You are currently viewing Finns det Blodprov som visar cancer?

Finns det Blodprov som visar cancer?

I dagsläget finns det inga blodprov som visar cancer på marknaden mer än PSA som kan indikera på förhöjd risk att utveckla prostatacancer. I denna artikel ska vi diskutera hur långt forskningen har kommit med att hitta markörer för cancer i ett blodprov.

Innehåll: Blodprov som visar cancer?

Vad är ett blodprov?

Ett blodprov är en vanlig undersökning som kan säga mycket om din kropps hälsa. Ett blodprov innebär att du lämnar en liten mängd blod som sedan analyseras, ofta i avancerade analysinstrument.

Från blomman rosensköna kommer läkemedelt Vincristin som används i chemoterapi mot flera typer av cancer - www.AlyzMe.se självtester för dig hemma

Bild 1. Rosensköna är en av de många växter som gett upphov till ett läkemedel för cancerbehandling. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vad är cancer?

Cancer är ett brett samlingsnamn för sjukdomar som kan uppstå i olika delar av kroppen. De har gemensamt att en eller flera celler förändras och utvecklas till cancerceller. Cancersjukdomar har olika symtom, olika prognos och olika behandlingar.

Att röka cigaretter ökar risken för lungcancer och många andra sjukdommar flera gånger om - självtest för undersöka högre cancerrisk - www.alyzme.se

Bild 2. Många vaner kan öka risken för att utveckla cancer. Den mest kända är rökning som ökar risken att utveckla bl.a. lungcancer flera gånger.

Finns det blodprov som visar cancer?

Det är möjligt att avslöja cancer i ett blodprov. De hälsokontroller via blodprov vi jämför och skriver om på denna sida kan tyvärr inte avslöja cancer. Den enda typen som det finns hälsokontroller och blodprov för är prostatacancer.

Anledningen till att det inte finns fler hälsokontroller och blodprov för cancersjukdomar är att cancerdiagnostik för utföras i samråd med en läkare och kompletteras med kliniska undersökning och ibland röntgen. De blodprov vi jämför fokuserar mer på livsstilssjukdomar som prediabetes, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt fettlever (1).

Kan jag hitta prostatacancer med blodprov?

Flera olika typer av hälsokontroller erbjuder idag blodprov för PSA eller prostatacancer.

Bild 3. Cancer är mycket lättare att behandla om den upptäcks tidigt. Det är därför rekommenderat att screena och testa sig ofta. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lista: 3 artiklar om blodprov som visar cancer

Nedan följer en sammanfattning av tre olika artiklar som beskriver hur forskare har börjat kunna se cancer i blodprov. Detta är i ett tidigt skede och som med allt inom läkemedel och vård behöver det testas i större skala innan man kan vara säker på resultatet.

Artikel 1: Blodprov ska upptäcka cancer
2018-01-23

Vid ett universitet i Storbritannien har man tagit fram ett blodprov som söker efter mutationer. Mutationer uppstår i kroppen då kroppens celler förändras. Analysen letar efter spår av tumören i blodet och meningen är att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Metoden har testats på över tusen patienter med äggstockscancer, levercancer, magcancer, cancer i bukspottskörteln, cancer i matstrupen, tjocktarmscancer, cancer i lungorna och bröstcancer. Enligt studien kunde 70% av cancern hittas.

Länk: https://www.doktorn.com/artikel/blodprov-ska-uppt%C3%A4cka-cancer

Artikel 2: Ny metod kan upptäcka dold cancer genom enkelt blodprov

Forskare vid Danderyds sjukhus har nyligen utvecklat en metod som gör det möjligt att, genom ett blodprov, upptäcka om en person tillhör en högriskgrupp för cancer. Generellt kan man säga att ju tidigare en cancer upptäcks desto mer ökar chanserna till en snabbare behandling och överlevnad.

Forskarna har undersökt biomarkörer som kan avslöja indikationer för sjukdomen. En ny studie visar att cancer kan lura immunceller så att de utsöndrar visst innehåll i blodet. Detta kallas för NETS (neutrophil extracellular traps) och forskare har upptäckt att cancer kan stimulera bildning av NETS. Detta bidrar i sin tur till att tumören växer och sprider sig. 

Målet är att man vid misstänkt cancer i högriskgrupper ska kunna initiera en snabb cancerutredning och bidra med en betydligt tidigare upptäckt av cancer.

Länk: https://medicheck.se/hjarta-for-varden/blodprov-kan-upptacka-cancer/

Artikel 3: Enkelt blodprov kan avslöja cancer i tid
2018-11-09

Forskare vid Cambridge University har lyckats skapa ett blodtest för cancer som verkar vara snabbare, effektivare och mer träffsäkert än andra metoder för att upptäcka cancer.

Forskarna har upptäckt ett DNA-fragment som tumörer läcker ut i blodet som har en annan storlek än fragment från friska celler. DNA-fragment från bröst-, tarm-, och äggstockscancer har visat sig vara kortare, till exempel.

Med hjälp av ett blodprov och denna analysmetod lyckades forskarna att upptäcka bröst- tarm,- hud-, äggstocks och gallgångscancer  med 94 % säkerhet vid ett mindre antal fall.

Vidare lyckades man identifiera cancer i bukspottkörteln, njurarna och hjärnan med 65 % säkerhet (Ett mindre antal patienter). 

Länk: https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar–besvar-1/enkelt-blodprov-kan-avsloja-cancer-i-tid/

Gentest för att undersöka riskgener cancer

Vi bär alla på gener som kodar för protein som skyddar cellen mot att bli en cancercell. När dessa gener muteras är cellen ett steg närmare att bli en okontrollerad cancercell. Som tur har vi alla två kopior av varje kromosom och därmed också två kopior av varje gen. När man har ökad risk för cancer så beror det på att en av dessa genkopior är muterad och icke fungerande redan från början

Det finns idag gentest för att undersöka om du eller någon anhörig bär på någon av dessa muterade så kallade onkogener. Det visar om du har högre risk att utveckla en cancer förknippad med en eller flera mutationer. Några vanliga onkogener är BRCA 1 och 2. Att veta det kan göra att man är mer medveten och går och kollar sig oftare men också förändra ens liv till ett av oro. Nedan listas gentest som testar för vissa av dessa onkogener. 

Gentester för cancer du kan köpa direkt

DNA-test: Genetiska riskrapporter

Analyserar bl.a. 15 varianter av BRCA1 och BRCA2 kopplade till bröstcancer samt 4 varianter av MUTYH-assosierad kolorektal cancer. 

Genetisk risk

Analyserar bla ärftlig bröstcancer och kolorektal cancer. 

  1. https://werlabs.se/vanliga-fragor/ 

Leave a Reply