Lista: Alla blodprov och test för corona, COVID-19 du kan köpa och beställa – testa antikroppar eller virus, Werlabs, Medisera, Mydrop, Dante Labs mfl.

Lista: Alla blodprov och test för corona, COVID-19 du kan köpa och beställa – testa antikroppar eller virus, Werlabs, Medisera, Mydrop, Dante Labs mfl.

Städer där du kan ta antikroppstest för COVID-19 och corona. Werlabs, Medisera - alyzme.se beställ självtester och blodprov

Bild 1. Idag kan du beställa en testanalys för COVID-19 online. För att lämna blodprov till analysen kan du gå till vårdcentraller i flera av Sveriges städer. Dock kan du inte göra det i alla städer idag. Nedan listas vilka städer du kan göra det i. 

Städer där du idag kan köpa antikroppstest mot COVID-19

Idag kan du beställa och köpa antikroppstest för att se om du haft COVID-19. Två aktörer som idag säljer antikroppstester är Svensk ProvtagningWerlabs och MEDISERA. Antikroppstesten för Svensk Provtagning (drop in eller måste boka tid 5 månader efter köp) Werlabs (boka tid) och MEDISERA (drop in 3 månader efter köp) kan idag inte tas i alla Sveriges städer utan bara i vissa för tillfället. Nedan listas var du kan ta dem idag.

Svensk Provtagnings platser provtagning för antikroppar mot coronaviruset

– Stockholm
– Göteborg
– Uppsala
– Södertälje
– Katrineholm
– 
Linköping 
– Lidköping
– Norrköping
– Nyköping
– Falköping
– Sigtuna
– Eskilstuna

*Uppdaterad senast 
2020-07-01

Werlabs platser provtagning för antikroppar mot coronaviruset

– Stockholm
– Göteborg
– Malmö
– Ekeby
– Halmstad
– Linköping
– Jönköping
– Norrköping
– Kristianstad
– Mariestad
– Strängnäs
– Trollhättan
– Ulricehamn
– Eskilstuna
– Visby
– Vetlanda
– Västerås
– Gävle
– Hagfors
– Skövde
– 
Ulricehamn
– Örebro

*Uppdaterad senast
2020-07-01

MEDISERAs platser provtagning av antikroppar mot coronaviruset

– Göteborg
– Malmö
– Södertälje
– Falköping
– Nyköping
– Katrineholm
– Eskilstuna
– Lidköping

Kommande orter:
– Linköping
– Norrköping
– Uppsala
– Hallstavik
– Norrtälje
– Umeå

*Uppdaterad senast
2020-07-01

Ta blodprov och testa för antikroppar COVID-19, IgG, IgM, har haft corona - alyzme.se alla självtester listat online

Bild 2. Lämna ett blodprov och se om du har antikroppar och har haft coronaviruest.

Antikroppstester med analys för COVID-19 som du kan beställa idag

Dessa test i tabellen nedan kan du beställa idag och testa om du har IgG-antikroppar mot coronaviruset. Har du det så betyder det att du haft COVID-19. IgG-antikroppar uppkommer som ett minne av en infektion efter 1-4 veckor efter att den startat. Visar analysen att man har IgG-antikroppar i sitt blodprov så har man ett minne och bättre försvar mot att bekämpa den igen. 

Rubrik 3 (H3)

Text under rubrik 1

KÖPA Antikroppstest corona och COVID-19

Märke

Provtyp

Testar

Pris

Blodprov, vårdcentral

IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Svensk Provtagnings antikroppstest för Covid-19


Om testet
Antikroppstest som visar om du haft COVID-19 och på så sätt bildat antikroppar (IgG). Testet har en specificitet på 99,6% och en sensitivitet på nästintill 100%. Provet lämnas genom ett stick i armen, ett så kallat venöst test. Provsvaret lämnas i din digitala journal med läkares kommentar inom 2-4 dagar.


För att ta provet behöver du ha varit symtomfri i minst 14 dagar och det ska ha gått 21 dagar sedan symtomdebut (då du fick första symtom). Symtom inkluderar: huvudvärk, halsont, värk, feber, torrhosta, snuva, illamående och yrsel. Läs igenom frågor och svar innan du lämnar ditt prov.


Testplatser för antikroppar corona:
Idag (2020-07-01) erbjuder Svensk Provtagning antikroppstester för corona i följande städer: Stockholm, Södertälje, Sigtuna, Nyköping, Eskilstuna, Uppsala, Katrineholm, Lidköping, Falköping, Göteborg, Linköping, Norrköping.


Vanliga frågor om coronatestet som Svensk provtagnings svarat på:


När kan jag gå till valt provtagningsställe och hur länge har jag på mig?

Samtidigt som du får din orderbekräftelse, skickar Svensk Provtagning en elektronisk remiss till det provtagningsställe du valt. Denna remiss är giltig i fem månader. Vänligen observera att vissa provtagningsställen kräver tidsbokning. Läs mer om Svensk Provtagnings provtagningsställen här. Om du ej hunnit lämnat prov inom fem månader, vänligen kontakta deras kundtjänst.


Vilken typ av Covid-19 test kan man lämna via Svensk provtagning?

Testet är serologiskt och visar om man har utvecklat antikroppar (IgG). Detta kan påvisa om man har genomgått en Covid-19 infektion och bildat antikroppar mot viruset.

Immunoglobulin IgG är antikroppar som kroppen producerar i ett senare skede av infektionen. Detta kan tala för genomgången alternativt långdragen pågående Covid-19 infektion. För att öka chansen för din kropp att hinna bilda antikroppar ska du vänta 21 dagar efter symptomdebut innan du lämnar prov.


Hur beställer jag?

1. Du ska vara symptomfri 14 dagar och det ska ha gått minst 21 dagar efter debut av
första symptom. Detta ger ett mer tillförlitligt resultat samt minimerar risken för
smittspridning.

2. Klicka på "beställ" och logga in med BankID.

3. Välj provtagningsställe

4. Slutför betalningen.


Vad kommer svaret att visa?

Testet kan påvisa om kroppen producerat antikroppar mot Covid-19. Detta kan tala för genomgången alternativt långdragen pågående Covid-19 infektion.


Varför ska jag testa mig?

Covid-19 ger vanligtvis symptom som liknar vanlig influensa eller vanlig förkylning dvs. hosta, feber och trötthet. Påvisbara antikroppar mot Covid-19 kan tala för genomgången infektion.

Genom att fler personer i Sverige testar sig kan vi bidra med anonymiserad data till Folkhälsomyndigheten. Detta kan hjälpa till att kartlägga smittspridningen i samhället ytterligare.


Vem kan ta testet?

Du ska vara symptomfri 14 dagar och det ska ha gått minst 21 dagar efter debut av
första symptom. Detta ger ett mer tillförlitligt resultat samt minimerar risken för
smittspridning.

Du ska ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer. I dagsläget avråder vi personer som tillhör riskgrupper från att ta provet. Denna avrådan gäller då vi vill undvika att riskgrupper exponeras.


Vad menas med 21 dagar sedan symtomdebut?

Kroppen behöver lite tid på sig för att hinna bilda antikroppar mot Covid-19. För att
få ett mer tillförlitligt resultat ska du vänta minst 21 dagar efter att du känt av det
första coronasymptomet (såsom feber, hosta, snuva, huvudvärk, andningsbesvär,
nästäppa, illamående, halsont, muskel- och ledvärk, magbesvär, hudsymtom eller
förlorat lukt- och smaksinne).


Vad menas med att jag måste vara symptomfri för att ta testet?

Symptomfrihet innebär att du under de senaste 14 dagarna inte haft några av följande symptom: feber, hosta, snuva, huvudvärk, andningsbesvär, nästäppa, illamående, halsont, muskel- och ledvärk, magbesvär, hudsymtom eller förlorat lukt- och smaksinne. Denna lista kan komma att uppdateras. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni läsa mer om symptom som kan vara relaterade till Covid-19.


Om jag tillhör en av riskgrupperna, kan jag då ta testet?

Svensk provtagning avråder i dagsläget personer som tillhör riskgrupper att ta prov. Detta då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att man vill begränsa riskgruppers kontakt med andra människor och på så sätt minska den onödiga exponeringsrisken.


Hur tas coronatestet?

Provet är ett blodprov (venöst prov) som tas genom ett stick i armen av sjukvårdspersonal.


Hur länge måste jag vänta innan jag får provsvaret?

Resultatet av testet kommer oftast redan efter 2-4 dagar. Därefter tolkas resultatet av en av Svensk Provtagnings läkare som skickar resultatet till dig via ”Min journal”.


Hur tolkar man provsvaret?

Svaret på testet kommer att visa om din kropp har utvecklat detekterbara nivåer av antikroppar (IgG) mot covid-19 viruset. Har kroppen producerat antikroppar kommer provsvaret visa ”Positivt” resultat. Detta betyder att man med stor sannolikhet har haft covid-19 och således utvecklat detekterbara antikroppar i blodet. Visar provsvaret ”Negativt” resultat innebär detta att kroppen ej utvecklat antikroppar för covid-19. Detta är fallet om du ej blivit exponerad för viruset men det kan även bero på att du endast haft en lindrig infektion. Vid lindriga infektioner är det inte säkert att alla individer utvecklar antikroppar. Det finns således inga garantier att kroppen utvecklar antikroppar trots genomgången sjukdom. För att underlätta tolkningen av provsvaret kommer du utöver provsvaret även få en förklaring av svaret via en av Svensk Provtaningns läkare. Detta svar kommer digitalt via ”Min journal”.
I dagsläget saknar vi kunskap om hur länge påvisade antikroppar finns kvar i kroppen och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för covid-19. Det är dock sannolikt att en genomgången covid-19 infektion ger ett visst skydd och därmed minskar risken att återinsjukna i närtid.


Om jag har haft covid-19. Hur länge är jag immun?

Enligt Folkhälsomyndigheten vet man i dagsläget inte säkert hur länge skyddet varar vid genomgången infektion. Det är således oklart om man kan smittas på nytt av covid-19 samma säsong. Det är dock sannolikt att en genomgången covid-19 infektion ger ett visst skydd och därmed minskar risken att återinsjukna i närtid.


Kan jag gå tillbaka till arbete om testet tyder på genomgången infektion?

Sannolikt har en individ som nyligen (inom 3-6 månader) genomgått en covid-19 infektion en viss immunitet för viruset. Det är dock av stor vikt att fortsätta följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten samt följa de regler som sätts upp på arbetsplatsen för att förhindra spridningen av Covid-19. Påvisade antikroppar mot Covid-19 ersätter inte de grundläggande skyddsåtgärder som ska tillämpas för att minska risken för smitta.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är följande: I dagsläget är det oklart vilken grad av immunitet genomgången covid-19 infektion, eller påvisade antikroppar, ger. Därför ska personer som blivit friska efter en genomgången covid-19 infektion följa samma rekommendationer som övrig befolkning. Du är frisk om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några symtom (källa FHM).


Vad innebär det om testet inte visar antikroppar mot Covid-19?

Visar testet inte antikroppar mot covid-19 (benämnt ”Negativt” svar) talar detta emot genomgången infektion. Men det kan även bero på följande:

För tidigt taget prov:

För att minimera denna risk är det viktigt att det har gått 21
dagar sedan symptomdebut innan testet lämnas dvs minst 21
dagar sedan du fick det första symptomet på sjukdom. Då ger
du kroppen större chansen att hinna utveckla antikroppar.
Det är också viktigt att du varit symptomfri de senaste 14
dagarna för att minimera smittspridning.
Utebliven detekterbar antikroppsproduktion i kroppen:

Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.


Var kommer testerna ifrån och vem analyserar dem?

Själva testet levereras av Abbott. Därefter sker analysen via Unilabs.


Hur säkert är testet?

Våra test har enligt studie över 99,6% specificitet och nästintill 100% sensitivitet. Studien kan du se här. Träffsäkerheten är beroende av hur lång tid det har gått sedan första symptomen (symptomdebut). På grund av detta är det viktigt att vänta minst 3 veckor från det att du haft de första symptomen tills att du testar dig. Testar man sig tidigare än detta sjunker träffsäkerheten.


Kommer någon annan få ta del av mina resultat?

Vi kommer att erbjuda Folkhälsomyndigheten att ta del av vår data. Denna data är i form av statistik som är helt anonymiserad. Statistiken visar antal personer med tecken till genomgången infektion.


Var kan jag provta mig för Covid-19?

Du ser alla tillgängliga provtagningsställen när du lägger din beställning. Alla våra provtagningsställen erbjuder ännu inte provtagning för Covid-19. Listan uppdateras kontinuerligt.


Visar testet andra infektioner?

Nej. Testet är specifikt för detektion av SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG-antikroppar.


Är testet godkänt av FHM eller annan myndighet?

Testet är validerat av Unilabs i Sverige.

Blodprov, vårdcentral

IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Mediseras coronatest för Covid-19 IgG antikroppar

Med testet kan du se om du har IgG-antikroppar mot COVID-19 och har varit smittad av coronaviruset SARS-CoV-2. IgG-antikroppar kan vanligen detekteras 1-4 veckor efter att du fått de första symtomen. Detta innebär enligt Medisera att du skall vänta minst 4 veckor med att ta provet från det datum då du fick symptom.

 

Du köper testet, gör drop in på ett provtagningsställe (du ser var du kan gå när du beställer det), lämnar ett blodprov som skickas på analys, och får svar online efter ett par dagar.

 

Testet har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 4 veckor efter symtomdebut. Unilabs skriver att testet har en specificitet på >99% och en sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut på >90%. Tar man det för tidigt efter ett sjukdomsutbrott finns risk för att man inte ännu har utvecklat antikroppar. Du skall känna dig frisk och vara utan symtom när du tar ditt blodprov. Om du inte misstänker att du har haft Covid-19 bör du för närvarande avstå från att ta detta test. Du behöver ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna ta blodprovet.

 

Följande ingår i antikropptestet för COVID-19:

 

- Analys av antikroppar mot coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG))


- Blodprovstagning på Unilabs drop-in (du behöver inte boka tid)


- Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)


- En analys som konstaterar positivt, negativt eller reaktivt antikroppstest. Se “Tolkning av provsvar” för mer information.
- Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

 

 

Medisera skriver vidare att det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.

 

Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller privat.

 

Provtagning för antikroppar mot COVID-19
Efter beställning är remissen giltig i 3 månader och blodprovet kan för närvarande tas i följande städer:

 

- Stockholm
- Göteborg
- Malmö
- Södertälje
- Falköping
- Nyköping
- Katrineholm
- Eskilstuna
- Lidköping

 

 

Medisera vill be om överseende för att det just nu är högt tryck på de flesta provtagningsställen. Detta kan innebära att provtagningen är full trots drop-in och att du behöver göra ett nytt försök en annan dag. Gå gärna och lämna blodprovet på eftermiddagen, då tidpunkt som provet tas ej spelar någon roll. I Malmö är det endast tidsbokning.

 

Tolkning av svar
Du kan få tre olika svar, antingen är blodprovet positivt, negativt eller reaktivt.

 

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.

 

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa talar det emot genomgången covid-19 infektion, men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.

 

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är reaktiva (dvs. varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet.

 

Immunitet mot COVID-19 och SARS-CoV-2
Man kan inte dra slutsatsen att man är immun vid ett positivt svar. Man kan idag inte ge ett exakt svar på frågan om immunitet. Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. Det är viktigt att du som patient får information om och är införstådd med detta.

 

Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen eller privat.

 

Information om SARS-CoV-2 serostatus får heller inte påverka smittsamhetsbedömningen. Att man har påvisade IgG-antikroppar betyder inte att man är icke-smittsam – även om man inte har aktuella symtom. Använd inte serostatus för att motivera minskade skyddsåtgärder. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning oavsett resultat på testet.

 

Följande blodmarkör ingår i Medisteras Coronatest:
- S-SARS-CoV-2-ak (IgG)

 

 

Frågor & Svar hos Medisera:


Vad är det för ett typ av Coronatest för antikroppar Medisera erbjuder?


Det test som Medisera erbjuder genomförs på ackrediterade laboratorium, ett så kallat plattformsbaserat test. Provet tas som ett venöst blodprov på provtagningsställen av medicinsk personal. Testet är framtaget av Abbott Laboratories. Läs mer här.

 

Olika typer av Coronatester
Det finns olika typer av tester med olika syften. För att se om man har en pågående virusinfektion svabbas svalget med en lång tops. Den andra typen av tester är detektion av antikroppar i blodet. Detta används för att se om immunförsvaret har skapat antikroppar som en reaktion på en redan genomgången infektion efter det att man blivit frisk. Det är denna typ av test som Medisera erbjuder.

 

Vad är antikroppar?


Antikroppar, även kallat immunglobuliner, är proteiner formade som ett ”Y” som tillverkas av immunförsvaret när kroppen blivit angripet av ett antigen, till exempel Coronavirus Covid-19. Antikroppar gör det möjligt för de vita blodkropparna att oskadliggöra viruset och rensa bort det från kroppen. Kroppen producerar alltså antikroppar vid infektioner och efter vaccination. Finns antikropparna i blodet har man alltså haft en infektion och klarat av denna, med mer eller mindre akut sjukdomsbild, alltifrån milda förkylningssymtom till allvarligt förlopp med behov av sjukhusvård. Antikropparna skapar ett visst skydd mot en ny virusattack.

 

Vilken metod används för att analysera blodet i Mediseras “Coronatest – Covid-19, antikroppar”?


Testet detekterar förekomst av antikroppar mot coronaviruset, en så kallad kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar. Analysmetoden heter CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antigen mot nukleokapsidprotein och/eller CLIA (Chemiluminescent Immunoassay) som detekterar antigen mot spikeproteinet.

 

Varför skall jag ta ett Coronatest – Covid-19, antikroppar hos Medisera, vad är syftet?


Syftet är att detektera en eventuell förekomst av antikroppar som i de flesta fall finns i blodet en tid efter genomgången infektion. Syftet är inte att upptäcka en pågående infektion, alltså en pågående sjukdom. Känner du dig sjuk och har symtom är detta inte ett test för dig.

 

Är det ett säkert test & när skall man ta detta prov?
Testet har en hög specificitet och en acceptabel sensitivitet om provet tas tidigast 4 veckor efter symtomdebut. Unilabs skriver att testet har en specificitet på >99% och en sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut på >90%. Tar man blodprovet för tidigt efter ett sjukdomsutbrott finns risk för att man inte ännu har utvecklat antikroppar. Du skall känna dig frisk och vara utan symtom när du tar ditt blodprov. IgG antikroppar detekteras vanligtvis 1–4 veckor efter symtomdebut. Det spelar ingen roll vilken tidpunkt på dagen du tar provet och du behöver inte fasta.

 

Om du inte misstänker att du har haft Covid-19 bör du för närvarande avstå från att ta detta test. Läs mer om Covid-19 här.

 

Hur går provtagningen till?
Provtagningen sker genom ett venöst blodprov med ett stick i armvecket. Provtagningen genomförs av medicinskt utbildad personal och det krävs ett rör med 7 ml. blod. Sedan skickas blodet till laboratorium för analys. Vi vill be om överseende för att det just nu är högt tryck på de flesta provtagningsställen. Detta kan innebära att provtagningen är full trots drop-in och att du behöver göra ett nytt försök en annan dag. Gå gärna och lämna detta blodprov på eftermiddagen, då tidpunkt som provet tas ej spelar någon roll.

 

Vad skall jag tänka på vid provtagningen?
Följ provtagningsställets instruktioner vid ankomst. I Stockholm finns det ett provtagningsställe utomhus om man vill undvika väntrum.

 

Hur lång tid tar det innan jag får resultatet?
Laboratorieanalysen tar 4–10 dagar och sedan skall Mediseras läkare kommentera ditt provsvar. Du kan räkna med att det tar 5–15 vardagar att få ditt resultat. Medisera reserverar sig för eventuellt längre leveranstid.

 

Hur tolkar jag resultatet, vad betyder det?
Det finns tre olika typer av svar på blodanalysen av detta Coronatest; positivt, negativt och reaktivt.

 

Positivt svar för COVID-19 antikroppar


Betyder att man har detekterat SARS-CoV-2 IgG-antikroppar i blodet. Detta pekar mot att man har haft en genomgången infektion av covid-19 eller alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.

 

Negativt svar för COVID-19 antikroppar


Betyder att man inte kan detektera SARS-CoV-2 IgG-antikroppar i blodet. Detta kan innebära att man tagit provet för tidigt och att antikroppar ej har hunnit bildas eller att man inte har haft en antikroppsproduktion alls. Detta resultat indikerar alltså att man sannolikt inte har haft covid-19 infektion.

 

Reaktivt svar för COVID-19


Detta svar är ett osäkert svar, det indikerar varken ett klart negativt eller ett klart positivt resultat gällande förekomsten av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar. Orsaken till detta kan vara att man tagit provet för tidigt eller så kan det tyda på en ospecifik reaktion som kors-reagerar med antigenen. Vid reaktivt svar går laboratoriet vidare med ett kompletterande test, man gör alltså ett test till. Detta kommer då visa positivt, negativt eller reaktivt på nytt. Får man ett negativt eller reaktivt svar på detta kompletterande test kan man inte dra någon slutsats av resultatet. Laboratoriet kommer då att rekommendera att man tar om blodprovet efter att minst 2 veckor har gått.

 

Vad får jag från Medisera?


Du får ditt provresultat kommenterat av våra läkare. Vi kan inte ställa diagnos eller göra en helhetsbedömning utifrån tidigare sjukdomshistoria eller anamnes.

 

Är jag immun om jag har ett positivt svar på Coronatest – Covid-19, antikroppar?
Nej, man kan inte dra slutsatsen att man är immun vid ett positivt svar. Man kan idag inte ge ett exakt svar på frågan om immunitet. Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

 

“Serologisk antikroppspåvisning används för att visa om en individ har genomgått covid-19 infektion. När i infektionsförloppet antikroppar uppträder varierar från person till person. Kunskapsläget är oklart kring hur länge antikroppar finns kvar hos individen och hur väl de skyddar mot återinfektion. Utifrån den kunskap som finns om antikroppar och immunitet efter att ha infekterats av andra coronavirus gör Folkhälsomyndigheten i likhet med andra organisationer bedömningen att genomgången covid-19 ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid.”

 

Vilka konsekvenser får resultatet för mitt beteende, vad skall jag göra med resultatet?
Denna fråga är väldigt viktig att beakta innan man bestämmer sig för att ta provet. Man behöver som individ ta ett personligt ansvar för hur ett eventuellt positivt resultat påverkar ens beteende och man skall inte dra slutsatser om sådant som det inte finns kunskapsunderlag för. Det går med dagens kunskapsläge inte att garantera att man efter ett positivt svar inte är smittsam, trots att man är frisk utan symtom. Man rekommenderas alltså inte att använda detta resultat för att motivera minskade skyddsåtgärder oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller privat.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller oavsett resultat på Coronatest – Covid 19, antikroppar.

 

På vilka orter kan man ta blodprov för Corona Covid-19?


På följande orter kan Medisera erbjuda Coronatest – Covid-19, antikroppar: Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Falköping, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna och Lidköping.

 

OBS! Malmö endast tidsbokning! Du behöver själv boka en tid efter beställning.

 

Vill du ta ditt blodprov i Malmö lägger du din beställning först. I den informationen du får med bekräftelsen får du kontaktuppgifter för att boka en tid för blodprovstagning.

 

När kan ni erbjuda detta i Linköping, Norrköping, Uppsala, Hallstavik, Norrtälje och Umeå?


Medisera hoppas kunna erbjuda detta test på dessa orter längre fram.

 

Samtycke, Biobanken
När du beställer detta test samtycker du till att ditt resultat lagras i Biobanken. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patient­organisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Läs mer här om vad en Biobank är.

 

Vad säger Folkhälsomyndigheten?
Folkhälsomyndigheten godkänner inte specifika tester utan ger rekommendationer och riktlinjer. Unilabs som tillhandahåller laboratorieanalysen ingår i det nationella nätverk som gemensamt tittar på olika metoder med stöd från Folkhälsomyndigheten.

 

Vad stödjer sig Medisera på gällande beslutet att börja erbjuda Coronatest – Covid-19, antikroppar?


Medisera stödjer sig på skrivningarna i detta dokument från Folkhälsomyndigheten: Nationell strategi för utökad provtagning.

 

Riskbedömning
Folkhälsoinstitutet tar med följande aspekter i sin riskbedömning avseende en utökad provtagning och laboratorieanalys; undanträngningseffekter, ansvarsområde, patientsäkerhet, bristande kvalité och ekonomisk vinst, personuppgiftsincidenter, kvalité på analysmetod, provtagningsindikation, feltolkning av analysresultat samt innebörden av resultatet för patienten. Nedan kan du läsa om hur Medisera arbetar för att minimera riskerna.

 

– För att undvika undanträngningseffekter har vi löpande dialog och god samverkan med våra leverantörer.


– Det är tydliggjort vad varje aktörs ansvarsområde är, Medisera är registrerad vårdgivare och står under samma lagstiftning som den svenska sjukvården generellt. Medisera ansvarar för att delge patienten provsvar med en läkarkommentar.
– Mediseras styrs med trovärdighet, professionalitet och patientsäkerhet som ledord. Det är vår kärnverksamhet att hantera patientprover gällande blodanalys. Vi är ett privat vårdföretag men det innebär inte att ekonomisk vinst sätts före kvalitet eller patientsäkerhet. Vi utövar löpande intern tillsynsverksamhet.


– Medisera har system som är tydliga och lättillgängliga och arbetar löpande med att minimera risken för personuppgiftsincidenter.


– Vi har genom Unilabs säkerställt att metoden håller hög kvalité, Unilabs ingår i Folkhälsmyndighetens nätverk av laboratorier.


– Vi säkerställer att informationen når patienten gällande provtagningsindikationen samt vad resultatet innebär för individen, hålla sig till de nationella rekommendationerna och kommunicera detta tydligt till patienten.
– Feltolkning av analysresultat: tydlig information till patienten gällande vad resultatet innebär.

 

Kan testerna tillföra ett värde på samhällsnivå?
Folkhälsomyndigheten skriver:

 

”På individnivå kan det för dem som tillhör någon riskgrupp för svår sjukdom vara av värde att veta om de genomgått covid-19 infektion, då resultatet kan göra att behovet av isolering minskar och att tillvaron normaliseras.” s.26

 

Mediseras bedömning är att under personligt, individuellt ansvar och med adekvat information kan människor själva bedöma om de tar ett “Coronatest – Covid-19, antikroppar” samt ta ansvar för hur resultatet påverkar beteendet. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning oavsett resultat på testet.

Blodprov, vårdcentral

IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Werlabs COVID-19 Antikroppstest

Gå enbart och lämna testet om du varit symtomfri (luftvägsinfektion med feber, hosta, muskelvärk och huvudvärk) i mer än 14 dagar.

Hur proceduren och testningen för COVID-19 hos Werlabs fungerar:
1. Du har varit symtomfri i 14 dagar.
2. Du beställer provet med e-post eller BankID.
3. Du bokar en tid till ett utvalt provtagningsställe.
4. Du går och lämnar ett blodprov på det valda teststället.
5. Du inväntar ditt resultat online efter 2-4 dagar i din personliga journal hos Werlabs.

En eloge till Werlabs:
Werlabs erbjuder kostnadsfri testning för 15 000 anställda inom sjukvården i Stockholm och Göteborg.

COVID-19-testet är för dig som misstänker att du haft sjukdomen.

Kanske har du haft något av följande symtom på sistone och misstänker corona:
- Halsont
- Huvudvärk
- Värk i muskel och leder
- Feber
- Torrhosta
- Nästäppa
- Snuva
- Illamående
- Andningsbesvär

Provet tas genom att ett blodprov ur armvecket och görs av sjukvårdspersonal.
Ditt lämnade blodprov kommer sedan att analyseras av Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium.

Antikropptestet har tagits fram och testats på patienter som också testat positivt på RT-PCR för SARS-CoV-2-viruset och visat sig vara väldigt bra ch uppfyller:
- En specificitet på 99.6% och
- En sensitivitet på 100%.

Du hittar studien här:
https://jcm.asm.org/content/jcm/early/2020/05/07/JCM.00941-20.full.pdf

Vad testet visar på:
COVID-19-testet är ett serologiskt test som påvisar antikroppar. Testet kan påvisa om en person har genomgått en Covid-19 infektion och därefter bildat antikroppar mot viruset. Werlabs Covid-19 test påvisar förekomsten av IgG antikroppar:

- Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som uppträder senare. Kan tala för genomgången eller infektion i sent skede.

Testet visar vid funna antikroppar att du haft och genomgått en infektion av coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19.

Dina värden och din data är alltid anonym men Werlabs kommer föra vidare datan till folkhälsomyndigheten i anonymiserad och aggregerad form för att hjälpa dem få en tydligare bild av smittspridningen i samhället.

Du får resulatatet samt en tolkning av dina värden enligt Folkhäsomyndighetens rekomendationer.

Du kan idag testa dig på enbart följande orter med Werlabs COVID-19-test:
- Stockholm
- Göteborg
- Malmö
- Ekeby
- Halmstad
- Jönköping
- Kristianstad
- Mariestad
- Strängnäs
- Trollhättan
- Ulricehamn
- Visby
- Vetlanda
- Västerås

Lista självtest du tar hemma för att se om du har eller haft COVID-19 coronavirus - alyzme.se listar blodprover

Bild 3. Lämna ett blodprov och se om du har antikroppar och har haft coronaviruset.

Självtest för att privat testa och kolla om du har coronaviruset som orsakar COVID-19

Testen som visas i tabellen nedan är test du tar hemma och som sedan visar om du har en smitta av coronaviruset eller om du har antikroppar (tidiga IgM eller senare IgG). Träffsäkerheten kan skilja mellan test och bero på var du tar testet. Viruset eller rester av det har visat sig finnas i varierande koncentration i olika delar av kroppen beroende på när i sjukdomsförloppet. 

Normalt så svabbar man långt in i näsan men hur mycket av prov, hur djupt man kan ta svabben och hur länge man varit infekterad kan alltså påverka resultatet vid analys. Man kan visas vara negativ fast man har viruset. 

Lämnar man ett prov för att kolla efter antikroppar efter sjukdom så är det via blod draget ut fingret. 

Nedan visas de aktörer som erbjuder självtest som du kan ta i hemmet var du än bor i Sverige.

Självtest för corona och Covid kan du beställa till alla kommuner i Sverige

Du kan beställa och köpa alla de test för corona och covid, som visas längre ned, till alla delar av Sverige, var du än bor: Ale kommun, Alingsås, Alvesta, Aneby, Arboga, Arjeplog, Arvidsjaur, Arvika, Askersund, Avesta, Bengtsfors, Bergs kommun, Bjurholm, Bjuv, Bodens, Bollebygd, Bollnäs, Borgholm, Borlänge, Borås stad, Botkyrka, Boxholms kommun, Bromölla, Bräcke, Burlöv, Båstad, Dals-Eds kommun, Danderyds, Degerfor, Dorotea, Eda kommun, Ekerö, Eksjö, Emmaboda, Enköping, Eskilstuna, Eslövs, Essunga, Fagersta, Falkenberg, Falköping, Falu, Filipstad, Finspång, Flen, Forshaga, Färgelanda, Gagnef, Gislaved, Gnesta, Gnosjö, Region Gotland, Grum, Grästorp, Gullspång, Gällivare, Gävle, Göteborgs stad, Götene kommun, Habo, Hagfors, Hallsberg, Hallstahammar, Halmstad, Hammarö, Haninge, Haparanda stad, Heby, Hedemora, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Hofors, Huddinge, Hudiksvall, Hultsfred, Hylte, Håbo, Hällefor, Härjedalens kommun, Härnösand, Härryda, Hässleholm, Höganäs, Högsby, Hörby, Höör, Jokkmokk, Järfälla, Jönköpings, Kalix, Kalmar kommun, Karlsborg, Karlshamns, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kil, Kinda, Kiruna, Klippan, Knivsta, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Krokom, Kumla, Kungsbacka, Kungsör, Kungälv, Kävlinge, Köping, Laholm, Landskrona, Laxå, Lekeberg, Leksand, Lerum, Lessebo, Lidingö, Lidköping, Lilla Edet, Lindesberg, Linköping, Ljungby, Ljusdal, Ljusnarsberg, Lomma, Ludvika, Luleå, Lund, Lycksele, Lysekil, Malmö, Malung-Sälens kommun, Malå, Mariestad, Markaryd, Mark, Mellerud, Mjölby, Mora, Motala, Mullsjö, Munkedal, Munkfor, Mölndal, Mönsterå, Mörbylånga, Nacka, Nora, Norberg, Nordanstig, Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Norsjö, Nybro, Nykvarn, Nyköping, Nynäshamns, Nässjö, Ockelbo, Olofström, Orsa, Orust, Osby, Oskarshamn, Ovanåker, Oxelösund, Pajala, Partille, Perstorp, Piteå, Ragunda, Robertsfor, Ronneby, Rättvik, Sala, Salem, Sandviken, Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skurup, Skövde, Smedjebacken, Sollefteå, Sollentuna, Solna, Sorsele, Sotenäs, Staffanstorp, Stenungsunds, Stockholms stad, Storfors, Storuman, Strängnäs, Strömstad, Strömsunds, Sundbyberg, Sundsvall, Sunne, Surahammars, Svalöv, Svedala, Svenljunga, Säffle, Säter, Sävsjö, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tierp, Timrå, Tingsryd, Tjörn, Tomelilla, Torsby, Torsås, Tranemo, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tyresö, Täby, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Uppvidinge, Vadstena, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vallentuna, Vansbro, Vara, Varberg, Vaxholm, Vellinge, Vetlanda, Vilhelmina, Vimmerby, Vindelns kommun, Vingåker, Vårgårda, Vänersborg, Vännäs, Värmdö, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ydre kommun, Ystad, Åmål, Ånge, Åre, Årjäng, Åsele, Åstorp, Åtvidaberg, Älmhult, Älvdalen, Älvkarleby, Älvsbyn, Ängelholm, Öckerö, Ödeshög, Örebro, Örkelljunga, Örnsköldsvik, Östersund, Österåker, Östhammar, Östra Göinge kommun, Överkalix och Övertorneå kommun.

Köp Självtest för COVID-19 och CORONA PRIVAT

Märke

Provtyp

Testar

Pris

Test för covid-19 från Dynamic Code

 

Testa dig hemma om du har en pågående covid-19-infektion.

- Upptäcker om du har covid-19 med PCR-analys
- Lika säker analysmetod som i vården
- Testa dig hemma - undvik att smitta andra
- Svar inom 1 vardag efter att provet ankommit till laboratoriet
- Testet är CE-märkt & vi är officiell partner till Folkhälsomyndigheten

Symptomen för covid-19 liknar i de flesta fall symptomen för säsongsinfluensa och ger ofta olika grader av luftvägsinfektion. För att kunna bekräfta eller utesluta covid-19 krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Dynamic Codes test upptäcker om du är smittad av coronaviruset SARS-CoV-2 vid provtagningstillfället, och därmed om du har en pågående infektion av covid-19.

 

Enkel provtagning hemma

Dynamic Codes test för covid-19 är ett självtest med laboratorieanalys. Det innebär att du själv samlar in provmaterialet genom att gnugga den mjuka delen av en provtagningspinne i bakre delen av halsen och i främre delen av näsan (2-3 cm in). Därefter skickar du tillbaka provmaterialet till vårt kvalitetssäkrade laboratorium för analys.

Du hämtar ditt svar på Dynamic Codes hemsida inom 1 vardag efter att provet inkommit till vårt laboratorium. Om testet visar förekomst av coronaviruset SARS-CoV-2 hjälper vi dig direkt vidare till ett digitalt läkarbesök.

 

Ett säkert provsvar
Testet är CE-märkt och har en säker analysmetod som detekterar förekomst av arvsanlag (RNA) från coronaviruset SARS-CoV-2.

Metoden att detektera arvsanlag från viruset är endast möjligt om du har covid-19 när provtagningen görs. Det går alltså inte att kontrollera om du tidigare haft covid-19 med vårt test.

Vid negativt provsvar får du möjligheten att ladda ner ett läkarintyg som bekräftar att SARS-CoV-2 inte påvisats i provet. Läkarintyget är på svenska och engelska.

 

Så här går testet till:

 

1. Beställ ditt test
Testet skickas hem till dig i ett diskret kuvert.

2. Ta provet
Ta provet själv, när det passar dig. Du tar provet med en provtagningspinne i bakre delen av halsen och i främre delen av näsan (2-3 cm in). Spara den anonyma analyskoden.

3. Skicka tillbaka
Allt du behöver för att skicka tillbaka provet finns i förpackningen. Dynamic Codes kvalitetssäkrade labb analyserar ditt prov med den senaste DNA-tekniken.

4. Hämta ditt svar
Med analyskoden hämtar du ditt svar på Dynamic Codes webb. Vid behov hjälper vi dig direkt vidare till ett digitalt vårdbesök. Vid negativt provsvar kan du ladda ner ett intyg.

 

Test för covid-19: vanliga frågor och svar:

Hur funkar det med intyg?

Vid negativt provsvar får du möjligheten att ladda ner ett läkarintyg (signerat av en läkare) som bekräftar att SARS-CoV-2 inte påvisats i provet.

Läkarintyget är på svenska och engelska och kan enbart laddas ner en gång, så se till att spara det direkt.

På intyget anges datum för provets ankomst till laboratoriet samt datum för utlämning av svar, inte provtagningsdatum.

 

Jag behöver ett inresetillstånd. Hur ska jag räkna?

När provet har inkommit till oss får du svar senast nästföljande vardag.

Obs! Ibland kan prover behöva analyseras om eller så kan ett nytt prov behöva lämnas. Därför finns det alltid en risk att du inte får ditt provsvar (och medföljande intyg) exakt den dagen du hade räknat med. Om ett nytt prov krävs, skickar vi ett nytt till dig utan extra kostnad.

När du har beställt ditt test hos oss skickas det med Postnord, vars normala leveranstid är 1-3 dagar. Ta testet och skicka tillbaka det till oss samma dag, eftersom provet endast håller i tre dagar.

*Om du vill vara säker på att provet inkommer till oss en specifik dag, kan du välja att använda en budfirma för att leverera det tagna provet till oss, men då får du stå för den kostnaden och bokningen själv. Om budet levererar ditt prov innan kl 9.00 kommer det att analyseras samma dag.

Adress vid budning:

Dynamic Code AB
Westmansgatan 47
582 16 Linköping
Sverige

Alla returer måste levereras till Dynamic Codes dörr. Dynamic Codes har inte möjlighet att hämta ut returnerade test på utlämningsställe.

 

Vad har ni för leveranstider?

Normal tid för leverans är 1-3 vardagar. Efter att du har tagit provet skickar du tillbaka det till Dynamic Codes, vilket tar ytterligare 1-3 vardagar. Provet har en hållbarhet på 3 dagar så se till att ta och provet i början av veckan och skicka tillbaka det samma dag.

*Om du vill vara säker på att provet inkommer till oss en specifik dag, kan du välja att använda en budfirma för att leverera det tagna provet till oss, men då får du stå för den kostnaden och bokningen själv. Om budet levererar ditt prov innan kl 9.00 kommer det att analyseras samma dag.

Adress vid budning:

Dynamic Code AB
Westmansgatan 47
582 16 Linköping
Sverige

Alla returer måste levereras till vår dörr. Vi har inte möjlighet att hämta ut returnerade test på utlämningsställe.

 

När får jag svar?

När provet har inkommit till Dynamic Codes får du svar senast nästföljande vardag. Svaret hämtas på dynamiccode.com genom att du skriver in din personliga analyskod.

Ibland kan prover behöva analyseras om eller så kan ett nytt prov behöva lämnas. Därför finns det alltid en risk att du inte får ditt provsvar (och medföljande intyg) exakt den dagen du hade räknat med. Om ett nytt prov krävs, skickar vi ett nytt till dig utan extra kostnad.

 

Visar det här testet om jag har haft covid-19?

Nej, det här testet visar inte om du har utvecklat antikroppar för covid-19 och kan därmed inte kontrollera om du tidigare haft covid-19.

Detta test visar istället om du har en pågående covid-19-infektion genom att detektera arvsanlag från coronaviruset SARS-CoV-2 med hjälp av PCR-analys. Det svarar alltså på om du har covid-19 när provet tas.

 

Hur tas provet?

Provet tas genom att provtagningspinnen först gnuggas 5-7 sek mot halsmandlarna och sedan mot svalgväggen. Du kan då få en kräkreflex, och det betyder att du är på rätt plats. Därefter ska du rotera provtagningspinnen 2-3 cm in i näsan i 5-7 sek. Du ska alltså inte hela vägen in genom näsgången.

 

Hur skickas provet in?

Du fyller i och signerar den medföljande smittskyddssedeln och lägger sedan tillbaka den i samma kartong som testet kom i. När du har tagit provet placeras provröret i den medföljande zippåsen som du sedan lägger i kartongen. Den medföljande returetiketten klistras runt hela kartongen. När detta är gjort lägger du kartongen på närmaste brevlåda.

Om du vill vara säker på att provet inkommer till oss en specifik dag, kan du välja att använda en budfirma för att leverera det tagna provet till oss, men då får du stå för den kostnaden och bokningen själv. Om budet levererar ditt prov innan kl 9.00 kommer det att analyseras samma dag.

Adress vid budning:

Dynamic Code AB
Westmansgatan 47
582 16 Linköping
Sverige

Alla returer måste levereras till Dynamic Codes dörr. Vi har inte möjlighet att hämta ut returnerade test på utlämningsställe.

 

Vem kan göra testet?

Eftersom covid-19 lyder under smittskyddslagen, behöver du ha ett svenskt personnummer för att kunna göra testet.

Testet har ingen åldersgräns och kan utföras på barn så länge provet kan tas enligt instruktionerna.

 

Måste provet tas inom en viss tid?

När du har fått hem ditt test kan du ta det när det passar dig. Testet håller i över ett år.

När du väl tagit provet, måste du se till att det skickas tillbaka redan samma dag. Undvik att ta provet dag före helg eller helgdag då inga leveranser sker under helgerna. Om provet är äldre än 3 dagar kan Dynamic Codes inte analysera det.

Eftersom covid-19 lyder under smittskyddslagen, behöver du ha ett svenskt personnummer för att kunna göra testet.

Har du SARS-CoV-2 virus i ditt prov

Coronavirustest (pågående infektion) från Dante Labs

Testet från Dante Labs säger om ditt prov har virus och du därmed har en infektion av coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19.

Testet fungerar genom att du svabbar dig djupt inne i näsan med en av testets medföljande svabbar i provkittet. Provet skickas sedan med en speciel Medical Shipping till ett lab för analys med ett medföljande paket. Du får sedan svar inom 24 timmar, från det att provet nått labbet, om du har en infektion av coronaviruset.

Detta är alltså inte ett snabbtest utan du skickar provet på analys och får svar online.

Labanalysen görs genom att göra en RT-PCR på provet och analysera om det finns virus-RNA i provet.

Hur det går till:
- Du beställer provet på hemsidan
- Provet skickas med expressfrakt över natten till dig.
- Du får tydliga instruktioner på engelska hur du ska ta det.
- Du svabbar dig djupt inne i näsan med en medföljande svabb.
- Du registrerar ditt provs nummer på hemsidan.
- Du skickar iväg ditt prov med det medföljande föradresserade brevet.
- När provet kommit till analyslabbet tar det 24 timmar att analysera det.
- Du avläser därefter ditt testresulat online med hjälp av ditt provnummer. Helt anonymt.
- Du har också tillgång till support under processen.

Provetkittets tekniska specifikationer:
- Kittet kommer från och är av PerkinElmer SARS-CoV-2, Real-time RT-PCR-assey typ.
- Analysspecifiteten är för SARS-CoV-2 virus - ORF1av och N-gener
- Analyssensitiviteten: 5 kopior av viralt material.
- Jämförs mot positiv och negativ kontroll
- Är ett diagnostiskt test

Testkapaciteten för Dante Labs är 40 000 prov per dag.

Dante Labs säger sig vara beslutsamma att bli Europas största COVID-19-lab.

Självtest hemma, blodprov från finger

IgM och IgG antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dante Labs antikroppstest för COVID-19

 

Testet från Dante Labs är ett självtest du tar hemma via ett blodprov ur fingret och som sedan skickas på analys med ett medföljande brev. Du får svar 48 timmar efter att det provet nått labbet.

Det är alltså inte ett snabbtest utan provet behöver analyseras på ett lab dit ditt returbrev är adresserat.

 

Beställningssidan är på engelska.

 

Provet säger om du haft COVID-19 tidigare och därmed fått antikroppar (IgM som kommer först under eller nära på infektionen eller IgG som kommer efter ca 1-4 veckor) som från infektionen. Du får därmed också ett ganska bra svar på hur länge sedan du hade en eventuell COVID-19-infektion.

Att dra några droppar blod ur fingret är relativt smärtfritt och det behövs inte stora mängder blod.

 

Hur du processen går till:
- Du beställer testkittet på hemidan
- Kittet skickas med express över natten till dig.
- Du får tydliga instruktioner hur du använder testet (dock på engelska).
- Du tar provet genom att via en CE-IVD finger-tryckare sticka ett litet hål i fingret och pressa ut några droppar blod.
- När du gjort det så registrerar du provets nummer på deras hemsida
- Du får med ett föradresserat brev som du stoppar provet i.
- Provet går över natt med premiumfrakt.
- Labbet analyserar ditt prov
- Du loggar in och efter 48 timmar från att de mottagit provet kan du avläsa resultatet för ditt provnummer online på deras hemsida. Helt anonymt.

De anväder en teknik kallade ELISA ((Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) för att analysera ditt prov.
- Specifiteten för provanalysen är 98%
- Sensitiviteten för provanalysen är: 97.5%

Självtest för det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) från LetsGetChecked

Text enligt hur LetsGetChecked själv beskriver sitt prov:


SARS-CoV-2 orsakar coronavirussjukdomen (COVID-19). Du får med online-resultat på 24 timmar efter att provet nått laboratoriet.

 

LetGetCheckeds coronavirustest (för COVID-19) kan genom laboratorietester bekräfta närvaron av coronavirus (COVID-19) inom 24 timmar efter det att det analyslaboratoriet mottagit ditt prov. Med hjälp av dessa resultat kan du söka lämplig medicinsk vård och vidta viktiga åtgärder för att förhindra spridning av coronavirus (COVID-19).


Coronavirus (COV) är en familj av virus som hos människor är kända för att orsaka luftvägsinfektioner. COVID-19 är en ny sjukdom orsakad av en ny coronavirusstam som kallas SARS-CoV-2. Majoriteten av personer med koronavirussjukdom (COVID-19) kommer att uppleva milda till måttliga symtom.

 

Högre riskgrupper inkluderar äldre och personer med:

- Diabetes
- Hjärt-kärlsjukdom
- Kronisk andningssjukdom
- Cancer

 

Viruset tros främst spridas från person till person, mellan människor som är i nära kontakt med varandra (inom cirka 6 fot). Det sprids främst genom andningsdroppar som produceras när en smittad person hostar eller nysar.

 

Detta test hjälper till att upptäcka SARS-CoV-2, stam av coronavirus som leder till utveckling av coronavirussjukdom (COVID-19).


Vi förväntar oss att ditt Coronavirus-test (COVID-19) kommer att komma inom 3-5 dagar med "standard Frakt", eller 1-2 dagar (spåras) med "Express Frakt".


Coronavirustestets kitinnehåll
Efter att du beställt provet och fått hem kittet så:
1. Samla ditt prov
Samla in ditt prov från din näskanal med instruktioner i ditt hem.
2. Returnera provet med den förbetalda fraktetiketten som kommer med ditt kit.


Laboratorietestanalysen av ditt prov
Ditt anonyma prov kommer att skickas till vårt CLIA-certifierade laboratorium för en full analys. Detta kan bekräfta närvaron av coronavirus (COVID-19) om ditt prov samlas in korrekt.


Resultatsvar från ditt virustest
Vi strävar efter att leverera dina laboratorieresultat från detta test till ditt anonyma onlinekonto inom 24 timmar efter det att analyslaboratoriet har mottagit det.

Skärmdump av Coronavirus testresultat
Support från LetsGetChecked
För information om du är coronavirussjuk eller smittad (COVID-19) och vad du ska göra om du testar positivt, följ dina lokala myndigheters och internationella organ som Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten. Om du behöver mer information om ditt test kan du ordna ett samtal med en medlem av vårt medicinska team via ditt LetsGetChecked-konto. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

LetsGetChecked medicinskt team
Hur du skyddar dig själv och andra från CORONAVIRUS
- Handtvätt
- Rengör händerna regelbundet och noggrant med en alkoholbaserad gnugga eller tvätta dem med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
- Håll avståndet minst 2 meter mellan dig och andra.
- Undvik att röra dig vid ansiktet runt ögon, näsa och mun. Dina händer berör många ytor under dagen, och det finns risk för att de kan plocka upp viruset.
- Håll bra hygien och se till att följa god andningshygien genom att täcka munnen och näsan med armbågen eller vävnaden när du hostar eller nysar.
- Sök vård tidigt om du känner dig illa, stanna hemma. Om du är smittad kan du få feber och / eller hosta. Om dina symtom blir värre och / eller du får svårigheter att andas ska du kontakta läkare men se till att ringa i förväg.
- Håll dig uppdaterad och informerad om de senaste uppdateringarna av situationen, och följ spridningen och vägledningen.


Alla riktlinjer är representativa för dem som publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Håll dig uppdaterad om CDC: s rekommenderade riktlinjer

Ubersuggest covid test (2020-07-01)

covid test

covid test privat

covid test uppsala län

covid test region uppsala

covid test kalmar

covid test vårdcentral

covid test enköping

covidtest uppsala

covid test köpa

covid test stockholm

covid testning uppsala

covid test apotek

 

Ubesrsuggest corna test (2020-07-01):

corona test

coronatest

coronatest privat

coronatester

coronatest online

coronatest apotea

coronatest sverige

coronatest apotek

coronatesta sig

coronatest gratis

coronatest enköping

corona test kit

coronatest uppsala

coronatest tierp

 

Ubersuggest 2020-06-01

covid test

covid test uppsala

covid test privat

covidtest apotea

covid test apoteket

covid test waterfront

covid test vårdcentral

covid test stockholm

covid test köpa

covid test apotek

covid test werlabs

 

Olika coroanvirus och COVID-19-tester du kan ta - Werlabs, medicheck, MEDISERA jämförelse - www.alyzme.se listar självtester och blodprov.jpg

Bild 4. Olika typer av tester som idag används på labb för att se om du har eller haft en smitta av coronaviruset.

Det finns några andra saker som kan hjälpa dig att analysera eller upptäcka om du har symtom för COVID-19 Nedan listar vi dem.

Mät din syremättnad i blodet med en pulsoximeter

Syreupptaget har visat sig minska när man är infekterad med coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar COVID-19. Med en pulsoximeter kan du enkelt se ditt blods syremättnad. 

En normal syrenivå i blodet anses ligga på mellan 96 0ch 100% (Torp and Simon, Mars 2020)

Ett starkt kännetecken för personer eller ett symtom hos majoriteten av patienter som är smittade av SARS-CoV-2 och har COVID-19 är att de får en mycket lägre syremättnad i blodet och kan ligga på en nivå under 95% (Goicoechea et. al. Maj 2020) och 90% (Velavan & Meyer, 25 April 2020). Att hålla koll på sin syremättnad kan därför vara en metod att se om man har eller inte har ett av symtomen för COVID-19.

Andra MöJLIGA COVID-19-TEST

Märke

Provtyp

Testar

Pris

Beurer PO30 Puls- och syremätare för finger
Pulsoximeter med tydlig display


Mäter puls och syremättnad
Smidigt format
Snabb avläsning
Pulsoximeter som mäter den arteriella syremättnaden i blodet samt puls genom att ett finger placeras i klämman. Mätningen sker snabbt och den tydliga displayen ger kontinuerlig data. Det smidiga formatet gör att pulsoximetern kan användas både hemma och på resande fot.

Passar personer med hjärt- och lungproblem samt idrottare med behov av kontinuerlig kontroll av syremättnad och puls. Automatisk avstängning.

Noggranhet

  • Syremättnad: 2 %.
  • Pulsmätning: +/- 2 slag/minut

 

Levereras med batterier (2x AAA), väska och halsrem.

Mått: 61x36x32 mm.

Du kan också läsa mer om statistiken över COVID-19 spridning i Sverige och världen samt läsa mer om hur du kan skydda dig i vår stora och ofta uppdaterade artikel om corna. Du hittar den här: Symtom för COVID-19 och cornoaviruset samt hur du forskningsbaserat kan stärka och skydda dig.

Är man immun och skyddad mot coronaviruset och COVID-19 om man har antikroppar?

Det är ännu oklart om man är immun mot coronaviruset om man har antikroppar men det finns några studier som visar på immunitet mot coronaviruset SARS-CoV-2. Det finns också studier på immunitet hos den tidigare SARS-epidemin som orsakades av SARS-CoV-1. I tabellen nedan listas dessa löpande. 

Tabell STUDIER Immunitet vid antikroppar mot COVID-19 och SARS

Analys av

Resultat

Källa

Antikroppar binder till coronaviruset på olika ställen - de delarna testen analyserar dina antikroppars inbindning till

När man analyserar serum från de personer som haft coronaviruset hittar man många olika typer av bindande antikroppar samt olika mängder av dem (The Rockerfeller Univeristy juni 18 2020Robbiani et. al. 12 juni 2020). Alltså att man har antikroppar som binder till olika specifika delar på viruset. 

Eftersom dessa delar hos viruset naturligt förändras genom ständinga mutationer, vid tillverkningen av nya virus i de infekterade cellerna, kommer de inte nödvändigtvis igen kunna bindas dina av dina antikroppar vid en ny infektion. Om ett labb skulle analysera dina antikroppars bindning till en av dessa delar hos viruset och du har en antikroppar till en muterad del, då kommer de inte kunna se att du har antikroppar och du får ett negativt resultat. 

Därför använder man och analyserar dina antikroppar mot delar/protein hos viruset som måste hållas konserverade för att bibehålla dess funktion. Delar som inte kan mutera utan att viruset då också slutar fungerar. 

De test som tex. analyseras av Akademiska sjukhuset i Uppsala tittar på förekomst av antikroppar mot nukleokapsidproteinet N. Det är en del som sitter i viruset och dessa antikroppar kommer inte kunna binda eller neutralisera ett virus (såvida det inte redan är trasigt och öppet). Det man istället räknar med är att om man har dessa antikroppar mot den delen av viruset, så har man också antikroppar mot andra delar av viruset. Testerna visar främst förekomsten av antikroppar mot detta nukleokapsidproteinet N eller det ACE2-receptorbindande spikproteinet “proteinstrukturen S (spikeproteinet och den receptorbindande domänen RBD)” (Folkhälsomyndingheten, 18 juni 2020).

Så ett analyssvar som visar på antikroppar för nukleokapsidproteinet i coronaviruset, som orsakar COVID-19, säger bara ja eller nej för antikroppar mot en del av viruset och inte om du har tillräckligt med antikroppar för att klara en ny infektion, samt om du har antikroppar som neutraliserar viruset (alltså hindrar det från att ta sig in i cellerna via ACE2-receptorn). 

Det ska dock klargöras att det är oklart hur stor betydelse antikropparnas inbindning till olika delar av viruset för ditt skydd mot virset är. 

Du bör också ha i åtanke att det kan komma nya data och slutsatser, samt nya metoder för analys, som gör att allt skrivet här ovan till viss del blir felaktigt.

Leave a Reply