You are currently viewing Test Vinterkräksjuka 2020 – Självtest för Immunitet

Test Vinterkräksjuka 2020 – Självtest för Immunitet

Vinterkräksjukan orsakas calicivirus och sprids mycket lätt. Vi listar flera symptom på vinterkräksjukan och många liknar symptom vid matförgiftning. Vid vinterkräksjuka är det viktigt att vila och dricka mycket så blir du oftast bättre inom ett till tre dygn. Det är viktigt att vara noggrann med hygienen för att minska risken för att smitta andra (1).

Enligt en artikel i Aftonbladet där Elsie Ydring från Folkhälsomyndigheten uttalar sig så drabbas mellan 300.000 och upp till en miljon av vinterkräksjukan årligen.

Underrubriker Vinterkräksjukan

 • Vad är vinterkräksjuka?
 • När är vinterkräksjukan som vanligast?
 • Hur smittar vinterkräksjukan?
 • Vad är inkubationstid för vinterkräksjukan 2019?
 • Har jag Vinterkräksjuka eller Matförgiftning?
 • 9 symptom på vinterkräksjuka 2019

Vad är vinterkräksjuka?

Vinterkräksjuka orsakas av ett virus som heter calicivirus. Det finns två typer av calicivirus, norovirus och sapovirus. Båda ger samma symptom men norovirus är vanligare (1).

När är vinterkräksjukan som vanligast?

Säsongen för vinterkräksjukan brukar vara mellan november och april. Den är som allra vanligast mellan januari och mars (1).

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Du kan testa ifall du är immun mot detta - www.alyzme.se listar självtest

Bild 1. Vinterkräksjukan orsakas orsakas av antingen norovirus eller sapovirus

Hur smittar vinterkräksjukan?

Vinterkräksjuka kan smitta på olika sätt, via direkt eller indirekt kontakt mellan personer. Det kan vara via livsmedel från en person som är eller nyligen varit sjuk. Det kan också vara via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvattnet (2).

Hur undviker jag att smitta med vinterkräksjukan?

Man ska vara extra noga med handhygien om man är smittad av vinterkräksjukan. Man bör använda pappershanddukar och inte handdukar av tyg. De flesta typerna av handsprit har inte tillräcklig effekt mot vinterkräksukeviruset. Det är därför extra viktigt att tvätta händerna noga med tvål och därefter kan handsprit användas (2).

Vad är inkubationstid för vinterkräksjukan 2020?

Inkubationstiden är 12–48 timmar för vinterkräksjukan (2). Inkubationstid betyder hur lång tid tar det från det att man blivit smittad tills sjukdom bryter ut eller att man visar symtom.

Har jag Vinterkräksjuka eller Matförgiftning?

Symptomen för vinterkräksjuka och matförgiftning är väldigt lika varandra. Matförgiftning orsakas inte av viruset som orsakar vinterkräksjukan. Matförgiftning beror oftast på bakterier, parasiter, virus eller gifter. Matförgiftning går oftast över fortare än vinterkräksjukan och du behöver inte stanna hemma längre när du känner dig pigg igen.

9 symptom på vinterkräksjuka 2020

 • Snabbt insjuknande
 • Illamående
 • Diarréer
 • Kräkningar
 • Ont i magen
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Ont i kroppen

Bör jag söka vård för vinterkräksjukan?

De allra flesta behöver inte söka vård för vinterkräksjukan. Enligt 1177 ska du söka vård om du upplever följande:

 • Du känner dig mycket trött och svag.
 • Du har haft diarré i mer än en vecka.
 • Du kräks mer än ett dygn utan att det avtar.
 • Du är magsjuk och använder läkemedel mot hjärtsvikt, diabetes eller en annan allvarlig sjukdom.
 • Du är torr i munnen, törstig, kissar lite och har mörk urin. Det kan vara tecken på att du har vätskebrist.

Ring då en vårdcentral eller 1177.

Vinterkräksjukan immuntest

Du kan inte vara helt immun mot vinterkräksjukan. Däremot visar forskning att ungefär 20 procent av befolkningen bär på en genvariant som gör att de inte kan bli infekterade av den vanligaste typen av novovirus. Risken att drabbas av vinterkräksjukan är betydligt mindre om man bär på denna gen men helt immun är man ändå inte (3).

Självtest för Immunitet mo vinterkräksjukan

Dynamic Code erbjuder ett test för att se om du bär på denna gen. 


Dynamic Code - Test för Vinterkräksjukan - Immunitet

Dynamic Code erbjuder ett stort antal DNA-tester för hälsa. Provtagningen gör du själv i hemmet men du skickar provet med post för analys. Hälsokontrollerna innefattar immunitet mot vinterkräksjuka, könssjukdomar, faderskapstest, glutenintolerans bland många andra.

 1. https://www.1177.se/Gotland/sjukdomar–besvar/infektioner/infektioner-i-mage-och-tarmar/vinterkraksjuka–calicivirus/
 2.  https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/december/sasongen-for-vinterkraksjuka-ar-igang/
 3.  https://www.metro.se/artikel/nej-du-kan-inte-vara-immun-mot-vinterkr%C3%A4ksjukan

Leave a Reply