Vill du hitta en bra present? Kolla då in: Lista presentkort samt populära hälsokontroller, självtest och DNA-test som du kan ge bort. Enkelt och smidigt.

Jämför och hitta ditt DNA-test och gentest

Här listar och jämför vi alla DNA-test och gentest som du kan köpa i Sverige. Vilka som är bäst och vad de kostar samt vilka gener och anlag de testar i hälsa och släktskap.

Nedan listar vi och jämför de bästa leverantörerna som erbjuder DNA-test för hälsa. Ett DNA-test ger unik information om dina gener och man kan bl.a. se om du har större risk för att drabbas av vissa sjukdomar. Vetskapen om dina genvarianter och nya livstilsval att leva hälsosammare eller screena och hälsotesta dig oftare  kan ge ett bättre liv. Du kan t.ex. upptäcka sjukdomen du har ökad risk för i ett tidigare stadium och få ett mycket bättre utfall.  

Nedan hjälper vi dig att hitta det DNA-test du letar efter. Det finns för anlag inom hälsa, sjukdom, släktskap eller härkomst, faderskap, djur och mycket mer. Du köper och tar nästan alla av testen hemma. Vi anger också alla ärliga och faktiska betyg, åsikter, recensioner och omdömen av leverantörerna som användare av tjänsterna lämnat.

Snabbval ner till olika DNA-test och Gentest

Gener & ANLAG för hälsa - DNA-TEST OCH GENTEST

Gener & Anlag För sjukdomar - DNA-test och GENTEST

Gener & Anlag För Cancer - DNA-test och GENTEST

Specifika / Enskilda DNA-test / genTest

Gener - DNA-test För specifik gen

Stora Multigen och kompletta DNA-TEST För HELA DItt DNA / Alla Gener

Aktörer och leverantörer - DNA-TEST och GENTEST

ÖVRIGT, Definitioner & Betydelser

Leverantörer och märken av DNA-test och gentest

Leverantörer av DNA-test och GENTEST

Märke

Beskrivning

Betyg

Tas: DNA-test Hemma som skickas för analys (allt medföljer)
Analys: Sekvensering av hela ditt genom (allt DNA) med olika analyser.
Svar: Online efter labbanalys
Provtyp: Svabb saliv mun
Antal produkter: 3
Priser: 99, 999 och 3999 $ (USD)

4.3/5

Tas: Mottagning eller DNA-test hemma som skickas till labb med svar online.
Analys: Exakt nivå
Svar: Online via lab
Provtyp: blod, urin, svabb hud eller nagel för DNA
Antal produkter: 25
Priser: 299 – 5990 kr

3.9/5
4.1/5
3.9/5
Tas: DNA-test & självtest Hemma eller klinik  som skickas till analys på Lab Analys: DNA-test för genetik mat, träning, hud, tillskott och härkomst/etnicitet Svar: Online via labb Provtyp: Saliv Antal produkter: 9 st Priser: 49-149 $ (USD)
2.7/5
3.7/5

Tas: DNA-test & självtest Hemma eller klinik  som skickas till analys på Lab
Analys: Tidigare DNA-data från annan testning eller nytt prov med DNA för Släktskap-, härkomst- och ursprungstestning för via DNA-test i samarbete med LivingDNA. Främst för härkomst Brittiska öarna och Irland.
Svar: Online via labb
Provtyp: Saliv
Antal produkter: 1 (2 prenumeration)
Priser: 89 EUR för test

3.4/5
3.7/5
4.6/5

Tas: DNA-test Hemma –> Lab
Analys: Etnesitet med släktskapsforskning
Svar: Online via labb + genetisk konsultering
Provtyp: Saliv från kind
Antal produkter: 6 (där 5 är olika årsprogram)
Priser: 595 – 3649 k

3.9/5
Ancestry
Ancestry DNA-testa SNP etnicitet säktforskning hitta härkomst jämför mot 23andMe MyHerritage vs Dante Labs Dynamic Code Easy

Tas: DNA-test hemma  -> lab
Analys: Släktskap-, härkomst- och ursprungstestning för via DNA-test tolkat mot stor databas från nordiska länderna, kyrkböcker, Nordamerika plus mycket mer
Svar: Online via labb
Provtyp: Saliv
Antal produkter: 1 (+4)
Priser: 79 EUR

4.6/5

Tas: DNA-test Hemma  för att skickas på analys på labb (allt medföljer)
Analys: DNA-test för släktskap, härkomst och etnicitet. Analys av DNA, Y-DNA (ärvt från pappans linje – bara för män) and mtDNA (ärvt från mammans linje).
Svar: Online (inom >2-8 veckor)
Provtyp: Svabb saliv mun
Antal produkter: 5
Priser: 79 – 449 $ (USD)

2.6/5
1.7/5
4.3/5

Märke

Beskrivning

Betyg

Hemsida

Tas: DNA-test och Coronatest Hemma –> Lab
Analys: Exakt nivå
Svar: Online via labb + genetisk konsultering
Provtyp: Blod, näsvätska, saliv
Antal produkter: 5 (+57)
Priser: 49 – 849 € (EUR)
3.7/5
Tas: DNA-test Hemma  –> Lab Analys: hälsaotest, näringstest, läkemedelsanalys, sporttest, hudtest och släktskap/etnicitet. Svar: Online via labb Provtyp: Svabb saliv mun Antal produkter: 13 sekvenserings- + 15 resultat-analysprodukter Priser: 149-399 (49-149 resul.) € (EUR)
4/5
3/5

Tas: DNA-test och epigenetiktest hemma  -> lab
Analys: Hälsa med över 300 hälsorapporter med tex träning och kost samt biologisk ålder med inflammation med epigenetisk analys (livsstilspåverkande metyleringar av ditt DNA) – riskgener.
Svar: Online via labb
Provtyp: Saliv
Antal produkter: 2
Priser: 119.99 – 199.99 $ (USD)

4.5/5
Geneplanet
GenePlanet DNA-test Hälsa hud näring sport mm jämför mot Dante Labs MyHerritage EasyDNA 24Genetics 23andMe Ancestry - alyzme
Tas: DNA-test Hemma eller klinik  –> Lab Analys: DNA-test av gener för , cancergener, kost, hjärta, metabolism, hud, sport, vitaminer samt NIPT-test var: Online via labb Provtyp: Blod eller saliv Antal produkter: 10 st Priser: 99-299 $ (USD)
4.1/5
4.6/5
tellmeGen
Tellmegen DNA-test gentest för hälsa släktskap risk jämför 23andMe Dante Labs MyHerritage Ancestry Dynamic Code - alyzme.se självtest
Tas: DNA-test hemma  -> lab Analys: Genetisk risk sjukdomar (över 100 st), läkemedelspåverkan, ärftliga monognetiska sjukdomar, unikhet och förfäder härkomst Svar: Online via labb Provtyp: Saliv Antal produkter: 4 Priser: 129 – 329 € (EUR)
5/5
4/5
4.4/5
Tas: DNA-test Hemma –> Lab Analys: 42 sjukdommar, 42 etniska släktskapsområden Svar: Online via labb + genetisk konsultering Provtyp: Saliv från kind Antal produkter: 2 Priser: 850 – 2150 kr
3.7/5
Tas: DNA-test hemma  -> lab Analys: Släktskap, härkomst och hälsa – riskgener. Svar: Online via labb Provtyp: Saliv Antal produkter: 4 Priser: 49 – 99 € (EUR)
2.3/5
3/5
Tas: DNA-test Hemma eller provtagningsställe –> Lab Analys: DNA-test inom 9 områden med totalt 55 produkter: celiaki, laktos, släktskap, djur, cancergener, hälsa, faderskap, otrohet, barn, hudtest, diet, näring mm. Svar: Online Provtyp: Alla kroppsvätskor; blod, saliv, hår, sperma mm. Antal produkter: 55 Priser: 950 – 13950 kr
3.4/5
4.1/5
2.3/5
23andMe
23andMe DNA-test hälsa släktband ursprung gener för cancer Alzheimer jämför mot Dante Labs vs Ancestry MyHerritage Dynamic C
Tas: DNA-test hemma  -> lab Analys: Släktskap, härkomst och hälsa – riskgener. Svar: Online via labb Provtyp: Saliv Antal produkter: 2 Priser: 99 – 169 € (EUR)

Definitioner och betydelser DNA-test

För att uppfriska så listar några olika namn eller definitioner och vad det betyder när man pratar om DNA. 

Vad är en Gen?

En bit av DNA-strängen som nästan alltid kodar för ett protein eller peptid som används i cellen. Först avläses den till en identiskt kodande RNA-sträng kallat meddelande RNA (mRNA). Detta kan ibland klippas om och klistras ihop i andra och kortare kombinationer (anledningen till att vi har ca 100 tusen protein och peptider från bara ca 20 tusen gener) innan det tas till ribosomerna. 

I ribosomen avläses varje tre baspar i koden som en unik aminosyra. Aminosyrorna kopplas ihop allt eftersom mRNAt läses av och blir den aminosyrakedja som sedan klumpar ihop sig till det specifika proteinet. Det finns DNA-test för specifika gener och sekvenser kopplade till genen. 

Vad är en Promotor?

Ofta regleras uttrycket av gener av sekvensen en bit upp innan basen där genen börjar. Denna del kallas promotor och reglerar hur ofta och kraftigt genen ska uttryckas (avkodas till protein eller peptid). Olika transkriptionsfaktorer (andra protein) binder till denna delen och styr detta. 

Mutationer i promotorn kan därmed avgöra hur genen uttrycks och om man har för lite eller för mycket av ett protein i vissa celler. Metyleringar eller förlust av metylering, sk. epigenetiska förändringar, på Cystein (C)-basen (du vet, den som med A T och G utgör DNA-sekvensen) kan också påverka uttrycket (tysta eller aktivera genen). 

Många DNA-test tar mutationer i promotorn i åtanke och avläser/sekvenserar även denna del.

Vad är Epigenetik?

Epigenitik är lite difust och detta är en grov förenkling, men det finns två typer av epigenetisk påverkan på genomet/DNAt. Det ena har att göra med de proteinkomplex (histoner) som DNA-t delvis eller är upprullat på eller inte upprullat på. Ett upprullat DNA kan inte avkodas lika lätt medan ett öppet DNA kan. Har du någon gång sett bilder på alla kromosompar så är det då allt cellkärne-DNA har varit upprullat.

Acetyleringar av histonerna styr denna upprullning. Förlust av eller extra acetyleringar kan därmed ha stor påverkan på om histonerna rullar upp eller ihop DNAt. 

Den andra och kanske mer viktiga/permanenta, samt ärftliga epigenetiska förändringen är den direkta metyleringen på cysteinbasen (C) på DNAt. Den har en avgörande roll för att främst tysta. Försvinner den så är kanske genen framför mindre nedtystad och cellen kommer bete sig annorlunda. 

Epigenetiska skillnader celler emellan är viktiga för att möjliggöra att två celler med samma DNA kan ha helt olika funktion och utseende. Genom livet förlorar man sina metyleringar i linjär takt med sitt åldrande. Därför är det ett sätt man mäta sin ålder. Man kan styra detta genom att äta rätt och undvika vissa kemikalier. Här finns det också specifika test som man kan ta för att se var du ligger. 

Vad är Autosomalt DNA?

Det är det DNA som du har i varje cellkärna i din kropps celler (förutom röda blodkroppar som saknar cellkärna). Det utgöra absoluta majoriteten av av cellens DNA och är fördelat på 22 kromosompar (finns alltså i dubblett) och två köns/sexkromosomer. 

De flesta DNA-test riktar in sig på och testar detta DNA. Analyser av dit autusomala DNA säger allra mest om vilka mutationer som påverkar din hälsa.

Vad är Mitokontdriellt DNA (mtDNA)?

Det DNA som finns i dina mitokondrier. Mitokondrier finns i alla celler i varierande mängd (dock inte heller i röda blodceller). De flesta av mitokondriens protein kodas av dess egna gener men också protein från generna på det autosomala DNAt. 

Eftersom mitokondrien är den organell som omvandlar större delen av det energimolekyler du får från maten till de form av energi (ATP), som sedan används av de flesta cellernas organeller och protein, så är mutationer i mtDNAt ofta kopplat till cellmetabolisk variation.

 Mitokondrierna kommer också alltid med mammans ägg vid befruktningen. Det innebär att man alltid nedärver en maternal linje av mitokondrier, något som är intressant vid släktforskning. Många DNA-test för ursprung och härkomst tar detta i åtanke och analyserar mtDNA.

Vad är Kromosom Y-DNA (YDNA)?

Den sex-kromosom som bara finns hos män. Män har får alltid X från sin mamma och Y från sin pappa och har därmed ett YX-kromosompar. Kvinnor har XX där de istället får X från pappans spermie. 

Det finns utefter definition, ca 50-60 gener på Y-kromosomen, däribland  SRY-genen som styr att fostret utvecklas till en man. Det finns också andra gener som styr mannens fertilitet och också en gen där ofta anlag som styr färgblindhet är av intresse. 

Eftersom man alltid nedärver Y-kromosomen från sin pappa är den av intresse vid släktforskning i paternella linjer.

Vad är Haplotyp / Haplogrupp?

Haplotyper är en viss kombination av DNA som ärvs vidare i släktled och kan användas för att se vilken haplogrupp man tillhör och därmed sitt ursprung. 

Det finns både haplogrupper för Y-kromosom och mitokondrie-DNA. Intressant vid släktforskning och härkomst. Behöver inte alls vara kopplat till särdrag och utseende men korrelerar ibland. 

Alla gentest och DNA-test (A-Ö)

Allt Ditt DNA - Stor Sekvensering / Helgenoms-analys

Leverantör
Om DNA-testet
Hemsida

Analyserar och sekvenserar (avläser) hela ditt genom (allt DNA). Du får en djup härkomstrapport och också detektion av alla anlag (gener) och hittar alla unika mutationer. (OBS, scrolla / gå längst ned på sidan för att hitta DNA-testet)

Laktosintolerans - DNA-test för varians av laktosmetabolism

Leverantör
Om DNA-testet
Hemsida

DNA-test med provtagning hemma som skickas till labb för sekvensering (avläsning) för genetisk variation av genen LCT till enzymet laktas (Lactase phlorizin hydrolase – LPH).  Brist på enzymet ger laktosintolerans – kan inte smälta laktos från mjölk och andra mejeriprodukter.

Matsmältning - DNA-test och gentest för insikt i näringsupptag

Leverantör
Om DNA-testet
Hemsida

Mäter anlag inom fem kategorier: fetter, kolhydrater, antioxidanter och omhändertagande av gifter i kosten samt koffeinmetabolism, stress och sömnkvalitet. Analyserar 16 anlag för 11 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCTD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, COMT1 och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

DNA-testet mäter anlag inom kategorierna: fetter, kolhydrater, antioxidantskydd, koffein, återhämtning/stress och sömn, styrka, uthållighet och kroppsvikt. Analyserar 16 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, FTO, ACTN3, ACE, ADRB2, TNF, COMT och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

DNA-test med provtagning hemma som skickas till labb för sekvensering (avläsning) för genetisk variation av genen LCT till enzymet laktas (Lactase phlorizin hydrolase – LPH).  Brist på enzymet ger laktosintolerans – kan inte smälta laktos från mjölk och andra mejeriprodukter.

Muskeltyp - DNA-test för varians av muskeltyp

Leverantör
Om DNA-testet
Hemsida

DNA-test för vilken variant av genen ACTN3 du är bärare av. Inblick i explosiva eller uthålliga muskler, bästa träningsform och återhämtning

DNA-testet mäter anlag inom kategorierna: fetter, kolhydrater, antioxidantskydd, koffein, återhämtning/stress och sömn, styrka, uthållighet och kroppsvikt. Analyserar 16 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, FTO, ACTN3, ACE, ADRB2, TNF, COMT och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

Näringsintag / Näringsmetabolism - DNA-test för varians gener Livsstil och Mat

Leverantör
Om DNA-testet
Hemsida

DNA-testet mäter anlag inom kategorierna: fetter, kolhydrater, antioxidantskydd, koffein, återhämtning/stress och sömn, styrka, uthållighet och kroppsvikt. Analyserar 16 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, FTO, ACTN3, ACE, ADRB2, TNF, COMT och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

Mäter anlag inom fem kategorier: fetter, kolhydrater, antioxidanter och omhändertagande av gifter i kosten samt koffeinmetabolism, stress och sömnkvalitet. Analyserar 16 anlag för 11 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCTD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, COMT1 och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

Träning - DNA-test för analys av bästa träningsform

Leverantör
Om DNA-testet
Hemsida
DNA-test för vilken variant av genen ACTN3 du är bärare av. Inblick i explosiva eller uthålliga muskler, bästa träningsform och återhämtning.

DNA-testet mäter anlag inom kategorierna: fetter, kolhydrater, antioxidantskydd, koffein, återhämtning/stress och sömn, styrka, uthållighet och kroppsvikt. Analyserar 16 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, FTO, ACTN3, ACE, ADRB2, TNF, COMT och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

DNA-test efter specifik gen (A-Ö)

Specifika gener listade i bokstavsordning och som du kan tänkas vilja testa. 

ACTN3-genen - Varians via gentestning

Leverantör
Vad genen gör
Hemsida
DNA-test för vilken variant av genen ACTN3 du är bärare av. Varianten berättar vilken muskeltyp du mest troligt bär på.

DNA-testet mäter anlag inom kategorierna: fetter, kolhydrater, antioxidantskydd, koffein, återhämtning/stress och sömn, styrka, uthållighet och kroppsvikt. Analyserar 16 gener: APOA5, FABP2, PPARG, TCF7L2, KCD10, NQO1, SOD2, GSTP1, CYP1A2, FTO, ACTN3, ACE, ADRB2, TNF, COMT och ADA. Prov tas från saliv insida kind skickas till analys på labb och svar online.

LCT-genen - Varians av Genen för Laktas (Lactase phlorizin hydrolase, LPH)

Leverantör
Vad genen gör
Hemsida
DNA-test för genetisk variation av LCT-genen som kodar för enzymet Lactase phlorizin hydrolase (LPH). Enzymet bryter ner laktos. Brist ger problem vid matsmältning av mjölk- och mejeriprodukter.

Leverantörer av DNA-test och GENTEST

Märke

Beskrivning

Betyg

Hemsida

Tas: DNA-test & Covid-19-test Hemma eller klinik  –> Lab Analys: DNA-test för genetik mat, träning, hud, tillskott och härkomst/etnicitet <b “=””>var: Online via labb Provtyp: Saliv Antal produkter: 6 st Priser: 29-269 $ (USD)
4.1/5
3.7/5

23andMe

23andMe DNA-test hälsa släktband ursprung gener för cancer Alzheimer jämför mot Dante Labs vs Ancestry MyHerritage Dynamic C
Tas: DNA-test hemma  -> lab Analys: Släktskap, härkomst och hälsa – riskgener. Svar: Online via labb Provtyp: Saliv Antal produkter: 2 Priser: 99 – 169 € (EUR)
DNA-test hemma, svabb, skicka på analys
Genvarianter för bla D-vitamin D-metabolism

Your DNA

Your DNA erbjuder DNA-test för hälsa i 4 oilka former: Idrott, Kost, Medicin och Vikt. Från 2400 SEK

Whole exome sequenzing: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/sequencing

2020-07-22 GOOGLE

Ta dnaprov:

dna-test syskon
dna-analys vid brottsutredning
dna-test gratis
dna identifiering
beställa faderskapstest
dna-test hälsa
easydna recensioner
dna analys hund
dna-test pris syskon
easy dna kön
gentest kostnad
brca test pris
bästa dna test flashback
dna test myheritage
dna test wikipedia
hur funkar dna-test
my heritage dna
myheritage rabattkod
myheritage login
dna-test faderskap
y dna37 test
vägra topsning
masstopsning
när började polisen använda dna
förstöra dna
drogtest saliv polisen
nationellt forensiskt centrum
hur fungerar dna-test
dna hårstrå
mtdna genetic distance
topsning rättegångsbalken
dna topsning släktforskning
polisens dna-register
skäligen misstänkt
dna-test syskon
dna-analys vid brottsutredning
dna-test gratis
dna identifiering
beställa faderskapstest
dna-test hälsa
easydna recensioner
dna analys hund
dna-test pris syskon
easy dna kön
gentest kostnad
brca test pris
bästa dna test flashback
dna test myheritage
dna test wikipedia
hur funkar dna-test
my heritage dna
myheritage rabattkod
myheritage login
dna-test faderskap
y dna37 test
vägra topsning
masstopsning
när började polisen använda dna
förstöra dna
drogtest saliv polisen
nationellt forensiskt centrum
hur fungerar dna-test
dna hårstrå
mtdna genetic distance
topsning rättegångsbalken
dna topsning släktforskning
polisens dna-register
skäligen misstänkt

DNA-test:

dna-test gratis
dna-test hälsa
dna-test syskon
bästa dna test flashback
mtdna test sverige
dna-test faderskap
ancestry svenska
myheritage rabattkod
myheritage login
y dna37 test
dna kvinna
dna test family tree
dna test kit
dna serie recension
dna test wikipedia
hur fungerar dna-test
ta dnaprov
dna hårstrå
dna-test pris
dna frågor
hur går en dna-analys till
dna släktforskning kurs
dna släktforskning finland
dna-matchning procent
dna-test barn
vad visar ett dna test hund
dna-test konsekvenser
avslöjande gener
östeuropeiskt dna
ancestry dna frakt
pc för alla dna tester
dna-test gratis
dna-test hälsa
dna-test syskon
bästa dna test flashback
mtdna test sverige
dna-test faderskap
ancestry svenska
myheritage rabattkod
myheritage login
y dna37 test
dna kvinna
dna test family tree
dna test kit
dna serie recension
dna test wikipedia
hur fungerar dna-test
ta dnaprov
dna hårstrå
dna-test pris
dna frågor
hur går en dna-analys till
dna släktforskning kurs
dna släktforskning finland
dna-matchning procent
dna-test barn
vad visar ett dna test hund
dna-test konsekvenser
avslöjande gener
östeuropeiskt dna
ancestry dna frakt

pc för alla dna tester

Search Console 2020-10-03

FrågaKlickExponeringarCTRposition
dna test51 4480,3 %37,3
dna test hälsa441 1623,8 %7,6
bästa dna test171 0851,6 %8,6
dna analys05270 %69,2
dna-test hälsa344807,1 %5
hudtest online03550 %50
dna test sverige03510 %25,4
dna-test13230,3 %43,9
myheritage dna02850 %37,2
gentest02500 %46,8
dna test ursprung02470 %41,4
myheritage dna test02400 %27,8
vilket dna test är bäst52322,2 %10,1
bästa dna testet32221,4 %8,3
bröstcancer gentest pris02080 %41,9
dna test pris12050,5 %33
bästa dna testet hälsa141977,1 %5,3
dna test sjukdomar51792,8 %20,2
dna test online21721,2 %11,8
dna test bäst01360 %8,3
gentest bäst i test71205,8 %8,4
myheritage rabattkod01110 %24,2
dna tester11100,9 %28,3
bästa dna-test31092,8 %7
myheritage hälsa21091,8 %9,1
dna test gratis11041 %23,4
bäst dna test41014 %9,8
dna hälsotest4984,1 %7,2
bästa släktforskning på nätet0880 %80,7
bästa dna test sverige1871,1 %6,7
gentest pris2862,3 %17,3
23andme sverige0840 %22,9
dna-test gratis0770 %14,5
köpa dna test0660 %10,8
www myheritagedna com setup0650 %51,4
dnatest0620 %18,3
dna släktforskning risker0600 %27
myheritage pris0600 %31,9
vilken dna test är bäst2583,4 %8,9
dna prov1581,7 %50,8
dna analys släktforskning0550 %70,9
myheritage dna hälsa2504 %8,6
bästa dna test flashback0440 %9,3
my heritage pris1422,4 %25,7
dna recension0400 %7
genetiskt test0400 %58,6
vilken diet passar mig test0360 %38,4
23 and me sverige0350 %24,8
dna analys sjukdomar1352,9 %31,6
dna test faderskap0320 %64,3
myheritagedna com setup0310 %45,5
myheritage trustpilot0300 %26,9
myheritage dna setup0290 %20,8
dna test släktforskning0290 %51
myheritage sverige0280 %37,1
dna kit0280 %58,9
genetiska sjukdomar test0280 %73,8
gentest sverige0260 %22,8
dynamic code trustpilot0250 %5,2
gratis dna test0250 %18,2
my heritage dna0250 %43,7
faderskapstest pris1254 %54,6
bäst i test ursprung0240 %12,3
dna-test pris0230 %15,8
gentest sjukdomar pris0230 %15,8
dna-släktforskning risker0230 %20,3
www.myheritagedna.com/setup0230 %36,8
dna test vilket är bäst0220 %12,8
dna test etnicitet0220 %23,6
myheritage dna sverige0220 %31
myheritage gratis0210 %48,9
myheritagedna setup0210 %54,1
bästa dna-testet hälsa1205 %2,5
dna analys hälsa0200 %12,1
dna test myheritage0200 %30,3
gentest ursprung0200 %31,9
gentest myheritage0190 %14,9
ancestry pris0190 %25,2
dna släktforskning0190 %58,6
dna test hund0190 %78,1
myheritage gentest0180 %20,6
bästa släktforskningsprogrammet0180 %41,7
dna-test sjukdomar sverige0170 %10,2
gentest släktforskning0170 %28,3
online dna test0160 %13,3
jämför hälsotest0160 %36
dynamic code flashback0150 %14,7
testa dna0150 %38,9
polygena sjukdomar0150 %57,6
laktosintolerans test online0150 %72,4
bästa gentestet0140 %7,3
test hälsa0140 %11,4
ancestry dna pris0140 %12,9
dna-test etnicitet0140 %18,4
dna test kost1147,1 %20,2
my heritage dna test1147,1 %23,9
fördelar med gentester0140 %90,9
vad är dna0140 %94,4
bästa dna släktforskning0130 %9,8
dna test gener0130 %23,3
myheritagedna.com/setup0130 %33,7
dna-test sverige0120 %15,8
dna test billigt1128,3 %17,5
hälsa test0120 %19,3
myheritage kostnad0120 %31,7
dna test härkomst0120 %33,4
myheritage kontakt1128,3 %51,1
vad är dna analys0120 %53,4
bästa dna testet sverige0110 %10,3
bästa dna test släktforskning0110 %17,8
köp dna test0110 %19,9
myheritage 23andme0110 %34,2
dna ursprung test0110 %34,5
bästa släktforskningsprogrammet 20190110 %35,1
kit för allergitest0110 %37,5
dna släktforskning pris0110 %53,8
genetiska sjukdomar lista0110 %78
hälsotest dna0100 %7,1
dynamic code11010 %19,2
göra dna test0100 %34,6
https www myheritage dna com setup0100 %46,5
hur gör man dna test0100 %48,6
dna test ärftliga sjukdomar0100 %56,7
gentest apotek0100 %57,8
vad kostar dna test090 %15
ancestry dna test sverige090 %19,3
dna test gratis online090 %22,8
dna-tester090 %25,6
ancestry rabattkod090 %28
gentest hälsa1911,1 %38,3
drogtest analys flashback090 %56,7
myheritage sök090 %59,6
gentester fördelar090 %63,7
dna hälsa2825 %10
easy dna kön080 %10,5
gentest ancestry070 %6,4
dna-test sjukdomar070 %10,7
dna serie recension070 %24
myheritage dna/setup070 %28,9
myheritage dna gratis070 %32,3
d vitamin bäst i test070 %37
23andme or myheritage070 %42,7
beställ dna test070 %49,1
vilken katt passar mig test070 %53,3
faderskapstest gratis070 %55,6
dna analys ursprung070 %63,1
bästa dna test hälsa2633,3 %4,7
ancestry gentest060 %6,8
myheritage setup060 %10,3
dna test apoteket060 %31,2
family tree dna sverige060 %40,2
my heritage review060 %44,8
online paternity test060 %54,3
faderskapstest dna060 %74,7
hur fungerar dna060 %75,3
vilken sport passar mig060 %89,5
genetiska tester060 %