You are currently viewing Diabetes Test Hemma – Blodprov hos Werlabs eller självtest från Quicktest?

Diabetes Test Hemma – Blodprov hos Werlabs eller självtest från Quicktest?

Diabetes är en allvarlig sjukdom många går med utan att veta om det. Att testa sig kan vara mycket bra om du upplever ett eller flera symtom. Sjukdomen kan behandlas framgångsrikt och i vissa fall blir man återställd. 

Det kommer hela tiden bättre och bättre verktyg för att du ska kunna leva ett relativt normalt liv med diabetes. 

I den här texten beskriver vi vad sjukdomen diabetes är och hur du på olika sätt kan testa dig hemma eller via blodprov.

Underrubriker om Diabetes och Tester

 • Vad är Diabetes?
 • Vad är ett diabetestest?
 • Varför ska jag göra ett diabetestest?
 • Vilka symptom ger diabetes?
 • Vad är orsaken till diabetes?
 • Vilka är riskgrupperna för diabetes?
 • Hur kan jag påverka min risk för att utveckla diabetes?
 • Vilka tester finns för diabetes?

Vad är Diabetes?

Diabetes förekommer i främst två typer även fast man ibland pratar om att det finns tre eller fem typer. Det man nu menar med de extra typerna är att Alzheimers sjukdom borde ses som diabetes typ 3 (då vissa forskare och läkare anser att Alzheimer är en följd av förhöjt blodsocker), eller att man delat upp diabetes typ 1 och 2 i fem nya grupper.

Här kommer vi dock fokusera på diabetes typ 1 och främst diabetes typ 2.

Enklaste sättet att beskriva diabetes är att säga att det är när kroppen tappar förmågan att reglera sitt eget blodsocker. Kroppen reglerar sitt eget blodsocker med hjälp av insulin som produceras i bukspottkörteln.

Efter en måltid kommer sockret ut i blodet och då ska det tas upp av cellerna. Signalen för det är insulin. 

Redan när vi stoppar mat i munnen börjar kroppen producera insulin. Det innebär att du även börjar producera insulin när du äter sötningsmedel (som tex finns i tuggummi). Lägg till minnet att det inte är så bra med sötningsmedel då det visat sig att dessa kan leda till diabetes i högre grad än vanligt socker. 

När maten kommer ner i magen och sedan ut i tarmen har kan insulinet signalera till lever, muskler, fett och andra organ att det ska börja ta upp sockret. 

Det motsatta hormonet, om man kan kalla det för det, är glukagon, som gör att kroppens celler frisätter socker ut i blodet när det sjunkit för mycket (om blodsockret blir för lågt hamnar man i koma, då hjärnan behöver det, och om det blir ännu lägre så dör man). 

När produktionen av insulin stressas kan den börja gå sämre. Ju sämre den går desto mer stressas produktionen. När detta sker uppstår sjukdomen som kallas för Diabetes Mellitus. 

Vad är ett diabetestest?

Det finns olika sätt att att utföra ett diabetestest. Vi listar ett urintest från Quicktest och ett blodprov från Werlabs längre ned i denna artikel.

Varför ska jag göra ett diabetestest?

Enligt Diabetesförbundet har ca 500.000 svenskar diabetes och 150.000 svenskar har det utan att veta om det. Det är viktigt att ta reda på om du har diabetes, speciellt om du känner igen symtomen.

Blodglukosmätare - ökad urinering är ett symptom vid diabetes - www.alyzme.se testa din hälsa hemma med enkla hälsotest - självtest du tar i ditt hem - diabetestester

Bild 1. Ett vanligt sätt att testa om du har diabetes genom är att mäta din glukosnivå i blodet före, efter och långt efter en måltid. Är glukosnivån över en viss gräns så har du riska att ha eller har utvecklat diabetes. 

Vilka symtom ger diabetes?

När du har diabetes kommer du påverkas till hög grad av symtomen. När man får symptom är det viktigt att man tar till sig dem och söker vård. 

Att gå med diabetes leder till att den förvärras och att man med tiden bara blir mer sjuk. Diabetes behandlad i tid kan i vissa fall helt botas. 

Nedan listas de vanligaste symptomen vid diabetes typ 1 och 2 Diabetes Mellitus:

1. Ständing törst
2. Ökad urinering
3. Kroniskt illamående
4. Torr munn och tunga
5. Kliande skinn
6. Suddig oklar syn

Ett symptom vid diabetes är ökad törst - www.alyzme.se testa din hälsa hemma med enkla hälsotest - självtest du tar i ditt hem - diabetestest

Bild 2. Törst är ett av de vanligaste symptomen att du har diabetes. Är du törstig ofta eller mer än tidigare kan det vara viktigt att du testar dig för diabetes. 

Törsten kommer från att ditt blod har en högre sockerhalt vilket gör att det suger upp mer vatten från övrig vävnad och kroppen signalerar att du måste ha mer vatten. 

Den ökade volymen blod gör också att du får ett högre blodtryck. Det i sin tur leder till att dina njurar arbetar mer och du kommer också att kissa mer.

Vad är orsaken till diabetes?

Diabetes typ 2

För typ 2 diabetes finns det två huvudsakliga anledningar till att det utvecklas: 1. Du äter mycket snabba kolhydrater och; 2 Du äter snabba kolhydrater ofta. 

Följden av detta är att du går med höga blodsockernivåer ofta. Höga blodsockernivåer kräver att betacellerna (i de Langerhanska öarna) i din bukspottkörtel måste producera mer insulin.  När de hela tiden måste hålla en hög produktion samt perioder av mycket hög produktion stressas cellerna.

När de stressas får de skador och slutar producera insulin eller dör. Kvarvarande betaceller måste då producera ännu mer insulin för att väga upp. Detta leder till att de också stressas ännu mer och till slut har alla dött.

Insulinet, som gör att dina muskler, din lever, dina fettceller och andra organ kan ta upp sockret i blodet, slutar då att produceras. Ditt blodsocker kommer allt eftersom denna process pågår att ligga högre och högre. En hög sockernivå skadar väggarna på ens blodkärl och gör att de hårdnar. 

De mindre blodkärlen i njurar, hjärna och i huden dras tillbaka och vävnaderna får mindre syre. De hårdnande och skadade blodkärlen leder därmed till att kroppens vävnader skadas. 

När blodet har en hög sockernivå kommer också det att osmotisk “suga” in vatten i sig likt om det innehöll mycket saltjoner. Det kommer leda till att du blir törstig och måste kissa mycket eftersom kärlens tryck ökar. Det ökade trycket kommer utsätta kärlen för ytterligare en negativ stress. Hjärtat får också kämpa mot ett hårdare tryck vilket gör att det också slits mer.

Diabetes typ 1

Samma sak gäller för typ 1 diabetes men den orsakas ofta av en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar attackerar och förstör kroppens betaceller. Det finns en hel del forskning på varför detta sker och till viss del är det fortfarande okänt. 

Det kan vara en följd av att man äter saker eller är i en miljö som leder till att kroppen blir inflammerad. Att immunförsvaret är lite extra aktivt kan göra att det börjar attackera kroppsegna strukturer. Att Parkinson och MS utvecklas tros också dels bero på detta. 

 

Vilka är riskgrupperna för diabetes?

Folk med som redan lider av fetma eller  har ett högt BMI (Body Mass Index). BMI räknas ut genom att dela din vikt med din längd, alltså: kg/m2 där:

 1. m är längden i meter
 2. m2 längden gånger längden

T.ex.  väger du 70 kg och är 1.7 meter lång så blir ditt BMI: 70/(1.7×1.7) = 24.2

Detta räknas som normalt. 

 • Under 18.5 och du är underviktig; 
 • Mellan 18.5 och 24.9 är normalt; 
 • Mellan 25 och 29.9 är överviktigt
 • Mellan 30 och 34.9 lider du av fetma
 • Över 35 räknas du som extremt fet.

Dock så kan det också vara så att folk med ett högt BMI inte behöver vara feta utan kan vara väldigt muskulösa istället. 

Eftersom fettman är en följd av en förhöjd inflammation i kroppen eller felaktig kost, som förmodligen innehåller mycket snabba kolhydrater, plus att dina fettceller läcker insulinreceptor-kloggande fett så kommer det leda till ökad insulinproduktion och skadade betaceller (insulinproucerande celler) med tiden.  

Hur kan jag påverka min risk för att utveckla diabetes?

Det finns många olika sätt du kan påverka din livsstil och kost för att minska risken för diabetes.

Med träning och långsamma kolhydrater och mindre animaliskt fett. Animaliskt fett samt fett som läcker från dina fettceller har en förmåga att sätta sig på och klibba igen de insulinreceptorer som dina celler har. 

Så även om allt fungerar bra så kan en kost med mycket animaliskt fett göra att ditt insulin inte får sin verkan och du får en längre period av högt blodsocker. 

Bästa sättet att att få bukt med dina symtom är att lägga om ditt kostmönster, göra periodvis fasta och träna regelbundet. En enkel träning är att ta en kort promenad innan frukost. 

Det finns också en hel del naturliga preparat som kan hjälpa dig att förbättra ditt blodsocker. Allt eftersom när vi skriver om dessa så kommer du kunna klicka dig till dem här via en länk.

Det finns en väldigt bra medicin som ges vid tidig diabetes som heter metmorfin. Den har också testats och visat sig ge ett friskare och längre liv i djurstudier. 

Den äts därför också av människor som ett slags tillskott för detta. Den är idag receptbelagd i Sverige men något du bör diskutera med din läkare om du upptäcker att du lider av diabetes eller tidig diabetes.  

Vilka tester finns för diabetes?

Du kan gå och testa dig för diabetes på klinik eller med ett självtest på posten i hemmet. Vi länkar här till olika test du kan ta i hemmet eller via klinik. Det finns primärt tre saker som man kan undersöka: 

 

1. Ditt blodsocker (efter fasta och måltid)

2. Socker i urinen (dina njurar mäktar inte med att filtrerar sockret om du har högt blodsocker eller fått slitna njurar till följd av högt blodsocker)

3. HbA1c – Socker eller glukos (strösocker är tex en disakarid av glukos och fruktos) som bundit till hemoglobinet i dina röda blodceller (ju högre sockerhalt i blodet under desto längre tid ger ökad uppbindning av glukos, likt vad som sker till kärlen väggar, till hemoglobinet i dina röda blodceller). Eftersom de röda blodkropparna har har en livslängd på 2 till 3 månader speglar detta värde ett genomsnitt för vad ditt blodsocker varit under den perioden. 

Självtester - Testa Diabetes Hemma

Testar ditt procentuella HbA1c värde i blodet. HbA1c bildas då glukos binder till hemoglobinet i dina röda blodceller. Testet ger ett bra genomsnittlig mätning av vad din blodsockernivå varit de två till tre senaste månaderna. 

När du får hem provet så registerar du först ditt anonyma provnummer. Därefter tvättar du dina händer och använder en lansett och tar ett blodprov ur ett eller flera av dina fingrar. Du måste samla minst en halv milliliter blod. Detta skickar du direkt vidare till en analysmottagning. Allt för att ta och skicka testet medföljer. Det enda du behöver ha koll på är ditt provnummer. Senare efter circa 1-2 veckor kan du avläsa ditt provsvar online på letsgetcheckeds hemsida genom att använda ditt provnummer. 

Läs recension här

QuickTests diabetestest analyserar om du har socker eller ketoner i blodet. Det ger inte ett quantitativt värde utan visar enbart på om du har eller inte har glukos eller ketoner i din urin. Om du har högt blodsocker brukar njurarna läcka socker ut i urinen. Detta sker inte i normala fall. Ketonerna är en följd av att kroppen måste tillgodose sig energi på andra sätt när glukosen inte kan tas upp. Då bildas ketoner från fetter och används som energikälla istället.

Du beställer hem provet. I det finns sticka som du doppar i din färska urin. Svar kommer inom en minut genom indikation på stickan. 

Läs recension här

Slutsats - Diabetes Test Hemma eller Klinik

Diabetes är idag en allt vanligare sjukdom. Ofta är den orsakad av ens livsstil (typ 2 diabetes). Att behandla den tidigt gör att den i många fall helt kan kureras. 

Går den längre och löper fullt ut kan den leda till blindhet, amputering och i värsta fall döden. Desto äldre du blir så kommer symtomen också bli svårare att leva med.

Om du misstänker att du lider av diabetes är det väldigt bra om du testar dig. Lever du ett tidspressat liv kan använda testerna som länkas till här i ditt hem eller gå till en sjukhuset där samma tester tas. Jämför dessa tecken med hur du kommer ihåg att det var för ett år sedan: 

Har du ökat i vikt, är du törstig och kissar mycket, ser du sämre och kliar din hud? Stämmer symtomen är det värt att testa sig. Hälsan är viktig och att hålla koll på den ökar dina chanser till ett långt friskt liv. 

Leave a Reply