You are currently viewing Diabetes Typ 2 Test – Blodprov eller Självtest via Urinsticka?

Diabetes Typ 2 Test – Blodprov eller Självtest via Urinsticka?

I artikeln, Diabetes typ 2 symtom, kommer du lära dig mer om orsaker och tester. Vi går in på djupet om Diabetes typ 2. Vi går igenom symtomen, orsakerna till att man utvecklar sjukdomen diabetes, bakgrunden och slutligen olika sätt man kan testa sig och se om man har ett tidigt stadium eller en fullt utvecklad sjukdom. 

Innehåll: Diabetes Typ 2 Symtom

 • Vad är Diabetes typ 2?
 • Diabetes Typ 2 VS Diabetes Typ 1
 • Symtom Diabetes Typ 2 Symtom
 • Vilka är dem vanligaste orsakerna för diabetes typ 2?
 • Är Diabetes typ 2 ärftligt?
 • Hur vet jag om mitt barn har diabetes typ 2?
 • Hur kan jag få en diagnos för diabetes typ2?
 • Vad är insulin och varför är det viktigt?
 • Vilka läkemedel finns för Diabetes typ 2?
 • Påverkar diabetes typ 2 min livslängd?
 • Kan man förebygga diabetes typ 2?
 • Att röka om du har diabetes typ 2
 • Hur man kan testa sig för Diabetes typ 2 
 • Diabetestest via hälsocenter och blodprov
 • Självtest för diabetes du kan ta själv hemma

Vad är Diabetes Typ 2?

Diabetes typ 2 innebär att din bukspottkörtel inte kan producera tillräckligt med insulin för att täcka kroppens behov. Detta leder till att sockret stannar kvar i kroppen och blodsockernivåerna stiger som i sin tur skadar kroppen (1).

Diabetes Typ 2 VS Diabetes Typ 1

Diabetes typ 2 och diabetes typ 1 är två helt olika sjukdomar och olika symtom. Det som dem har gemensamt är att de innebär ett för högt blodsockervärde (2).

 

Vanliga Diabetes Typ 2 Symtom

Vanliga Diabetes typ 2 symtom är följande (6):

 • Trötthet och kraftlös
 • Törstig
 • Kissar ofta 
 • Försämrad syn och dimmig syn
 • Klåda i underlivet
Kisar du mycket och har dimmig syn, då kan orsaken vara diabetes - www.alyzme.se självtesta hälsan hemma

Bild 1. Har du börjat kissa och se dåligt på sistone? Ja då kan det vara risk att du har fått högt blodsocker och utvecklat en tidig eller fullskalig diabetes. Sämre syn kan givetvis bero på mycket annat. 

Vilka är dem vanligaste orsakerna för diabetes typ 2?

Orsakerna till diabetes typ 2 är inte helt klarlagda men man vet att risken till att utveckla sjukdomen både är kopplad till ärftlighet och livsstil. Onyttig mat i kombination med brist på motion kan leda till övervikt. Dessa faktorer ökar risken för insulinresistens och således diabetes typ 2 (3).

Är du törstig ofta - då kan du ha diabetes - www.alyzme.se listar självtest

Bild 2. Likaså om du är törstig och dricker mer ofta så kan det vara ett tecken på högt blodsocker och diabetes. Sockret i blodet suger in och ökar volymen på blodet. Det blir mindre vatten kvar för resten av kroppen och den säger åt dig att dricka. Det ökade blodtrycket som följer sliter på kärl hjärta. Den ökade mängden socker i blodet gör kärlen hårdare och förstör de små. Detta samt det ökade blodtrycket är anledningen till att du också förstör din syn och känsel i fingrar och fötter när du utvecklat diabetes.  

Är Diabetes typ 2 ärftligt?

Risken att utveckla diabetes typ 2 är delvis en ärftlig sjukdom (4). Dock är den mest orsakat av din livsstil med lite motion och en diet med mycket korta kolhydrater och socker samt animaliskt och mättat fett (fettet blockerar insulinet från att signalera sockerupptag hos cellerna genom att det klibbar igen insulinets målreceptorer).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hur vet jag om mitt barn har diabetes typ 2?

När ett barn drabbas av diabetes handlar det nästan alltid om typ 1 diabetes, som också har kallats för barndiabetes. Diabetes typ 2 orsakas av att insulinproduktionen inte räcker till för att fylla kroppens behov. Detta drabbar ofta äldre och diabetes typ 2 har därför kallats för åldersdiabetes. Diabetes typ 2 drabbar nuförtiden allt yngre människor i samhället för att den fysiska aktiviteten minskar och för att fetma ökar. Detta kan medföra att insulinproduktionen inte räcker till och den relativa insulinbristen kan likna symtom och som vid typ 1 diabetes (5).

Hur kan jag få en diagnos för diabetes typ2?

Diagnos för diabetes typ 2 ställs genom att plasmaglukoshalten (detsamma som sockerhalten i blodet) mäts. 

Om personen i fråga har de klassiska symtomen som törst, kissar ofta och viktnedgång räcker det med ett förhöjt plasmaglukosvärde för att ställa diagnosen (6).

Vad är insulin och varför är det viktigt?

Insulin är nödvändigt för att kroppens celler ska kunna använda blodsockret (det socker som finns i blodet. Det är ingen standardbehandling vid diabetes typ 2 med insulintabletter men de kan tas om de ordinarie medicinerna inte räcker till (7).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vilka läkemedel finns för Diabetes typ 2?

Det finns många olika läkemedel för diabetes typ 2. Alla har gemensamt att de ska sänka och stabilisera blodsockervärdet. Nedan beskriver vi de olika grupperna av läkemedel som det finns för diabetes typ 2. 

Metformin gör så att cellernas känslighet för insulin ökar vilket leder till att cellerna kan ta upp socker från blodet. Detta medför att blodsockerhalten sjunker. Metformin är förstahandsbehandling vid diabetes typ 2.

Sulfonureider ökar produktionen av det kroppsegna insulinet. Denna behandling är effektiv i början av diabetes typ 2 då kroppen fortfarande har en relativt bra egen produktion av insulin.

Glitinider, kallas även glinider, ökar kroppens egen produktion av insulin.

Akarbos bromsar upptaget av socker från tarmen till blodet.

Glitazoner sänker halten av blodsocker. Påverkar fettcellerna så att känsligheten för insulin i kroppen förbättras.

Inkretiner är en grupp av diabetes typ 2 läkemedel som fungerar som ett hormon. Hormonet bildas normalt i tarmen och påverkar bukspottskörteln. Hormonet gör att bukspottkörteln ökar insulinproduktionen och ger en snabbare mättnadskänsla.

Hämmare av SGLT2 är en ny grupp av diabetesläkemedel som gör att njurarna utsöndrar en större mängd socker i urinen (8).

Ser du sämre så kan anledningen vara tidig eller utvecklad diabetes - testa hälsan hemma med självtest www.alyzme.se

Bild 3. Att du börjat se sämre kan vara en av konsekvens av att din högre genomsnittliga blodsockernivå. Ett tydligt tecken.

Påverkar diabetes typ 2 min livslängd?

Diabetes typ 2 kan påverka din livslängd och livskvalité om du inte behandlar sjukdomen i tid (1).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kan man förebygga diabetes typ 2?

Det går att göra mycket för att påverka sitt blodsockervärde. Genom att göra följande saker kan du förebygga och i vissa fall sänka ditt blodsockervärde.

 • Motionera
 • Äta bra mat
 • Sluta röka
 
Motionera för att förebygga Diabetes typ 2
Motion och fysisk aktivitet är det effektivaste sättet att öka cellernas känslighet för insulin och förebygga diabetes typ 2. I och med att känsligheten ökar tar cellerna snabbare upp sockret som finns i blodet och på så sätt undviks alltför höga blodsockervärden. Det är viktigt att komma ut och motionera genom att springa, promenera raskt eller att cykla. Alla rörelser i vardagen kan också ha viss effekt som att dammsuga, ta trapporna istället för hissen och gå eller cykla till jobbet istället för att ta bilen.
Motionerar du regelbundet minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
 
Äta bra mat för att förebygga Diabetes typ 2
Genom att äta bra mat och ha nyttiga matvanor kan du förbättra ditt blodsockervärde, förbättra dina blodfetter och samtidigt gå ner i vikt. Det finns många debatter om vad som är bra mar för att förebygga diabetes men följande livsmedel ska ha bra effekt enligt 1177.
• frukt
• grönsaker
• rotfrukter
• baljväxter
• fullkornsprodukter
• fisk
• nötter och jordnötter
• kaffe.
Undvik även alkohol på fastande mage eller i större mängder.
 
 
Att röka om du har diabetes typ 2
Rökning medför många risker om du har typ 2 diabetes. Rökning ökar risken för skador på de små blodkärlen i njurarna, i fötterna och i ögonens näthinnor. Risken att få hjärtinfarkt eller stroke dubbleras (3).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

3 sätt att testa dig för Diabetes typ 2

Misstänker du att du har diabetes typ 2 finns det flera möjligheter att testa dig. 

1. Om du upplever ett eller flera symtom för diabetes typ 2 ska du kontakta din lokala vårdcentral eller läkare för att boka en tid. Du kan också kontakta en nätläkare. Jämför olika nätläkare.

2. Om du inte upplever symtom men misstänker att du kan ligga i farozonen på grund av din livsstil eller någon annan orsak: Testa dig via en hälsokontroll med hjälp av ett blodprov. Se nedan eller gå till sidan Jämför leverantörer för hälsokontroller via blodprov.

3. Ett tredje sätt du kan testa dig för pre-diabetes eller diabetes är genom att beställa hem ett självtest där du antingen testar socker eller keton i urinen, ditt blodsocker i blodet, eller skickar iväg ett blodprov för analys av ditt genomsnittliga blodsockervärde (HbA1c). Se nedan eller gå till sidan självtest och hemtest för hälsa i hemmet.

Diabetes Test via Hälsokontroll Blodprov

Nedan listas några blodsockertest från Werlabs, Mediserar och Smolab, där din genomsnittliga blodsockernivå och andra faktorer mäts testas. Testen mäter bla Hemoglobin A1c (HbA1c) och kallas även för ett glykohemoglobintestet. Under de tre månader dina röda blodkroppar lever exponeras hemoglobinet i dem för sockret i blodet. Sockret binder till hemoglobinet och ju högre halten är just större blir det bundna lagret. Genom att ta det här testet kan därmed en genomsnittlig nivå av socker i blodet räknas ut. 

Köp Diabetesprovtagning - ta och lämna blodprov för diabetes via mottagning / vårdcentral

Märke

Provtyp

Testar

Pris

Blodprov via mottagning / vårdcentral

Lilla blodsockertestet mäter nivå av HbA1c och Glukos

Mer fakta om Werlabs Lilla blodsockertest via blodprov

Werlabs lilla blodsockertest


Lilla blodsockertestet mäter glukos och HbA1c. Glukos (fastesocker) visar hur mycket socker du har i blodet vid provtillfället. Provet ska därför göras fastande före klockan 10 på morgonen. HbA1c (långtidssocker) mäter hur pass sockerbelagda dina röda blodkroppar (Hb) är. De röda blodkropparna har en livslängd på ca 3 måndader varför HbA1c visar ett snittresultat av hur mycket socker som cirkulerat i blodet under denna tid.


Testet för Diabetes/Metabolstörning mäter:

– HbA1c
– Glukos


Du kan beställa med email eller BankID


Fördelar med att lämna ett blodprov på detta sätt:

– Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
– Konfidentiella resultat online i ‘Min journal’ via BankID
– Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
– Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat


Varför ska du testa ditt blodsocker?

Du vill upptäcka om du är i riskzonen för diabetes typ-2. För dig som vill veta om du har blodsockervärden som indikerar att du har en förhöjd risk att utveckla typ-2 diabetes.

 

Detta blodprov bör tas på fastande mage. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:


– Du behöver inte skriva ut någon remiss.

– Tag bara med giltig legitimation.

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, pga att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.
Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.


Mediciner och tillskott inför att lämna ett blodprov:

– Om man ska lämna provet fastande på morgonen så ska man ta sin morgonmedicin direkt efter provtagningen och inte innan.

– Antibiotika påverkar också dina blodvärden. Werlabs rekommenderar därför att du väntar två veckor efter avslutad antibiotikabehandling innan du genomför provtagning.

– Om du tar vitaminer eller kosttillskott vid provtagningstillfället så kommer ditt blodprov att visa hur dina värden ser ut med dessa i kroppen.

– Mediciner som innehåller hormoner kan påverka kroppen under längre tid även efter avslutad behandling.


Mat och dryck inför att lämna ett blodprov

– Många av Werlabs hälsoanalyser kräver att man ska fasta innan provtagningen, exempelvis ska man fasta inför Hälsokontroll XL. Detta innebär att du ska, med undantag för vatten, kaffe/te (utan mjölk och socker), avstå från att äta eller dricka under minst 10 timmar (dock är 12 timmar att föredra) före blodprovstagning. Rökning och snus bör också undvikas.

– Glukos, triglycerider, LDL-kolesterol , C-peptid och Zink är mycket känsliga för intag av mat och dryck och värdet kan bli missvisande vid otillräcklig fasta.

– Undvik gärna mycket fet mat och alkohol dagarna innan provtagningen då detta kan påverka dina levervärden.

– Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet alltid lämnas fastande för att minska påverkan av den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.


Tidpunkt för provtagningen och lämnande av blod

– Nivån på många markörer, särskilt kortisol , testosteron och järn, varierar över dygnet, därför ska blodprovet helst lämnas innan kl 10 på morgonen.

– Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet lämnas vid ungefär samma tidpunkt under dygnet, för att minska påverkan på den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.


Fysisk aktivitet inför provtagning och blodprov

– Planera din tid så att du kan sitta ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du lämnar provet. Detta för att eventuell korttids-stress innan provtagning inte ska påverka ditt resultat.

– Undvik fysisk träning dagen innan provtagningen.


Lämna blodprov om du är stickrädd?

– Det är vanligt att av olika anledningar vara rädd för vissa delar av provtagningen. De som arbetar på laboratoriet gör sitt bästa för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och det är därför viktigt att du berättar för dem hur de kan underlätta provtagningen för dig.

 

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

1. Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

2. Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

3. Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Blodprov via mottagning / vårdcentral

Stora blodsockertestet mäter nivå av HbA1c, Glukos och C-Peptid

Mer fakta om Werlabs Stora blodsockertest via blodprov

Werlabs stora blodsockertest


Det stora blodsockertestet analyserar förutom glukos och HbA1c även C-peptid. C-peptid är en restprodukt från insulinproduktionen och ger en bild av insulinproduktionen i kroppen.


Blodprovet för att testa Diabetes & Metabolstörning mäter nivåer av:
– HbA1c
– Glukos
– C-Peptid


Du kan beställa med email eller BankID


Fördelar med att lämna ett blodprov på detta sätt:

– Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe
– Konfidentiella resultat online i ‘Min journal’ via BankID
– Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys
– Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat


Varför ska du testa ditt blodsocker?

Du vill upptäcka om du är i riskzonen för diabetes typ-2. För dig som vill veta om du har blodsockervärden som indikerar att du har en förhöjd risk att utveckla typ-2 diabetes.

 

Detta blodprov bör tas på fastande mage. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:


– Du behöver inte skriva ut någon remiss.

– Tag bara med giltig legitimation.

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, pga att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.
Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.


Mediciner och tillskott inför att lämna ett blodprov:

– Om man ska lämna provet fastande på morgonen så ska man ta sin morgonmedicin direkt efter provtagningen och inte innan.

– Antibiotika påverkar också dina blodvärden. Werlabs rekommenderar därför att du väntar två veckor efter avslutad antibiotikabehandling innan du genomför provtagning.

– Om du tar vitaminer eller kosttillskott vid provtagningstillfället så kommer ditt blodprov att visa hur dina värden ser ut med dessa i kroppen.

– Mediciner som innehåller hormoner kan påverka kroppen under längre tid även efter avslutad behandling.


Mat och dryck inför att lämna ett blodprov

– Många av Werlabs hälsoanalyser kräver att man ska fasta innan provtagningen, exempelvis ska man fasta inför Hälsokontroll XL. Detta innebär att du ska, med undantag för vatten, kaffe/te (utan mjölk och socker), avstå från att äta eller dricka under minst 10 timmar (dock är 12 timmar att föredra) före blodprovstagning. Rökning och snus bör också undvikas.

– Glukos, triglycerider, LDL-kolesterol , C-peptid och Zink är mycket känsliga för intag av mat och dryck och värdet kan bli missvisande vid otillräcklig fasta.

– Undvik gärna mycket fet mat och alkohol dagarna innan provtagningen då detta kan påverka dina levervärden.

– Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet alltid lämnas fastande för att minska påverkan av den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.


Tidpunkt för provtagningen och lämnande av blod

– Nivån på många markörer, särskilt kortisol , testosteron och järn, varierar över dygnet, därför ska blodprovet helst lämnas innan kl 10 på morgonen.

– Om du vill följa dina värden över tid så är det bra om provet lämnas vid ungefär samma tidpunkt under dygnet, för att minska påverkan på den biologiska variationen och lättare upptäcka trender.


Fysisk aktivitet inför provtagning och blodprov

– Planera din tid så att du kan sitta ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du lämnar provet. Detta för att eventuell korttids-stress innan provtagning inte ska påverka ditt resultat.

– Undvik fysisk träning dagen innan provtagningen.


Lämna blodprov om du är stickrädd?

– Det är vanligt att av olika anledningar vara rädd för vissa delar av provtagningen. De som arbetar på laboratoriet gör sitt bästa för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt och det är därför viktigt att du berättar för dem hur de kan underlätta provtagningen för dig.

 

Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

1. Beställ

Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

2. Ta ditt prov

Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

3. Få snabba svar

En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Blodprov via mottagning / vårdcentral

Mediseras blodsockertest mäter nivå HbA1c och Glukos

Mer fakta om Mediseras blodsockertest via blodprov

Mediseras blodsockertest – Diabetes

Följande blodmarkörer ingår i blodsockertestet:
– Glukos
– HbA1C

Blodsockertestet är för dig som vill få en bild av dina blodsockernivåer. Provsvaret kan ge en indikation på om du är i riskzonen för typ-2 diabetes.

Följande ingår i blodsockertestet:

– 2 st analyser av glukos och HbA1c som kan indikera diabetes

– Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)

– Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

– En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

– Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

– Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Hur du tar blodsockertestet:

1. Ta blodprovet drop-in
På ett provtagningsställe nära dig redan minuter efter beställning.

2. Logga in på ”Min Journal”
Här på www.medisera.se/min-journal med Bank-ID för provresultat och läkarkommentar.

3. Du kan ta blodprovet direkt efter beställning, på ett provtagningsställe nära dig

Fördelar med att ta ett blodprov för diabetes på detta sätt:

– Digitalt läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” via Bank-ID, snabbt, enkelt & patientsäkert. Du behöver inte skapa ett konto.

– Blodprovstagning med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet

– Analysen konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

– Legitimerad läkare kommenterar dina provsvar och ringer upp om de är gravt avvikande

Varför ska du beställa blodsockertestet?

Alla typer av diabetes leder till att blodsockerhalten i blodet ökar. Ett blodsockertest görs framför allt för att få en indikation på om man har eller är i riskzonen för att få diabetes.

Glukos och HbA1c

Glukos visar hur mycket socker du har i blodet när du tar blodprovet varför blodprovet skall tas på fastande mage innan kl. 10:00 på morgonen. HbA1c innebär att man mäter hur sockerbelagda de röda blodkroppar (Hb), som har en livslängd på ca 3 måndader, är. HbA1c visar därför ett snittresultat av hur mycket socker som cirkulerat i blodet under ca 3 månader.

Beställ blodsockertestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe när dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Blodprov via mottagning / vårdcentral

Insulin- och blodsockertest mäter nivå av HbA1c, Glukos, IGF-1 och C-Peptid

Mer fakta om smolabs Insulin- och blodsockertest via blodprov

Smolabs Insulin- och blodsockertest


Testet innehåller följande tester:

HbA1c (hur stor glykoliseringen varit på dina röda blodceller under deras 2 till 3 månaders livslängd – ju mer socker i blodet desto mer sockergrupper har satt sig på cellerna)

Glukos (i plasma)

IGF-1 (Insulin Growth Factor – uppregleras ofta vid högre sockerintag)

C-Peptid (ökar med ökad insulinproduktion)


Vad de olika markörerna betyder och står för:

C-peptid är ett bra mått på hur mycket insuling som frisätts i kroppen då det är en biprodukt som bildas i kroppen vid insulinproduktionen. För personer med diabetes typ 1 (insulinbrist) och diabetes typ 2 (insulinresistent) kommer C-peptidnivån därför ligga lågt. Även en hörhöjd C-peptidnivå kan indikera insulinresistens, då kroppen försöker kompensera resistensen.

IGF-1 (Insulin Growth Factor) är ett tillväxthormon som liknar insulin och kan ha en roll i insulinresistens och typ-2 diabetes.

Självtest för Diabetes typ 2

Nedan listas de olika självtest du kan beställa hem och använda för Diabetes typ 2. Dessa används för att kolla ditt blodsocker direkt eller för över en tremånadsperiod. Du kan göra testen helt själv och allt du behöver samt instruktioner medföljer.

Diabetes - Köp självtest

Märke

Provtyp

Testar

Pris

Självtest hemma, urin på sticka

Glukos och ketoner i urin (finns/finns inte)

Mer fakta om Quicktests Självtest för Diabetes

Diabetestest från Quicktest

Har du diabetes?

– Gör testet hemma
– Svar på 1 minut
– Används i sjukvården
– Testet skickas samma dag
– Diskret leverans
– Direkt i brevlådan


Produktdata

Testsvar efter tid:
– 1 minut

Typ av test:
– Urin

Testet detekterar:
Närvaro ketoner/glukos

Testets tillförlitlighet:
– 98%


Såhär gör du diabetestet

1. Doppa teststicka

2. Avläs resultat – klart!

Just nu skickar Quicktest med 2 tester – Perfekt om du vill testa tillsammans med någon!


96% tillförlitlighet – testet gör du hemma – svar direkt
Kissar du mer än vanligt, kanske känner du törst som inte ger med sig när du dricker? Symptomen är många och ofta ganska diffusa, samtidigt är diabetes en av våra vanligaste folkhälsosjukdomar. Diabetes orsakar högt blodsocker (glukos) i blodet. Det tillståndet kallas för hyperglykemi (högt blodsocker). Hyperglykemi orsakas av reducerade/minskade insulinnivåer eller verkan av insulinet. Insulin är ett hormon som skapas i bukspottkörteln och den största uppgiften insulinet har är att reglera blodsockernivån i blodet. När denna balans inte fungerar uppstår ofta symptom. Quicktests enkla hemmatest kan enkelt och snabbt upptäcka dessa obalanser.


Diabetestestet från Quicktest är mycket säkert och är dessutom CE-märkt.


Varför ska jag testa mig?


Det kan vara svårt att upptäcka diabetes enbart utifrån dess symptom då de vanligaste symptomen är väldigt allmänna. Ett enkelt test kan hjälpa dig att lindra din oro eller så ger det dig en anledning att söka hjälp hos din läkare. Ett positivt test (du har troligtvis diabetes) innebär att du lättare kan söka vård och få rätt behandling, vilket är viktigt då diabetes kan ge allvarliga komplikationer.

Vanliga frågor


Hur säkra och tillförlitliga är Quicktests självtester jämfört med att göra test på vårdcentral?

Quicktests tester är tillförlitliga, det är dock viktigt att förstå hur testerna fungerar och vad som skiljer från t.ex laboratoriumprov. Enkelt uttryckt fungerar det såhär:

Det finns olika typer av självtester, oavsett typ av test krävs en kroppsvätska; en del kräver blod, en del urin, saliv och vissa sekret från t.ex slida. När kroppsvätskan kommer i kontakt med testet sker en reaktion och ett resultat visas – positivt eller negativt. Ett test som visar positivt eller negativt resultat kallas kvalitativa tester, du får alltså ett ja eller nej. Testen är ”förprogrammerade” med ett så kallat gränsvärde, är resultatet över eller under ett förutbestämt värde visar testet positivt. Gränsvärdet är bestämt av WHO (Världshälsoorganisationen).


Ett laboratoriumtest ger ett kvantitativt svar, dvs du får ett värde. Quicktests tester ger alltså positivt eller negativt baserat på ett gränsvärde fastställt av WHO. Ett laboratorium ger ett värde, t.ex 5,6 ng/ml ferritin. Quciktests test hade, i detta fall, istället visat positivt. Laboratorium ger ett exakt svar.


Ska Quicktests självtester användas för att ställa diagnos?

Nej. Quicktests tester används inte för att ställa diagnos, de används för att ge en indikation. Det är alltid läkare som ställer diagnos, detta görs ofta efter diverse prover samt kliniska undersökningar.


Varför ska jag använda ett självtest?

Det finns många svar på den frågan. De flesta av Quicktests kunder upplever att våra tester har resulterat i att de äntligen fått hjälp av primärvård, när ett test indikerar för att något inte står rätt till så upplever många att de enklare får den hjälp de faktiskt har rätt till. Fota därför alltid resultatet om det är positivt och ta med till läkare.


Hur garanterar Quicktest säkerhet/tillförlitlighet?

Genom att följa samtliga direktiv som krävs för CE-märkning. Detta betyder bl.a att Quicktest har tillsett att manualer etc är enkla att förstå – även för de som inte har medicinsk utbildning. Quicktests tester är dessutom tillverkade i Europa, detta ger konsument en extra trygghet då regelverket för dessa tester är omfattande.

 

Självtest hemma, fingerstick för blod. Skickas förbetalt till labb

Glykolyseringen (%) av Hemoglobin A1c (HbA1c) i blod

Mer fakta LetsGetCheckeds självtest för diabetes

LetsGet Checkeds hemdiabetestest / diabetes självtest


Fungerar genom att att mäta dina HbA1c-nivåer, med ett resultat online efter 2 till 5 dagar.


Vad självtestet testar för:

– % av Hemoglobin A1c (HbA1c)


Insamlingsmetod är via blod från fingret med en lancet.


LetsGetCheckeds självtest för HbA1c kan hjälpa till att identifiera förstadiet till diabetes eller bestämma hur väl en persons diabetes kontrolleras efter diagnos. Ett högt HbA1c-resultat innebär att du har för mycket socker i blodet. HbA1c eller glykerat hemoglobin bildas när glukos (socker) i kroppen fastnar vid dina röda blodkroppar. Om din kropp inte kan använda socker ordentligt, fastnar mer av det på hemoglobinet i dina blodkroppar och byggs upp i ditt blod.


Symtom vid typ 1 och typ 2-diabetes kan inkludera:

– Urinering mer än tio gånger om dagen
Ihållande törst
– Du känner dig hungrig trots att du äter ett rekommenderat kaloriintag varje dag
– Du känner en ständig trötthet
– Du har torra ögon eller suddig syn
– Muntorrhet
– Kliande hud
– Oväntad viktminskning (typ 1-diabetes)
– Smärta eller domningar i händerna (typ 2-diabetes)


När man ska testa sig:


Självtestet används för att bestämma din risk för diabetes (pre-diabetes) eller hur väl din diabetes sköts. Du bör ta detta test om:

– Du har diabetes typ 1 eller typ 2
– Du har en familjehistoria med diabetes
– Du presenterar symtom på diabetes


Biomarkörer som mäts i självtestet:

– % av Hemoglobin A1c


% Av Hemoglobin A1c avser mängden glykat hemoglobin i blodet. Glykerat hemoglobin är röda blodkroppar som har glukos bundna till dem. En A1c från 5.7-6.4% signalerar prediabetes. Diabetes typ 2 diagnostiseras när A1c är över 6.5%


HUR DET FUNGERAR ATT GÖRA SJÄLVTESTET:

1.
Insamling av ditt prov.
Aktivera ditt test och samla in ditt prov på morgonen. Returnera ditt prov på samma dag med hjälp av den medföljande förbetalda leveransetiketten.

2.
Granska resultaten
När ditt prov anländer till laboratoriet kommer di konfidentiella resultat att finnas tillgängliga via ditt säkra onlinekonto hos LetsGetChecked inom 2 till 5 dagar.

3
Få medicinsk support
LetsGetCheckeds dedikerade team av sjuksköterskor finns tillgängligt dygnet runt och kommer att ringa dig för att förklara dina resultat.

 

Vanliga frågor om självtestet:


Vem passar självtestet för?

Detta test är för alla som vill bestämma sin risk för diabetes (pre-diabetes) eller hur väl deras diabetes hanteras, om tidigare diagnostiserats.


Vilka prov krävs för detta test?

För detta test krävs ett kapillärt blodprov.


Varför måste jag aktivera mitt test?

Aktivering av testet ansluter dig till den unika streckkoden för ditt självtest-kit. Laboratoriet kan inte behandla ditt prov om testpaketet inte är aktiverat och kopplat till dig.


Är det läkare som är involverade i processen?

LetsGetChecked har ett team av läkare som kommer att granska din beställning och dina resultat. LetsGetCheckeds omvårdnadsteam står i beredskap under hela testprocessen och om du testar positivt kommer du att få ett samtal för att diskutera dina resultat och behandlingsalternativ.


När ska jag samla in och returnera mitt prov?

Se till att provet samlas in före kl. 9 på fastande mage (innan frukost) och återlämnas omedelbart med hjälp av det förbetalda paket som följer med. Varje test innehåller ett förbetalt fraktkuvert för att returnera dina prov till laboratoriet.

Vänligen samla inte in eller returnera prov på en fredag, lördag eller söndag.


Hur skyddas min integritet?

Att hålla dina data säkra är viktigt för oss. All data är helt anonymiserad för att säkerställa att din integritet upprätthålls under hela processen. Vi delar inte din information med någon tredje part.

Alla prover förstörs efter analys.


Hur korrekt är testprocessen?

Dina prover behandlas i samma laboratorier som används av primärvårdsleverantörer, sjukhus och statliga system.

LetsGetChecked laboratorier är CPA-godkända och ISO-ackrediterade vilket är de högsta nivåerna av ackreditering.

Testsatser tillverkas inom LetsGetCheckeds ISO 1385-ackrediterade anläggning, den högsta nivån av ackreditering för medicintekniska produkter.

Andra produkter för att kontrollera ditt blodsocker

Du kan också testa din blodsockernivå själv i ditt hem med en blodsockermätare. 

Apotektes blodsockermätare “Accu-Chek Aviva Nano” från ROCHE DIAGNOSTICS SCANDINAVIA är en av deras mer kvalitativa blodsockermätare du kan använda för att direkt mäta blodsockret i blodet. 

Kostnadsfri frakt gäller. 

När du beställt och fått hem blodsockermätaren använder du den genom att med ett stick i fingret pressa ut lite blod som sedan med en sticka förs in i mätaren. Där mäter den direkt din blodsockernivå och du får ditt värde direkt. Din blodsockernivå ger en indikation på om det är för högt och att du är i riskzonen för diabetes eller kanske redan har det. 

För- och Nackdelar att göra ett Diabetes Typ 2-Test

Fördelarna med att testa dig för diabetes är många. Är det så att du har det och går obehandlad kan det få stora konsekvenser för din hälsa. Om du misstänker att det kan vara det men att det sedan inte visar sig vara diabetes kan du utesluta det och snabbare hitta vad som kan vara den verkliga anledningen till att du upplever liknande symtom. Hur som så tar du ansvar för din hälsa genom att kolla upp den.

Sammanfattning Diabetes Typ 2 Symtom

I den här artikeln har vi fokuserat på Diabetes Typ 2 symtom men även tagit upp en rad frågeställningar om vad diabetes symtom är, tex törst, och vad mekanismen är. Slutligen har vi presenterat olika sätt du kan testa dig för diabetes om du misstänker att du har det. 

 1.  https://werlabs.se/typ-2-diabetes
 2.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/ 
 3.  https://www.1177.se/Gotland/sjukdomar–besvar/diabetes/diabetes-typ-2/
 4.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diagnos/
 5.  http://www.barndiabetesfonden.se/Om-diabetes/Vilka-sorters-diabetes-finns-det/
 6.  https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/typer/typ-2/
 7. https://www.1177.se/Gotland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-a-o/i/insulin—snabbverkande-humant/
 8. Läkemedel: https://www.1177.se/Gotland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-typ-2-diabetes/

Leave a Reply