Ny studie: Självtesta livermoderhalscancer som 60+ hemma och upptäck cancer bättre än vanlig screening

Ny studie: Självtesta livermoderhalscancer som 60+ hemma och upptäck cancer bättre än vanlig screening

En ny studie gjort på Uppsala universitet och publicerad i den prestigefulla tidskriften Plos One visar att man även i äldre kvinnor kan upptäcka livmoderhalscancer genom att genomföra enkla HPV-test hemma. Studien visade också att det var mycket mer sannolikt att upptäcka livmoderhalscancer hos kvinnor över 60 år med ett HPV-test taget i hemmet än med det vanliga cellprovet. Slutsatsen är att kvinnor över 60 år också därför bör HPV-testas regelbundet.
I botten av artikeln hittar du ett HPV-test du kan beställa hem för att testa dig själv på egen hand om du inte vill vänta.

Vad den här artikeln tar upp

  • Vad är livmoderhalscancer och vad är kopplingen till Human Pappiloma Virus (HPV)
  • Den nya studien från Uppsala Univeristet som visar att även kvinnor över 60 år bör HPV-testas 
  •  Hemmatest för HPV som du kan beställa hem idag
  • Sammanfattning och slutsats

Vad är livmoderhalscancer och vad är kopplingen till Human Pappiloma Virus (HPV)

Livmoderhalscancer, också kallad cervical cancer, drabbar i Sverige idag circa 560 kvinnor per år, och av dessa kommer nästan 40% att dö av sjukdommen (1). Räknat i världen är det över 600,000 kvinnor som varje år drabbas av cerivcal cancer (2). 

Man säger att 15% av alla cancerfall är orsakade av virus och där står viruset Human pappilomavirus (HPV) för hela 90% av alla fall av livmoderhalscancer samt 70% av alla fall av vaginal cancer (2). 

Man upptäckte tidigt att nunnor hade en mycket lägre riska att utveckla livmoderhalscancer än vanliga kvinnor och man drog snart slutsatsen att det är på grund av att HPV-viruset, som till stor del är skyldig till utvecklandet av cancern, smittar via sexual contact. Även män kan påverkas av viruset och få penis, svalg eller analcancer av det, även om förekomsten här är mycket lägre än för livmoderhalscancer. 

Kroppen kan själv ta hand om HPV-viruset men när den inte mäktar med eller om viruset ständigt återkommer ökar risken för livmoderhalscancer och andra cancerformer mer och mer. 


Sexuellt aktiv äldre kvinna -www.alyzme.se testa din HPV status hemifrån med ett enkelt test - det är även viktigt för äldre kvinnor

Bild 1. Det är vanligare än man tidigare trott med sexuell aktivitet hos äldre kvinnor. Det är därför också väldigt viktigt att testa sig för HPV-infektion hos kvinnor över 60.

Den nya studien från Uppsala Universitet som visar att även kvinnor över 60 år bör HPV-testas

(publicerad 5 december 2018)

En nyligen gjord studie vid Uppsala Universitet, ledd av professor Matts Olovsson, och som publicerats i den prestigefulla tidskriften PLOS ONE visar att cirka 8 av 10 kvinnor i åldersgruppen över 60 år och som har cellförändringar på livmoderhalsen missas vid normal cellscreening (3). Åldersgruppen visar sig vara svårare att analysera med den vanligare screeningmetoden. Detta gör att bara cirka 2 av 10 upptäcks och att tidig viktig behandling inte kan sättas in för de andra 8. 

Samtidigt så upphör den automatiska screeningen av det sexuellt överförda viruset Human Papillomavirus (HPV) vid 60-64 år. HPV-viruset tas normalt om hand och bort av kroppens immunförsvar själv. Dock är det sedan länge känt att kvinnor som bär på viruset under en längre tid har mycket högre risk att utveckla livmoderhalscancer. Samma sak gäller för män med peniscancer samt svalg och analcancer men den gruppen är dock mindre än för livmoderhalscancer. 

Att följa och se om en kvinna bär på HPV en längre tid är därför en viktig faktor för att hålla koll på om hon också kan ha cellförändringar på livmoderhalsen. Och det var också vad den här studien gjorde. 

STUDIENS RESULTAT 

375 kvinnor i från varje åldersgrupp på 60, 65, 70 och 75 år ombads vara med i studien.  

Totalt 893 av 1500 (59.5%) inbjudna kvinnor deltog och testade sig själva med ett HPV test hemma.

Av dessa 893 kvinnor visade sid 4.4 % (39 stycken) vara HPV-positiva.

Dessa 39 kvinnor ombads att testa sig igen med ett HPV-test hemma efter i genomsnitt 5.5 månader.

Av ursprungsgruppen på 893 testade bar då fortfarande 22 av dessa 39 kvinnorna på HPV-viruset

Av dessa 22 upptäcktes svårare cellförändringar (kallat CIN2) hos några av kvinnorna och cellförändringar (kallat dysplasia) hos 16 av kvinnorna. 

Slutligen av de 16 kvinnorna med cellförändringar visade det sig att 13 av dessa hade normal cytologi och skulle ha missats vid en normal screening. Detta motsvarar 81.5% av kvinnorna.

STUDIENS SLUTSATS
Studien rekommenderar därför att en regelbunden testning för HPV också bör ske för kvinnor över 60 år då detta är ett bra sätt att upptäcka livmoderhalscancer orsakad av HPV. 

Processen att utveckla cancer från cellförändringar orsakade av HPV till livmoderhalscancer tar circa 10-15 år (4).

Hemmatest för HPV som du kan beställa hem idag

Human Papiloma Virus (HPV) och som smittar sexuellt är mer förekommande hos människor med ett aktivt sexliv. Även vid äldre ålder är många människor fortfarande sexuellt aktiva. Det är också därför vanligt att den gruppen också drabbas av HPV (4.4% av kvinnorna i den här Uppsala Univeristets-studien). Efter långvarig exponering till HPV är kopplat till cervical cancer, också kallat livmoderhalscancer, är det viktigt att veta om man bär på HPV. Speciellt nu när det visat sig att normal screening till stor del kan missa cellförändringarna. Om man misstänker att man smittats är det därför viktigt att man screenar sig. Bär man på viruset bör man screena sig igen efter någon månad. Bär man fortfarande på viruset bör man uppsöka läkare. 

Eftersom HPV-testning och provtagning inom vården inte sker för 60-åringar och äldre får man idag testa sig själv. Det enda självtest som finns för HPV att beställa idag är från LetsGetChecked. Testet är enkelt och du gör det hemma i all anonymitet. Nedan har vi lagt in en beskrivning av testet med en direktlänk till där du beställer det.

Genom att själv testa testa sig för HPV på äldre dar kan man upptäcka om man bär på HPV-viruset. Man kan därmed bevaka om man har en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer och upptäcka den tidigare och inte vara en av de 30% som får livmodehalscancer och är över 60 år. 

LetsGetCheckeds HPV-test för kvinnor för att upptäcka högrisktyper av HPV-viruset som leder till livmoderhalscancer. Följande högrisktyper detekteras: 16, 18, 13, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66 and 68.

Beställ hem testet och samla ett prov av vaginalvätska på morgonen på en medföljande svabb. Du aktieverar testet samtidigt med en speciell kod. Koden håller sedan rätt på ditt test. Packa sedan ner provet och posta det med det medföljande brevet. Gör detta samma dag. Tydliga instruktioner till allt detta medföljer i paketet du får hem med posten. När provet väl har kommit till laboratoriet tar analysen circa 5-7 dagar. Efter det kommer du kunna logga in på hemsidan och se dina resultat. Tiden från beställning till resultat är circa 2 veckor beroende på varians i mängden analyser. Hemmatestet är helt anonymt och diskret.

Sammanfattning och slutsats

Den här artikeln har berättat om en ny studie från Uppsala Universitet som berättar att 30% av fallen med livmoderhalscancer sker hos kvinnor över 60 år. Studien visade att det är ett problem att kvinnorna över 60 år inte testas för HPV-virus som kan ge upphov till livmoderhalscancer, samt mest skrämmande, att vid den normala screeningen för livmoderhalscancer hos kvinnor över 60 år så missas över 80% av kvinnorna som har cellförändringar. Slutsatsen av studien är att kvinnor över 60 år bör HPV-testas mer regelbundet för att bättre upptäcka livmoderhalscancer. 

  1. https://hpvcentre.net/statistics/reports/SWE_FS.pdf
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4830161/
  3. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207714
  4. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/cellforandringar-cervixcancer-hpv-humant-p/

Leave a Reply