You are currently viewing Quicktest Självtester för Diabetes, Järnbrist, Sköldkörtel, Borrelia – Se Rabattkod

Quicktest Självtester för Diabetes, Järnbrist, Sköldkörtel, Borrelia – Se Rabattkod

I denna artikel kommer vi gå igenom alla självtester från Quicktest. Vi skriver om vad ett självtest från Quicktest är och varför du ska, eller inte ska, utföra ett självtest. 

Vad den här texten tar upp

  • Vad är Quicktest?
  • Vad är ett självtest?
  • Vad är skillnaden mellan ett självtest och ett kliniktest (laboratorietest)?
  • Kan jag använda ett självtest från Quicktest för att ställa en diagnos?
  • Vilka självtester erbjuder Quicktest? 
  • Är självtester från Quicktest tillförlitliga och säkra?
  • Quicktest Rabattkod 2019

Vad är Quicktest?

Quicktest erbjuder självtest som klassas som IVD-test (In Vitro Diagnostic). I detta fall betyder IVD att produkten är en reagerande artikel som används utanför kroppen för att undersöka prover från människokroppen. Quicktest har en Leg sjuksköterska tillgänglig för att svara på eventuella frågor angående deras tester. Quicktest har som mål att ta avancerad medicinsk kunskap till hemmet genom deras självtester.

Vad är ett självtest?

Det finns olika typer av självtester men alla självtester har gemensamt att de kräver ett prov från kroppen, oftast en kroppsvätska som blod, urin, saliv eller sekret (från slida till exempel). Kroppsvätskan sätts sedan i kontakt med testet och då uppstår en kemisk reaktion som resulterar i ett positivt eller negativt resultat. Om testet ska ge ett positivt eller negativt resultat beror på vilket gränsvärde som är satt. Quicktest använder sig av förutbestämda gränsvärden från WHO (Världshälsoorganisationen)

Quicktest har en rad självtest du tar hemma och får svar direkt - www.alyzme.se hälsotest hemma

Bild 1. Några av de självtest du tar i hemmet som Quicktest erbjuder. Med de som visas här kan du själv testa sköldkörteln, klimakteriet, järnbrist, levern, ditt CRP-värde och Borrelia med Quicktest. 

Vad är skillnaden mellan ett självtest och ett kliniktest (laboratorietest)?

Ett test på klinik eller laboratoriet behöver, precis som ett självtest, ett prov från kroppen att analysera. Det är oftast samma som för självtest. Dvs behöver man blod för självtestet behöver man oftast blod för laboratorietestet också. Skillnaden är analysen och resultatet. På ett labb använder man sig av dyra utrustningar för att analysera och ge mer exakta och kvantitativa svar. Det innebär att du kan få ett exakt värde på din hälsa istället för att bara veta om du ligger under eller över ett visst gränsvärde.

Bild 2. Med Quicktests självtest kan du också testa om du har glutenintolerans, allergi, urinvägsinfektion, bakteriell vaginos PH, din prostata och om du har diabetes. Quicktest har också många andra självtester.

Kan jag använda ett självtest från Quicktest för att ställa en diagnos?

Nej. Självtest från Quicktest används för att ge en indikation. Diagnoser ställs alltid av läkare. Du kan vända dig till vårdcentral eller nätläkare för att få vidare hjälp av sjukvårdspersonal. I vissa fall kan du vända dig direkt till sjukvården som t.ex. vid borreliainfektion. Däremot är det inte säkert att sjukvården kan hjälpa dig med diffusa symptom eller generella analyser. 

Vilka självtester erbjuder Quicktest?

Nedan följer en listning av Quicktests självtester samt en beskrivning om hur de fungerar. 

1. Quicktest Sköldkörteltest

Quicktest erbjuder ett sköldkörteltest med 95,5 % tillförlitlighet. Det är väldigt vanligt med rubbningar i sköldkörteln och med Quicktest sköldkörteltest kan du enkelt testa dig och få svar direkt. 

Just nu kan det vara intressant att ta ett halsflusstest och sköldkörteletest från Quicktest - www.alyzme.se listar

Bild 3. Din frusenhet kan vara en följd av en låg sköldkörtelaktivitet och vet du om det inte är halsfluss som du har. Quicktest självtest hjälper dig att testa din sköldkörtel eller om det är halsfluss som du har. Du testar dig snabbt och enkelt hemma i soffan.

2. Quicktest Klimakterietest

Quicktest för klimakteriet är ett urintest som du utför själv i hemmet och får svar inom några minuter. Det är en lättnad för många kvinnor att få svar på vad som händer i kroppen. Vanliga symptom för klimakteriet är illamående, både fysiskt och psykiskt. Quicktest klimakterietest är 92,8% säkert.

3. Quicktest Järnbristtest

Quicktests självtest för järnbrist är till 98% tillförlitligt. Järnbristtest riktar sig till dig med symptom som ovanlig trötthet eller oro och ångest. Järnbrist är vanligt hos kvinnor med kraftig menstruation.

Bild 4. Ytterligare några av Quicktests självtester för magsår, njurfunktion, drogtest, graviditet och ägglossning. Alla självtesterna är anonyma.

4. Quicktest Levertest

Quicktest levertest analyserar transaminaserna ALT och AST med hög tillförlitlighet. Dessa frisätts i blodet av levern som svar på skador eller leversjukdomar. Detta kan bero på att du har tagit mycket mediciner, dricker för mycket alkohol eller andra orsaker.

5. Quicktest CRP (C-Reaktivt Protein)

Quicktest CRP visar på infektion eller inflammation i kroppen. CRP bildas i levern och är ett specifikt protein i blodet som kan användas för att upptäcka en infektion eller inflammation i kroppen. 

6. Quicktest Borreliatest

Quicktest borreliatest är ett självtest du utför i hemmet med hjälp av ett stick med en lansett. Borrelia kan ge upphov till diffusa symptom som huvudvärk, trötthet och värk i leder och muskler. 

Testet är inte kvantitativt utan säger bara om du har eller inte har borrelia. Det tar 10 minuter och svaret har en tillförlitlighet på 93%.

Hög tillförlitlighet – testet gör du hemma – svar direkt

Testet detekterar antikroppen IgM (Immunoglobulins M) som produceras för att bekämpa borreliainfektionen. Därför är testet mycket tillförlitligt. Testet gör du genom ett snabbt och smärtfritt stick i fingret, en droppe blod i testkassetten – vänta några minuter sen vet du. Enkelt!

Borreliatestet från Quicktest är mycket tillförlitligt och säkert – det är dessutom CE-märkt.

7. Quicktest Glutenintolerans

Quicktest för glutenintolerans är ett självtest som du utför enkelt i hemmet med hjälp av en lansett. Symtom på glutenintolerans är bubblig mage, ovanlig trötthet eller illamående. 

8. Quicktest allergitest

Quicktest för allergier är ett 97% säkert test för IgE som kroppen producerar vid allergiska reaktioner. Testet ska utföras när symptom på allergi uppstår.

9. Quicktest urinvägsinfektion

Quicktest erbjuder ett självtest för urinvägsinfektion. Detta är ett enkelt test du utför med att doppa en sticka urinen. 

Bild 5. Vanliga frågor om Quicktests snabbtester är om de är anonyma, vilket de är (även drogtestet), vart man kan beställa självtesterna (till hela EU) och hur träffsäkra de är (circa 90%).  

10. Quicktest Bakteriell Vaginos PH

Med Quicktest bakteriell vaginos PH kan du mäta pH-värdet i underlivet med hjälp av teststickor. Det är viktigt att ha rätt pH-värde i underlivet för att minska risken för infektioner och obehag.

11. Quicktest Prostatatest

Quicktest prostatatest visar om du har förhöjt PSA värde. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och varje dag får 25–30 män diagnosen. Prostatacancer drabbar i regel män från 45 år och uppåt.

12. Quicktest Diabetestest

Quicktest för diabetes är ett självtest som du gör hemma och som har 96% tillförlitlighet. Vanliga symptom för diabetes är att man kissar ofta och känner mycket törst. 

13. Quicktest Magsår test

Quicktest erbjuder ett självtest för magsår. Detta testar om du bär på bakterien Helicobacter pylori. 90% av de som har magsår bär på denna bakterie.

14. Quicktest Njurtest

Quicktest njurtest är ett självtest som du enkelt utför själv i hemmet på din urin. Testet detekterar ett blodprotein som heter albumin i urinen och det används för att upptäcka tidiga tecken på njurskador.

15. Quicktest Drogtest

Quicktest drogtest är ett självtest som du gör helt anonymt hemma. Testet detekterar om du har THC (Marijuana), opiater eller kokain i kroppen. Quicktest för droger är 99% tillförlitligt och används av bl.a. polis och sjukvård i Europa.

Quicktest erbjuder ett enkelt 98% säkert indikativt drogtest för Marijuana (THC), opiater och kokain - www.alyzme.se

Bild 6. Quicktest har ett lättanvändbart och snabbt drogtest du kan ta helt anonymt i ditt hem. Du testar om du eller någon annan har Marijuana, kokain eller opioider i blodet. Du kan likt alla Quicktests självtest beställa det här i hela EU. Testet beställs inte bara av den som vill drogtesta sig själv. Arbetsgivare som vill drogtesta sina anställda samt föräldrar som vill drogtesta sina barn kan också beställa drogtestet. 

16. Quicktest Graviditet

Quicktest graviditetstest mäter nivån hCG (humant choriogonadotropin) i urinen.

17. Quicktest Ägglossningtest

Quicktest ägglossningstest är ett av Europas med sålda hemmatest. Självtestet detekterar nivån av luteiniserande hormon, LH, i urinen.

Är självtester från Quicktest tillförlitliga och säkra?

Självtester från Quicktest är tillförlitliga och säkra för användaren. Quicktest tillverkar alla test i Europa och följer samtliga direktiv som krävs för CE-märkning.

Quicktest Rabattkod 2019

Just nu får du ett gratis Quicktest järnbristtest på order över 395 kr (Värde 199–249 kr)

Bild 7. Järnbrist kan vara en orsak av järnbrist. Du känner dig håglös och trött och kan inte tänka klart. Är du kvinna i fertil ålder eller vegan är det vanligt att man har järnbrist. Misstänker du det kan det vara värt att testa dig. Det går snabbt och enkelt och du gör det i hemmet. Nu har Quicktest en kampanj där en order över 395 kronor ger dig ett järnbrist test på köpet. 

Sammanfattning

I den här artikeln har vi tagit upp och gått igenom vad Quicktests självtester har att erbjuda. Vill du testa en rad saker från glutenintolerans till ägglossning samt drogtesta dig snabbt och enkelt i hemmet så är Quicktest ett bra alternativ. Alla tester är helt anonyma och du får svar inom 10 minuter. Vissa tester kräver blod medan de flesta använder urin. Quicktest är enkla och smidiga till ett bra pris och något vi därför kan rekommendera för en indikativ analys där hemma. 

Jämför fler leverantörer av självtest för hälsa.

  1.  https://www.quicktest.se/

Leave a Reply