Diabetes Typ 2 Test – Blodprov eller Självtest via Urinsticka?

Diabetes Typ 2 Test – Blodprov eller Självtest via Urinsticka?

I artikeln, Diabetes typ 2 symtom, kommer du lära dig mer om orsaker och tester. Vi går in på djupet om Diabetes typ 2. Vi går igenom symtomen, orsakerna till att man utvecklar sjukdomen diabetes, bakgrunden och slutligen olika sätt man kan testa sig och se om man har ett tidigt stadium eller en fullt utvecklad sjukdom. 

Innehåll: Diabetes Typ 2 Symtom

 • Vad är Diabetes typ 2?
 • Diabetes Typ 2 VS Diabetes Typ 1
 • Symtom Diabetes Typ 2 Symtom
 • Vilka är dem vanligaste orsakerna för diabetes typ 2?
 • Är Diabetes typ 2 ärftligt?
 • Hur vet jag om mitt barn har diabetes typ 2?
 • Hur kan jag få en diagnos för diabetes typ2?
 • Vad är insulin och varför är det viktigt?
 • Vilka läkemedel finns för Diabetes typ 2?
 • Påverkar diabetes typ 2 min livslängd?
 • Kan man förebygga diabetes typ 2?
 • Att röka om du har diabetes typ 2
 • Hur man kan testa sig för Diabetes typ 2 
 • Diabetestest via hälsocenter och blodprov
 • Självtest för diabetes du kan ta själv hemma

Vad är Diabetes Typ 2?

Diabetes typ 2 innebär att din bukspottkörtel inte kan producera tillräckligt med insulin för att täcka kroppens behov. Detta leder till att sockret stannar kvar i kroppen och blodsockernivåerna stiger som i sin tur skadar kroppen (1).

Diabetes Typ 2 VS Diabetes Typ 1

Diabetes typ 2 och diabetes typ 1 är två helt olika sjukdomar och olika symtom. Det som dem har gemensamt är att de innebär ett för högt blodsockervärde (2).

 

Vanliga Diabetes Typ 2 Symtom

Vanliga Diabetes typ 2 symtom är följande (6):

 • Trötthet och kraftlös
 • Törstig
 • Kissar ofta 
 • Försämrad syn och dimmig syn
 • Klåda i underlivet
Kisar du mycket och har dimmig syn, då kan orsaken vara diabetes - www.alyzme.se självtesta hälsan hemma

Bild 1. Har du börjat kissa och se dåligt på sistone? Ja då kan det vara risk att du har fått högt blodsocker och utvecklat en tidig eller fullskalig diabetes. Sämre syn kan givetvis bero på mycket annat. 

Vilka är dem vanligaste orsakerna för diabetes typ 2?

Orsakerna till diabetes typ 2 är inte helt klarlagda men man vet att risken till att utveckla sjukdomen både är kopplad till ärftlighet och livsstil. Onyttig mat i kombination med brist på motion kan leda till övervikt. Dessa faktorer ökar risken för insulinresistens och således diabetes typ 2 (3).

Är du törstig ofta - då kan du ha diabetes - www.alyzme.se listar självtest

Bild 2. Likaså om du är törstig och dricker mer ofta så kan det vara ett tecken på högt blodsocker och diabetes. Sockret i blodet suger in och ökar volymen på blodet. Det blir mindre vatten kvar för resten av kroppen och den säger åt dig att dricka. Det ökade blodtrycket som följer sliter på kärl hjärta. Den ökade mängden socker i blodet gör kärlen hårdare och förstör de små. Detta samt det ökade blodtrycket är anledningen till att du också förstör din syn och känsel i fingrar och fötter när du utvecklat diabetes.  

Är Diabetes typ 2 ärftligt?

Risken att utveckla diabetes typ 2 är delvis en ärftlig sjukdom (4). Dock är den mest orsakat av din livsstil med lite motion och en diet med mycket korta kolhydrater och socker samt animaliskt och mättat fett (fettet blockerar insulinet från att signalera sockerupptag hos cellerna genom att det klibbar igen insulinets målreceptorer).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hur vet jag om mitt barn har diabetes typ 2?

När ett barn drabbas av diabetes handlar det nästan alltid om typ 1 diabetes, som också har kallats för barndiabetes. Diabetes typ 2 orsakas av att insulinproduktionen inte räcker till för att fylla kroppens behov. Detta drabbar ofta äldre och diabetes typ 2 har därför kallats för åldersdiabetes. Diabetes typ 2 drabbar nuförtiden allt yngre människor i samhället för att den fysiska aktiviteten minskar och för att fetma ökar. Detta kan medföra att insulinproduktionen inte räcker till och den relativa insulinbristen kan likna symtom och som vid typ 1 diabetes (5).

Hur kan jag få en diagnos för diabetes typ2?

Diagnos för diabetes typ 2 ställs genom att plasmaglukoshalten (detsamma som sockerhalten i blodet) mäts. 

Om personen i fråga har de klassiska symtomen som törst, kissar ofta och viktnedgång räcker det med ett förhöjt plasmaglukosvärde för att ställa diagnosen (6).

Vad är insulin och varför är det viktigt?

Insulin är nödvändigt för att kroppens celler ska kunna använda blodsockret (det socker som finns i blodet. Det är ingen standardbehandling vid diabetes typ 2 med insulintabletter men de kan tas om de ordinarie medicinerna inte räcker till (7).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vilka läkemedel finns för Diabetes typ 2?

Det finns många olika läkemedel för diabetes typ 2. Alla har gemensamt att de ska sänka och stabilisera blodsockervärdet. Nedan beskriver vi de olika grupperna av läkemedel som det finns för diabetes typ 2. 

Metformin gör så att cellernas känslighet för insulin ökar vilket leder till att cellerna kan ta upp socker från blodet. Detta medför att blodsockerhalten sjunker. Metformin är förstahandsbehandling vid diabetes typ 2.

Sulfonureider ökar produktionen av det kroppsegna insulinet. Denna behandling är effektiv i början av diabetes typ 2 då kroppen fortfarande har en relativt bra egen produktion av insulin.

Glitinider, kallas även glinider, ökar kroppens egen produktion av insulin.

Akarbos bromsar upptaget av socker från tarmen till blodet.

Glitazoner sänker halten av blodsocker. Påverkar fettcellerna så att känsligheten för insulin i kroppen förbättras.

Inkretiner är en grupp av diabetes typ 2 läkemedel som fungerar som ett hormon. Hormonet bildas normalt i tarmen och påverkar bukspottskörteln. Hormonet gör att bukspottkörteln ökar insulinproduktionen och ger en snabbare mättnadskänsla.

Hämmare av SGLT2 är en ny grupp av diabetesläkemedel som gör att njurarna utsöndrar en större mängd socker i urinen (8).

Ser du sämre så kan anledningen vara tidig eller utvecklad diabetes - testa hälsan hemma med självtest www.alyzme.se

Bild 3. Att du börjat se sämre kan vara en av konsekvens av att din högre genomsnittliga blodsockernivå. Ett tydligt tecken.

Påverkar diabetes typ 2 min livslängd?

Diabetes typ 2 kan påverka din livslängd och livskvalité om du inte behandlar sjukdomen i tid (1).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kan man förebygga diabetes typ 2?

Det går att göra mycket för att påverka sitt blodsockervärde. Genom att göra följande saker kan du förebygga och i vissa fall sänka ditt blodsockervärde.

 • Motionera
 • Äta bra mat
 • Sluta röka
 
Motionera för att förebygga Diabetes typ 2
Motion och fysisk aktivitet är det effektivaste sättet att öka cellernas känslighet för insulin och förebygga diabetes typ 2. I och med att känsligheten ökar tar cellerna snabbare upp sockret som finns i blodet och på så sätt undviks alltför höga blodsockervärden. Det är viktigt att komma ut och motionera genom att springa, promenera raskt eller att cykla. Alla rörelser i vardagen kan också ha viss effekt som att dammsuga, ta trapporna istället för hissen och gå eller cykla till jobbet istället för att ta bilen.
Motionerar du regelbundet minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
 
Äta bra mat för att förebygga Diabetes typ 2
Genom att äta bra mat och ha nyttiga matvanor kan du förbättra ditt blodsockervärde, förbättra dina blodfetter och samtidigt gå ner i vikt. Det finns många debatter om vad som är bra mar för att förebygga diabetes men följande livsmedel ska ha bra effekt enligt 1177.
• frukt
• grönsaker
• rotfrukter
• baljväxter
• fullkornsprodukter
• fisk
• nötter och jordnötter
• kaffe.
Undvik även alkohol på fastande mage eller i större mängder.
 
 
Att röka om du har diabetes typ 2
Rökning medför många risker om du har typ 2 diabetes. Rökning ökar risken för skador på de små blodkärlen i njurarna, i fötterna och i ögonens näthinnor. Risken att få hjärtinfarkt eller stroke dubbleras (3).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

3 sätt att testa dig för Diabetes typ 2

Misstänker du att du har diabetes typ 2 finns det flera möjligheter att testa dig. 

1. Om du upplever ett eller flera symtom för diabetes typ 2 ska du kontakta din lokala vårdcentral eller läkare för att boka en tid. Du kan också kontakta en nätläkare. Jämför olika nätläkare.

2. Om du inte upplever symtom men misstänker att du kan ligga i farozonen på grund av din livsstil eller någon annan orsak: Testa dig via en hälsokontroll med hjälp av ett blodprov. Se nedan eller gå till sidan Jämför leverantörer för hälsokontroller via blodprov.

3. Ett tredje sätt du kan testa dig för pre-diabetes eller diabetes är genom att beställa hem ett självtest där du antingen testar socker eller keton i urinen, ditt blodsocker i blodet, eller skickar iväg ett blodprov för analys av ditt genomsnittliga blodsockervärde (HbA1c). Se nedan eller gå till sidan självtest i hemmet.

Diabetes Test via Hälsokontroll Blodprov

Nedan listas Werlabs blodsockertest där din genomsnittliga blodsockernivå. Testet mäter Hemoglobin A1c (HbA1c) och kallas även för glykohemoglobintestet. Under de tre månader dina röda blodkroppar lever exponeras hemoglobinet i dem för sockret i blodet. Sockret binder till hemoglobinet och ju högre halten är just större blir det bundna lagret. Genom att ta det här testet kan därmed en genomsnittlig nivå av socker i blodet räknas ut. 

Det här testet hjälper dig upptäcka om du är i riskzonen för diabetes. Du får snabbt ett provsvar samt en personlig läkarkommentar när provet analyserats.

Du kan beställa med ditt mobila BankID

 

Följande markörer testas för att undersöka diabetes/metabolstörning:

 

– HbA1c (långtidssocker) 

 

– Glukos (fastesocker)

Efter att ha köpt provet och bokat en tid eller valt drop in besöker en klinik via drop in eller bokat besök och lämnar blodprov. Därefter behöver du bara vänta på svar.

Självtest för Diabetes typ 2

Nedan listas de olika självtest du kan beställa hem och använda för Diabetes typ 2. Dessa används för att kolla ditt blodsocker direkt eller för över en tremånadsperiod. Du kan göra testen helt själv och allt du behöver samt instruktioner medföljer.

Diabetestestet mäter glykolyseringen av hemoglobin i ditt blod – nivån av HbA1c. 

 Biomarkörer som testet mäter:

– % av Hemoglobin A1c

Blod och grad av blodsockernivå. 

Du beställer testet, får hem det, följer de medföljande anvisningarna och samlar ett blodprov ur ett eller flera fingrar med en medföljade lancet och postar provet tillbaka i ett medföljade paket. Du får svar online inom normalt 2-5 dagar. 

Du tar testet hemma genom att mäta närvaro av ketoner och glukos i din urin. Ketoner visar på att du inte kan använda socker och att kroppen då istället tillverkar ketoner och glukos visar på att du har så mycket socker i blodet att dina njurar inte kan ta upp allt och att det därmed läcker ut i ditt kiss. 

Markörer som testet indikerar:

– Glukos i urin

– Ketoner i urin

Tillförlitligheten är 98% och testat används i sjukvården. 

Urin och indikativt. 

Efter att du beställt och med gratis frakt fått hem testet diskret direkt i brevldan så kan du använda det direkt. Du kissar och doppar medföljande provpinnar i urinen. Du får svar inom en minut. Testet är indikativt på glukos och ketoner och säger inte vilken koncentration det är. 

Apotektes blodsockermätare “Accu-Chek Aviva Nano” från ROCHE DIAGNOSTICS SCANDINAVIA är en av deras mer kvalitativa blodsockermätare du kan använda för att direkt mäta blodsockret i blodet. 

Kostnadsfri frakt gäller. 

När du beställt och fått hem blodsockermätaren använder du den genom att med ett stick i fingret pressa ut lite blod som sedan med en sticka förs in i mätaren. Där mäter den direkt din blodsockernivå och du får ditt värde direkt. Din blodsockernivå ger en indikation på om det är för högt och att du är i riskzonen för diabetes eller kanske redan har det. 

För- och Nackdelar Diabetes Typ 2 Test

Fördelarna med att testa dig för diabetes är många. Är det så att du har det och går obehandlad kan det få stora konsekvenser för din hälsa. Om du misstänker att det kan vara det men att det sedan inte visar sig vara diabetes kan du utesluta det och snabbare hitta vad som kan vara den verkliga anledningen till att du upplever liknande symtom. Hur som så tar du ansvar för din hälsa genom att kolla upp den.

Sammanfattning Diabetes Typ 2 Symtom

I den här artikeln har vi fokuserat på Diabetes Typ 2 symtom men även tagit upp en rad frågeställningar om vad diabetes symtom är, tex törst, och vad mekanismen är. Slutligen har vi presenterat olika sätt du kan testa dig för diabetes om du misstänker att du har det. 

 1.  https://werlabs.se/typ-2-diabetes
 2.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/ 
 3.  https://www.1177.se/Gotland/sjukdomar–besvar/diabetes/diabetes-typ-2/
 4.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diagnos/
 5.  http://www.barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Vilka-sorters-diabetes-finns-det/
 6.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-2/
 7. https://www.1177.se/Gotland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-a-o/i/insulin—snabbverkande-humant/
 8. Läkemedel: https://www.1177.se/Gotland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-typ-2-diabetes/

Leave a Reply