You are currently viewing Lista ALLA vitamin D självtest och blodprov – köp och ta hemma

Lista ALLA vitamin D självtest och blodprov – köp och ta hemma

Här listar vi alla självtester och DNA-testeroch blodprov du kan köpa. Självtesten och DNA-testen beställs hem och blodproven går du och lämnar på vårdcentral/mottagning.

Testen hjälper dig mäta din D-vitaminnivå och se om du har D-vitmainbrist.
D-vitamin är ett mycket viktigt vitamin/hormon som många har brist på. 

Vi uppdaterar listan kontinueligt för att du ska kunna ta del av alla tester för vitamin-D-analys som finns på marknaden.

Rubriker i artikeln om Vitamin-D-tester

Om Alyzme.se och artikeln
Vi på Alyzme.se är inte läkare eller vårdgivare. Alyzme.se är en sida som drivs av några universitetsutbildade personer med kandidat och master i Biomedicin, Bioteknik, Kemi och Infektionsbiologi. Vi finansierar sidan genom annonser och marknadsfört material i artiklar, så som denna, och på andra delar av Alyzme.se.

Alla artiklar använder vetenskapliga och evidensbaserade källor. Ha dock i åtanke att det idag finns ett överflöd av publicerad forskning och den är omöjlig att helt överblicka. Data som presenteras i artiklarna kan därför inte alltid nödvändigtvis överlappa och ge en exakt helhet utan kan inte menat vara driven åt ett visst håll. Vi arbetar dock kontinuerligt för att rätta till eventuella fel.

Varför det kan vara bra att mäta din nivå av vitamin D?

2020-07-09 – GOOGLE – D-vitamin

d-vitaminbrist

d-vitaminbrist symtom

+ mat

+ överdos

d-vitaminbrist yrsel

d-vitamin corona

+ bäst i test

+ sol

+ dosering

 

GOOGLE – d-vitamin test

+ apoteket

+ hemma

dvitamin testosteron

+ cost

+ kit

+ results

 

GOOGLE d-vitamin Självtest

Related Keywords

Load Metrics (uses 8 credits)Keyword

d vitamin bast i test

d vitamin test hemma

d vitamin prov

vitamin test online

d vitaminbrist test

testa d vitaminniva

vitamintest

sjalvtest vitaminbrist

 

Export to CSV

 People Also Search For

Load Metrics (uses 64 credits)Keyword

test järnbrist

njurtest hemma

quicktest prostata

vitamintest

hepatit test hemma

hemmatest magsår

vitaminbrist test apoteket

d-vitamin bäst i test 2019

vitaminbrist test online

d-vitamin prov

vitaminbrist test vårdcentral

troofah d vitamin

vitamintest vårdcentral

hälsokontroll

d-vitamin provsvar

1.25 oh vitamin d

för mycket d-vitamin symtom

d3 blodprov

d-vitaminbrist yrsel

blodgruppstest

självtest sköldkörtel

urinvägsinfektion test gratis

urin stickor

crp apparat

coronatest apoteket

d-vitamin bäst i test 2020

aco vitamin d

healthwell vitamin d3 5000 ie

core vitamin d3 4000 ie

star nutrition d-vitamin

bästa märket för vitaminer

d vitamintest vårdcentral

test järnbrist

njurtest hemma

quicktest prostata

vitamintest

hepatit test hemma

hemmatest magsår

vitaminbrist test apoteket

d-vitamin bäst i test 2019

vitaminbrist test online

d-vitamin prov

vitaminbrist test vårdcentral

troofah d vitamin

vitamintest vårdcentral

hälsokontroll

d-vitamin provsvar

1.25 oh vitamin d

för mycket d-vitamin symtom

d3 blodprov

d-vitaminbrist yrsel

blodgruppstest

självtest sköldkörtel

urinvägsinfektion test gratis

urin stickor

crp apparat

coronatest apoteket

d-vitamin bäst i test 2020

aco vitamin d

healthwell vitamin d3 5000 ie

core vitamin d3 4000 ie

star nutrition d-vitamin

bästa märket för vitaminer

d vitamintest vårdcentral

 

 

2020-07-09 UBER – D-vitamin

d-vitamin

d-vitaminbrist

d-vitamin mat

d-vitaminbrist symptom

d-vitamin barn

d-vitamin överdos

d-vitamin dosering

d-vitamin apoteket

d-vitamin depression

d-vitamin bäst i test

d-vitamin sol

d-vitaminbrist yrsel

d-vitamin bra för

d-vitamin corona

 

UBER – D-vitamin test

d-vitamin test

d vitamin test

d vitamin test kit

d vitamin testi nasıl yapılır

d vitamin test results

d vitamin test cost

d vitamin testosterone levels

d vitamin test price

vitamin d test name

d vitamin testi

vitamin d test apotheke

d vitamin test cost in hyderabad

d-vitamin test hemma

d-vitamin test apoteket

d-vitamin testosteron

Vitamin D är livsviktigt (för bla. nomal benfunktion) och många går med för låga halter.  Ju mörkar hud med mer pigment desto svårare har dessutom hudens UV2 och UV3 strålning att nå in för att stimulera kroppens egen produktion av vitamin D  (Naeem 2010).

Brist på vitamin D kan även leda till sämre reglering av kroppens och cellernas funktioner då vitamin D reglerar över 200 gener och är essentiell för normal tillväxt och utveckling (Naeem 2010).

Många studier har också visat att det finns en länk mellan för låga nivåer av vitamin D och många sjukdommar (Naeem 2010).

Man får också i sig mestadelen av D-vitaminbehov via det som bildas i huden när man solar under sommaren på de flesta breddgrader (Naeem 2010).

Misstänker att man får i sig för lite via kosten, sällan får sol och har fel på njurar eller lever kan det här vara bra att regelbundet följa upp sina nivåer (Naeem 2010).

Förekomst av brist på vitamin D i Sverige

Man tror att det kan var upp till var sjunde person eller hela 1 miljard som lider av D-vitaminbrist i världen (Sizar et. al 2020).

En liten studie gjord på besökare av svenska vårdcentraler visade att bland patienter födda utanför Europa hade hela 50% brist på vitamin D. För personer födda inom Europa var bristnivån 11% (Wändell et. al. 2018). 

Normalt får man 50 till 90% av all sin vitamin D via  naturlig produktion i huden vid exponering till solljus och resten kommer från kosten (Naeem 2010). Därför har svenskar som jobbar inomhus och sällan exponeras till solljus, har en vegitarisk eller vegansk kost, eller en underliggande sjukdom en stor risk att ha  brist på vitamin D. 

Kopplingen mellan låga värden av vitamin D och cancer

Det finns också en hel del forskning som visar på ett korrelation mellan låga D-vitaminnivåer och cancer (Sizar et. al 2020Naeem 2010).

Faktorer som bidrar till lägre D-vitaminnivåer (Gani 2015):

– Äldre ålder

– Mörkare hud/pigmentering

– Arbete inomhus utan solexponering

– Arbete i heltäckande kläder

– Bäbisar enbart matade med bröstmat

– Lågt kalciumintag pga tex laktosintollerans, dieter eller veganism

– Minskad rörelseförmåga eller begränsad njurfunktion hos äldre

– Kronisk njursjukdom

– Bristande näringsupptag pga tex Crohns sjukdom, cystisk fibros eller svår leversjukdom

– Intag av läkemedel som har interaktioner, tex antikonvulanter (anticonvulants), rifampicin (vad det gör), cimetidine (vad det gör), thiazides (vad det gör) och corticosteroids (vad det gör)

– Intag av läkemedel som minskar upptaget, tex mineralolja, laxiderande, orlistat (vad det är), Kolestyramin (cholestyramine).

Vad brist på D-vitamin leder till

Brist på vitamin D leder främst till (Gani 2015):

– Sämre benhälsa (osteoporos) och risk för frakturer vid fall hos äldre

men det kan också leda till (Naeem 2010):

– Övervikt och fettma

– Diabetes

– Högt blodtryck (hypertension)

– Neurodegenerativa sjukdommar

– Alzheimers sjukdom

Låg nivå av vitamin D kan även bidra till (Naeem 2010):

– Utvecklandet av cancer (speciellt bröst-, prostata- och tjocktarmscancer – totallt )

– Hjärt- och kärlsjukdom

– Stroke

– Autoimmun sjukdom

– Födelsedefekter

– Parodontit (parodontal sjukdom – bakteriell infektion av ben, vävnader och ligament som stödjer och omsluter dina tänder)

Allt detta kan vara en orsaksföljd av att vitamin D3 är viktigt för att kontrollera immunförsvaret (och därmed möjligen minska risken för cancer och autoimmun sjukdom), öka neuromuskular funktion och förbättre ens humör, skydda hjärnan mot toxiska kemikalier, och möjligen minska smärta (Naeem 2010). 

Vitamin D har också visat sig ha en betydande roll och påverka produktionen av antimikrobiella peptider såsom cathelicidin och reglera inflammationskaskader vilket lett till bättre utgång vid viral och bakteriell infektion, främst i luftvägar och lungor (Gunville et. al. 2013). 

Vad för höga vitamin D-värden leder till

Text under rubrik 2

Det finns vissa studier som visar att högt intag av D-vitamin där man inte intar vitamin K1 eller K2 (samt vitamin A) kan leda till åderförkalkning (ref OOOOO). Men man måste då upp i nivåer över…

Wuhan Coronavirus n2019-nCov - alyzme.se - listar självtest du kan beställa hem och ta i hemmet

Bild 1. Text

Symtom vid vitamin D-brist

Text under rubrik 3

Vad ska mina värden av vitamin D vara?

Följade nivåer för vitamin D (25-hydroxyvitamin D) i blodet indikerar normal nivå eller brist i serum (Sizar et. al 2020):

Brist: Under 20 ng/dl (0.2 mikrogram per liter).

Otillräckligt: under 30 ng/dl (0.3 mikrogram per liter).

Mer optimal nivå: över 50 ng/dl (0.5 mikrogram per liter).

Rekommenderat dagligt intag av D-vitamin

Livsmedelsverket rekommenderar att man enligt nedan tablell har följande nivåer av D-vitamin i kosten dagligen (Livsmedelsverket 2020-05-29).

Tabell Livsmedelsverkets rekommenderade tillskott av D-vitamin per dag

Grupp/ålder

Tillskott per dag (mikrogram)

Källa

*Värdet för D-vitamin i Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas omfattar både vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol) (Livsmedelsverket 2020-05-29).

Livsmedelsverket rekommenderar också att vissa grupper bör ta  D-vitamintillskott för att nå upp till det dagliga behovet. (Livsmedelsverket 2020-05-29). Dessa grupper och intag listas i tabellen nedan. 

Tabell Livsmedelsverkets rekommendationer för dagligt D-vitaminintag

Grupp/ålder

Intag per dag (mikrogram)

Källa

*Värdet för D-vitamin i Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas omfattar både vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol) (Livsmedelsverket 2020-05-29).

Hur testerna av din vitamin D-nivå går till

Det finns tre typer av tester; två som du kan använda hemma och en typ som du tar på ett hälsocenter (var visas när du bokar hälsokontrollen) nära dig. De två typer av självtest du kan ta hemma är antingen indikativt (ger ett ja eller nej till brist) och ger svar direkt, eller kvatitativt där du skickar iväg det på analys i ett medföljande paket. 

DNA-testerna är också självtester som du tar i ditt hem men som sedan skickas på analys.

När du går och lämnar ett blodprov på ett hälsocenter/klinik/vårdcentral skickas det också iväg till ett lab på analys. Du får därefter vänta några dagar innan du kan avläsa svaret, helt anaonymt online. Vissa test erbjuder och ett samtal med en läkare eller en kommentar på vad ditt prov visar.  

Självtest för att mäta Din D-vitaminnivå HEMMA

Leverantör

Om Självtestet

Hemsida

Självtest/snabbtest hemma, med direkt svar.
Vitamin D (Brist/normal nivå).
Mer fakta om Quicktests snabbtestet för D-vitaminbrist

Quicktests Snabbtest för D-vitamin

Gänsvärde (26-30 ng/ml ca 65 nmol/L) av D-vitamin

Beskrivning från Quicktest om självtestet

Qicktests självtest för att testa brist på D-vitamin

Quicktest har ett självtest av D-vitamin som du tar hemma med ett urinprov och får svar från på 5 minuter. 

Testets parametrar
 • Sveriges mest sålda
 • Svar inom 10 minuter
 • 100% tillförlitligt vid brist
 • 100 % nöjd kundgaranti
 • Enkelt & säkert
 • Skickas samma dag
 • Direkt i brevlådan
 
Produktdata
 • Typ av test: Droppe blod via lanset i finger
 • Gränsvärde: 26-30 ng/ml ca 65 nmol/L
 • Analyserar: D-vitaminkoncentration under eller icke under gränsvärde
 • Tillförlitlighet: 100%
 • Testsvar/min: 5 min
Lider du av brist på D-vitamin?

Då är du inte ensam, många i norra Europa har brist på denna viktiga vitamin. Nu lanserar Quicktest världens första självtest som upptäcker låga nivåer på D-vitamin i blod. Om dina nivåer är under 26-30 ng/ml (ca 65 nmol/l) visar testet positivt vilket kan betyda att du har brist. Det behöver dock inte betyda att du har brist då olika länder och organisationer har varierande gränsvärden. Testet markerar om dina nivåer av D-vitamin understiger 26-30ng/ml.

Testet gör du genom ett enkelt och snabbt stick i fingret, därefter droppas blodet i en testkassett. Tillsätt den medföljande utspädningsvätskan och resultatet visas på några minuter. Enkelt och mycket tillförlitligt.

Vanliga frågor om D-Vitamin-testet från Quicktest
Är testet verkligen säkert och tillförlitligt?

Ja absolut. ca 90% av Quicktests tillverkning är för professionell sjukvård och diverse laboratorium, Quicktests självtester härstammar från dessa och är i princip samma. En viktigt sak som skiljer dem åt är att manualerna då Quicktests självtester är kraftigt förenklade och därmed anpassade för användare som inte har medicinsk utbildning. Dock ställs det samma hårda krav på funktion, säkerhet, tillförlitlighet och EU-direktiv för IVD-tester. Du får alltså ett självtest som möter samma hårda krav som sjukvårdstester.

Hur vanligt är det att göra självtester?

Det är vanligt och vanligare blir det. Quicktests har skickat ut över 50 000 tester, bara i Sverige. Många har faktiskt fått hjälp efter de har utfört ett självtest och fått ett positivt svar. Ta därför alltid foto på ett positivt resultat, det kan vara bra information för din läkare.

Hur säkra och tillförlitliga är Quicktests självtester jämfört med att göra test på vårdcentral?

Quicktests tester är tillförlitliga, det är dock viktigt att förstå hur testerna fungerar och vad som skiljer från t.ex laboratoriumprov. Enkelt uttryckt fungerar det så här:

Det finns olika typer av självtester, oavsett typ av test krävs en kroppsvätska; en del kräver blod, en del urin, saliv och vissa sekret från t.ex vagina. När kroppsvätskan kommer i kontakt med testet sker en reaktion och ett resultat visas – positivt eller negativt. Ett test som visar positivt eller negativt resultat kallas kvalitativa tester, du får alltså ett positivt eller ett negativt resultat. Testen är ”förprogrammerade” med ett så kallat gränsvärde, är resultatet över eller under ett förutbestämt värde visar testet positivt. Gränsvärdet är bestämt av WHO (Världshälsoorganisationen).

Ett laboratoriumtest ger ett kvantitativt svar, dvs du får ett värde. Quicktests tester ger alltså positivt eller negativt baserat på ett gränsvärde fastställt av WHO. Som ett exempel: Ett laboratorium ger ett värde, t.ex 23 ng/ml. Quicktests test hade, i detta fall, istället visat positivt. Laboratorium ger ett exakt värde, Quicktests tester ger alltså svar om värdet är över eller under normalt.

Ska Quicktests självtester användas för att ställa diagnos?

Nej. Quicktests tester används inte för att ställa diagnos, de används för att ge en indikation. Det är alltid läkare som ställer diagnos, detta görs ofta efter diverse prover samt kliniska undersökningar.

Varför ska jag använda ett självtest?

Det finns många svar på den frågan. De flesta av Quicktests kunder upplever att Quicktests tester har resulterat i att de äntligen får hjälp av primärvård, när ett test indikerar för att något inte står rätt till så upplever många att de enklare får den hjälp de faktiskt har rätt till. Fota därför alltid resultatet om det är positivt och ta med till din läkare.

Hur garanterar Quicktests säkerhet/tillförlitlighet?

Genom att följa samtliga direktiv som krävs för CE-märkning av självtester. Detta betyder bl.a att Quicktests har tillsett att manualer etc är enkla att förstå – även för de som inte har medicinsk utbildning. Våra tester är dessutom tillverkade i Europa, detta ger dig som användare en extra trygghet då regelverket för dessa tester är omfattande.

Hur Självtestet går till

1.
Beställ självtestet
Du beställer testet och får hem det efter några dagar. 

2. 
Gör testet
Ta testet genom att ta kapilärt blod ur ett fingerstick med lanset.  Du blandar detta med en vätska och tillsätter på snabbtestet. 

3. 
Avläs resulatatet
Efter 5 minuter får du svar om du har över eller under av gränsvärdet för självtestet.

Självtest hemma, med blod via lansett och fingerstick. Skickas sedan till labb för exakt analys.
Vitamin D (exakt nivå i serum/blod via certifierat lab).
Beskrivning Gettesteds självtest För D-vitaminnivå

D-vitamin (konc. serum/blod)

Ingående beskrivning Från GetTested om sitt Självtest för D-vitaminnivå

Analys genom av D-vitamin hemma genom blodprov via lansett

Ligger du för lågt, för högt eller rätt på dina vitamin-D nivåer?  Nordiska Näringsrekommendationerna säger att det finns en trolig evidens för att vitamin D minskar risken för uppkomsten av hjärt- och kärlssjukdomar, kolorektal cancer och bröstcancer. För höga halter av vitamin-D däremot, kan orsaka hyperkalcemi (förhöjd halt av kalcium i blodet) och kan efter en längre tid resultera i förkalkning av mjukdelsvävnader och ge skador bland annat på njurar, blodkärl, hjärta och lungor.

Därför är det viktigt att testa nivåerna så att du kan veta om du ligger rätt. Testet tar du själv hemma och så skickas det till Gettesteds laboratorium för analys. Du tar testet själv i blod via ett fingerstick.

 • Görs hemifrån utan läkarbesök
 • Kliniskt dokumenterat test som analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • Omfattande resultatrapport på svenska
 • Snabbt resultat
MER INFORMATION:

Vitamin D är ett steroidhormon och kan tillgodoses till viss del från kosten men också bildas i kroppen med hjälp av solljus. Vitamin D är viktigt för en mängd funktioner i kroppen, såsom immunförsvaret, insulinfunktionen, nervfunktionen, hjärtmuskulaturens funktion, benuppbyggnaden och mycket mer.  Det är därför viktigt att kontrollera sina nivåer och ta redo på om man har brist på vitaminet, för att eventuellt komplettera sin kost med ett Vitamin D kosttillskott.

Vitamin D viktigt för ett starkt skelett

Vitamin D reglerar kalciumupptaget från tarmen till blodet. För lite vitamin D leder till att skelettet urlakas på kalcium som i sin tur leder till benskörhet (osteoporos). En stort riskgrupp för att drabbas av osteoporos är kvinnor i klimakteriet eftersom bildandet av det benbyggande hormonet östrogen då avstannar, i kombination med brister av viktiga vitaminer och mineraler.

 Även anorektiker löper en stor risk eftersom denna målgrupp ofta har näringsbrist, däribland brist på vitamin D, och har en låg halt östrogen i kroppen. Livsstilsfaktorer som rökning, stress och fysisk aktivitet har också stor betydelse.

Behöver man tillskott av Vitamin D om man vistas mycket i solen?

När vi utsätts för solljus (UV strålning) omvandlas kolesterol i kroppen till Vitamin D (D3 som den aktiva formen heter). Som känt ökar UV strålningen risken för hudcancer och gör så att huden åldras fortare men det är denna typ av strålning som krävs för att aktivt vitamin D ska bildas i huden. 

Hur mycket strålning man utsätts för, och därmed hur stor omvandling huden kan göra, beror på hur stor hudyta som exponeras samt vilken hudfärg du har. Det beror också på årstid, geografisk hemvist och hur mycket tid man tillbringar utomhus. Solens våglängd och riktning på solen spelar också roll för hudens förmåga att omvandla vitaminet. 

Människor med mörkare hud har sämre förmåga att bilda vitaminet än personer med ljusare hud och behöver därför utsättas för mer sol för att uppnå samma mängd D-vitamin från solen. Äldre personer (som i regel vistas mer inomhus) samt mörkhyade personer bosatta i Sverige är därför mer utsatta för risken att drabbas av brist på vitamin D.

Vitamin D brist vanligt i Sverige

En normal nivå av vitamin D är viktigt för cellbildningen i kroppen och kan leda till färre vita blodkroppar som gör oss mindre motståndskraftiga och mer mottagliga för infektioner. Brist på vitamin D kan också leda till muskelnedbrytning, skelettnedbrytning och högt blodtryck. Det finns också studier som pekar på stark koppling mellan brist på vitamin D och hjärt-och kärlsjukdomar, depression, och vissa former av cancer.

Särskilt utsatta för vitamin D brist är äldre människor som har nedsatt förmåga att producera vitaminet i kroppen. Äldre människor vistas i regel också mindre i solljus. Även personer med mörkare hud löper större risk eftersom även de har sämre förmåga att producera vitamin D än personer med ljus hud.

Källor i kosten är främst fet fisk (såsom lax och makrill), mjölkprodukter, äggula och animalier. Aktivt vitamin D finns inte alls i vegetabilier så för de som helt utesluter animalier och mjölkprodukter är risken ännu större att drabbas av brist på vitaminet.

D-vitamin brist symptom

D-vitaminbrist yttrar sig med många ospecifika symptom:

 • Trötthet/utmattning
 • Dåligt humör
 • Sömnstörningar
 • Smärta i huvud och nacke
 • Muskelsvaghet
 • Ökad mottaglighet för infektioner
Så här testar du vitamin D

D-vitamintestet är ett test som görs i blod (serum). Efter du lagt din beställning kommer Gettested att skicka hem till dig ett test-kit som innehåller allt du behöver för att kunna ta blodtestet hemma. Det är ett kapillärt blodprov, det vill säga att du gör det via ett litet stick i ditt finger. Ditt prov skickas sedan in till Gettesteds labb som analyserar det och provsvaret får du digitalt. Snabbt, smidigt och enkelt!

HUR GÅR TESTET TILL?

Testet tar du själv hemma genom ett så kallat kapillärt blodprov. Det innebär att du kommer få göra ett litet stick i ditt finger och pressa ut några bloddroppar på ett papper eller in i ett provrör. Ditt prov skickas sedan till Gettesteds labb för analys och ditt svar får du digitalt så fort labbet analyserat ditt prov.

Hur Processen från köp till resultat går till

1.
Beställ självtestet
Klicka hem ditt test på webbsidan och betala med kort (Visa, AMEX eller Mastercard). Enkelt och säkert.

 Ett test-kit skickas till adressen du anger vid beställning

Efter en beställning skickar Gettested hem ett test-kit med instruktioner. Där följer även med ett frankerat kuvert som postas till Gettested, företrädesvis måndag eller tisdag.

2. 
Ta prov och posta tillbaka direkt
Genomför testet enligt instruktioner inuti test-kit samt på webben

Supporten besvarar alla möjliga frågor, före och efter inskick och resultat.

Skicka till baka provet i ett frankerat kuvert, företrädesvis måndag eller tisdag

3. 
Ta del av dina provsvar
Efter att du skickat in provet från test-kittet till Gettesteds ISO certifierade labb kommer de att analysera det. Du har normalt svar inom 15 arbetsdagar efter att Gettesteds labb mottagit ditt prov.

DNA-Test - metabolism av D-vitamin

Leverantör

Om Självtestet

Hemsida

DNA-test hemma, svabb, skicka på analys. Genvarianter för bla D-vitamin D-metabolism
Mer fakta om DNA-Test för D-vitaminmetabolism

Närings-DNA-test från LivingDNA

 

Vad ingår i Living DNAs DNA-test för välmående och hälsa:


Förstå hur olika livsmedel, vitaminer och övningar fungerar med din kropp. Du kanske behöver extra vitamin D eller ta reda på att stretching är nyckeln till ditt träningsprogram.

 

Vad som ingår i DNA-testet:


– Vitaminrespons
– Matmetabolism
– Näringsidéer
– Träning
– Återhämtning
– Motionsidéer
– Vitaminrespons

 

Vitaminrespons


Upptäck hur din kropp svarar på viktiga vitaminer som vitamin D. Living DNA tittar på den genetiska varianten som kan påverka hur din kropp metaboliserar olika vitaminer och mineraler.

 

Matmetabolism


Förstå hur din kropp bearbetar olika livsmedel och vilka effekter de kan ha, såsom glutenkänslighet och laktossmältning.

 

Näringsråd


Maximera vad du äter med LivingDNAs tips om livsmedel som ger dig de näringsämnen du behöver. Upptäck Living DNAs DNA-testsida för mer information.

 

Träning


Från vikter till cardio, ta reda på den bästa typen av övningar och utrustning som stöder din genetiska smink. Upptäck LivingDNAs DNA-testningssida för mer information.

 

Återhämtning


Ta reda på det bästa sättet att avveckla efter träning med Living DNAs rekommendationer.

 

Motionsidéer


Få professionella träningstips och råd som kan passa i din livsstil.

 

Din hälsoupplevelse


Från vikthantering till styrka och uthållighet kommer du att upptäcka hur genetiskt, din kropp bryter ned olika vitaminer, mattyper och det träningsprogram som bäst kan stödja dig. Förstå vilken roll genetik spelar med dina livsstilsval och hur du kan optimera ditt välbefinnande.

 

Living DNAs enkla DNA- och hälso-DNA-testprocess


1. Köp ditt Living DNA Kit online
Living DNA levererar som standard eller express var som helst

 

2. Ta Living DNAs enkla DNA-munpinne.
Släpp den i inlägget med LivingDNAs medföljande och fria returpaket

 

3. Resultat redo om sex – åtta veckor
Spåra kitstatus och visa resultat online, när som helst

Gener för hälsa och släktskap. Bla D-vitaminmetabolism.  DNA-test hemma, svabb, skicka på analys.
Mer fakta om LivingDNAs DNA-Test för D-vitaminmetabolism

Living DNAs koimbinerade släktskaps och härkomstgentest kombinerat med gentest av gener för välmående och näring. 

 

Lär känna dig själv för större välbefinnande
Det mest kompletta levande DNA-testet som täcker din detaljerade genetiska härkomst och insikt om ditt välbefinnande.

 

Vad som ingår i Living DNAs DNA-test för välbefinnande och genetisk härkomst.
Upptäck din härkomst med världens mest avancerade rapporter och leverera en berikande resa från idag tillbaka till antiken. Lås upp din framtid med omfattande rapporter om hur dina gener påverkar ditt välbefinnande, näring och fitness.

 

Vad som ingår i DNA-testet


– Nyare förfädrer
– Subregional förfädertest
– Ditt DNA idag
– Utökat förfäderskapstest
– DNA-matchning
– Vitaminrespons
– Matmetabolism
– Näringsidéer
– Träning
– Återhämtning
– Motionsidéer

 

Nyare förfäderskapsundersökning & subregional uppdelning
Med LivingDNAs unika DNA-konstellationsmetod får du en inblick i dina förfäder på en nivå som tidigare inte har sett. Utforska 500 år av din familj härkomst från hela världen och gå djupare in i din härkomst med LivingDNAs unika subregionala uppdelning, vilket ger dig den extra detaljeringsnivån.

 

Vitaminrespons, matmetabolism och näring


Upptäck de genetiska varianterna som kan påverka hur din kropp metaboliserar vitaminer och mineraler och samtidigt maximera vad du äter, med LivingDNAs tips om livsmedel som ger dig de näringsämnen du behöver. Hitta mer information på LivingDNAs testningssida för DNA och näring.

 

Ditt DNA idag och utvidgat förfäderskapsundersökning


Titta tillbaka för tiotusentals år sedan och upptäck din förfäders migration från Afrika och se hur ditt utökade förfäder delas med andra levande DNA-användare över hela världen.

 

Träning och återhämtning


Ta reda på den bästa typen av övningar och utrustning som stöder din genetiska smink tillsammans med rekommendationer om vad som stöder din kropp när du avvecklar efter träning. Upptäck LivingDNAs DNA-testningssida för mer information.

 

Ditt DNA idag och utvidgad förfäderskapundersökning


Upptäck din utökade familj genom LivingDNAs DNA-matchningsverktyg med genetiska matchningar över hela världen. Välj med Family Networks och anslut med globala användare för att se hur mycket DNA du delar.

 

DNA-matchning


För LivingDNAs mest kompletta upplevelse samlar det kombinerade välbefinnande och härkomst-DNA-kit alla fördelarna med de två detaljerade produkterna. Det kombinerade DNA-paketet gör det möjligt för dig att förstå hela djupet i dina förfäder, få familjens berättelser till liv och låsa upp målinriktade välbefinnande rapporter som hjälper dig att leva en större livskvalitet.

 

Hur DNA-testet går till


1. Köp ditt Living DNA Kit online
Living DNA levererar som standard eller express var som helst i världen

2. Ta Living DNAs enkla DNA-munpinne
Lägg det i en medföljande behållare och skicka tillbaka gratis med Living DNAs returkuvert.

3. Resultat redo efter sex – åtta veckor
Spåra kitstatus och visa resultat online, när som helst.

Extraanalys av tidigare DNA-testdata samlad hos Dante Labs
Gener för fetter, vitamin B2, B6, B12, C, D, E, matvanor, söt smak, fetma och kroppsvikt
Mer fakta om extranalysen av din DNA-data för din D-vitaminmetabolism

Nutrigenomics Report från Dante Labs


BESKRIVNING av produkten:

Produkten är endast avsedd för kunder som redan
köpte ett Sequencing Test. De testen från Dante Labs hittar du uppe i menyn under rubriken “DNA-test”.


Nutrigenomics-rapporten ger råd om kost och kost baserat på sekvenseringen av hela ditt genom, inklusive insikter om fetter, Omega-3 och Omega-6, vitaminer, ätvanor, smak och reaktioner och kroppsvikt.

 

Genetik spelar en nyckelroll i hur din kropp reagerar på mat, t.ex. vilka fetter och vitaminer som gynnar din kropp, hungernivå, sug efter tilltugg och sötsaker, koffeinmetabolism, fetma och mycket mer.

 


Se bl.a vad din genetik säger om din metabolism för:

– Fetter: vilka fetter är bra för dig?
– Vitaminer: B2, B6, B12, C, D, E
– Matvanor
– Söt smak
– Fetma och kroppsvikt

BLODPRoV - Lämna blod för att analysera D-vitamin

Leverantör

Om blodprovet

Hemsida

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning
D-Vitamin (S-25-OH) i serum
Mer fakta om D-vitamintestet från Medisera

Mediseras D-vitamintesT

D-vitamin (S-25-OH i blod)

Mediseras Beskrivning

Beskrivning av Mediseras "D-vitamintest"

D-vitamintestet är för dig som vill undersöka nivåer av D-vitamin i kroppen.

Följande ingår i Mediseras D-vitamintest:
 • – 1 st analys av D-vitamin
 • – Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
 • – Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • – En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • – Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • – Du kan ta blodprovet direkt efter beställning
Vad är d-vitamin?

D-vitamin är ett samlingsnamn på en grupp steroider som vi får i oss via kosten och när kolesterolet i huden träffas av solljus. Vi får jämförelsevis i oss ytterst lite d-vitamin via kosten och solen är bara stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna. Detta resulterar i att många av oss har brist på d-vitamin, speciellt under vinter och vår. De som undviker solljus och mörkhyade drabbas värst.

D-vitamin reglerar bl.a. upptag av kalcium och fosfat

D-vitamin är en av de viktigaste vitaminerna som finns i kroppen och reglerar t.ex. upptag av kalcium och fosfat samt olika cellulära processer och neuromuskulära funktioner samt påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Får vi inte i oss rätt mängd d-vitamin kan det leda till många olika sjukdomar och besvär. Listan på sjukdomar där ett samband med d-vitaminbrist misstänks är lång, t.ex. infektionssjukdomar, vinter- och vårdepression, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, fibromyalgi och övervikt.

D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är vanligt hos nordbor och det är först på senare år som det uppmärksammats på riktigt. Bristen har många förklaringar, t.ex.:

 • D-vitamin bildas några timmar mitt på dagen på sommaren, den svenska solen är inte starkare än så. Detta d-vitamin tillsammans med det vi får i oss via kosten skall därefter räcka hela vägen till nästa sommar.
 • Vi vistas ofta inomhus under sommaren, t.ex. om vi jobbar.
 • Varningar för hudcancer leder till att vi skyddar oss för mycket från solen.

Det kan finnas flera olika anledningar till låga d-vitaminvärden, från hudfärg och ålder till kost och problem med tarmupptaget.

 
Förhöjt värde av D-vitamin

Det kan vara farligt att ha för mycket d-vitamin i kroppen. Höga värden kan bero på flera olika saker, bland annat att man har fått i sig för mycket d-vitamin genom kosttillskott, att man lider av sarkoidos eller att man är gravid. Har man toxiska värden kan det leda till att kalciumvärdet i blodet också ökar, något som kan leda till koma, psykos, njursten och en mängd andra symptom.

Beställ D-vitamintestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om D-vitamin
För vilka passar D-vitamintestet?

D-vitamintestet passar för dig som vill veta om du har D-vitaminbrist. Det kan bland annat förklara trötthet, lättirritation och smärtor i kroppen. Framförallt är risken stor hos veganer, barn upp till 2 år och de som aktivt undviker solljus.

Vilka är i riskgrupp?
 • Personer som är mycket inomhus under vår- och sommarmånaderna.
 • Personer med mörk hy. Mörk hy producerar mindre mängd D-vitamin.
 • Barn upp till 2 år (vanligt med D-vitamindroppar).
 • Personer över 75 år.
 • Veganer (eftersom de inte äter fisk samt berikade livsmedel så som mjölk).
 • Gravida (behovet av D-vitamin ökar).
 • Överviktiga (kroppens möjlighet att uppta D-vitamin minskar).
Vad är symtom på D-vitaminbrist?

De symtom som finns på D-vitaminbrist är mycket diffusa. Det är alltså symtom som lika väl kan kopplas till andra besvär,  så som trötthet, fetma, irritation och diffus smärta.

Hur vet jag om jag borde mäta mitt d-vitaminvärde?

Om du vill få mer information om nivåerna av d-vitamin i din kropp påverkar din livssituation eller om du upplever symptom för d-vitaminbrist kan det vara en god ide att testa värdet av d-vitamin.

Hur presenteras resultaten vid för högt eller lågt d-vitamin?

I Min Journal hos Medisera redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om d-vitaminnivåerna är låga, höga eller normala. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Om resultatet efter D-vitamintestet hos Medisera
Vad kan jag göra vid brist på vitamin D?

Vi får i oss D-vitamin via föda och solljus. Välj mer fet fisk samt var ute i solljus när så är möjligt. Kosttillskott är även ett alternativ, men i regel är det bästa om kost och livsstil läggs om för att nå ett bättre mående.

Låga nivåer kan även bero på tarmsjukdomar eller celiaki då tarmen i dessa fall inte fullt ut kan tillgodogöra sig fett. Även övervikt/fetma minskar kroppens möjlighet att ta upp D-vitamin.

Kan D-vitamin överdoseras?

Livsmedelsverket anger att det inte går att få i sig för mycket D-vitamin enbart via föda. Däremot finns risken om kosttillskott överdoseras. För höga nivåer är giftigt och kan resultera i njursvikt. Följ alltid rekommenderad dos på de kosttillskott som köps.

Kan provresultat följas över tid?

Ja, alla analyssvar sparas under ”Min Journal”. Det går därmed att, när som helst, se tidigare resultat samt jämföra dessa över tid. En person som har låga värden av D-vitamin kan lägga om kosten, vara ute i solljus och ta kosttillskott varpå ett nytt test kan genomföras ett halvår senare för att se eventuella ändringar.

Hur presenteras resultaten vid för högt eller lågt d-vitamin?

I “Min Journal” hos Medisera redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om d-vitaminnivåerna är låga, höga eller normala. 

Hur blodprovet går till

1.
Beställ ditt prov
Välj & beställ hälsokontroll på Mediseras hemsida. Kolla samtidigt listan över lämpliga provtagningsställen där du kan ta blodprovet.

2. 
Lämna ditt prov för analys
Ta blodprovet via drop-in på ett provtagningsställe nära dig redan minuter efter beställning.

3. 
Ta del av dina provsvar
Logga in på ”Min Journal” på Mediseras hemsida med Bank-ID för provresultat och läkarkommentar.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning​
D-vitaminnivå i serum​
Mer fakta om D-vitamintestet från Werlabs

D-vitamintest från Werlabs


D-vitamin ger dig en bild av dina nivåer av D-vitamin, en fettlöslig vitamin som skapas i huden när solen lyser. Vitaminet finns även i vissa livsmedel. D-vitaminbrist är vanligt i de nordiska länderna under vinterhalvåret, och kan leda till trötthet och känslor av nedstämdhet.


Du kan beställa D-vitamintestet med email eller BankID


Varför ska du beställa D-vitamintest?

Du vill förstå om dina nivåer av D-vitamin påverkar din livskvalitet. För dig som upplever diffusa symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om D-vitaminbrist påverkar ditt upplevda välmående.
Du vill förstå om du får i dig tillräckligt med D-vitamin. För dig som vill förstå hur din kost påverkar dina D-vitaminnivåer. Livsmedel som bl.a. mjölk, fisk och ägg innehåller D-vitamin.


Fördelar och funktioner:

– Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe

– Konfidentiella resultat online i ‘Min journal’ via BankID

– Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys

– Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat


Vilket test ingår i D-vitamintest?

De här markörerna testas:

– D-vitamin


Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

1. Beställ
Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

2. Ta ditt prov
Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

3. Få snabba svar
En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning​
Nivå i serum: Vitamin D, B12, Ferritin, Folat, Homocystein, Järn, Magnesium, Zink, Hemoglobin, Leukocyter, Trombocyter, MCH, MCV, Erytrocyter och Hematokrit (EVF)
Mer fakta om Vitamin & Mineraltestet från Werlabs

Vitamin & Mineraltest från Werlabs


Varför ska du beställa Vitamin & Mineraltest?

Du vill förstå hur dina nivåer av vitaminer och mineraler påverkar din livskvalitet. För dig som upplever symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om dina nivåer av vitaminer och mineraler kan ha inverkan på hur du mår.
Du vill förstå effekten av din kost. För dig som vill förstå hur du kan påverka dina nivåer av vitaminer och mineraler genom kosten.


Funktioner och fördelar med testet:

– Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
– Konfidentiella resultat online i ‘Min journal’ via BankID
– Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
– Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat


Vilka tester ingår i Vitamin & Mineraltestet?

De här markörerna testas:

Vitaminer & Mineraler

– Vitamin B12
– D-vitamin
– Ferritin
– Folat
– Homocystein
– Järn
– Magnesium
– Zink

Blodstatus

– Hemoglobin (Hb)
– Leukocyter (LPK)
– Trombocyter (TPK)
– MCH
– MCV
– Erytrocyter (EPK)
– Hematokrit (EVF)


Detta blodprov bör tas på fastande mage innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen hittar du här.


Notera att analysen av zink görs 1-2 gånger i veckan, vilket innebär att det kan dröja några dagar innan du får dina svar.


Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

1. Beställ
Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

2. Ta ditt prov
Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

3. Få snabba svar
En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning​
Nivå i serum av: Analyter: Järn, Vitamin B12, Vitamin D-25-OH och Folat
Mer fakta om "Vitamin & mineralpaket litet" från Svensk Provtagning

Vitamin och mineralpaket litet från Svensk Provtagning


Vitaminer och mineraler är viktiga näringsämnen som din kropp behöver i lagom mängder. Ta detta prov och se till så du har en varierad kost.


Vilka blodprov ingår?
Analyter:
Järn
Vitamin B12
Vitamin D-25-OH
Folat

Låga halter av vitaminer och mineraler undersöks

Vitaminbrist kan leda till en mängd olika symptom såsom t.ex. trötthet, frakturer, smärttillstånd, blodbrist (anemi), muskelsvaghet, skador på nervsystemet, pirrningar, domningar, nedsatt känsel, slemhinnepåverkan, nedstämdhet eller att du känner dig orkeslös.

 

Testet undersöker också om du har för höga halter av dessa. För höga nivåer av järn kan vara toxiskt. Väldigt höga nivåer av folat och D-vitamin kan också vara hälsovådligt om andra viktiga ämnen saknas.


Innan du tar provet


Allmänt:

– Ta med giltig legitimation
– Ta helst provet innan klockan 10.00
– Undvik träning innan provtagningen eftersom det kan påverka analysen


Fastande mage:

– Provet ska tas på fastande mage, därav inget matintag 10-12h innan provtagningen. Vatten och svart kaffe eller te utan tillsatser av socker eller mjölk går bra.
– Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning


Medicinering:

– Undvik järnmedicin dagen före din provtagning
– Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
– Undvik Levaxin dagen före din provtagning
– Provtagningen bör inte genomföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling


Kolla din journal på Svensk Provtagning

Utöver provsvar, så analyseras och kommenteras dina prover av legitimerad specialistläkare.


Läkarkommentaren tar hänsyn till informationen som du via webb-enkät lämnar till Svensk Provtagning innan du gör dina prover. Syftet är att läkarkommentaren ska ge dig en tydlig bild av dina resultat, vad som eventuellt påverkar dem, samt vad du kan göra för att förbättra dina värden ifall det behövs.


Hur fungarar Svensk Provtagnings hälsokontroll online?


1. Beställ ditt prov
Beställ snabbt och enkelt med ditt personliga Mobilt BankID/ BankID. Du betalar först när din beställning är godkänd.

När du gör en beställning väljer du samtidigt ett provtagningsställe nära dig för att ta blodprov.


2. Välj blodprov
Lämna ditt prov för analys
Hitta en vald provtagningsställe och att ta ett blodprov för analys av dina värden.
På vardagar får du vanligtvis en remiss samma dag efter din beställning (denna remiss är giltig i fem månader).

I samarbete med svensk sjuk- och hälsovård kan du välja bland över 120 olika provtagningssställen varav flera kliniker har drop-in.

OBS! Större provtagningspaket kan kräva flera provrör med blod för att kunna utföra all analys.


3. Hitta ett provtagningsställe
Ta del av dina provsvar
Svensk Provtagning skickar både mejl och sms när dina provsvar är klara.
Du loggar in med Mobilt BankID / Bank ID i “Min Journal” i mobilen eller datorn och tar del av dina provsvar tillsammans med en kommentar från en läkare.

Din digitala journal sparas här och det är bara du som har tillgång till den.
Min Journal


Varför ta ett prov från Svensk Provtagning?

Vitamin och mineralpaket litet
Detta är ett mindre mindre vitamin- och mineraltest som går igenom 4 analyter. Testet är bra för dig som vill göra en grundläggande undersökning och motverka symptomer såsom trötthet, blodbrist, och muskelsvaghet.

Provet kontrollerar kroppens järn, samt depåerna av vitamin B12, folsyra samt D-vitamin.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning​
Nivå i serum av Järn, Ferritin, Transferrin, Zink, Magnesium, Kalcium, Vitamin B12, Vitamin D-25-OH, Folat och Homocystein
Mer fakta om "Vitamin & mineralpaket stort" från Svensk Provtagning

Vitamin och mineralpaket stort från Svensk Provtagning


Denna undersökning går igenom 11 analyter kopplat till 2 viktiga områden för din hälsa. Testet är för dig som vill veta mer om hur kroppen tillgodogör sig några av de vanligaste vitaminerna samt ger fördjupade insikter i kroppens järndepåer.


Analyter som testas och mäts i provet:
– Järn
– Ferritin
– Transferrin
– Zink
– Magnesium
– Kalcium
– Vitamin B12
– Vitamin D-25-OH
– Folat
– Homocystein


Ett test som innehåller fördjupade vitamin- och mineraltester och klargör fullständigt järnstatus samt homocystein.


Vitaminer / Mineraler

Vitaminer och mineraler är viktiga näringsämnen som din kropp behöver i lagom mängder. En varierad kost är viktigt för att få i sig alla de olika vitaminer och mineraler som kroppen behöver.


Kolla din journal

Utöver provsvar, så analyseras och kommenteras dina prover av legitimerad specialistläkare.

Läkarkommentaren tar hänsyn till informationen som du via webb-enkät lämnar till Svensk Provtagning innan du gör dina prover. Syftet är att läkarkommentaren ska ge dig en tydlig bild av dina resultat, vad som eventuellt påverkar dem, samt vad du kan göra för att förbättra dina värden ifall det behövs.


Innan du tar provet

– Ta med giltig legitimation
– Ta helst provet innan klockan 10.00
– Undvik träning innan provtagningen eftersom det kan påverka analysen


Fastande mage


– Provet ska tas på fastande mage, därav inget matintag 10-12h innan provtagningen. Vatten och svart kaffe eller te utan tillsatser av socker eller mjölk går bra.
– Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning


Medicinering


– Undvik järnmedicin dagen före din provtagning
– Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
– Undvik Levaxin dagen före din provtagning
Provtagningen bör inte genomföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

 

Vitaminer och mineraler är viktiga näringsämnen som din kropp behöver i lagom mängder. Ta detta prov och se till så du har en varierad kost.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning
Vitamin D-25-OH i serum
Mer fakta om D-vitamintestet från Smolab

Smolabs D-vitamintest


Analyter som testas i blodprovet:

– Vitamin D-25-0H


Så fungerar Smolabs provtagning:

1.
Välj blodprovspaket

Välj blodprov genom att klicka på “beställ”. Produkten hamnar sedan i varukorgen där du kan välja vilken av alla Smolabs provtagningsplatser som du vill ta ditt blodprov på, samt fylla i personnummer.
Med klarna checkout kan du enkelt välja mellan att betala med faktura eller kort.


2.
Ta blodprov

Efter beställningen skickas en beställningsbekräftelse till dig med information om din order. I samband med detta skapas en elektronisk remiss vilket gör att du kan gå till din provtagningsplats utan att behöva ta med annat än giltig legitimation.
Remissen gäller i 3 månader.


3.
Få ditt provsvar

När dina blodprov har analyserats klart kommer en av Smolabs läkare att bedömma dina provsvar och ge en kommentar. Det framgår tydligt om ditt provsvar skulle avvika mot det normala. Provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.
Du kan sedan logga in i journalen hos Smolab med ditt mobila BankID.


Smolabs beskrivning av D-vitamin:

D-vitamin är ett fettlösligt steroidhormon som betraktas som ett vitamin. Hormonet reglerar kalkbalansen i kroppens skelett och är därför en viktigt beståndsdel för en good benhälsa. Vitaminet främjar även upptaget av kalcium. De främsta D-vitaminkällorna är animalisk föda men även exponering till solljus. När solen strålar på huden bildas ett pre-hormon som slutligen omvandlas till D-vitamin i njurarna. Hur mycket D-vitamin som produceras och lagras i kroppen skiljer sig åt från individ till individ, ävens solens intensitet och hudexponering spelar roll. Under vinterhalvåret när solexponeringen är begränsad riskerar vi dock att få för lite av det. I vissa fall kan kroppens lager av D-vitamin från sommarhalvåret även till under de mörkaste tiderna. Symtom på D-vitaminbrist kan vara trötthet, energilöshet och nedstämdhet. Ta reda på om ditt upplevda välmående beror på för låga nivåer.

Självtest, indikativ

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Självtest, indikativ

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Märke

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Självtest, indikativ

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Märke

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Självtest, indikativ

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Märke

Märke

Mer fakta om självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Leave a Reply