You are currently viewing Medisera eller Werlabs? – Jämför Hälsokontroller via blodprov

Medisera eller Werlabs? – Jämför Hälsokontroller via blodprov

Ska jag välja Medisera eller Werlabs för att göra en hälsokontroll via blodprov? Ska jag välja det största och mest omfattande hälsopaketet eller ett mer nischat och specialanpassad hälsokontroll?

Vi jämför Medisera och Werlabs samt olika produkter i form av hälsokontroller via blodprov som de erbjuder.

Provet tas på ett provtagningsställe av utbildad personal och skickas till ett laboratorium med avancerad utrustning för specifik analys. Du erhåller provsvaren digitalt när du loggar in på hemsidan med Bank-ID efter en, upp till ett par dagar.

Först jämför vi alla hälsokontroller som både Medisera och Werlabs erbjuder. Olika hälsokontroller är inriktade på olika symtom eller sjukdomar. Om du vill testa dig för allergi analyserar du inte samma hälsomarkörer som om du vill analysera dig för sköldkörtelproblem.

Senare jämför vi stora hälsokontroller från Medisera och Werlabs där vi listar de olika hälsomarkörerna mot varandra. Du kommer märka att det mesta är likt men det skiljer sig åt på några punkter.

Efter det går vi vidare och jämför med mer specifika hälsokontroller och avslutar med övriga punkter som kundsupport, provtagningsställen, hemsida med mera.

Låt oss jämföra Medisera och Werlabs.

Om du är intresserad av andra leverantörer av blodanalyser kan du gå till vår huvudsida för att jämföra hälsokontroller via blodprov.

Jämför: Medisera eller Werlabs priser för olika hälsokontroller

Medisera och Werlabs erbjuder liknande hälsokontroller via blodprov. Det kan vara svårt att veta vilken blodanalys man ska välja. De flesta vill ha an allmän kontroll av sin hälsa för att sedan kunna följa upp resultatet ett par år senare. I detta fall ska du fokusera på de stora hälsokontrollerna där du får många analyser och därmed betalar mindre per analys. 

Däremot om du vet mer specifikt vad du behöver testa ska du välja en mer specialiserad analys. Detta ska du göra om du vet med dig att du har problem med t.ex. sköldkörteln från tidigare analyser eller om du har starka misstankar som stämmer bra med symtomen.

Testtyp

Medisera

Pris (kr)

Werlabs

Pris (kr)

Stor Hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

35 Hälsomarkörer

1390

Hälsokontroll XL Plus 43 analyser

1995

 

Hälsokontroll Mellan

32 Hälsomarkörer

990

Hälsokontroll XL

33 analyser

1395

Hälsokontroll Träning

Stora Prestationstestet

38 Hälsomarkörer

1990 

Performance Test / Colting Paketet

38 analyser

1995

Vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineraltest

13 Hälsomarkörer

890

Vitamin och Mineraltest

15 analyser

1195

Fertilitetstest

 

 

Fertilitetstest

15 analyser

1495

 

 

 

Vänta barn test

24 analyser

1295

Sköldkörtel

Stora sköldkörteltestet

5 Hälsomarkörer

899

Sköldkörteltestet

5 analyser

845

Blodsocker

Diabetes

2 Hälsomarkörer

380

Stora blodsockertestet

3 analyser

595

Allergi

Stora Allergitestet

15 Hälsomarkörer

3195

Allergitest XL

2495

Alkohol

Alkoholkonsumtionstest

1 Hälsomarkör

990

PEth alkoholkonsumtion

995

Gluten

Celiaki

1 Hälsomarkör

830

Glutenintoleranstest

1 analys

695

Järn

Järnbristtest

8 Hälsomarkörer

340

Järnbristtest

10 analyser

495

Lever

Leverfunktion

3 Hälsomarkörer

320

Levertest

3 analyser

345

Njurtest

Njurfunktion

7 Hälsomarkörer

340

Njurtest

6 analyser

345

Reumatism

 

 

Ledvärkstest

11 analyser

1195

Testosteron

 

359

Testosteron XL

12 analyser

895

Östrogen

Kvinna Hälsokontroll

Progesteron och Östrogen

 420

Östrogentest

1 analys

345

Progesteron

Kvinna Hälsokontroll

Progesteron och Östrogen

420 

Progesterontest

1 analys

345

Jämför: Medisera eller Werlabs Stor Hälsokontroll - Hälsomarkörer

I tabellen nedan kan du jämföra de största hälsokontrollerna hos Medisera och Werlabs. Som du såg i tabellen ovan så analyserar Medisera 35 hälsomarkörer för 1390 kr medan Werlabs analyserar 43 hälsomarkörer för 1995 kr. Medisera har ett billigare pris per hälsomarkör medan Werlabs erbjuder ett mer omfattande test.

Test

Medisera

Werlabs

Stor Hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

35 Hälsomarkörer

Hälsokontroll XL Plus 

43 analyser

 Hälsomarkörer

  
 Inflammation

 CRP

 hs-CRP

Vitaminer och Mineraler

Järn

Kobalamin B12

Vitamin D

Järn,

Kobalamin

Vitamin D

B12

Folat

Homocystein

Magnesium

Järn

Ferritin

Transferrin Järnmättnad

Hjärta Kärl

Apolipoprotein A1

Apolipoprotein B

ApoB/ApoA1 Kvot

Apolipoprotein A1

Apolipoprotein B

ApoB/ApoA1 Kvot

Blodfetter

Triglycerider

HDL kolesterol

LDL Kolesterol

LDL/HDL kvot

Kolesterol -total

Triglycerider

HDL kolesterol

LDL Kolesterol

hs-CRP

Blodsocker

HbA1c, Glukos

Glukos, HbA1c, C-peptid

Blodstatus

Hemoglobin

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

Hematrokrit (EVF)

MCH

Medel cell volym (MCV)

Erytrocyter (EPK)

Hemoglobin

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

EVF

MCH

MCV

EPK

Sköldkörtel/ Ämnesomsättning

TSH

T3 Fritt (Kvinnor)

T4 fritt

TSH

T4 Fritt

T3 Fritt (Kvinnor)

Lever

ASAT, ALAT

ASAT, ALAT, GT, ALP

Njurar

Natrium

Kalium

Kreatinin

Kalcium

Albumin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Krea

Klorid

Fosfat

Cystatin CeGFR(CysC)

Albumin

PSA

PSA (män)

PSA tillval för äldre män

Hormoner

Testosteron

Testosteron (för män)

Jämför: Medisera eller Werlabs Sköldkörteltest - Hälsomarkörer

Det är väldigt vanligt att ha problem med sköldkörteln och de hormoner som styrs därifrån. Nedan jämför vi sköldkörteltest via bloprov från Medisera och Werlabs. Om du är mer intresserad av sköldkörteln och dess funktion ska läsa vår artikel om sköldkörteln.

Test

Medisera

Werlabs

Sköldkörteltest

Stora Sköldkörteltestet

5 Hälsomarkörer

Sköldkörteltestet

5 analyser

 Hälsomarkörer

  
 Inflammation

TSH

Fritt T4

Fritt T3

 TSH

Fritt T4

Fritt T3

TRAK

TPO-ak

Jämför: Medisera eller Werlabs provtagningsställen

Nedan jämför vi de olika provtagninsställena för Medisera och Werlabs. I bilderna kan du se att Medisera fokuserar på Stockholmsområdet men erbjuder även flera provtagningsställen mellan Göteborg och Stockholm, mer specifikt:

Medisera Provtagningsställen: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Nyköping, Södertälje, Lidköping, Falköping, Umeå, Katrineholm, Hallstavik, Eskilstuna

Medisera eller Werlabs - Medisera provtagningsställen

Område Medisera Werlabs

Kommentar från Läkare

Alla provsvar från Medisera kollas igenom av läkare
Alla provsvar från Werlabs
kollas igenom av läkare

Hemsida

Lättnavigerad, alla prov hittar du från en dropdown i huvudmenyn
Inte lika lättnavigerad som
Blodkollen. Du måste klicka
dig fram till de mindre testen.

Provtagningsställen

Bara provtagningsställen i bältet mellan Stockholm och Göteborg
Många provställen, speciellt i
storstadsregionerna. Werlabs
har flera provtagningsställen än Blodkollen, speciellt utanför
storstäderna*

Kundservice

Email: info@medisera.se
Telefon: 0722 – 150 261
Mailformulär Akuta problem: Telefon klockan 8-17

Slutsats: Medisera eller Werlabs

Så vad kom vi fram till i denna artikel? Vi jämförde antal olika hälsokontroller de erbjuder, vad som ingår i deras stora hälsokontroller och vad som ingår i några av deras specifika hälsokontroller. Vi avslutade med en tabell över hur användarvänliga dem är i form av provtagningsställen, lättnavigerad hemsida och kundtjänst. Om du bor utanför bältet mellan Stockholm och Göteborg kan du bara välja Werlabs i denna jämförelse. Werlabs är det lite större företaget med lite fler tester och lite fler provtagningsstället men med lite dyrare pris. Vi skulle välja det testet som passar bäst för dig själv och sedan köpa det från den som erbjuder det billigaste alternativet. Om allt annat like skulle vi gå för Werlabs!

This Post Has 4 Comments

 1. Bengt-Olof Bengtsson

  Jag bor i Halmstad och VAR gör jag provtagningen?

  1. alyzme.se

   Hej Bengt-Olof,
   När du går in via länken till det test du är intresserad av kommer du till det sida där du kan boka testet. Du får då alternativ till vårdventraler där du kan lämna provet. Vi har svårt att säga exakt var det kommer vara och det kan komma att ändras med tiden beroende på när du lägger beställninen så bäst är att gå in och boka och se då.

   Lycka till och bästa hälsningar
   Marcus
   Alzyme Sverige

 2. Karin

  Är båda labben ackrediterade för de analyser de kör?

  1. alyzme.se

   Hej Karin,
   Tack för din fråga. Mycket bra att du frågar detta.

   Det korta svaret är att både Medisera och Werlabs använder ackrediterade laboratorier för att genomföra de analysen av de blodprov som de erbjuder. Jag beskriver det lite mer ingående nedan.

   Ska också bara kort också förklara för andra läsare skillanden mellan ackreditering och certifiering:
   – Ackreditering innebär att ett företag eller en organisation är opartiskt och internationellt accepterat att ha rutiner, system och kompetens för kunna att utföra vissa uppgifter (tex laboratorieanalyser, provtagning, kontroller eller certifieringar). Alla ackrediteringar i Europa följer förordningen 765/2008. I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) som är den nationella myndigheten för ackreditering.
   – Certifiering under ackreditering betyder att en produkt, person eller organisation uppfyller de krav som ställs för tex standarder och styrdokument och har godkänts av ett ackrediterat certifieringsorgan.

   Mediseras ackreditering

   Medisera använder tre aktörer för att sina blodprover:
   1. SYNLAB Medilab
   SYNLAB Medilab är ackrediterat i enlighet med ISO 15189. SYNLAB Medilab är ett mycket stort finns i över 40 länder, har över 20000 anställda.
   2. Unilabs
   Unilabs som är ackrediterade av SWEDAC i enlighet med standarderna SS-EN ISO/IEC 17025 och SS-EN ISO 15189. Unilabs AB har en personalstyrka på ca 850 av vilka de flesta är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare.
   3. Karolinska Universitetslaboratoriet
   Karolinska Universitetslaboratoriet använder ackrediterade laboratorier. Deras laboratoriediagnostik är Laboratoriediagnostiken är ackrediterad enligt ISO 15189. Karolinska är också ackrediterade enligt miljöcertifierat ISO 14001

   Medisera är också registrerat hos Institutionen för Vård och Omsorg (IVO). Det innebär att Medisera omfattas av de lagar och regler som gäller för vårdgivare.
   Om du vill kan du läsa mer på Mediseras hemsida här: Ackrediterade analyser av blodprov hos Medisera

   Werlabs ackreditering

   Werlabs använder ochså Synlab, Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs för att utföra provtagningen och analysen av det blodprov du lämnar. Så deras använda labb är också ackrediterade

   Om du vill kan du läsa mer på Werlabs hemsida här: Ackrediterade tester av blodprov hos Werlabs

   Andra aktörer där du kan göra liknande blodprov och hälsotester, som också använder ackrediterade lab är finns också:

   Svensk Provtagnings ackreditering

   Svensk Provtagning samarbetar likt Medisera och Werlabs med Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs men också med Aleris och Encia för att utföra provtagningen och analysen av ditt blodprov.
   4. Aleris
   Aleris är ackrediterade enligt miljöcertifierat ISO 14001 och deras kliniskt fysiologiska metoder är ackrediterade av Swedac ackrediterat för provning enligt ISO/IEC 17025 med ackrediteringsnummer 10368.

   5. Encia
   Encia är en vårdgivare som erbjuder provtagning samt enklare undersökningar. Det gick dock inte vid en enklare sökning att se om de är ackrediterade. Men det kan vara så att de bara tar blodprovet och att sedan skickar vidare det till någon av ovan som också har de ackrediterade labben där analysen av ditt blodprov utförs.

   Om du vill kan du läsa mer på Svensk Provtagnings hemsida här: Ackrediterade hälsotester via blodprov hos Svensk Provtagning

   Smolabs ackreditering

   Smolab erbjuder dig likt Medisera, Svensk Provtagning och Werlabs beställbara blodprover. De använde också Aleris och Unilabs för sina blodanalyser.

   Vill du läsa mer om Smolabs ackrediterade blodanalyser kan du läsa här: Smolabs ackrediterade blodanalyser

   Ytterligare tre aktörer som erbjuder blodprov är Blodkollen, Mydrop samt Wellow.

   Blodkollen använder SYNLAB Medilab, Unilabs, Encia, Karolinska Universitetslaboratoriet samt några andra sjukhuslaboratorier och vårdcentraler.

   Mydrop använder Unilabs och SYNLAB Medilab

   Wellow använder Karolinska Universitetsjukhusets laboratorier, Unilabs laboratoriemedicin samt SYNLAB Medilab

   Jag hoppas detta hjälper dig och ger dig svar.

   Bästa hälsningar
   Marcus
   Alyzme.se

Leave a Reply