet enligt medföljande instruktioner
2 B. Direkt när du tagit provet lägger du det i den medföljande förpackning och lämnar in det på en upphämtningsplatsen för det använda leveransbolaget.
När väl Dynamic Code har tagit emot ditt prov tar det 1-10 dagar att få sitt provsvar beroende på analys. För samtliga könssjukdomar är svarstiden 24 timmar och enbart några få analyser tar längre än några dagar. 

3. 
Ta del av dina provsvar
Du kan ta del av ditt provsvar  hittar den personliga koden bak på bipacksedeln (längst ner med 10 siffror och 4 bokstäver) i förpackningen (OBS, var noga att spara den då det är enbart den som knyter ditt prov till dig). Med den kan du hämta ditt svar på Dynamic Codes sida hamta testsvar analyssvar sex månader efter analys. Spara ned ditt provsvar på en dator eller skriv ut för att ha det kvar.

Kondylom test hemma

Med kondylom menas små synliga vårtor och utslag som orsakas av HPV-virus. Dock är det andra typer av HPV-virus som orsakar kondylom än de som orsakar livmoderhalscancer (1177 Vårdguiden 2018-02-18)

Eftersom 90% av kondylom, eller genitala vårtor, orsakas av HPV-virus 6 och 11 (Kumar et al 2022) kan du inte HPV-testa dig med ovan självtest för att se om du har kondylom.  

För kondylom kan du istället gå på symptomen. De visas inte alltid men brukar ses som vårtor eller missfärgningar runt könsorgan och anal, med en hudfärgad eller rosa mot lila ton, kunna vara ensamma men oftast sitta i grupp, inte göra ont men kan ibland ge klåda, blöda och ge besvär vid samlag (1177 Vårdguiden 2018-02-18).  

Glöm också inte att ta vårdkontakt för att utreda vidare. Kondylom försvinner med tiden men det kan ta upp till mellan 12 och 18 månader och det finns vissa behandlingar (Kumar et al 2022). Nedan visas några bilder på hur kondylom kan se ut hos män och kvinnor    

Symtom kondylom Man genitala vårtor HPV-virus testa dynamic code och andra självtest alyzme.se

Bild 2. Symtomen vid kondylom hos kvinna. Det behöver nödvändigtvis inte synas utan ibland har man smitta utan symptom. Bilden är lånad från Kumar et al 2022 Genital Warts, StatPearls.

Symtom kondylom Man genitala vårtor HPV-virus testa dynamic code och andra självtest alyzme.se

Bild 3. Symtomen vid kondylom hos man. Det behöver nödvändigtvis inte synas utan ibland har man smitta utan symptom. Bilden är lånad från Kumar et al 2022 Genital Warts, StatPearls.

Självtest för andra könssjukdommar

Dynamic Code har också andra självtest för könssjukdommar såsom Klamydia Kvinna, Klamydia ManGonorre Kvinna, Gonorre Man Mykoplasma Kvinna, Mykoplasma Man, samt tre fyratestpaket med de ovan plus Trikomonas kallade Fyra könssjukdomar manFyra könssjukdomar kvinna, och Fyra könssjukdomar – genitalt, oralt, analt

I artikeln har vi gått igenom en ny studie från Uppsala Universitet som berättar att 30% av fallen med livmoderhalscancer sker hos kvinnor över 60 år. Studien visade att det är ett problem att kvinnorna över 60 år inte testas för HPV-virus som kan ge upphov till livmoderhalscancer, samt mest skrämmande, att vid den normala screeningen för livmoderhalscancer hos kvinnor över 60 år så missas över 80% av kvinnorna med cellförändringar.

Slutsatsen av studien är att kvinnor över 60 år bör HPV-testas mer regelbundet för att bättre upptäcka livmoderhalscancer. 

Vill du hitta och jämföra fler självtest du kan ta i ditt hem så hittar du alla dessa här: jämför snabbtest, hemtest och självtest för test av brist eller sjukdom. Vill du istället gå och lämna ett blodprov via ett provtagningsställe så hittar du alla möjliga analyser här: Jämför hälsoanalyser och blodanalyser tagna via blodprov.

Vanligaste frågorna Klick Exponeringar CTR position

vad är hpv 0 329 0 % 31,2

kondylom test hemma 5 227 2,2 % 10,3

hpv smitta 0 181 0 % 82,6

testa sig för hpv 3 148 2 % 10,7

hur smittar kondylom 0 116 0 % 83,1

kondylom test 0 92 0 % 71,6

hpv självtest köpa 0 80 0 % 9,1

hur smittar hpv 0 79 0 % 60,2

hpv test hemma 0 72 0 % 38,5

hpv test beställ 2 68 2,9 % 7,7

hpv prov 0 57 0 % 95,7

hpv hemtest 1 52 1,9 % 43,6

hpv test män 0 49 0 % 69,4

hpv virus män 1 46 2,2 % 86,5

hpv killar 0 43 0 % 74,4

beställa hpv test 1 42 2,4 % 15,7

hur testar man sig för hpv 5 35 14,3 % 4,1

kvinnans könsorgan delar test 0 31 0 % 47,2

svalgcancer 0 30 0 % 73

hpv-virus svalgcancer 1 27 3,7 % 22,2

kan män testa sig för hpv 0 27 0 % 31,3

hpv virus 0 24 0 % 85,6

hpv virus smitta 0 24 0 % 68

hpv män test 0 23 0 % 62,1

hemtest hpv 0 22 0 % 42

kondylom i slidan 0 22 0 % 95,8

svalgcancer symptom 0 22 0 % 25,6

hpv test 0 20 0 % 78,7

hur testar man sig för kondylom 0 18 0 % 45,1

hpv virus test man 0 17 0 % 28,4

kondylom behandling hemma 0 16 0 % 46,6

testa sig för kondylom 0 16 0 % 53,1

test hpv 0 15 0 % 86,4

hpv virus hos män 0 13 0 % 81,8

hpv test man 0 11 0 % 31,6

hpv virus symtom 0 11 0 % 80,3

självtest hpv 1 10 10 % 73,7

vad är hpv virus 0 10 0 % 38,2

vad är hpv virus cancer 0 10 0 % 58,1

hpv blodprov 1 9 11,1 % 5,9

hpv provtagning 0 9 0 % 94,7

hpv virus i halsen 0 9 0 % 79,6

testa hpv 0 9 0 % 10,4

kondylom i halsen 0 8 0 % 79,4

vad är hvp 0 8 0 % 10,8

hpv vaccin killar 0 7 0 % 87,7

hpv-test man 0 7 0 % 72,4

hpv symptom man 0 6 0 % 69

test kondylom 0 6 0 % 82

vårtor i underlivet inte kondylom 0 6 0 % 96,2

hpv virus killar 0 5 0 % 53,6

hur smittas kondylom 0 5 0 % 85

kondylom symptom 0 5 0 % 91,6

symptom kondylom 0 5 0 % 93,4

Leave a Reply