You are currently viewing D vitamin Test – Självtest D Vitaminbrist eller Blodprov?

D vitamin Test – Självtest D Vitaminbrist eller Blodprov?

I artikeln nedan går beskriver vi det livsviktiga vitaminen D-vitamin, vad bristsymtom är och vad som orsakar det. Vi jämför också olika D-vitamin test som tex. hälsokontroll via blodprov och självtest.

Skäl till att du också kan ha D-vitaminbrist:
D-vitaminbrist är en av världens vanligaste näringsbrister. Enligt olika källor lider 30-50% av den globala vuxna befolkningen av D-vitaminbrist (Lee et al. 2008).

Kriteriet för D-vitaminbrist är troligt också för lågt satt, något som säger att många fler förmodligen har brist. Till det kommer att vi i Sverige har också extra svårt att få D-vitamin från solen under vinterhalvåret.

Andra anledningar till varför D-vitamin är viktigt:
D-vitaminbrist kan öka risken för att utveckla en rad olika sjukdomar som cancer, luftvägsinfektioner, demens diabetes med mera (Lee et al. 2008).

Så nedan går vi igenom några punkter om vad D vitamin är samt om du är i riskzonen för att lida av näringsbrist.

Om Alyzme.se och artikeln
Vi på Alyzme.se är inte läkare eller vårdgivare. Alyzme.se är en sida som drivs av några universitetsutbildade personer med kandidat och master i Biomedicin, Bioteknik, Kemi och Infektionsbiologi. Vi finansierar sidan genom annonser och marknadsfört material i artiklar, så som denna, och på andra delar av Alyzme.se.

Alla artiklar använder vetenskapliga och evidensbaserade källor. Ha dock i åtanke att det idag finns ett överflöd av publicerad forskning och den är omöjlig att helt överblicka. Data som presenteras i artiklarna kan därför inte alltid nödvändigtvis överlappa och ge en exakt helhet utan kan inte menat vara driven åt ett visst håll. Vi arbetar dock kontinuerligt för att rätta till eventuella fel.

Underrubriker D Vitamin

I slutet jämför vi även olika D vitamintest du kan göra för att kontrollera om du verkligen har brist eller inte.

Vad är D-vitamin och hur får vi i oss det?

D vitamin är ett samlingsnamn på två olika vitaminer, D2 (elgokalciferol) och D3 (kolekalciferol). Vi får främst i oss D-vitamin via syntes i huden när vi träffas av solens UV-ljus men kan också få det i mindre utsträckning från kost, då främst feta fiskar och berikad kost. D-vitamin bildas naturligt när solen ljus träffar vår hud och i Sverige är det främst under sommarhalvåret.

D vitamin kan sedan lagras en tid i kroppen men tar ofta slut runt oktober för oss svenskar. Det finns studier som visar att D-vitaminbrist är starkt kopplat till hur långt norrut du bor (Spiro & Buttriss 2014). 

Vitamin D från solen på sommaren - Testa din nivå av vitamin D hemifrån med lättanvändbara hälsotest - alyzme.se listar alla hälsotest för hemmabruk

Bild 1. Under sommaren bildar vi själva vårt behov av vitamin D när solens ljus träffar vår hud. Personer som täcker sin hud eller som inte kommer ut i solen är dock i riskzonen att ha för låga nivåer vitamin D. Om du misstänker det kan det vara en stor fördel att testa din nivå av Vitamin D.

Vilka är symtomen för D vitaminbrist?

D vitaminbrist hos barn

D vitaminbrist hos barn kan leda till att kroppen inte kan lagra tillräckligt med kalcium och fosfor i benstommen under uppväxten. Detta leder till att benstommen blir mjuk och böjlig hos barn vilket i sin tur leder till frakturer och missbildad benväxt. Missbildningar kan visa sig i form av hjulbent, kobent, insjunken bröstkorg och deformerat bäcken. 

D-vitaminbrist leder också till att fontanellerna (bindvävstäckta luckor i nyföddas kranium) riskerar att sluta sig sent och skallen blir därför större än normalt samt tänderna kommer sent och utvecklas dåligt. 

I Sverige får barn D-vitamindroppar de första två åren och mörkhyade kan få droppar under de fem första åren då deras hud producerar mindre D vitamin från solens ljus. I Finland rekommenderas D vitamin tillskott upp till 18 års ålder.

D vitaminbrist hos vuxna

D vitaminbrist hos vuxna kan visa sig genom diffusa symptom som  trötthet, nedstämdhet, energilöshet. Även benuppmjukning, muskelsvaghet, frakturer, diffusa smärttillstånd, gångsvårigheter, kramper och depression. Också koncentrationssvårigheter kan uppstå som en följd av D vitaminbrist.

Vanligaste orsaker till och symtom vid D-vitaminbrist

 • Du känner dig ofta hängig eller lider av en återkommande trötthet. 
 • Du äter enbart växtbaserad mat.
 • Du kan inte eller är sällan i direkt solljus.
 • Du har astma
 • Du har Crohn’s sjukdom
 • Du har glutenintolerans
 • Du går igenom klimakteriet. 
 • Du har risk att utveckla benskörhet. 

Vilka är riskgrupperna för D vitaminbrist?

Den stora riskgruppen är de personer som vistas en begränsad tid i solen. Det är näst intill omöjligt att få i sig tillräckligt med D vitamin enbart från kosten. I Sverige innebär det att den större delen av befolkningen är inom riskgruppen under vintertiden.

Det finns flera experter inom området som råder oss svenskar att ta D vitamintillskott från oktober och fram till maj. Livsmedelsverket skriver även att det går bra att ta tillskott under hela året men påpekar att det är viktigt från september till april. 

De personer som även riskerar D-vitaminbrist under sommaren är de som vistas extremt liten tid utomhus. Dessa är bl.a. äldre, institutionsbundna, solkänsliga personer, personer med utbredda brännskador, personer med mörk hud, personer som täcker stora delar av hudytan med kläder eller använder UV-skyddande kräm. Livsmedelsverket rekommenderar gravida och ammande att följa deras råd om de tillhör någon av riskgrupperna.

Hur kan jag få i mig D vitamin?

D-vitaminet vi får via kosten är främst från fet fisk som sill, makrill och lax men också d-vitaminberikade produkter som margarin och mjölk. Det är viktigt att inte få i sig för mycket D-vitamin då det är giftigt (i mycket höga nivåer dock) och kan leda till för höga nivåer av kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. 

Man kan förebygga för höga nivåer av D-vitamin genom att äta vitamin K. Får man i sig det samtidigt så förhindrar det D-vitaminets effekt att frisätta kalcium till blodet. 

För lite D-vitamin ger å andra sidan sämre skelett. D vitamin finns som droppar eller tabletter att ta som tillskott. Livsmedelsverket rekommenderar en daglig dos på 10-20 mikrogram vilket motsvarar 400-800 IE (Internationella Enheter) (Livsmedelsverket.se granskad 2020-11-16).

Undvika hjärt- & kärlsjukdom genom att ta D-vitamin och Vitamin K tillsammans

Man kan förebygga för höga nivåer av D-vitamin genom att samtidigt äta vitamin K. Får man i sig det samtidigt så förhindrar det D-vitaminets effekt att frisätta och kraftigt öka koncentrationen av kalcium i blodet.  Flera studier ser en minskad risk för hjärt – & kärlsjukdom om D-vitamintillskott tas tillsammans med vitamin K (van Ballegooijen et. al. 2017)

Ska jag använda D vitamintillskott?

De flesta seriösa aktörer som myndigheter och läkarforum rekommenderar inte kosttillskott så länge du inte är i riskgruppen. Samtidigt finns det flera experter som rekommenderar kosttillskott med ca 2000 IU per dag, under vinterhalvåret. 

Om man bestämmer sig för att börja äta tillskott bör man även överväga att äta Magnesium och K2 (Vitamin K) (Zarah Öberg, nov 2018).

Det finns fall där man har fått överdos av D vitamin. Det ska tilläggas att de enskilda fall som har rapporterats har skett efter extrema intag i form av tillskott.

Vilket är det bästa D vitamintillskottet?

För oss är det viktigt att hitta ett kosttillskott som är tillverkat i Norden och håller hög kvalité. Eftersom det är bra att ta D-vitamin med K2 och Magnesium (Zarah Öberg, nov 2018) är det fördelaktigt om det finns en kombinationstablett. Vitamin K hjälper att hindra D-vitamins ökning av dina bens kalciumomsättningen, något som annars kan leda till högre serumnivåer av kalcium och därmed åderförkalkning (van Ballegooijen et al 2017)

Vi hittade nedanstående från Elexir som är ett svenskt företag med huvudsaklig produktion i Norge och Danmark. Den innehåller allt och dessutom Gurkmeja som Food Pharmacy podden pratar väldigt bra om. Nämnvärt är att det är relativt låg dos med D vitamin om man jämför med de renodlade D vitamintillskotten (som ibland är alldeles för höga).

bästa D vitamin kosttillskott med k2 magensium kalcium och gurkmeja

Vilken är den rekommenderade dagliga dosen av D vitamin?

Rekommenderade dygnsdoser från Livsmedelsverket i Sverige sedan november 2020 är: 

 • 10 µg (400 IU) för barn och vuxna samt gravida och ammande
 • 20 µg (800 IU) för personer över 75 år
För med detaljerad information kan du läsa mer om rekommenderade D-vitaminvärden på vår sida: alyzme.se/lista-test-vitamin-d-sjalvtest-blodprov-dna-test-kop-ta-hemma/

Var kan jag göra ett D vitamin prov?

Du kan testa din nivå av vitamin D av två olika anledningar.

1. Om du upplever symtom på D vitaminbrist kan du söka sjukvård. Antingen via en nätläkare eller en fysisk vårdcentral. 

2. Om du är allmänt frisk men känner att du vill ha bättre koll på din hälsa och speciellt på dina D-vitaminnivåer. Då kan du testa på lite olika sätt. De särskiljs genom att du tar ett blodprov hemma och skickar in eller att du går till en mottagning där utbildad personal tar ett blodprov för att skicka på analys.

Blodprov d-vitamin via mottagning: Medisera. Se nedan.

Blodprov hemma via d-vitamintest som självtest: Gettested eller Quicktest. Se nedan.

2022-05-21 – 16 månader

Vanligaste frågorna Klick Exponeringar CTR position
d vitamin bäst i test 0 2 062 0 % 69,4
d-vitamin test 0 1 009 0 % 24,6
d vitamin test 1 806 0,1 % 24
d-vitamin bäst i test 0 460 0 % 73,6
vitaminbrist test apoteket 2 424 0,5 % 11,1
vitamin d test kit 0 361 0 % 53,7
vitaminbrist test vårdcentral 2 300 0,7 % 12,9
vitamin test hemma 6 296 2 % 5,4
d-vitamin test vårdcentral 6 285 2,1 % 6,6
d vitamin blodprov 0 223 0 % 23,1
d-vitamin test hemma 16 219 7,3 % 4,5
vitamintest vårdcentral 1 188 0,5 % 10,8
bästa d vitamin 0 186 0 % 92,4
d-vitamin självtest 1 173 0,6 % 7,8
njurtest 0 166 0 % 55,8
självtest vitaminbrist 0 153 0 % 19
b12 vitamin bäst i test 0 141 0 % 75,8
bästa vitamin d 0 134 0 % 86,5
vitamin d test 3 113 2,7 % 15,9
d vitamin test hemma 9 100 9 % 4
d vitamintest 3 100 3 % 9,9
självtest d-vitamin 3 96 3,1 % 8,7
vitamin test online 0 92 0 % 16,5
d-vitamin överdos 0 90 0 % 87,5
vitamin och mineraltest 0 89 0 % 37,7
vitamintest apoteket 0 83 0 % 10,5
blodprov vitaminer 0 75 0 % 45,2
d-vitamin blodprov 0 71 0 % 18,3
bästa d-vitamin 0 69 0 % 94,7
d vitamin värde 0 64 0 % 72,9
vitamin tester 0 63 0 % 34,9
blodprov vitaminer mineraler 0 59 0 % 36,5
d-vitamin provsvar 0 58 0 % 11,2
test d-vitamin 0 58 0 % 33,9
d-vitamintest 0 51 0 % 8,9
k2 vitamin bäst i test 0 49 0 % 53,4
testa d vitaminnivå 2 45 4,4 % 11,4
vitaminbrist test 0 45 0 % 41,8
d vitaminbrist yrsel 0 43 0 % 58,1
bäst i test d vitamin 0 38 0 % 52,9
vilken d vitamin är bäst 0 37 0 % 87,9
bäst d vitamin 0 36 0 % 91,1
d vitamin självtest 1 34 2,9 % 7,9
vitamin blodprov 0 34 0 % 35,8
d-vitamin test apoteket 0 32 0 % 14,7
vitamin test 0 32 0 % 50,4
troofah d vitamin 0 31 0 % 9,4
d-vitaminbrist yrsel 1 30 3,3 % 59,1
självtest d vitamin 2 27 7,4 % 8
vitaminbrist test online 0 27 0 % 19,2

Hälsokontroll med Blodprov på vårdcentral - testa D-vitaminbrist

BLODPRoV - Lämna blod för att analysera D-vitamin

Leverantör

Om blodprovet

Hemsida

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning
D-vitaminnivå i serum​
Mer fakta om D-vitamintestet från Werlabs

D-vitamintest från Werlabs


D-vitamin ger dig en bild av dina nivåer av D-vitamin, en fettlöslig vitamin som skapas i huden när solen lyser. Vitaminet finns även i vissa livsmedel. D-vitaminbrist är vanligt i de nordiska länderna under vinterhalvåret, och kan leda till trötthet och känslor av nedstämdhet.


Du kan beställa D-vitamintestet med email eller BankID


Varför ska du beställa D-vitamintest?

Du vill förstå om dina nivåer av D-vitamin påverkar din livskvalitet. För dig som upplever diffusa symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå om D-vitaminbrist påverkar ditt upplevda välmående.
Du vill förstå om du får i dig tillräckligt med D-vitamin. För dig som vill förstå hur din kost påverkar dina D-vitaminnivåer. Livsmedel som bl.a. mjölk, fisk och ägg innehåller D-vitamin.


Fördelar och funktioner:

– Snabbt & smidigt blodprov på valfritt provtagningsställe

– Konfidentiella resultat online i ‘Min journal’ via BankID

– Ackrediterade samarbeten för blodprovstagning och analys

– Legitimerad Werlabs-läkare kommenterar dina resultat


Vilket test ingår i D-vitamintest?

De här markörerna testas:

– D-vitamin


Så fungerar Werlabs

Tre enkla steg för att ta reda på hur du mår på insidan, där det räknas.

1. Beställ
Beställ din hälsokontroll med e-post eller BankID.

2. Ta ditt prov
Välj provtagningsställe och ta ett vanligt blodprov.

3. Få snabba svar
En utförlig läkarkommentar medföljer dina provsvar.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning
D-Vitamin (S-25-OH) i serum
Mer fakta om D-vitamintestet från Medisera

Mediseras D-vitamintesT

D-vitamin (S-25-OH i blod)

Mediseras Beskrivning

Beskrivning av Mediseras "D-vitamintest"

D-vitamintestet är för dig som vill undersöka nivåer av D-vitamin i kroppen.

Följande ingår i Mediseras D-vitamintest:
 • – 1 st analys av D-vitamin
 • – Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
 • – Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • – En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • – Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • – Du kan ta blodprovet direkt efter beställning
Vad är d-vitamin?

D-vitamin är ett samlingsnamn på en grupp steroider som vi får i oss via kosten och när kolesterolet i huden träffas av solljus. Vi får jämförelsevis i oss ytterst lite d-vitamin via kosten och solen är bara stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna. Detta resulterar i att många av oss har brist på d-vitamin, speciellt under vinter och vår. De som undviker solljus och mörkhyade drabbas värst.

D-vitamin reglerar bl.a. upptag av kalcium och fosfat

D-vitamin är en av de viktigaste vitaminerna som finns i kroppen och reglerar t.ex. upptag av kalcium och fosfat samt olika cellulära processer och neuromuskulära funktioner samt påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Får vi inte i oss rätt mängd d-vitamin kan det leda till många olika sjukdomar och besvär. Listan på sjukdomar där ett samband med d-vitaminbrist misstänks är lång, t.ex. infektionssjukdomar, vinter- och vårdepression, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, fibromyalgi och övervikt.

D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är vanligt hos nordbor och det är först på senare år som det uppmärksammats på riktigt. Bristen har många förklaringar, t.ex.:

 • D-vitamin bildas några timmar mitt på dagen på sommaren, den svenska solen är inte starkare än så. Detta d-vitamin tillsammans med det vi får i oss via kosten skall därefter räcka hela vägen till nästa sommar.
 • Vi vistas ofta inomhus under sommaren, t.ex. om vi jobbar.
 • Varningar för hudcancer leder till att vi skyddar oss för mycket från solen.

Det kan finnas flera olika anledningar till låga d-vitaminvärden, från hudfärg och ålder till kost och problem med tarmupptaget.

 
Förhöjt värde av D-vitamin

Det kan vara farligt att ha för mycket d-vitamin i kroppen. Höga värden kan bero på flera olika saker, bland annat att man har fått i sig för mycket d-vitamin genom kosttillskott, att man lider av sarkoidos eller att man är gravid. Har man toxiska värden kan det leda till att kalciumvärdet i blodet också ökar, något som kan leda till koma, psykos, njursten och en mängd andra symptom.

Beställ D-vitamintestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om D-vitamin
För vilka passar D-vitamintestet?

D-vitamintestet passar för dig som vill veta om du har D-vitaminbrist. Det kan bland annat förklara trötthet, lättirritation och smärtor i kroppen. Framförallt är risken stor hos veganer, barn upp till 2 år och de som aktivt undviker solljus.

Vilka är i riskgrupp?
 • Personer som är mycket inomhus under vår- och sommarmånaderna.
 • Personer med mörk hy. Mörk hy producerar mindre mängd D-vitamin.
 • Barn upp till 2 år (vanligt med D-vitamindroppar).
 • Personer över 75 år.
 • Veganer (eftersom de inte äter fisk samt berikade livsmedel så som mjölk).
 • Gravida (behovet av D-vitamin ökar).
 • Överviktiga (kroppens möjlighet att uppta D-vitamin minskar).
Vad är symtom på D-vitaminbrist?

De symtom som finns på D-vitaminbrist är mycket diffusa. Det är alltså symtom som lika väl kan kopplas till andra besvär,  så som trötthet, fetma, irritation och diffus smärta.

Hur vet jag om jag borde mäta mitt d-vitaminvärde?

Om du vill få mer information om nivåerna av d-vitamin i din kropp påverkar din livssituation eller om du upplever symptom för d-vitaminbrist kan det vara en god ide att testa värdet av d-vitamin.

Hur presenteras resultaten vid för högt eller lågt d-vitamin?

I Min Journal hos Medisera redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om d-vitaminnivåerna är låga, höga eller normala. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Om resultatet efter D-vitamintestet hos Medisera
Vad kan jag göra vid brist på vitamin D?

Vi får i oss D-vitamin via föda och solljus. Välj mer fet fisk samt var ute i solljus när så är möjligt. Kosttillskott är även ett alternativ, men i regel är det bästa om kost och livsstil läggs om för att nå ett bättre mående.

Låga nivåer kan även bero på tarmsjukdomar eller celiaki då tarmen i dessa fall inte fullt ut kan tillgodogöra sig fett. Även övervikt/fetma minskar kroppens möjlighet att ta upp D-vitamin.

Kan D-vitamin överdoseras?

Livsmedelsverket anger att det inte går att få i sig för mycket D-vitamin enbart via föda. Däremot finns risken om kosttillskott överdoseras. För höga nivåer är giftigt och kan resultera i njursvikt. Följ alltid rekommenderad dos på de kosttillskott som köps.

Kan provresultat följas över tid?

Ja, alla analyssvar sparas under ”Min Journal”. Det går därmed att, när som helst, se tidigare resultat samt jämföra dessa över tid. En person som har låga värden av D-vitamin kan lägga om kosten, vara ute i solljus och ta kosttillskott varpå ett nytt test kan genomföras ett halvår senare för att se eventuella ändringar.

Hur presenteras resultaten vid för högt eller lågt d-vitamin?

I “Min Journal” hos Medisera redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om d-vitaminnivåerna är låga, höga eller normala. 

Hur blodprovet går till

1.
Beställ ditt prov
Välj & beställ hälsokontroll på Mediseras hemsida. Kolla samtidigt listan över lämpliga provtagningsställen där du kan ta blodprovet.

2. 
Lämna ditt prov för analys
Ta blodprovet via drop-in på ett provtagningsställe nära dig redan minuter efter beställning.

3. 
Ta del av dina provsvar
Logga in på ”Min Journal” på Mediseras hemsida med Bank-ID för provresultat och läkarkommentar.

Boka eller drop-in för blodprov på vårdcentral /mottagning
Vitamin D-25-OH i serum
Mer fakta om D-vitamintestet från Smolab

Smolabs Beskrivning blodprovet D-VitaminTEst

D-vitamin
(Vitamin D25)

Beskrivning av blodprovet för D-vitamin

D-vitamintest

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin. Vitaminet reglerar kalkbalansen i kroppens skelett och är därför en viktig beståndsdel för en god benhälsa tillsammans med kalcium. Symtomen på D-vitaminbrist är bland annat nedstämdhet. Ta reda på om dina symtom beror på D-vitaminbrist.

D-Vitaminer

De främsta D-vitaminkällorna är animalisk föda samt solljusexponering. När solen strålar på huden bildas ett pre-hormon som omvandlas till D-vitamin i njurarna. Hur mycket D-vitamin som produceras och lagras i kroppen skiljer sig åt från individ till individ, solens intensitet och hudexponering spelar också roll. Under vinterhalvåret när solexponeringen är begränsad riskerar vi dock att få för lite av vitaminet.

Vem passar för D-vitamintestet?

D-vitamintestet passar för dig som upplever symtom på D-vitaminbrist och vill utreda om det är orsaken till dina symtom. Det passar också dig som äter en ensidig kost med få livsmedel som innehåller D-vitamin, eller exponeras för lite sol.

Källor till D-vitamin

Den främsta källan till D-vitamin är solljus. Livsmedel som är rika på D-vitamin är bland annat fet fisk och berikade produkter. Se listan nedan.

 • Lax, sill och makrill
 • Ägg
 • Berikade produkter, såsom mjölk/vegetabilisk dryck och smör
 • Kosttillskott
 • Svamp (som utsatts för solens UV-ljus)
Hur mycket D-vitamin behöver jag?

Den dagliga rekommendationen för D-vitamin är 5-10 mikrogram per dag, enligt Livsmedelsverket. Beroende på ålder och exponeringsgrad av solljuset, så rekommenderar man 10-20 mikrogram per dag.

Hur blodprovet går till

1.

Välj blodprovspaket

Välj blodprovspaket genom att klicka på “beställ”. Produkten hamnar sedan i varukorgen där du kan välja vilken av Smolabs provtagningsplatser som du vill ta ditt blodprov på, samt fylla i personnummer. Med klarna checkout kan du enkelt välja mellan att betala med faktura eller kort

2. 

Ta blodprov

Efter beställningen skickas en beställningsbekräftelse till dig med information om din order. I samband med detta skapas en elektronisk remiss vilket gör att du kan gå till din provtagningsplats utan att behöva ta med något annat än giltig legitimation. Remissen gäller i 3 månader

3. 

Få ditt provsvar

När dina blodprov har analyserats klart kommer en av våra läkare att bedöma dina provsvar och ge en kommentar. Det framgår tydligt om ditt provsvar skulle avvika mot det normala. Provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal. Logga in i journalen med mobilt BankID. 

Självtest D vitamin brist - Gör testet hemma själv

D-vitamin - självtest exakt NIVÅ eller BRIST

Leverantör

Om Självtestet

Hemsida

Självtest/snabbtest hemma, med direkt svar.
Vitamin D (Brist/normal nivå).
Mer fakta om snabbtestet för D-vitaminbrist

Quicktests Snabbtest för D-vitamin

Gänsvärde (26-30 ng/ml ca 65 nmol/L) av D-vitamin

Beskrivning från Quicktest om självtestet

Qicktests självtest för att testa brist på D-vitamin

Quicktest har ett självtest av D-vitamin som du tar hemma med ett urinprov och får svar från på 5 minuter. 

Testets parametrar
 • Sveriges mest sålda
 • Svar inom 10 minuter
 • 100% tillförlitligt vid brist
 • 100 % nöjd kundgaranti
 • Enkelt & säkert
 • Skickas samma dag
 • Direkt i brevlådan
 
Produktdata
 • Typ av test: Droppe blod via lanset i finger
 • Gränsvärde: 26-30 ng/ml ca 65 nmol/L
 • Analyserar: D-vitaminkoncentration under eller icke under gränsvärde
 • Tillförlitlighet: 100%
 • Testsvar/min: 5 min
Lider du av brist på D-vitamin?

Då är du inte ensam, många i norra Europa har brist på denna viktiga vitamin. Nu lanserar Quicktest världens första självtest som upptäcker låga nivåer på D-vitamin i blod. Om dina nivåer är under 26-30 ng/ml (ca 65 nmol/l) visar testet positivt vilket kan betyda att du har brist. Det behöver dock inte betyda att du har brist då olika länder och organisationer har varierande gränsvärden. Testet markerar om dina nivåer av D-vitamin understiger 26-30ng/ml.

Testet gör du genom ett enkelt och snabbt stick i fingret, därefter droppas blodet i en testkassett. Tillsätt den medföljande utspädningsvätskan och resultatet visas på några minuter. Enkelt och mycket tillförlitligt.

Vanliga frågor om D-Vitamin-testet från Quicktest
Är testet verkligen säkert och tillförlitligt?

Ja absolut. ca 90% av Quicktests tillverkning är för professionell sjukvård och diverse laboratorium, Quicktests självtester härstammar från dessa och är i princip samma. En viktigt sak som skiljer dem åt är att manualerna då Quicktests självtester är kraftigt förenklade och därmed anpassade för användare som inte har medicinsk utbildning. Dock ställs det samma hårda krav på funktion, säkerhet, tillförlitlighet och EU-direktiv för IVD-tester. Du får alltså ett självtest som möter samma hårda krav som sjukvårdstester.

Hur vanligt är det att göra självtester?

Det är vanligt och vanligare blir det. Quicktests har skickat ut över 50 000 tester, bara i Sverige. Många har faktiskt fått hjälp efter de har utfört ett självtest och fått ett positivt svar. Ta därför alltid foto på ett positivt resultat, det kan vara bra information för din läkare.

Hur säkra och tillförlitliga är Quicktests självtester jämfört med att göra test på vårdcentral?

Quicktests tester är tillförlitliga, det är dock viktigt att förstå hur testerna fungerar och vad som skiljer från t.ex laboratoriumprov. Enkelt uttryckt fungerar det så här:

Det finns olika typer av självtester, oavsett typ av test krävs en kroppsvätska; en del kräver blod, en del urin, saliv och vissa sekret från t.ex vagina. När kroppsvätskan kommer i kontakt med testet sker en reaktion och ett resultat visas – positivt eller negativt. Ett test som visar positivt eller negativt resultat kallas kvalitativa tester, du får alltså ett positivt eller ett negativt resultat. Testen är ”förprogrammerade” med ett så kallat gränsvärde, är resultatet över eller under ett förutbestämt värde visar testet positivt. Gränsvärdet är bestämt av WHO (Världshälsoorganisationen).

Ett laboratoriumtest ger ett kvantitativt svar, dvs du får ett värde. Quicktests tester ger alltså positivt eller negativt baserat på ett gränsvärde fastställt av WHO. Som ett exempel: Ett laboratorium ger ett värde, t.ex 23 ng/ml. Quicktests test hade, i detta fall, istället visat positivt. Laboratorium ger ett exakt värde, Quicktests tester ger alltså svar om värdet är över eller under normalt.

Ska Quicktests självtester användas för att ställa diagnos?

Nej. Quicktests tester används inte för att ställa diagnos, de används för att ge en indikation. Det är alltid läkare som ställer diagnos, detta görs ofta efter diverse prover samt kliniska undersökningar.

Varför ska jag använda ett självtest?

Det finns många svar på den frågan. De flesta av Quicktests kunder upplever att Quicktests tester har resulterat i att de äntligen får hjälp av primärvård, när ett test indikerar för att något inte står rätt till så upplever många att de enklare får den hjälp de faktiskt har rätt till. Fota därför alltid resultatet om det är positivt och ta med till din läkare.

Hur garanterar Quicktests säkerhet/tillförlitlighet?

Genom att följa samtliga direktiv som krävs för CE-märkning av självtester. Detta betyder bl.a att Quicktests har tillsett att manualer etc är enkla att förstå – även för de som inte har medicinsk utbildning. Våra tester är dessutom tillverkade i Europa, detta ger dig som användare en extra trygghet då regelverket för dessa tester är omfattande.

Hur Självtestet går till

1.
Beställ självtestet
Du beställer testet och får hem det efter några dagar. 

2. 
Gör testet
Ta testet genom att ta kapilärt blod ur ett fingerstick med lanset.  Du blandar detta med en vätska och tillsätter på snabbtestet. 

3. 
Avläs resulatatet
Efter 5 minuter får du svar om du har över eller under av gränsvärdet för självtestet.

Självtest hemma, med blod via lansett och fingerstick. Skickas sedan till labb för exakt analys.
Vitamin D (exakt nivå i serum/blod via certifierat lab).
Beskrivning Gettesteds självtest För D-vitaminnivå

D-vitamin (konc. serum/blod)

Ingående beskrivning Från GetTested om sitt Självtest för D-vitaminnivå

Analys genom av D-vitamin hemma genom blodprov via lansett

Ligger du för lågt, för högt eller rätt på dina vitamin-D nivåer?  Nordiska Näringsrekommendationerna säger att det finns en trolig evidens för att vitamin D minskar risken för uppkomsten av hjärt- och kärlssjukdomar, kolorektal cancer och bröstcancer. För höga halter av vitamin-D däremot, kan orsaka hyperkalcemi (förhöjd halt av kalcium i blodet) och kan efter en längre tid resultera i förkalkning av mjukdelsvävnader och ge skador bland annat på njurar, blodkärl, hjärta och lungor.

Därför är det viktigt att testa nivåerna så att du kan veta om du ligger rätt. Testet tar du själv hemma och så skickas det till Gettesteds laboratorium för analys. Du tar testet själv i blod via ett fingerstick.

 • Görs hemifrån utan läkarbesök
 • Kliniskt dokumenterat test som analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • Omfattande resultatrapport på svenska
 • Snabbt resultat
MER INFORMATION:

Vitamin D är ett steroidhormon och kan tillgodoses till viss del från kosten men också bildas i kroppen med hjälp av solljus. Vitamin D är viktigt för en mängd funktioner i kroppen, såsom immunförsvaret, insulinfunktionen, nervfunktionen, hjärtmuskulaturens funktion, benuppbyggnaden och mycket mer.  Det är därför viktigt att kontrollera sina nivåer och ta redo på om man har brist på vitaminet, för att eventuellt komplettera sin kost med ett Vitamin D kosttillskott.

Vitamin D viktigt för ett starkt skelett

Vitamin D reglerar kalciumupptaget från tarmen till blodet. För lite vitamin D leder till att skelettet urlakas på kalcium som i sin tur leder till benskörhet (osteoporos). En stort riskgrupp för att drabbas av osteoporos är kvinnor i klimakteriet eftersom bildandet av det benbyggande hormonet östrogen då avstannar, i kombination med brister av viktiga vitaminer och mineraler.

 Även anorektiker löper en stor risk eftersom denna målgrupp ofta har näringsbrist, däribland brist på vitamin D, och har en låg halt östrogen i kroppen. Livsstilsfaktorer som rökning, stress och fysisk aktivitet har också stor betydelse.

Behöver man tillskott av Vitamin D om man vistas mycket i solen?

När vi utsätts för solljus (UV strålning) omvandlas kolesterol i kroppen till Vitamin D (D3 som den aktiva formen heter). Som känt ökar UV strålningen risken för hudcancer och gör så att huden åldras fortare men det är denna typ av strålning som krävs för att aktivt vitamin D ska bildas i huden. 

Hur mycket strålning man utsätts för, och därmed hur stor omvandling huden kan göra, beror på hur stor hudyta som exponeras samt vilken hudfärg du har. Det beror också på årstid, geografisk hemvist och hur mycket tid man tillbringar utomhus. Solens våglängd och riktning på solen spelar också roll för hudens förmåga att omvandla vitaminet. 

Människor med mörkare hud har sämre förmåga att bilda vitaminet än personer med ljusare hud och behöver därför utsättas för mer sol för att uppnå samma mängd D-vitamin från solen. Äldre personer (som i regel vistas mer inomhus) samt mörkhyade personer bosatta i Sverige är därför mer utsatta för risken att drabbas av brist på vitamin D.

Vitamin D brist vanligt i Sverige

En normal nivå av vitamin D är viktigt för cellbildningen i kroppen och kan leda till färre vita blodkroppar som gör oss mindre motståndskraftiga och mer mottagliga för infektioner. Brist på vitamin D kan också leda till muskelnedbrytning, skelettnedbrytning och högt blodtryck. Det finns också studier som pekar på stark koppling mellan brist på vitamin D och hjärt-och kärlsjukdomar, depression, och vissa former av cancer.

Särskilt utsatta för vitamin D brist är äldre människor som har nedsatt förmåga att producera vitaminet i kroppen. Äldre människor vistas i regel också mindre i solljus. Även personer med mörkare hud löper större risk eftersom även de har sämre förmåga att producera vitamin D än personer med ljus hud.

Källor i kosten är främst fet fisk (såsom lax och makrill), mjölkprodukter, äggula och animalier. Aktivt vitamin D finns inte alls i vegetabilier så för de som helt utesluter animalier och mjölkprodukter är risken ännu större att drabbas av brist på vitaminet.

D-vitamin brist symptom

D-vitaminbrist yttrar sig med många ospecifika symptom:

 • Trötthet/utmattning
 • Dåligt humör
 • Sömnstörningar
 • Smärta i huvud och nacke
 • Muskelsvaghet
 • Ökad mottaglighet för infektioner
Så här testar du vitamin D

D-vitamintestet är ett test som görs i blod (serum). Efter du lagt din beställning kommer Gettested att skicka hem till dig ett test-kit som innehåller allt du behöver för att kunna ta blodtestet hemma. Det är ett kapillärt blodprov, det vill säga att du gör det via ett litet stick i ditt finger. Ditt prov skickas sedan in till Gettesteds labb som analyserar det och provsvaret får du digitalt. Snabbt, smidigt och enkelt!

HUR GÅR TESTET TILL?

Testet tar du själv hemma genom ett så kallat kapillärt blodprov. Det innebär att du kommer få göra ett litet stick i ditt finger och pressa ut några bloddroppar på ett papper eller in i ett provrör. Ditt prov skickas sedan till Gettesteds labb för analys och ditt svar får du digitalt så fort labbet analyserat ditt prov.

Hur Processen från köp till resultat går till

1.
Beställ självtestet
Klicka hem ditt test på webbsidan och betala med kort (Visa, AMEX eller Mastercard). Enkelt och säkert.

 Ett test-kit skickas till adressen du anger vid beställning

Efter en beställning skickar Gettested hem ett test-kit med instruktioner. Där följer även med ett frankerat kuvert som postas till Gettested, företrädesvis måndag eller tisdag.

2. 
Ta prov och posta tillbaka direkt
Genomför testet enligt instruktioner inuti test-kit samt på webben

Supporten besvarar alla möjliga frågor, före och efter inskick och resultat.

Skicka till baka provet i ett frankerat kuvert, företrädesvis måndag eller tisdag

3. 
Ta del av dina provsvar
Efter att du skickat in provet från test-kittet till Gettesteds ISO certifierade labb kommer de att analysera det. Du har normalt svar inom 15 arbetsdagar efter att Gettesteds labb mottagit ditt prov.

This Post Has 2 Comments

 1. Birgitta

  Har testat Medisera och det blev fel med remissen. Mkt bra verksamhetschef som ordnade detta för mig på 5 minuter, imponerad!

  1. alyzme.se

   Hej Birgitta,
   Tack för din kommentar. Kul att de ordnade upp det så bra.

   Bästa hälsningar
   Marcus
   Alyzme Sverige

Leave a Reply