You are currently viewing Coronavirus – Hur man skyddar sig och undviker att smittas, gör när man är smittad och symtom?

Coronavirus – Hur man skyddar sig och undviker att smittas, gör när man är smittad och symtom?

Senast uppdaterad: 2020-06-21

Vi har uppdaterat artikeln sedan 26:e januari och kommer nu  inrikta den mot att plotta sjukdomsdatan från världen och Sverige samt beskriva vetenskapligt grundade metoder som stärker din kropp från att smittas och när den är smittad. Vi kommer också gå in lite mer på antikropparna och vilka som får dem. 

Notera: Vi på alyzme.se är utbildade i biomedicin, bioteknik och kemi men vi är inte läkare eller vårdgivare.

Du kan nu testa om du har varit smittad och har antikroppar mot corona och COVID-19

Fler hälsotestbolag erbjuder nu antikropptester för att se om du haft COVID-19. Två av dessa är MEDISERA och Werlanbs. Du hittar deras antikropptester nedan.

Beställ Antikroppstest COVID-19

Märke

Provtyp

Testar

Pris

Blodprov, vårdcentral

IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Blodprov, vårdcentral

IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

Du kan läsa mer om dessa och alla andra självtester du kan ta för att se om du har eller haft coronaviruset SARS-CoV-2 som orsaktar COVID-19, samt var provplatserna finns i vår artikel om dessa: Lista på tester och provplatser för att se om du har eller haft coronaviruset och COVID-19 

Rubriker i artikeln om coronaviruset
"COVID-19"

Graf 1. Sverige (VIT) med svenska strategin jämförd mot de nordiska länderna, Italien, Spanien, USA, Tyskland och Brasilien skulle ha Sveriges befolkningsmängd (per capita-jämförelse kan man säga). Döda och smittade per dag. För smittade har ett fyra dagards medelvärde tagits istället för att ta varje dagsvärde för sig då det annars blir så hoppigt. 

Graf 2. Dagliga fall av smittade och döda i COVID-19 i Sverige from sista Mars tom 12 juni. 

Graf 3. Graf över antalet smittade och den lagg Sverige har mot andra länder. Sverige bara vill uppåt likt USAs trend (hela USA syns inte men går också på fast något slopande) jämfört med alla andra länder som stannat av och vars kurvor slaknat.  

Om det nya Coronaviruset från Kina 2020 "COVID-19"

Det coronavirus som tros ha sitt ursprung från en kinesisk fiskmarknad i Wuhan som nu sprids bland människor angriper och bla. dödar cellerna i lungorna när det förökar sig. Det  gör att man utvecklar en typ av lunginflammation och gör att man allt eftersom får svårt att andas. Viruset är nära besläktat med de tidigare raporterade coronavirus som orsakade utbrotte av SARS 2003-2004. 

Wuhan Coronavirus n2019-nCov - alyzme.se - listar självtest du kan beställa hem och ta i hemmet

Bild 1. Det coronavirus som tros ha sitt ursprung från en kinesisk fiskmarknad i Wuhan är nära besläktat till de tidigare utbrott av SARS som rapporterats (NCBI Insights, Jan 13 2020)

Vad är ett Coronavirus?

Coronavirus (CoVs) är lipidhöljade virus med ett ovanligt stort plus-RNA-strängat genom som har spikformade utskott (som ser ut som att de har en krona, varifrån det fått sitt namn) och har en storlek på circa 125 nm (Fehr and Perlman 2015). Coronavirus infekterar främst luftvägarna hos människor. Men de har även drabbat djur, då det orsakar enterit (tarminflammation) hos kor och grisar men även övre luftvägsinfektioner hos fåglar (Fehr and Perlman 2015).

Virusinfektionerna kända under namnet SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus “SARS-CoV”) orsakade av coronavirus.  

Vad är det nya Coronaviruset från Kina, COVID-19?

Coronaviruset från Wuhan i Kina kallat COVID-19 utmärker sig genom att det kan inte bara kan överföras från djur till människa utan även mellan människor. Coronavirus orsakar ofta influensaliknande symtom men de finns också i tusentals olika typer hos djur. Att det i det här fallet kan smitta från människa till människa gör det extremt svårt att isolera och kontrollera spridningen. 

Coronaviruset är luftburet vilket gör att det kan smitta vid inandning samt ögon-, mun-, och nasalkontakt. Det orsakar svåra lunginflammationsliknande symtom och har redan sedan uppkomsten i december 2019 smittat tiotusentals. 

Det har också ett relativt högt R0 (Basic reproductive number) på 4.08 (3.37 – 4.77) enligt en ny studie (dock inte granskad men av eminenta forskare) från Kina beräknad på de senaste värderna från de första 618 smittade (Cao et. al, 27 Jan 2020). Studien säger också att dödligheten för det nya coconaviruset COVID-19 ligger på 6.50 % över eller nära med det för SARS-virusets (gjorda med samma beräkningsmetod) utbrott 2003 på mellan 7.66% i Beijing (17594 smittade och 690 döda) och 3.61% (37663 smittade och 725 döda) i Guangzhou. 

I studien nämner de också att WHOs R0-värde är 1.4 till 2.5. 

En tidigare studie beräknade R0-väret till mellan 3.30 (2.73-3.96) och 5.47 (4.16-7.10) (Zhao et. al. Jan 24 2020).

En annan studie från 7 feb 2020 beskriver att COVID-19 först beräknades ha ett reproduktionsnummer på mellan 2.2 och 2.7 men att ny data tyder på att det istället nu har ett R0-värde på mellan 4.7 och 6.6 (Sanche et. al. 7 feb 2020)

Genomsnittlig tid från att man får symtom till att man behöver läggas in på sjukhus var i en studie med 41 patienter var 7 dagar. Efter ytterligare en dag får patienten svårt att andas. Från sjukhusinläggning tills att man utvecklar ARDS (Acute respiratory distress syndrome också kallat chocklunga i Sverige) är det två dagar och till intensivvård ytterligare 1.5 dagar eller totalt 10.5 dagar from insjuknande (Huang et. al. 24 Jan 2020). 

Se bild 2 nedan från The Lancet för tidslinje.

R0-värdet säger hur många som smittas av en person som bär på COVID-19. 

Höga R0-värden är mycket värre. Tex så kan ett värde på 1.X vs ett värde på 2.X leda till skillnader på några tusen till flera miljarder smittade på några veckor bara. 

SARS-CoV-utbrottet i 2003 hade ett R0-värde på 2.76 (Cao et. al, 27 Jan 2020). 

Studien hävdar också om man kan sänka perioden som en smittad person smittar andra till under 2.3 dagar så kan man få ner R0-värdet under 1. Det är därför av största vikt att begränsa sin smittspridning om man är sjuk (Cao et. al, 27 Jan 2020)

Bild 2. Tidslinje av insjuknande till intensivvård för en studie på 41 patienter prenseterad i The Lancet (Huang et. al. 24 Jan 2020)

Man bör här ha i åtanke att det var de första patienterna som smittats. När ett virus går från en värdorganism till en ny tar det en stund innan det utvecklas och anpassar sig. Viruset kan nu därmed ha utvecklats och vara värre men också mildare. 

Spridningsökningen av Coronaviruset COVID-19

Vi har plottat de publicerade uppgifterna för sjuka i coronaviruset  COVID-19 nedan. Botade och smittade verkar följa varandra i utveckligen på en nivå om i genomsnitt 15% per dag. 

2020-06-20 Utvecklingstakt Coronavirus Wuhan COVID-19 smittade friska - www.alyzme.se

Graf 4. Graf över prognos smittade i världen tom sista mars beräknat från den genomsnittlig utvecklingstakten utanför plus i Kina från senaste uppdaterade datum (se graftitel). 

Om man av datan som dagligen uppdateras på worldometer.info tar alla som hitills dött per de som är är bekräftat smittade i COVID-19 så hamnar dödligheten på följande (2020-03-06): 

– SARS-CoV-2 (COVID 19) döda per smittade i hela världen
3.4% 
– SARS-CoV-2 (COVID 19) döda per smittade i Kina
3.8%
– SARS-CoV-2 (COVID 19) döda per smittade utanför Kina:
1.9 %

Att dödligheten i världen är lägre än i Kina är delvis pga av att man inte dör samma dag som att man blir smittad (andelen nysmittade av totalt smittade är större utanför Kina i nuläget) samtidigt som antalet smittade fall i Kina redovisas som färre och färre varje dag.

Tar man värdena från worldometer.info och räknar på döda per botade och döda (alltså de två slutgiltiga lägren där alla smittade tillslut hamnar efter att sjukdommen är över) så är dödligheten följande (2020-03-06):

– SARS-CoV-2 (COVID 19) döda per botade och döda i hela världen:
5.4%
– SARS-CoV-2 (COVID 19) döda per botade och döda i Kina:
5.1%
– SARS-CoV-2 (COVID 19) döda per botade och döda utanför Kina:
15.5 %

Varför Kina har lägre dödlighet än resten av världen kan bero på mycket. Dock kanske man kan ifrågasätta om den data de ger verkligen är den korrekta. Jämför man med det tidigare SARS-utbrottet av SARS-CoV-1 åren 2003-2004 så kan man se följande dödlighet i datan på wikipediasidan om det (Wikipedia, Severe acute respiratory syndrome):

SARS-CoV-1 dödlighet hela världen: 9.6%
– SARS-CoV-1 dödlighet Kina: 6.6% 
– SARS-CoV-1 dödlighet i världen utanför Kina: 16.4%  

Kina stod för merparten av fallen och drog ned den totala dödligheten. Eftersom SARS-CoV-1 också attakerade kroppens celler via ACE2-receptorn (precis som SARS-CoV-2 aka COVID-19 idag gör) och det inte är någon direkt skillnad mellan den kinesiska populationen i Kina (dödlighet 6.6% av 5327 fall), Taiwan (dödlighet SARS-CoV-1: 21.1% av 346 fall) eller Hong Kong (dödlighet SARS-CoV-1: 17.0% av 1755 fall) så kan man misstänka att Kina mörkar data och bara redovisar ca 1/3 av dödsfallen (Cao 2 et. al. 24 feb 2020Wikipedia, Severe acute respiratory syndrome). 

Mer om beräknandet av COVID-19s dödlighet:
Om man dock beaktar att de som dött inte bekräftades sjuka samma dag utan istället i snitt 10.5 dagar tidigare (se bild 2), enligt  studien i The Lancet på de 41 första insjuknade (Huang et. al. 24 Jan 2020), så blir dödligheten också hög. Räknar man bakåt med den dagligt uppdaterade statistiken från worldometer.info och delar dagens antal döda med antalet bekräftade sjuka fall 10 dagar tillbaka så hamnar dödligheten på följande (2020-03-06) och har legat på ungefär den nivån i ca en vecka:

– SARS-CoV-2 (COVID 19) dödlighet hela världen smittade 10 dagar:
4.2%
– SARS-CoV-2 (COVID 19) dödlighet Kina smittade 10 dagar:
3.9%
– SARS-CoV-2 (COVID 19) dödlighet utanför Kina smittade 10 dagar:
13.7%

Från studien presenterad i The Lancet  kunde man också se att av de första 41 drabbade av coronaviruset i Wuhan (och som hade en hög exponeraing på 66% till den fiskmarknad man tror viruset kom ifrån) så dog 6 personer (alltså en dödlighet på 15%). Medelåldern för dessa var 49 år och 73% av de smittade var män (Huang et. al. 24 Jan 2020).

En studie från kinesiska forskare från 27 january 2020 beräknade dödligheten på de första 618 smittade till 6.5% och därmed vara i jämnhöjd med SARS som låg mellan 3.61% och och 7.66% i Kina (Cao et. al, 27 Jan 2020). Dock, som sagt ovan, är Kinas SARS-statistik lite osäker.

Dödligheten på det nya coronaviruset COVID-19 från Wuhan Kina anses idag ligga på ca 3.5 % om man idag räknar totalt döda per totalt smittade. Döda delat i sammanlagt botade och smittade ger en dödlighet på omkring 8%.

För SARS-CoV låg dödligheten på 10% och för MERS-CoV 37% men har bara orsakat sammanlagt ca 10 000 fall de senaste 20 åren (Huang et. al. 24 Jan 2020). 

En annan studie med en ny räknemetod beräknade dödligheten för SARS-CoV utbrottet 2003 till mellan 3.61% och 7.66% av totala 55257 (17594 Bejing + 37663 Guangzhou) smittade i Kina (Cao et. al, 27 Jan 2020).

Coronaviruset COVID-19 från Wuhan Kina smittar nu genom luften (via aerosoler/vätskepartiklar) till ögon eller lungor samt via direktkontakt med fingrar på smittad yta eller avföring och sedan kontakt med ögon. Det är därför av största vikta att tvätta händer och undvika att ta sig i ögon eller befinna sig i utrymmen där många andra vistas eller har vistats. Viruset verkar nu också spridas under inkubationstiden (den tid efter man blivit smittad men inte visar några symtom). Detta gjorde inte SARS-viruset. Om man kan upptäcka någon som sprider viruset när symtom visas (som med SARS) är det mycket bättre än när man sprider det osystematisk.

SARS smittade människor från fladdermöss, MERS smittade människor från kameler och man tror att COVID-19 smittade människor via en orm (som innan smittats av en fladdermus) som någon åt eller var nära. 

Man tror nu att viruset är i sin fjärde generation av hopp mellan människor. Alltså att en person smittat en person som sedan smittat en tredje person och slutligen smittat en fjärde person. 

Det fall i Tyskland där 4 personer smittats av en besökande kollega från Kina kan ge en indikation här. Kvinnan hade inte symtom när hon var i Tyskland, men fick när hon var tillbaka i Kina. Hon smittade alltså innan hon blivit sjuk – under den så kallade inkubationstiden. 

Tidsserie över de tyska coronafallen med smitta utan symtom: 

– Jan 19. Kinesiska kvinnan från Shanghai ankommer till Tyskland. Hon jobbar på den kinesiska delen av företaget och hade innan hon rest till Tyskland fått besökt av sina föräldrar som bor i Wuhan Kina (Reuters – US China Health Germany).

– Jan 21. – Den kinesisk kvinna från Shanghai gav en presentation på företaget i Tyskland. (The Guardian – Germany confirms firs human coronavirus transmission in Europe).

– Jan 21. – Den tyska man på 33 år som varit i kontakt med den kinesiska kvinnan först och deltagit på presentationen blir sjuk (The Local – Coronavirus case in Germany what you need to know).

– Jan 23. – Den tysk mannen på 33 år konstateras vara smittad av coronaviruset (The Local – Coronavirus case in Germany what you need to know).

– Jan 23. – Den kinesiska kvinnan blir sjuk på planet hem till Kina från Tyskland (The Local – Coronavirus case in Germany what you need to know).

– Jan 28. – Tre nya fall och totalt fyra st tyskar på samma företag konstaterats sjuka. 40 har exponerats (The Local – Coronavirus case in Germany what you need to know). 

Från detta kan man dra slutsatsen att kvinnan smittade andra under minst de två sista inkubationsdagarna innan hon blev sjuk.

Tiden man smittar andra innan man själv visar symtom är därför minst två dagar enligt vad de tyska fallen visar.

 

NY UPPDATERING AV FALLEN:

En studie av fallen i Tyskland som presenterades 30 januari 2020 i The New England Journal of Medicine kunde lägga fram följande tidslinje (se också bild nedan från studien) (Rothe et. al. 30 Jan 2020):

19 Jan. – Kinesiska kvinnan kommer till Tyskland med flyg från Kina.

20 och 21 Jan. – Kinesiska kvinnan och den 33-åriga tyska kollegan hade möten på företaget.

22 Jan. – Kinesiska kvinnan hade andra möten på företaget i Tyskland. Hon blir sedan sjuk på planet hem till Kina.

24 Jan. – Den 33-åriga tysken blir sjuk med ont i halsen, frysningar och muskelsmärtor. 

25 Jan. – Den 33-åriga tysken hade en feber på 39.1 grader C och hosta.

26 Jan. – Den 33-åriga tysken känner sig bättre på kvällen. 

26. Jan. – Den kineskska kvinnan testas postiv till coronaviruset COVID-19 hemma i Kina.

27 Jan. – Den 33-åriga tysken börjar jobba igen.

27 Jan. – Den kinesiska kvinnan kontaktar sitt företaga och avdelningen i Tyskland och meddelar att hon testats positiv till coronaviruset.

27 Jan. – Kontaktspårning börjar på företaget i Tyskland (München) och den tyska 33-åriga mannen och kollegan till kinesiskan skickas till “the Devision of Infectious Diseases and Tropical Medicine in Munich” för granskning.

27 Jan. – Den 33-åriga tysken har inte feber och mår bra. Han rapporterade ingen tidigare kronisk sjukdom eller resa utomlands de senaste 14 dagarna. Han svabbas djupt i näsa och visas vara positiv till COVID-19. 

28 Jan. – Ytterligare tre anställda på samma företag som den 33-åriga tysken och den kinesiska kvinnan testas positiva till COVID-19. Bara en av dessa har haft kontakt med den kinesiska kvinnan. De andra två har bara haft kontakt med den 33-åriga tysken. 

28 Jan. – Alla smittade tyskar isoleras för att skydda omgivningen. De har dock inte några svåra symtom.

29 Jan. – Visar provet från den 33-åriga tysken att han har 10 miljoner viruspartiklar per ml slem (sputum).  

Läkarna som skrivit studien säger vidare att man bör ompröva om man inte sprider asymtomatiskt. Detta då de smittade visade sig smitta andra (och ha mycket höga nivåer av viruset i sputum) när denne (och kinesiskan) själv inte visade symtom. 

 

Coronaviruset tidslinje smitta i Tyskland från Kinesisk kvinna - www.alyzme.se självtester i hemmet

Bild 8. Tidslinje över coronavirussmittan i Tyskland i slutet av januari 2020 med smittspridning samt detektion hos de fyra första smittade tyskarna på företaget: Index Patient = Den i Tyskland besökande kinesiska kvinnan från företagsavdelningen i Kina; Patient 1 = 33-åriga tysken på företaget; Patient 2 = Tysk kollega på företaget som också varit i kontakt med kinesiskan; Patient 3 = Tysk kollega på företaget som bara varit i kontakt med den 33-åriga tyska kollegan; Patient 4 = Tysk kollega på företaget som också bara varit i kontakt med den 33-åriga tyska kollegan (Rothe et. al. 30 Jan 2020). (C) = dag då patienten hade kontakt med den 33-åriga tysken. 

En annan studie publiserad i tidiskriften New England Journal of Medicine som gjordes på en 35-årig man i USA som nu blivit frisk visar på en mycket långt sjukdomsstadium (Holshue et. al. 31 Jan 2020). Se bild nedan med beskrivning för sjukdomsförloppet. 

Coronavirusinfektion i amerikan över tid med symtom - alyzme.se skriver om och listar självtester och blodprov

Bild 9. Sjukdomsförlopp hos en 35-årig amerikansk man som återvänt från en affärsresa i Kina och drabbats av coronaviruset men som nu skrivits ut som frisk och som presenterades nyligen i tidskriften New England Journal of Medicine (Holshue et. al. 31 Jan 2020). Amerikanen har haft högt blodsocker tidigare men var annars frisk och rökte inte. Han hade varit i kontakt med någon fiskmarknad eller med någon sjuk i Kina.
15 Jan. – Amerikanen kommer hem från Kinaresan.
16 Jan. – Amerikanen börjar hosta.
17 Jan. – Amerikanen känner sig febrig och utmattad.
19 Jan. – Amerikanen söker upp en akutklinik pga misstänksamhet att han drabbats. Han har samtidigt som detta utvecklat illamående och kräks. Dock visar rönken av lungorna inte på några abnormaliteter. Tester visar heller inte att han är smittad av något. Varken influensa- eller coronavirus.  så skickas han hem för isolering i hemmet. Eftersom han varit i Kina beslutar personalen att man ska testa för det nya coronaviruset COVID-19
20 Jan. – Positivt svar för coroanvirus COVID-19 kommer tillbaka från  CDC (Center for Disease control and Prevention) och amerikanen läggs nu in på en isolerad avdelning för observation.
21 Jan. – Amerikanen får diaré och ont i magen men är relativt stabil. Avföringen testas och innehåller likt slemet i lungorna coronaviruset. Dock finns inget virus i serum.
22-24 Jan. – Patienten visar ett minskat antal leukocyter, trombocyter samt förhöjda nivåer av kreatinkinas i blodet. 
24 Jan. – Röntgen av lungorna som tidigare så sent som 22 januari inte visat något, visar nu på lunginflammation i nedre väntra lunga.
25 Jan. – Patienten sätts på extra syretillförsel då syreupptagsförmågan minskat. Antibiotikan Vancomycin ges också för att unvika att drabbas av ytterligare lunginflammation pga bakterieinfektion. 
25 Jan. –  Lunginflammation kan ses i båda lungorna. 
26 Jan. – Amerikanen börjar behandlas med den antivirala medicinen Remdesivir (som är ett nukleotidanalogläkemedel). Man slutar också att ge antibiotikan Vancomycin. 
27 Jan. – Amerikanens tillstånd började förbättras. Hans syreupptag har förbättrats och man slutar ge syrgas. Hans aptit förbättrades och han var asymtomatisk förutom att han har torrhosta och snuva.
30 Jan. – Amerikanen låg kvar på sjukhuset
07 Feb. – Amerikanen har friskförklarats och lämnat sjukhuset. 

Den läkare som var först ut och larmade och varnade om coronaviruset redan den 30 december 2019. Han började sedan hosta den 10 januari, konstaterades smittad den 30 januari och dog den 6e februari 2020 av sin coronavirussmitta (BBC – Li Wenliang: Coronavirus kills Chinese whistleblower doctor). Detta visar på ett sjudomsförlopp med inkubationstid om 10 dagar och ett sjukdomsförlopp på 26 dagar.

Även om stängare skötsel och hanskning av patienter är rutin nu så visar detta på att vårdpersonal är i stor risk för att behandla smittade.  

Dr. Li Wenliang varnade om coronaviruset, fängslades, smittades själv och dog själv den 6e februari 2020 - www.alyzme.se

Bild 10. Dr. Li Wenliang, som var den första att se 7 smittade från fiskmarknaden i Wuhan och varnade redan den 30:e december för att det kunde vara ett SARS-liknande virus. Han fängslades för detta av de kinesiska myndigheterna som ville tysta honom. Han smittades av den sjukdom han själv försökte bekämpa och dog den 6e februari 2020.

Smittar coronaviruset genom hudkontakt?

Smittar coronaviruset genom luften?

Kan coronavirus COVID-19 spridas utan symtom och insjuknande?

I en studie gjord i Kina så visade sig en 20-årig kvinna som bodde i Wuhan och rest till Anyang den 10:e januari (förmodligen över nyårsledigheten) ha smittat fem andra (som inte varit i Wuhan) i sin familj (deras ålder var mellan 42 till 57 år och de insjuknade 23 till 26 januari) utan att själv visa på COVID-19-smitta i form av virus i svalg/näsgång vid första analysen (26 januari via RT-PCR och utan symtom på skicktröntgen av lungor) för att sedan sedan visa på virussmitta den 28:e januari men sedan inte 5:e och 8:de februari (RT-PCR-analys) utan att hon hade något symtom för COVID-19 (Bai et. al. 21 feb 2020).

Detta är ett fall som visar på att man kan smitta utan att visa symtom och att inkubationstiden för viruset därför också är mycket längre (minst 18 dagar till positivt resultat i det här fallet). Forskarna diskuterar också att detta kan försvåra stoppandet av smittspridningen. 

Folkhälsomyndigheten säger tex. att inkubationstiden är 2-14 dagar (Folkhälsomyndigheten, FAQ about COVID-19) vilket tyder på okunskap hos dem. 

Detta kan orsaka fara för många människor i Sverige då smittade släpps ut från möjlig karantän som sedan kan smitta andra som far illa. Man borde iallafall sätta minst tre veckor och inte utgå från att det ska vara ett minimum. 

Hur lång är inkubationstiden, hur långa är sjukdomstiden och länge varar en infektion från coronaviruset?

Tiden från att man smittas till att man visar symtom kallas inkubationstid. Det finns minst två beräkningar från studier på det kinesiska coronaviruset från Wuhan Kina här. De ger följande inkubationstider: 

Inkubationstid coronaviruset
1. 3 till 6 dagar enligt en studie i The Lancet från 24 january 2020 på sex av de första drabbade patienterna (Chan et. al. 24 january 2020).

2. 7 dagar (2-14 dagar) enligt ECDC, men källan till deras antagande här är en av kinas propagandakanaler (European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, Wuhan, China).

Förmodligen kan inkubationstiden vara upp över 3 till 4 veckor enligt vad studien från 21 februari 2020 ovan visar (Bai et. al. 21 feb 2020). 

Sjukdomstid coronaviruset:
När man sedan visar symtom är tiden tills man börjar återhämta sig eller dör 10 till 15 dagar (Huang et. al. 24 Jan 2020). Men det är lite osäkert i nuläget. 

Total tid för smitta:
Total tid från smitta av coronaviruset COVID-19 till insjuknande eller till död är därför mellan 3 + 10 = 13 dagar till 14 + 15 = 29 dagar. 

En studie från kinesiska forskare från 27 januari 2020 berättar att CDC i Kina säger att man inte smittar de 7 första dagarna för att därefter smitta under de kommande 9 dagarna (Cao et. al, 27 Jan 2020). 

Kan man få tillbaka och bära coronaviruset COVID-19 efter tillfrisknande?

Det visar sig att 14% av patienterna i Kinas Guangdongprovins som återhämtat sig från COVID-19 och som fått återvända hem och sedan omtestades analt efter två veckor, bar på coronaviruset (Caixinglobal, 26 feb 2020). De hade dock inte visat sig sprida viruset till folk (104 nära kontakter) i sin omgivning och virusmängden var liten. 

Samma sak kunde ses hos en kvinnlig japansk patient (i 40-årsåldern) i Osaka som skrivits ut efter tillfrisknande den 1 februari men som sedan den 26:e januari testats positiv igen (CNBC, 26 feb 2020).

Hur detekteras smitta av coronavirus hos någon som är sjuk?

Tysk utvecklat test för att upptäcka det nya coronaviruset: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/17/asia-pacific/science-health-asia-pacific/german-researchers-develop-first-test-new-virus-china/#.XjF6m2hKhD8

Smittas och drabbas vissa grupper hårdare än andra av COVID-19

Coronaviruset COVID-19 binder och infekterar epitelceller, likt SARS, via en receptor kalla ACE2. Denna receptor finns i lika del hos män och kvinnor i mellan folkgrupper men är uppregulerad hos rökare och en ny studie (icke granskad) hävdar därför att just rökare är i riskzonen att drabbas hårdare av viruset (Cai et. al. february 2020).  

Coronaviruset SARS-CoV-2 binder till mänskliga epitelcellers ACE2-receptor via sitt S-protein. Det finns alltid olika varianter av protein (som bla finns i form av receptorer, enzym och andra peptider) i olika folkgrupper. 

En ny studie tittade på förekomsten av varianter av ACE2-receptorn över hela världens befolkning och fann att det inte såg ut att finnas någon grupp som har en ACE2-receptor som kan vara resistent mot inbindning med SARS-CoV-2-virusets S-Protein. Dock kunde de se och spekulerade i att den högre variansen av ACE2-receptorer samt det högre uttrycket av ACE2-receptorn i vävnad hos östasiater kan öka risken att drabbas av coronaviruset SARS-CoV-2 under lika förhållanden (Cao 2 et. al. 24 feb 2020).  

Hur länge överlever coronavirus på en yta inomhus?

Man har i tidigare stuider undersökt överlevnaden av coronavirus på ytor. I en studie från 2010 undersöktes överlevden hos två surugat-coronavirus (transmissible gastroenteritis virus ‘TGEV’ and mouse hepatitis virus ‘MHV’) till coronaviruset SARS-CoV på ytan av rostfritt stål. Det ansågs för svårt att direkt arbeta med SARS-viruset. 

Man undersökta hur luftfuktighet och temperatur påverkade överlevnaden. Man såg att vid 4°C kunde virusen överleva på en rostfri stålyta så länge som 28 dagar och att den lägsta takten av inaktivering av viruset skedde vid en luftfuktighet på 20%. Man såg att virus överlevde kortare vid 20°C än vid 4°C och att överlevnaden då varierade mellan 5 och 28 dagar. 40°C hade en ännu bättre effekt för att inaktivera viruset än 20°C. Man kunde också se att både 20% och 80%s luftfuktighet gav längre överlevnad än 50% luftfuktighet. Slutsatsen var att båda typerna av virus (TGEV och MHV) kunde överleva i dagar i luftfuktighet och rumstemperatur som är vanlig inomhus (Casanova et. al. 2010)

I en annan review från 2012 som sammanställde data för överlevnaden för coronavirus, som kan smitta människor (HCoVs), på olika ytor visade att det krävdes 56°C i 30 minuter på en yta för att viruset inte längre skulle vara detekterbart. Om det fanns organiska delar av protein med, såsom från tex saliv, krävdes en temperatur om 60°C i 30 minuter för att deaktivera viruset. Därför gav man vikt i att använda lösningsmedel när man rengör ytor för att lösa upp organiskt material som kan skydda virusen. 

Ena annan studie som presenterades i sammanställningen med SARS-CoV såg att ingen förlust av virusaktivitet vid 2 timmar i antingen 4°C, 20°C, eller 37°C. Det krävdes istället 90, 60 och 30 minter i antingen 56°C, 67°C eller 75°C för att inaktivera viruset (Geller et. al. 2012)

Ytterligare en studie i sammanställningen tittade på två HCoV-coronavirus i en lösning och såg att överlevnaden vid 37°C i vanlig fosfatbuffertlösning (PBS) var 80% och 100% i tre dagar och 30% och 55% efter 6 dagar. I odlingsmedium (det man odlar celler och bakterier i) var överlevnaden 50% och 30% efter tre dagar och efter 10 dagar hade den sjunkit till 0% och 10% (Geller et. al. 2012)

Man har också sett att viruset kan leva i över tre dagar i olika kroppsvätskor men något kortare i urin. Dock om bajset är surare så överlever viruset kortare – 24 timmar hos vuxna och 3 timmar i bäbisbajs. Likaså åt andra hållet, om bajset/diaréen hade ett alkaliskt och högre pH om 9, så överlever coronaviruset ännu längre – upp till fyra dagar (Geller et. al. 2012)

En stor studie som kollade på tjugotal publicerade artiklar om överlevnaden av olika coronavirus som SARS-CoV, MERS-CoV mfl. samt andra virus kom fram till att coronavirus kan överleva på ytor i upp till 9 dagar och fortfarande orsaka en infektion (Kampf et. al. Mars 2020). Se bild (Bild 11) nedan för listan av sammanställningen av alla överlevnadstester som summerades i studien. 

Överlevnad coronavirus SARS MERS på ytor - alyzme.se sammanställning och listning av blodprover och självtest

Bild 11. Lista från en sammanställningsstudie av Kampf et. al. Mars 2020 för överlevnaden av olika coronavirus (bla SARS-CoV och MERS-CoV) på ytor och hur länge de är fortsätter att vara infekterbara. Listan är lånad ur samma studie som publicerades i The Journal of Hospital Infection nu i Mars 2020  

Vilka rengöringsmedel och desinfektionsmedel fungerar mot coronavirus?

När ett coronavirus kan överleva väldigt länge på ytor vill man desinfektera dem ofta. 

Desinfektionsmedel som hade sämre effekt på lipidhöljade virus (såsom coronavirus) var fenol- och ammoniumbaserade medel. Man såg att klorhexidine och cetrimide (båda vanliga i medicinska sammanhang) själva inte var effektiva på HCoV coronavirus. Om man däremot tillsatte etanol gick effekten upp (Geller et. al. 2012).

En studie med providon-jod (providone-iodine) med 0.75% fritt jod i en lösning orsakade en 50% minskning i effektivitet hos två coronavirus i en studie efter 5 minuters från tillsats. I lösningen hade inte heller etanol (70%) eller tvål (5%) någon effekt (Geller et. al. 2012).

Vidare visade olika lösningsmedel varierande effekt på olika HCoV-virus.  

Man kunde dock i en studie se att vanliga hushållsdesinfektanter som innehöll antingen 0.05% av triclosan, 0.12% av chloroxylenol, 0.21% av sodium hypochlorite, 0.23% av pine oil, eller 0.10% av någon av tidigare substanser med 79.0% of ethanol kunde minska coronavirusen 1000-faldigt på en yta efter 30 sekunders kontakttid (Geller et. al. 2012)

Från detta kan man dra slutsatsen att hygien är av största vikt för att minska spridningen av coronavirus. Coronavirusen kan överleva mycket länge på ytor och man måste därför också desinfektera alla ytor rikligt, ofta och mer än över en halv minut med alkoholbaserade och starka desinfektionsmedel för att ta död på viruset 1000-faldigt.  

Studien från stycket ovan som tittade på överlevnaden hos coronavirus på olika ytor från ett 20-tal studier tittade också på överlevnaden för olika coronavirus på olika ytor med olika concentrationer av rengöringsmedel. De fann från studierna att en ytbehandling med en lösning av 62-71% etanol med 0.1% Natriumhypoklorit eller 0.5% väteperoxid sades effektfullt kunna ta bort coronavirusens infektionseffektivitet från glas, metal och plast efter en minuts exponering (Kampf et. al. Mars 2020). Nedan kan du ser en bild på deras sammanställning av studierna i tabellform (bild 12). 

Rengöringsmedel som tar död på coronavirus - alyzme.se listar alla självtester du tar hemma

Bild 12. Lista från en sammanställningsstudie av Kampf et. al Mars 2020 för rengöringsmedel och ämnen och hur mycket de sänker överlevnaden för olika coronavirus (bla SARS-CoV och MERS-CoV) på ytor och hur länge de är fortsätter att vara infekterbara. Listan är lånad ur samma studie som publicerades i The Journal of Hospital Infection nu i Mars 2020. Log(10) betyder att för varje ökning (+1) så minskar ett infektionsförmågan hos ett prov med virus 10 gånger. Tex log(10) = 3 betyder att infektionsförmågan sjunkit 1000 gånger (10x10x10) hos provet.     

Vetenskapligt baserade rengöringsmedel och desinfektionsmedel mot coronavirus du kan beställa hem idag

Nedan visas två rengöringsprodukter som, enligt sammanställningsstudien som presenterades ovan i text och bilder, har starkt reducerande verkan på coronavirus på ytor av plast, glas och metall.

Isopropanol (96.7%) med väteperoxid (1%)  för vetenskapligt effektiv borttagning av coronavirus från ytor enligt studien ovan. Använd ögonskydd och handskar vid användning. OBS, produktsidan är på engenska men produkten skickas från Sverige.

Paket med flaska skickas väl omsluten och inplastad inom Sverige med post. Använd handskar och ögonskydd vid öppnande.

Isopropanol (92.1%) med Natriumhypoklorit (0.2%)  för vetenskapligt effektiv borttagning av coronavirus från ytor enligt studien ovan. Använd ögonskydd och handskar vid användning. OBS, produktsidan är på engenska men produkten skickas från Sverige.

Paket med flaska skickas väl omsluten och inplastad inom Sverige med post. Använd handskar och ögonskydd vid öppnande.

Hur länge överlever eller kan ett coronavirus finnas i luften?

En studie från 1985 på ett coronavirus som kan smitta människor (HCV/229E) undersökte överlevnadet hos detta som droppar i luft (i aerosolform – små vattenpartiklar utspridda i luften såsom bildas vid hosta) i rumstemperatur (20 grader C) och 6 grader C i olika luftfuktighet. Man kunde se att 20% av virusen var smittsamma och aktiva så långt som efter 6 dagar i 50% luftfuktighet. 

Vid hög luftfuktighet i rumstemperatur var överlevnaden dock under 24 timmar(Ijaz et. al. 1985). Detta visar på vikten av högre luftfuktighet och temperatur inomhus för att minska smittspridningen.

En annan studie där man arbetade med ett virus som föreslagits som ett surugatvis till influensavirus samt SARS- och MERS-virusen kallat bakteriofag Phi6, fann att en luftfuktighet på 75% som optimal för att minska överlevnaden om man också ökade temperaturen från 21 till 25 grader C. så halverades överlevnaden ytterligare hos viruset. Dock om luftfuktigheten gick under 60% eller över 85% så ökade överlevnaden för viruset (Aeron et. al. 2018). 

Att ställa sin luftfuktare på ca 75% och öka temperaturen hemma kan därför möjligtvis minska smittspridningen. Dock ska man ha i åtanke att varje virus varierar i överlevnad. Men man kan se en generell trend från alla studier ovan mot högre temperatur och en luftfuktighet i bland mittentalen. 

Kan coronaviruset COVID-19 spridas via luften?

Det har rekommenderats att sjukhuspersonalen har ögonskydd och att rummen de smittade patienterna (eller någon som haft nära kontakt med en coronavirussmittad) ligger i rum isolerade för luftspridning av viruset (Yee et. al., 22 feb 2020). 

Någon som haft nära kontakt med en COVID-19-smittad räknas som någon som varit inom 1.8 meter (6 feet) från denna eller en kroppsvätska lämnad av denna (Yee et. al., 22 feb 2020). 

Det har dock ännu inte visats att viruset kan spridas genom bara luften (Offord, 21 feb 2020). Processen för en spridning via luften är att en person andas, hostar eller nyser och små vatten/saliv-droppar med viruset sprutas ut. 

Dessa små droppar benämns ofta som aerosoler. Dessa kommer allt eftersom förlora vätska men ett skyddande lager av andra substanser som finns i saliven kommer formas runt viruset så att det skyddas. Det kan då följa med vind och spridas längre vägar. Om det överlever då så räknas det som luftburet. 

Detta är inte samma sak som om det bara överlevde i aerosolerna. Dock ska man ta aerosolerna på högsta allvar också. Tex så överlevde SARS-viruset i aresoler och smittade genom bla avdunstning från avloppsvatten under den epidemin (Offord, 21 feb 2020). Det är möjligt att SARS-CoV-2 (COVID-19)-viruset, som nu sprids, också kan spridas via aerosoler samt att det kanske utvecklas till att vara luftburet. Den 20 februari 2020 gick tex Kina ut och erkände att även detta coronaviruset kan spridas via aerosoler (Kyodo News 20 feb 2020). 

 

Hur länge kan aerosoler med coronaviruset COVID-19 finnas i luften och spridas?

Hur länge finns då vattendropparna/aerosolerna från utandning och hosta i luften då innan de försvinner? Jo, enligt amerikanska CDC lägger sig aerosolerna 1.52 meter i ett rum med stillastående luft efter följande tider och storlek (Baron, Generation and Behaviorof Airborne Particles (Aerosols):

– 100 mikrometer: 5.8 sekunder

– 10 mikrometer: 8.2 minuter

– 3 mikrometer: 1.5 timmar

– 1 mikrometer: 12 timmar

– 0.5 mikrometer: 41 timmar

I ett rum där det finns turbolent luft (från tex ventialation eller rörelse så gäller istället följande halveringstider för aerosolerna (den tid då hälften av partiklarna lagt sig på en yta eller golv i ett 2.44 meter högt rum (Baron, Generation and Behaviorof Airborne Particles (Aerosols)

– 100 mikrometer: 5.8 sekunder

– 10 mikrometer: 8.2 minuter

– 3 mikrometer: 1.5 timmar

– 1 mikrometer: 12 timmar

– 0.5 mikrometer: 41 timmar

Det ska här sägas att virus kan finnas i aerosoler ner till en storlek på 0.1 mikrometer och därför möjligtvis finns kvar i luften mycket längre än ovan. Det tillsammans med att andra coronavirus och modellvirus visat sig kunna överleva på ytor (beskrivet ovan) i flera dagar möjliggör att smittspridningen via aerosoler i luften av COVID-19 kan vara långvarig och komplicerad att stoppa. 

Tittar man på hur aerosoler verkar vid inandning så kan man se att de mindre aerosolerna med en storlek på ca 0.01 till 0.1 mikrometer kommer ner i aviolerna i lungorna medans större mest bara når de över och högre luftvägarna (Baron, Generation and Behaviorof Airborne Particles (Aerosols). Detta kan vara en anledning till att COVID-19 orsakar mer djupgående lunginflamation.

 

Hur man skyddar sig mot coronaviruset COVID-19

Inget av det vi listar nedan kan skydda dig helt mot coronaviruset. Dock så ökar det dina chanser att unvika smitta.  

Hjälper munskydd mot coronavirus?

I dagens media uttalar myndinghetsperson och läkare om att de anser att man inte ska använda munskydd och att det inte skyddar mot coronaviruset. De hävdar snarare att man ökar sin risk att smittas. 

Men det kan ju ändå tyckas logiskt att ett filter filtrerar ut partiklar, och därmed också partiklar  i form av aerosoler med coronavirus. Ju tätare och tjockare filter med mindre porer desto mer. Så att det hävdas att andningsskydden inte fungerar mot coronavirus måste baseras sig i något. Det kan om möjligt kanske vara så att det blir brist för sjukvården om nu alla vill köpa dem. Men finns det någon studie på att de inte fungerar? Vi tittade lite på det och fann två studier:

En studie ville göra en kontrollerad analys av andningsskydd i form av P2-masker och kirurgmasker mot att bli smittad av influensa av någon i sitt hem. Att det ville undersöka detta grundade sig i att det rapporterats skyddseffekt av andningsskydd under SARS-utbrottet 2003. De fann att masker visst hade en starkt skyddande effekt med 80% mindre infektioner hos de som bar dem men att viljan att göra så var låg. Från detta och att det hävdats att andningsskydd skyddade under det tidigare SARS-utbrottet måste man här kunna dra slutsatsen att andningsskydd visst skyddar mot att bli smittad (Maclntyre et. al. 2008).

Den andra studien tittade också på influensa i hemmamiljö och kunde se att om maskbärande (tunna kirurgmasker) sattes igång inom 36 timmar efter första symtom så kunde spridningen till andra i hemmet minskas. Säkerligen borde så också gälla för spridningen av coronasmitta (Cowling et. al. 2009).

Viktigt är dock att man gör rätt när man sätter på och tar av andningsmasken:

Sprita eller tvätta händerna innan du sätter på den.
Ta inte på masken och speciellt inte framför munnen när du bär den.
Ta inte av masken genom att ta på delen mot munnen utan dra av vid öronen efter att du spritat eller tvättat händerna.
Tvätta händerna efter att du tagit av och säkert slängt masken. 

Har du brist på masker så kan du förvara dem i lite högre värme (kanske 50 grader eller därikring utan att det förstör filterfunktionen) och varva med den med några andra masker. 

Vilka munskydd eller ansiktsmasker fungerar mot coronaviruset från Kina?

Coronavirus har en genomsnittlig storlek på 125 nanometer (nm) (Fehr and Perlman 2015). Det innebär att de därmet kan passera genom en por med en minsta diameter storlek över det. Det finns förmodligen också en varians mellan viruspartiklarna i storlkek. Därför bör man ligga på en porstorlek på under 100 nm för att vara relativt garderad. 

Nedan går vi igenom några munskydd eller ansiktsmasker som har visat sig kunna skydda mot virus.

Ansiktsmasker med N95-filter (N95 respirators): 

N95-masker är snäppet mer skyddande än medicinska masker och pappersmasker. I en kinesisk studie där man i sjukhusmiljö tittade bärandet eller icke-bärandet av N95 munskydd och risken för infektion av bakterier eller influensavirus via luft och inandning fann man att ansiktsmasker med N95-filter hade en mer skyddande effekt än att vara utan och jämfört med den vanliga formen av medicinska ansiktsskydd (MacIntyre et. al. 2017). 

Man såg ett ökat skydd mot luftburet influensavirus men resultaten var inte signifikanta. Ett N95-filter ska enligt kriteriet kunna filtrera bort 95% av all partiklar över 300 nm (FDA – U.S. Food & Drug Administration – Masks and N95 Respirators). Det ca 3 gånger större porstorlekt än vad som krävs för influensavirus som har en storlekt på 100 nm (Weeks and Alcamo, 2008).  Det visar dock att det ger ett litet skydd mot influensa även om porstorleken är mycket större. Det är dock oklart om samma effekt kan ses för coronavirus. 

Ansiksmasker med N95-filter hade en viss skyddande effekt mot influensavirus som är 100 nm. Coronavirus är 125 nm- alyzme.se

Bild 13. N95-masker har en viss effekt mot att hindra infektion av luftvägar mot influensa har en studie visat. Influensavirus är 100 nm i storlek och N95-filter ska ta bort 95% av alla partiklar över 300 nm. Coronavirus är 125 nm stora men det är oklart om N95-masker ger något som helst skydd mot dessa.   

Andningskydd av FFP-typ och om de fungerar mot cornonaviruset

Det finns en rad betekningar och filtertyper där Filtering Facepiece and Particles (FFP) är en. Här finns tre skyddsklasser som filtertypen delas in i som FFP1, FFP2 och FFP3 efter effektivitet (E%), totalt inläckage (P%) samt skyddsfaktor (3M Science, 2018).

Bokstäver och siffror i betekningen står för följande:

FF = filtering facepiece (filtrerande halvmask)
P = partiklar
Numret = klass, där 3 är den klass som har den högsta skyddseffekten

FFP-filter ska skydda mot de två största samt osynliga hälsoriskerna med att andas in: aresoler och partiklar (UVEX, FFP protection classes/).

De ska uppfylla följande kriterier (UVEX, FFP protection classes/):

Porstorlek för munskydd typ FFP1:
Filtrerar 80% av allt över 600 nm och ha en maximal inläckning på 25%.

Porstorlek för munskydd typ FFP2:
Ska ta bort minst 94% av alla partiklar över 600 nm och ha en maximal inläckning på 11%.

Porstorlek för munskydd typ FFP3:
Ska ta bort minst 99% av alla partiklar över 600 nm och ha en maximal inläckning på 5%

Notera dock här att coronavirus har en diameter på 125 nm (Fehr and Perlman 2015)  och att de därför inte kan skydda helt. De ska också enligt kasseras i.

 

Hur länge kan andningsskydd mot coronavirus användas innan de måste bytas?

Andningsskyddet ska enligt arbetsmiljöverket enbart användas under max ett arbetspass (8 timmar) men saker som partikelkoncentration, användares luftförbrukning, temperatur, utandningsluft och luftfuktighet spelar också roll här och kan göra att filtret ska användas under en kortare period än så (3M Science, 2018). Dessa skydd kan dock inte användas under operation då kondens kan droppa ner från den ventil som FFP-filter har (3M Science, 2018).

Andningskydd av FFP-typ som kanske kan skydda mot coronavirus och du kan beställa hem direkt idag

Notera att inget av dessa andningskydd helt och hållet kan skydda mot coronavirus. De kan dock skydda dig från att sätta fingrar med smitta i mun eller näsa och därmed undvika att du smittas av COVID-19 på det sättet.

 

Andningsmask som skyddar mot fasta, mycket giftiga och radioaktiva partiklar samt fasta och flytande aerosoler. Lämpar sig att använda inom trä- och verkstadsindustrin, laboratorier och lantbruk.

Uppfyller standard EN149 2001 + A1:2009. 

Andningsmask som skyddar mot fasta, mycket giftiga och radioaktiva partiklar samt fasta och flytande aerosoler. Lämpar sig att använda inom trä- och verkstadsindustrin, laboratorier och lantbruk. Uppfyller standard EN149 2001 + A1:2009.

Skyddsmask med 4 olika filter i ett skydd (FFAP3 R D). Skyddar mot partiklar och vid sprutmålning, arbete med lösningsmedel, hartser, lack m.m. 2 stora kolfilterelement för minskat andningsmotstånd. 2 justerbara nackband.

Uppfyller standard EN405:2001 + A1:2009

Skyddsmask med 4 olika filter i ett skydd (FFAP3 R D). Skyddar mot partiklar och vid sprutmålning, arbete med lösningsmedel, hartser, lack m.m. 2 stora kolfilterelement för minskat andningsmotstånd. 2 justerbara nackband.
Uppfyller standard EN405:2001 + A1:2009

Engångshandskar och skyddshandskar som kan skydda dig mot coronaviruset COVID-19 och som du kan beställa hem idag

Nedan listar vi engånghandskar som kan skydda dig från att få coronaviruset på dina händer. Det är när dina fingrar som tagit på en yta med smitta och när du tar dig i ögon, näsa eller mun som du kan smittas. Därför ska du undvika att ta dig i ansiktet eller på mat du ska äta. Engångshandskar kan hjälpa dig mot det. När du tar av dig dem så undvik att ta på handskens mest virusexponerade delar (handflata och fingrar) med din nakna hand. Du vill inte att viruset går från handske till dina oskyddade fingrar så försök dra av dem från öppningen eller handleden. 

 

Handskarna är utmärkta vid hushållsarbete, hårfärgning, målning etc. 
Livsmedelsgodkända och extra slitstarka.
Kat III, testade av ett oberoende testinstitut.

Mängd: 20-pack.

Handskarna är utmärkta vid hushållsarbete, hårfärgning, målning etc. Livsmedelsgodkända och extra slitstarka. Kat III, testade av ett oberoende testinstitut. Mängd: 20-pack.

Desinfektionsmedel och handsprit som kan ta död eller minimera spridningen av coronaviruset COVID-19 och som du kan beställa hem idag

Lösningsämnen som bryter sönder lipidmembranet på coronaviruset kan hjälpa att minska spridningen av COVID-19. Förslagvis kan du desinfektera händer och ytor du tror kan var exponerade för viruset regelbundet med nedan produkter. 

 

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp, samt pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Klorhexidin dödar eller hämmar bla tillväxten av olika typer av bakterier.

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp, samt pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. 

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp, samt pre-operativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål. Klorhexidin dödar eller hämmar bla tillväxten av olika typer av bakterier.

 

—————-

 

Kronans Apotek handsprit

 

Alcogel/handdesinfektion 85%

 

 

Effektiv mot bakterier och virus tex förkylningsvirus och vinterkräksjukan. Berikad med återfuktande glycerin. Oparfymerad.

 

Innehåll

Aktiva ingredienser: Ethanol (763 g/kg) och propan-2-ol (45,8 g/kg)

 

Instruktioner

Gnid händerna noggrant i ca 30 sekunder, glöm inte tumgreppet. Låt lufttorka. Förvaras i rumstemperatur.

 

 

https://www.kronansapotek.se/KRONANS-Kronans-Alcogel-Handdes-85%25-/p/778136

 

———————–

 

Handsprit Pocket 20 ml

 

39 kr

 

Handdesinfektion i fickformat

Handdesinfektion i fickformat. Denna handsprit är en etanolbaserad handsprit som används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer.

 

Handdesinfektionen lämpar sig är humanvård, barnomsorg, djurvård, laboratorieverksamhet, livsmedelsproduktion och områden där handhygien är mycket viktigt.

 

Perfekt att ta med på resan

 

Får smidigt plats i fickan

 

20 ML Pocket Spray Flaska. 

 

 

 

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall, i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 

 

Desinfektionsmedel 

Färdig brukslösning (flytande). Aktiv substans: etanol 629 g/kg, isopropanol 63 g/kg

 

Saker att äta som bevisat sig ha effekt mot influensavirus:

Elderberry “sås”:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15080016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056848/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11399518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848651/

 

——————————–

 

 

Andningsskydd MB 61V, 2-pack

https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-MB-61V,-2-pack/p/40-8531

AF
https://track.adtraction.com/t/t?a=1199854180&as=1310385863&t=2&tk=1&url=https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-MB-61V,-2-pack/p/40-8531

MB 61V – en partikelfiltrerande filtermask som uppfyller Norm EN149 2001 Klass FFP 3.

 

Smidig andningsmask som skyddar mot fasta, mycket giftiga och radioaktiva partiklar samt fasta och flytande aerosoler. Den skyddar även mot damm från gips, cellulosa, glasfiber, kalk och pollen samt bakterier, virus, metall- och svetsrök etc. Lämpar sig att använda inom trä- och verkstadsindustrin, laboratorier och lantbruk.

 

Praktisk engångsmask med utandningsventil som effektivt förebygger värme, gör masken svalare, minskar kondensbildning och förhindrar imma på ögonskydd/glasögon. Den är även försedd med en latexfri tätningslist som motverkar läckage.

 

Skyddet är bekvämt, enkelt att bära och du kan använda det flera gånger beroende på hur smutsig miljö du har jobbat i.

Produktspecifikationer

Uppfyller standard EN149 2001 + A1:2009. 

Övrigt 2-pack 

Förpackningens storlek 25 x 20 x 10 cm

Förpackningens vikt 44  g

 

————————

Andningsskydd MB22V med backventil, 3-pack

https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-MB22V-med-backventil,-3-pack/p/34-903

AF
https://track.adtraction.com/t/t?a=1199854180&as=1310385863&t=2&tk=1&url=https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-MB22V-med-backventil,-3-pack/p/34-903

MB22V – en klassisk partikelfiltrerande andningsmask med ventil. Uppfyller Norm EN149 2001 Klass FFP 2.

 

Smidig mask som skyddar mot icke giftiga, låg till medelgiftiga fasta och flytande aerosoler. Den skyddar även mot damm från gips, plast, glasfiber, aluminium etc. Perfekt att använda vid bygg- och textilarbete, lantbruk och trädgårdsodling.

 

Den praktiska engångsmasken har en utandningsventil som effektivt förebygger värme och ger en sval känsla. Bekväm och enkel att bära och du kan använda masken flera gånger beroende på hur smutsig miljö du har jobbat i.

 

Produktspecifikationer

Uppfyller standard FFP2D 

Övrigt 3-Pack 

Förpackningens storlek 23 x 20 x 8 cm

Förpackningens vikt 56  g

————————

 

Andningsskydd MB21, 3-pack

https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-MB21,-3-pack/p/34-902

AF
https://track.adtraction.com/t/t?a=1199854180&as=1310385863&t=2&tk=1&url=https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-MB21,-3-pack/p/34-902

 

MB21 – en klassisk partikelfiltrerande andningsmask som uppfyller Norm EN149 2001 Klass FFP 2.

 

Smidig mask som skyddar mot icke giftiga, låg till medelgiftiga fasta och flytande aerosoler. Den skyddar även mot damm från gips, plast, glasfiber, aluminium etc. Perfekt att använda vid bygg- och textilarbete, lantbruk och trädgårdsodling.

 

Den praktiska engångsmasken är bekväm, enkelt att bära och du kan använda masken flera gånger beroende på hur smutsig miljö du har jobbat i.

 

Produktspecifikationer

Avsedd för Fasta partiklar 

Uppfyller standard EN149 2001 

Övrigt 3-pack 

Förpackningens storlek 25 x 20 x 7 cm

Förpackningens vikt 46  g

 

———————-

 

Andningsskydd med backventil 3M, 2-pack

https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-med-backventil-3M,-2-pack/p/40-8055

AF
https://track.adtraction.com/t/t?a=1199854180&as=1310385863&t=2&tk=1&url=https://www.clasohlson.com/se/Andningsskydd-med-backventil-3M,-2-pack/p/40-8055

 

3M 9322+ är en andningsmask med hög filtreringskapacitet som uppfyller Norm Enl. EN149: 2001 + A1:2009. Klass FFP2 NR D.

 

Smidig mask som skyddar mot mellanfint damm samt olje- och vattenbaserade aerosoler. Den skyddar t.ex. mot damm från cement, trä och stål. Perfekt att använda vid slipmaskins- och poleringsarbeten, borrning, sågning etc.

 

Praktisk engångsmask med utandningsventil som effektivt förebygger värme, gör masken svalare, minskar kondensbildning och förhindrar imma på ögonskydd/glasögon.

 

Skyddet är bekvämt, enkelt att bära och du kan använda det flera gånger beroende på hur smutsig miljö du har jobbat i.

 

Dhdnsbvz

 

Produktspecifikationer

Avsedd för Fasta partiklar 

Uppfyller standard EN149:2001 + A1:2009 

Övrigt 2-pack 

Förpackningens storlek 24 x 16 x 5,5 cm

Förpackningens vikt 74  g

 

——————-

 

Skyddsmask med kolfilter 3M 4255

https://www.clasohlson.com/se/Skyddsmask-med-kolfilter-3M-4255/p/40-8054

AF
https://track.adtraction.com/t/t?a=1199854180&as=1310385863&t=2&tk=1&url=https://www.clasohlson.com/se/Skyddsmask-med-kolfilter-3M-4255/p/40-8054

 

4 olika filter i ett skydd. Skyddar mot partiklar och vid sprutmålning, arbete med lösningsmedel, hartser, lack m.m. 2 stora kolfilterelement för minskat andningsmotstånd. 2 justerbara nackband. Klass FFA2P3 R D. Norm EN 405:2001 + A1:2009.

 

Produktspecifikationer

Avsedd för Fasta partiklar, sprutmålning, lösningsmedel, hartser, lack mm 

Uppfyller standard EN 405:2001 + A1:2009 

Förpackningens storlek 20,7 x 15 x 12 cm

Förpackningens vikt 392  g

 

————————-

 

——-

 

———————————

 

https://www.coopersafety.com/respirator-types

Andningsskydd av engångstyp

 

“Particulate respirators are designed to prevent the inhalation of airborne particles commonly associated with environments where grinding, sanding, sweeping and other dusty operations occur. To make it easier to classify particulate respirators, in 1995, The National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH) released a testing certification for particulate respirators with the intention of creating a standard that respirator users could understand and follow in practice. More specifically, the 42 CRF Part 84 grouped particulate respirators into three distinct groups: N-Series, R-Series and P-Series. Each of these three groups, in turn, have three different efficiency possibilities: 95, 99 and 100.

 

N-Series (N95, N99 and N100)

 

N-Series particulate respirators are NOT resistant to oil and therefore provide protection against solid and liquid aerosol particulates that do NOT contain oil. Examples of common non-oil based solid particulates include “dust” particles related to coal, iron ore, flour, metal, wood and pollen and non-oil based liquids. The difference between an N95, N99 and N100 respirator is simply the filter’s efficiency level (i.e. N95 = NOT Resistant to solids and liquids which contain oil and provides 95% efficiency). The higher the efficiency, the more particulates the respirator will filter out. Of these three efficiency levels, the N95 is the commonly used. It is important to note that N-Series respirators have a non-specific service life, and can be used as long as the mask is not damaged or breathing resistances are not detected.”

 

N-Serien

– N95

– N99

– N100

 

R-Serien

R95

 

“R-Series (R95)

 

Unlike the N-Series, the R-Series particulate respirators are resistant to oil, which means they provide protection against both solid and liquid aerosol particulates that may contain oil. R-series respirators, however, are only certified for up to 8 hours of service life. Due to these specific service life restrictions, R-Series particulate respirators are the least common type of particulate respirators.”

 

P-Serien

– P95

– P100

 

“P-Series (P95 & P100)

 

P-Series particulate respirators are similar to the R-series in that they provide protection against both solid and liquid aerosol particulates that may contain oil. The service life of P-Series particulate respirators, however, is substantially longer, with NIOSH recommended disposal after 40 hours or 30 days of use, whichever comes first. This extended service life is contingent on the mask being undamaged with no detectable breathing resistances.”

 

Återanvändbara andningskydd

 

Masker som täcker hava ansiktet

 

Masker som täcker hela ansiktet

 

“Reusable respirators are ideal for workers who may be exposed to multiple elements, as they have capability to protect the wearer from more than just particulate matter, if needed. As mentioned previously, there are two different types of reusable respirators available: half-face or full-face . Depending on the wearer’s level of exposure and/or comfort level, one may find one piece more preferable to the other. Regardless of the type of facepiece, every reusable respirator requires the attachment of two of the following: gas & vapor cartridges, combination cartridges, filters and/or pre-filters. Keep in mind, you must purchase a mask and cartridge by the same manufacturer. For instance, a 3M half-face/full-facewill only function properly if used in tandem with 3M cartridges.

 

Shop Half-Face RespiratorsShop Full-Face RespiratorsGas/Vapor Cartridge

Gas/Vapor Cartridge Example: 3M 6003 Organic Vapor / Acid Gas Cartridge

Gas & Vapor Cartridges

 

When you find yourself exposed to gases and vapors, there are a variety of cartridge options available. For example, if you want to protect yourself from an organic vapor such as acetone, you would need to wear either a half-face or full-face respirator in combination with two organic vapor cartridges(one for each side of the mask) like the 3M 6001 Organic Vapor Cartridge. Essentially, your selection of the appropriate respirator cartridge will depend on the gas or vapor that is present. Note, all cartridges are sold in 2-packs to make this easier for you!

 

Shop 3M Gas & Vapor CartridgesShop MSA Gas & Vapor CartridgesShop North Gas & Vapor Cartridges

Combination Cartridges

 

Combination Cartridge

Combination Cartridge Example: 3M 60926 Multi-Gas/Vapor & P100 Cartridge

Sometimes, gases and vapors aren’t the only elements you want to protect yourself against. For these instances, there is a separate category of cartridges designed to provide users with both gas/vapor and particulates protection in a cartridge. For example, if you wanted to protect yourself from formaldehyde and residual airborne particulate matter, the most appropriate choice would be the 3M 60925 Formaldehyde & P100 Cartridge. Most respirator manufacturers, including 3M, North and MSA, offer such combination cartridges, and once again all cartridges are sold in 2-packs.

 

Shop 3M Combination CartridgesShop MSA Combination CartridgesShop North Combination Cartridges

Respirator Filters

 

Respirator Filter

Respirator Filter Example: 3M 2071 P95 Filter

While respirator filters do not provide OSHA approved levels of gas or vapor protection from a variety of elements like cartridges will, they do provide protection from airborne particles much like disposable particulate respirators and they are typically less bulky when attached to a respirator facepiece. These types of filters are commonly referred to as “pancake filters” because of their flat, circular shape. The efficiency guidelines that apply to disposable particulate respirators similarly apply to pancake filters (i.e. N95, P100, etc.). If there is some form of gas and vapor protection, it is only nuisance levels meaning concentrations not exceeding OSHA PEL or other applicable government occupational exposure limits, whichever is lower. Please note that some manufacturers do create cartridges that are specific to P100 filters (i.e. MSA Advantage® Low-Profile P100 Cartridge ), but these will always be categorized as standard filters on our website.

 

Shop 3M FiltersShop MSA FiltersShop North Filters

Respirator Pre-Filters

 

Respirator Pre-Filter

Respirator Pre-Filter Example: 3M 5P71 P95 Respirator Filters

When heavy particulate filtration is required, users may consider using a standard gas/vapor respirator cartridge in combination with a respirator pre-filter, as opposed to the combination cartridge described previously. Examples of a respirator pre-filter include the 3M 5P71 P95 Respirator Filters and 3M 501 Filter Retainer. This configuration allows the wearer to replace the particulate filter as frequently as needed without having to also replace the gas and vapor cartridge. This configuration is commonly used in applications involving spray paint or pesticides. If you are looking to use ONLY a pre-filter you are able to do so, however, you must purchase the 3M 501 Filter Retainer and the 3M 502 Filter Adapter.

 

Shop 3M Pre-Filters Retainers and AdaptersShop MSA Pre-Filters, Retainers and AdaptersShop North Pre-Filters, Retainers and Adapters

Respirator Kits

3M Organic Vapor Respirator Kit

Respirator Kit Example: 3M Organic Vapor Respirator Kit

If you prefer to purchase something already put together for you, you might consider purchasing a pre-assembled respirator kit. Keep in mind that most of these kits may seem reusable, but the cartridges included are permanently attached to the facepiece and cannot be removed. Once the cartridges can no longer properly filter the elements, the entire kit needs to be replaced. Replacing the entire kit ensures you are receiving the proper cartridges/filters all at once in accordance with OSHA requirements.

 

Shop Respirator Kits

Respirator Ratings

As previously mentioned, NIOSH has a lot to say about respirators. In association with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), NIOSH is dedicated to improving workplace safety, which includes the safe practices of respirator usage. While NIOSH policies and procedures can be quite in-depth, know that all of the respirators on our website are NIOSH approved to protect you. While our staff is trained to help you determine which respirator/cartridge/filter may work best for you, we can nevermake official product recommends due to the uncertainty of your specific working environment and which kind of chemicals/vapors/particulates it may contain. To best serve you, please provide us with what chemicals/vapors/particulates you need to protect yourself from and we will certainly guide you in the right direction.

 

Hopefully this breakdown of air-purifying respirators was helpful and did not make your head spin. If that happen to be the case, please feel free to call our customer service for additional guidance regarding what you may need to protect yourself properly—1-800-724-2596.”

 

————————-

https://www.frontline-safety.co.uk/blog/how-to-choose-a-face-mask-and-filter-expert-guide/H

Det amerikanska institutet Prevention for Disease Control and Prevention har en rad bra tips för hur du ska gå  till väga för att undvika coronaviruset. De säger följkande: 

Du kanske kan minska din risk för infektion genom att göra följande: 

1. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

2. Undvik att röra ögonen, näsan eller munnen med otvättade händer

3. Undvik nära kontakt med människor som är sjuka

CDC.gov – Prevention for Disease Control and Prevention

Enkla sätt att undvika att smittas av coronaviruset från Kina

Tvätta händer med tvål och handsprit. Undvika att ta i dörrar och andra saker många andra tar i samt att sedan Inte ta sig i ögonen eller ansikte. Att använda handskar men att framförallt undvika folkrika miljöer eller människor helt är det bästa att göra.

Det amerikanska institutet Prevention for Disease Control and Prevention har en rad bra tips för hur du ska gå  till väga för att undvika coronaviruset. De säger följkande: 

Du kanske kan minska din risk för infektion genom att göra följande: 

1. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

2. Undvik att röra ögonen, näsan eller munnen med otvättade händer

3. Undvik nära kontakt med människor som är sjuka

CDC.gov – Prevention for Disease Control and Prevention

Hur man förbereder sig för en stor smittspridning av coronaviruset från Kina

En stor sjukspridning inom Sverige och i din stad kan vara och belasta samhället i en till flera månader. Inför ett sådant värsta scenario finns det några saker du kan ta till: 

1. Köp in mat eller basvaror för 1-3 månader. Glöm inte att köpa in foder om du har djur också.

2. Om du tar medicin, be om recept och hämta ut den för 1-3 månader. Det är risk att du inte kan ta ut det då de tar slut eller om apotek stängs ner. Icke receptfria läkemedel kan vara bra att införskaffa.

3. Skaffa handsprit, desinfektionsmedel, ögon samt kvalificerade andningsfilter för att skydda dig om du måste ta dig ut på folkrika platser. 

4. Köp in bränsle och andra förnödenheter för att räcka till 1-3 månader. 

Vaccin mot det kinesiska coronaviruset

I nuläget finns inget vaccin mot coronaviruset från Kina. Dock så arbetas för det men ett sådant ska dock finnas om först 12 till 18 månader (källa saknas) 

Så sent som 2012 fanns det inte heller någon behandling eller något vaccin mot coronavirus som drabbar människor, sk. HCoVs (Geller et. al. 2012). Dock har influensamedicin och HIV-läkemedel testats för drabbade av coronaviruset COVID-19 – se nedan.

Nya tester av läkemedel och behandlingar mot det nya kinesiska coronavirust

Mot SARS-utbrotten 2003 behandlades 41 smittade i en studie med de proteasinhiberande HIV-läkemedlen Lopinavir, Ritonavir eller Lopinavir + Ritonavir i kombination. Resultatet jämfördes mot en tidigare sjuk kontrollgrupp och var mindre svåra symtom (2.4% mot tidigare 28.8%) och lägre risk för död hos de med svåra symtom (0% mot tidigare 6.3%) och var därför en mycket lovande behandling (Chu et. al. 2004)

Eftersom SARS också var ett coronavirus testar nu forskare liknande behandlingar mot coronaviruset COVID-19. 

Den 35-åriga amerikan, som var en av de första fall att drabbas av coronaviruset i USA, blev mycket dålig med lunginflammation i båda lungorna. Dock så tillfrisknade han rätt så snart efter att man behandlat honom med den antivirala medicinen Remdesivir (som är ett nukleotidanalogläkemedel) (Holshue et. al. 31 Jan 2020). Dock är detta ett testfall men det är ändå lovand.  

En pågående studie görs också med influensaläkemedlet Arbidol (umifenovir) jämfört mot normal behandling i en kinesisk studie på 500 patienter och beräknas ge de första resultaten 30 april 2020 (Xiangya Hospital of Central South University, 25 Jan – 30 April 2020). 

Data från en ny studie gjord i Kina framlagd 2020-02-18 visar också goda resultat på att antimalariamedicinen Chloroquine (Klorokin på svenska) kan fungera mot COVID-19. Data sägs visa  ‘certain curative effect’ med ‘fairly good efficacy’ där patienternas feber gick ner snabbare, lungorna såg bättre ut under datortomografi (form av 3D-röntgen) och sjukperioden kortades. Av de 100 patienter som deltog i studien fick ingen heller någon svår reaktion på läkemedlet (Clinical Trials Arena, 18 feb 2020).

Två andra läkemedel, Abidol och Darunavir (proteashämmare som används mot HIV-viruset), som fungerat att behandla patienter som drabbats av COVID-19 har också testats enligt ett forskarlag på Zhejiang University i Kina lett av Li Lanjuan (Pharmaceutical Technology, 5 feb 2020).

Båda läkemedlen visade effekt att blokera viruset. Ett läkemedel som de också testat men som inte varit effektivt samt hade sidoeffekter var HIV-läkemedlet Kelizhi (Pharmaceutical Technology, 5 feb 2020).  

Det gamla och välbeprövade antiparasitläkemedlet Ivermecitin har använts tidigare för att behandla löss och mask hos människor. Det har nu visat sig fungera bra på infekterade celler (Vero/hSLAM) med coronaviruset SARS-CoV-2 och kan kan därmed kanske också fungera i människor drabbade av COVID-19 (Caly et. al. 03 April 2020). Man kunde i studien se en ca 5000-faldig minskning (i princip total) av virus-RNA i cellkulturen efter 48 timmar. Läkemedlet Ivermectin har tidigare också haft effekt mot andra virus berättar de i studien. I studien användes olika koncentrationer från ca 0.2 (mycket låg effekt) till 8 mikromolar där 8 var den högsta koncentrationen som också var den som hade starkast med stor effekt. IC50 (halva inhiberande koncentrationen) var 2.8 mikromolar.  

Lopinavir på fass.se
Ritonavir på fass.se
Remdesivir på fass.se 
Arbidol/umifenovir på fass.se
Chloroquine på fass.se
Abidol på drugs.com 
Darunavir på fass.se

Kelizhi (beskrivande info-länk har inte hittats)
Ivermektin (Ivermectin) på fass.se

Mer fakta om läkemedel och substanser som testats mot COVID-19 hittar du här:

Andra saker som kan hjälpa mot att få det kinesiska coronaviruset

Informera de i din närvaro och familj om detta. Om de inte smittas minskar risken att du också smittas. 

Hur man skyddar andra om man själv är smittad av coronaviruset från Kina

Om du har smittliknande symtom (feber, hosta/torrhosta eller tungt att andas) kan du hjälpa till att skydda andra från smitta genom att göra följande (CDC.gov – Prevention for Disease Control and Prevention):

1. Stanna hemma medan du är sjuk

2. Undvik nära kontakt med andra

3. Täck munnen och näsan med en vävnad när du hostar eller nysar, kasta sedan vävnaden i papperskorgen och tvätta händerna

4. Rengör och desinficera föremål och ytor

Receptfria läkemedel som är bra att ha hemma och som snart kan ta slut

Dessa receptfria kan vara bra att ha ett lager av ifall du blir sjuk. Det är möjligt att det kommer finnas en lägre tillgång till dessa när produktion i Kina och Indien begränsas.

Paracetamol
Paracetamol är febernedsättande.

Alla Apohems produkter med Paracetamol
Alla Apotekets produkter med Paracetamol
Alla Kronans Apoteks produkter med Paracetamol
Alla Meds produkter med Paracetamol
Alla Apotek365s produkter med Paracetamol

Ibuprofen
Antiinflammatorisk NSAID. Kan ge magproblem vid överkonsumption. Mest känd som Ipren.

Alla Apohems produkter med Ibuprofen
Alla Apotekets produkter med Ibuprofen
Alla Kronans Apoteks produkter med Ibuprofen
Alla Meds produkter med Ibuprofen
Alla Apotek365s produkter med Ibuprofen

Naproxen
Naxoproxen är en smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatorisk NSAID.

Alla Apohems produkter med Naproxen
Alla Apotekets produktermed Naproxen
Alla Kronans Apoteks produkter med Naproxen
Alla Meds produkter med Naproxen
Alla Apotek365s produkter med Naproxen

Diklofenak
Antiinflammatorisk NSAID. Mest känd som Voltaren och då i form av kräm men finns som piller också.

Alla Apohems produkter med Diklofenak
Alla Apotekets produkter med Diklofenak
Alla Kronans Apoteks produkter med Diklofenak
Alla Meds produkter med Diklofenak
Alla Apotek365s produkter med Diklofenak

Acetylsalicylsyra
Den äldsta av de antiinflammatoriska läkemedlen. Kan ge magproblem. Mest känd i sin form som Treo där det förekommer med koffein. 

Alla Apohems produkter med Acetylsalicylsyra
Alla Apotekets produkter med Acetylsalicylsyra
Alla Kronans Apoteks produkter med Acetylsalicylsyra
Alla Meds produkter med Acetylsalicylsyra
Alla Apotek365s produkter med Acetylsalicylsyra

Mät syresättning för att se påverkan av möjlig COVID-19 infektion

Ett symtom av COVID-19-infektion är att syremättnaden i blodet sjunker. Nedan listar vi mätare av syrenivån av blod du kan beställa hem idag: 

https://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/kropp-halsa/blodtrycksmatare/beurer-po30-puls-och-syrematare-for-finger-p48350

https://track.adtraction.com/t/t?a=1098281531&as=1310385863&t=2&tk=1&url=https://www.kjell.com/se/produkter/hem-kontor-fritid/kropp-halsa/blodtrycksmatare/beurer-po30-puls-och-syrematare-for-finger-p48350

Kan brister av näringsämnen och vitaminer öka risken för infektioner av virus och bakterier?

Immunsystemet är beroende av en rad näringsämnen för att fungera väl mot infektioner. Några av dessa är (Maggini et. al. 2018):

– Vitamin A,
– Vitamin C,
– Vitamin D (brist drabbar luftvägarna negativt), 
– Vitamin E
– Vitamin B2
– Vitamin B6
– Vitamin B12, 

Andra viktiga näringsämnen för immunförsvaret är (Maggini et. al. 2018):

– Folat
– Järn
– Selenium
– zink

Det är därför viktigt att du får i dig nog av dessa. Många har brister utan att veta om det och att få i sig nog via vanlig kost kan också vara svårt, speciellt om du har en specifik diet eller är vegan eller vegetarian (Maggini et. al. 2018)

Andra saker som, förutom näringsrik mat, sänker immunsystemets funktion och styrka mot infektioner är luftföroreningar, ciggarettrök, kronisk stress (psykisk och fysisk), sömnbrist eller sömnstörningar, hög alkoholkonsumption, samt långvarig överträning (Maggini et. al. 2018).

 

Självtester och blodprov för test av näringsbrister och som du kan beställa idag

För att testa brister på näringsämnen finns det finns en rad självtester du kan ta hemma samt blodprov du lämnar på klinik eller hälsocenter. Nedan listar vi några. Quicktest och LetsGetChecked erbjuder tester du beställer hem och tar där hemma medan du måste gå och lämna ett blodprov för Werlabs, Svensk Provtagning samt Medisera. Resultaten får du online eller hem i postlådan.

Järnbristtestet mäter nivån av proteinet ferritin i blodet, som är direkt proportionerligt mot dina järnnivåer, och är mycket säkert. Det har använts av sjukvården i 10 år och är CE-märkt. 

Typ av test: Ferritinnivå

Gränsvärde: 20 ng/ml

Tillförlitlighet: 98%

Testsvar inom 10 min

Analyserar: Blod

Quicktest kan du snabbt och enkelt själv kontrollera om du lider av järnbrist. Testet görs genom ett stick i fingertoppen och tar bara några minuter. Du får besked direkt på huruvida dina järnnivåer är normala eller för låga. Järnbristtestet gör du själv och resultatet ser du direkt.

LetsGetCheckeds självtest för järn identifierar järnbrist i din kropp där du får dina resultat online inom 5 dagar. Testet är KVANTITATIVT (du får ett exakt värde).

Analyter som täcks av självtestet:

Järn

Total järnbindande kapacitet (TIBC)

Ferritin

Transferrinsmättning

 

Självtestet avgör om du har risk för järnbrist anemi eller järnöverskott, känt som hemocromatosis.

Provtyp: Blodprov 0.5 – 1 ml från finger

Proceduren att använda självtestet går till såhär:

1. Du samlar ett blodprov 

När du fått hem ditt prov och vill ta det så aktiverar du ditt test och samplar ditt prov på morgonen. Du skickar vidare provet samma dag med en förbetald fraktseden. 

2. Avläs resultaten

När väl ditt prov tagit emot på LetsGetCheckeds laboratorie och analyserats kommer dina helt anonyma test att ses på ditt säkra konto inom 2 till 5 dagar. 

3. Få medicinsk support

LetsGetChecked har ett team av läkare tillgängliga 24/7 och kommer ringa till dig för att förklara dina resultat om du inte kunnat avläsa dem själv. Deras team arbetar på engelska men det borde ändå kunna fungera smidigt.

Självtest du tar hemma för att analysera din vitamin B12 nivå. Resultat kommer online inom 5 dagar. Testet är KVANTITATIVT (du får ett exakt värde).

Analyt självtestet testar för:

Vitamin B12

Provtyp: Blodprov 0.5 – 1 ml från finger

Proceduren att använda självtestet går till såhär:

1. Du samlar ett blodprov 

När du fått hem ditt prov och vill ta det så aktiverar du ditt test och samplar ditt prov på morgonen. Du skickar vidare provet samma dag med en förbetald fraktseden. 

2. Avläs resultaten

När väl ditt prov tagit emot på LetsGetCheckeds laboratorie och analyserats kommer dina helt anonyma test att ses på ditt säkra konto inom 2 till 5 dagar. 

3. Få medicinsk support

LetsGetChecked har ett team av läkare tillgängliga 24/7 och kommer ringa till dig för att förklara dina resultat om du inte kunnat avläsa dem själv. Deras team arbetar på engelska men det borde ändå kunna fungera smidigt.

Självtestet för att testa din folatnivå i serum från LetsGetChecked med online resultat inom fem dagar. KVANTITATIVT (du får ett exakt värde).

Analyter som testet kollar för

Serum folat

Provtyp: Blodprov 0.5 – 1 ml från finger

Proceduren att använda självtestet går till såhär:

1. Du samlar ett blodprov 

När du fått hem ditt prov och vill ta det så aktiverar du ditt test och samplar ditt prov på morgonen. Du skickar vidare provet samma dag med en förbetald fraktseden. 

2. Avläs resultaten

När väl ditt prov tagit emot på LetsGetCheckeds laboratorie och analyserats kommer dina helt anonyma test att ses på ditt säkra konto inom 2 till 5 dagar. 

3. Få medicinsk support

LetsGetChecked har ett team av läkare tillgängliga 24/7 och kommer ringa till dig för att förklara dina resultat om du inte kunnat avläsa dem själv. Deras team arbetar på engelska men det borde ändå kunna fungera smidigt.

Ett självtest för att identifiera vitamin B12-, vitamin D- och folatbrist. Onlinesvar inom 5 dagar. 

Analyter/markörer som täcks av testet:

Vitamin B12

– Vitamin D

Folat

Vitamin D är ett fettlösligt vitamin som hjälper till att absorbera mineralerna kalcium och fosfor. Vitamin D spelar också en viktig roll i formandet och bibehållandet av starka ben och tänder, reglerandet av en normal immunförsvarsfunktion, samt bibehållandet av hälsan hos hjärta och lungor. Det är också viktigt för att motverka depression.

Provtyp: Blodprov 0.5 – 1 ml från finger

Proceduren att använda självtestet går till såhär:

1. Du samlar ett blodprov 

När du fått hem ditt prov och vill ta det så aktiverar du ditt test och samplar ditt prov på morgonen. Du skickar vidare provet samma dag med en förbetald fraktseden. 

2. Avläs resultaten

När väl ditt prov tagit emot på LetsGetCheckeds laboratorie och analyserats kommer dina helt anonyma test att ses på ditt säkra konto inom 2 till 5 dagar. 

3. Få medicinsk support

LetsGetChecked har ett team av läkare tillgängliga 24/7 och kommer ringa till dig för att förklara dina resultat om du inte kunnat avläsa dem själv. Deras team arbetar på engelska men det borde ändå kunna fungera smidigt.

Dessa markörer testas:

Vitaminer & Mineraler

– Järn 

– Ferritin

Blodstatus

– Hemoglobin (Hb) 

– Leukocyter (LPK) 

– Trombocyter (TPK) 

– MCH 

– MCHC 

– MCV 

– Erytrocyter (EPK) 

– Hematokrit (EVF)

Detta blodprov bör tas innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, på grund av att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.

– Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.

– Vi rekommenderar att du känner dig helt frisk inför din provtagning.ss

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Järnbrist är en av de vanligaste folksjukdomarna och särskilt vanligt förekommande i samband med graviditet och vissa sjukdomar som hjärtsvikt eller inflammatoriska sjukdomar.  Att vara trött och deppig eller orkeslös kan bero på järnbrist.

Analyter/markörer som testas i järntestet:

Mineraler

– Järn

– Ferritin

 

Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)

Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Du kan ta blodprovet direkt efter beställning online i länken.

Du vill förstå hur nivån av vitamin B12 påverkar din livskvalitet. För dig som upplever symtom som trötthet och vill veta om det beror vitamin B12-brist.

Du vill förstå effekten av din kost. För dig som vill förstå hur du kan påverka dina nivåer av vitamin B12 genom kosten.

De här markörerna testas:

Vitamin B12

Detta blodprov bör tas innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, på grund av att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.

– Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.

– Vi rekommenderar att du känner dig helt frisk inför din provtagning.

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Detta blodprov är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till vitamin B12 och om detta vitamin påverkar din livskvalitet. 

Analyter som testas i provet:

– Vitamin B12 – Kobalamin

 

Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)

Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Du kan ta blodprovet direkt efter beställning online i länken.

Folatär en viktig faktor för tillväxt och är en förutsättning för att blod (de röda blodkropparna) ska bildas och för normal celldelning. Ämnet stimulerar produktionen av mjölk hos gravida kvinnor och har en gynnsam inverkan på hud och matspjälkning. Folat är en sensibel markör för bristande upptag från tarmen (ex. vid celiaki, efter tunntarmsresektion). Även lågt vid bristande intag (vegan, vegetarian, äldre med ensidig kost, nedgångna alkoholister). Ofta brist på folat vid vitamin B12-brist. Brist även vid njursvikt.

Vanliga orsaker till Folsyrebrist:

Celiaki – dominerande orsak, ofta med samtidig B12- och järnbrist

Graviditet – ökat behov (se nedan om behovet av adekvat folatstatus vid konceptionen)

Hemolytisk anemi – ökat behov

Vad innebär ett förhöjt värde av folat?

Förhöjda folatvärden ses vid substitutionsterapi (vitaminpreparat) och kan även ses som ”sekundärfenomen” till B12-brist.

Vad innebär låga värden av folat?

Låga värden ses vid malnutrition, malabsorption (särskilt vid celiaki), graviditet, hemolytiska anemier, myeloproliferativa tillstånd, kroniska inflammationer, epilepsibehandling med fenytoin och barbiturater.

 

Analyter som testas: 

Folat

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Detta blodprov är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till folat och om folatbrist påverkar din livskvalitet. Följande ingår i folattestet:

Följande blodmarkör ingår i folattestet

– Folat

(1 st analys av folat)

 

Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)

Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Du kan ta blodprovet direkt efter beställning online i länken.

Dessa markörer testas:

Vitaminer & Mineraler

– Vitamin B12 

– D-vitamin 

– Ferritin 

– Folat 

– Homocystein 

– Järn 

– Magnesium 

– Zink

Blodstatus

Hemoglobin (Hb) 

– Leukocyter (LPK) 

– Trombocyter (TPK) 

MCH 

MCV 

Erytrocyter (EPK) 

Hematokrit (EVF)

Detta blodprov bör tas på fastande mage innan kl 10 på morgonen. 

Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, på grund av att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.

– Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.

– Vi rekommenderar att du känner dig helt frisk inför din provtagning.

 

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Test din hälsa via blodprov med 43 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Detta kan man läsa om nedan.

Hjärta och Kärl
Hjärt- och kärlsjukdom är en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden. En av flera förekommande riskfaktorer är höga blodfetter, vilka ofta kan påverkas med kost och motion. Därför är det viktigt att hålla koll på dina blodfetter över tid.

Vanligt CRP är mest känt som ett infektionsprov. Högkänsligt CRP kan, för de flesta friska individer, även användas som en riskmarkör för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Analyter/markörer som mäts för Hjärta och Kärl:

– Kolesterol 
– HDL 
– LDL 
– Trig 
– ApoA1 
– ApoB
– Apo-kvot 
– hs-CRP

Diabetes
Typ 2-diabetes innebär att insulinproduktionen inte längre kan tillgodose kroppens behov. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivåerna blir högre än normalt sett. Ett av problemen vid typ 2-diabetes är att kroppens celler är mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas för insulinresistens.

C-peptid ger en uppfattning om kroppens insulinproduktion.

Analyter/markörer som mäts för Diabetes:

– Glukos 
– HbA1c 
– C-peptid

Blodstatus

Blodbrist innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna transporterar syre till cellerna och behövs för de flesta av kroppens funktioner, som blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Blodbrist kan göra att du blir trött, yr och får huvudvärk.

Analyter/markörer som mäts för Blodstatus:

– EPK 
– Hb 
– EVF 
– MCH 
– MCV 
– TPK 
– LPK

Vitaminer och Mineraler

Vitaminer och mineraler är den typ av ämnen som behöver tillföras via kosten för att man inte ska riskera att drabbas av bristsjukdomar. Vid vissa typer av vitamin- och/eller mineralbrister, såsom järnbrist, kan man uppleva symtom som trötthet och energilöshet.

Här ingår en utökad bedömning av järnstatus.

Analyter/markörer som mäts för Vitaminer och Mineraler:

– B12 
– Folat
-Homocystein 
– Vitamin D 
– Magnesium 
– Järn 
– Ferritin 
– Transferrin 
– Järnmättnad

Sköldkörtel
Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Vanliga symptom vid underfunktion eller överproduktion i sköldkörteln är trötthet, frusenhet, stresskänsla, svettningar och viktuppgång.

Analyter/markörer som mäts för Sköldkörtel:

– TSH 
– T4 
– T3 (för kvinnor)

Lever
Levern är kroppens näst största organ och producerar flera viktiga proteiner. Genom att testa dina levervärden kan du få en indikation på hur din lever mår.

Här ingår en utökad bedömning av leverstatus.

Analyter/markörer som mäts för Lever:

– ALAT 
– ASAT 
– GT 
– ALP

Njurar 

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen, bland annat så filtrerar de blodet. Orsakerna till njursjukdomar är många. Bland annat kan du få besvär om du har en ärftlighet för njursjukdom, diabetes, övervikt eller om du är rökare.

Här ingår en utökad bild avseende kroppens salt- och vätskebalans och en uppskattning av din njurfunktion.

Analyter/markörer som mäts för Njurar: 

– Natrium 
– Kalium 
– Kalcium 
– Krea 
– Klorid 
– Fosfat 
– Cystatin C 
– eGFR(CysC) 
– Albumin

Övrigt

Vanligt CRP är mest känt som ett infektionsprov. Högkänsligt CRP är också ett infektionsprov men kan, för de flesta friska individer, även användas som en riskmarkör för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

För män: PSA mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Ett förhöjt PSA-värde kan bero på godartad prostataförstoring eller ge misstanke om prostatacancer som kräver vidare utredning. Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män och är viktigt för de manliga fysiska egenskaperna.

Analyter/markörer som mäts för Övrigt:

– Testosteron (för män)
– PSA *

* PSA erbjuds endast för män i åldersgruppen 50-75 år och finns som tillval i kassan. Du bör läsa Socialstyrelsens riktlinjer innan du tar ett PSA-test. Läs mer under Vanliga frågor.

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Anemipaketet är ett test som kan ge vissa insikter rörande orsaken till blodbrist, anemi. Provet innehåller blodkroppsanalys men även test för järndepåer, vitamin B12 samt folat.

Analyter/markörer som testas:

Järn

Ferritin

Transferrin

Vitamin B12

Folat

Hb

LPK

TPK

EPK

EVF

MCV

MCH

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID och då också valt ett närliggande provtagningsställe lämnar du några blodprover och kan därefter invänta svar.  

Svensk Provtagning Hälsokontroll Premium

Svensk Provtagning erbjuder den största hälsokontrollen via blodprov på marknaden, 52 analyser av bla mineraler och vitaminer. 

Hälsokontroll Premium

Svensk Provtagning erbjuder den största hälsokontrollen via blodprov på marknaden. Detta har 52 analyser

Magnesium, zink, järn, kobalamin (B12) och D-vitamin är bland de viktigaste vitaminerna och mineralerna som finns i kroppen. Får vi inte i oss rätt mängd kan det leda till olika sjukdomar och besvär.

Järnbrist vanligast

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen och drabbar främst kvinnor med symtom som energilöshet, trötthet, yrsel och hjärtklappning. Järnbrist som inte behandlas kan leda till blodbrist eftersom kroppen inte kan producera nytt hemoglobin.

Vitaminer och vitaminbrist

Får vi inte i oss rätt mängd vitaminer kan det leda till olika sjukdomar och besvär. Vitaminer som sådana är helt enkelt mycket viktiga för att kroppen skall fungera. Intag av mat och dryck som inte är tillräckligt varierad kan leda till att kroppen inte får i sig alla vitaminer som behövs. Detta kan dock också bero på sjukdom. Det enda vitamin som vi själva producerar med hjälp av solljuset är D-vitamin. Alla andra vitaminer måste därför komma från maten/drycken alternativt genom kosttillskott.

Mineraler och mineralbrist

Mineraler är minst lika viktiga för kroppen som vitaminer, de är dock inte organiska ämnen som vitaminer är. Till mineraler hör ämnen som t.ex. zink och järn. Brist på en eller flera mineraler kan leda till allvarliga åkommor i kroppen som t.ex. blodbrist. Järnbrist är den vanligaste mineralbristen idag och drabbar främst kvinnor.

Homocystein

Homocystein är en aminosyra som produceras i våra kroppar och verkar tillsammans med olika B-vitaminer. I för stora mängder kan homocystein verka skadligt på blodkärlen. Aminosyran kan omvandlas i kroppen till andra aminosyror och för att det skall fungera behövs en tillräcklig mängd B-vitaminer. Vanliga orsaker till förhöjd homocysteinnivå är brist på B-vitaminer.

Följande blodmarkörer ingår i Vitamin & Mineraltestet

Vitaminer

Vitamin B12/Kobalamin

– D-Vitamin

 

Mineraler

– Zink

– Magnesium

Järn

Aminosyra

Homocystein

 

Blodstatus

– Hemoglobin (Hb)

– Leukocyter (LPK)

– Trombocyter (TPK)

– MCH

– Erytrocyter (EPK)

– Hematokrit (EVF)

– Medel cell volym (MCV)

 

Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)

Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Du kan ta blodprovet direkt efter beställning online i länken.

Om du har testat dig eller misstänker att du har någon näringsbrist så kan nedan tillskott hjälpa dig att fylla på. Vitamin D kan vara en väldigt bra vitamin att äta som tillskott. Många och inte bara vegetarianer och veganer har ofta brist på den och den har visat sig stärka försvaret mot luftvägssjukdommar (Maggini et. al. 2018).

Vitamin D bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion och bidrar till immunsystemets normala funktion.

Jämförspris 0:73/st

EAN: 00731248999784

Innehåller vitamin D3 och per 1 tablett är det 20µg som motsvarar 400% Av dagligt referensintag (DRI).

Rekommenderad dygnsdos: 1 tablett dagligen. Tabletten tuggas eller sväljes hel tillsammans med ett glas vatten.

Tablett som sväljs.

Betolvidon B12-tillskott

1 mg (1000 µg) filmdragerad tablett 

100 stycken tabletter

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

 

Tillgodoser dig med en hög dos vitamin B12, som även om du saknar normal upptagningsförmåga, kan ta upp mer än ditt behov från.

Tablett som sväljs.

Winst Iron är en munsönderfallande tablett som läggs under tungan. Tabletten är gjord med fysiska förutsättningar som gör det möjligt för järnfumarat att tas upp sublingualt alternativt munslemhinnan. På detta vis skonas magen och administreringen av järn går lätt och snabbt utan att påverka magen.

40 tabletter. 

Ingredienser

Järnfumarate, cvitamin,folsyra,fyllnadsmedel (mannitol,crospovidone,mikrokristallin cellulosa, sorbitol,kiseloxid,PVP/VA copolymer. Smakämnen naturlig apelsinarom, surhetesreglerande medel (citronsyra). Ytbehandlingsmedel Magnesiumsalter av fettsyror, sötningsmedel (sukralos, neohesperidin, taumatin)

Näringsvärde

Innehåll per daglig dos — % av DRI (Dagligt Referensintag)

Järn, 30mg — 200%

Folsyra, 200 µg — 50%

C-Vitamin, 50 mg — 66%

 

Tablett som läggs på tungan och smälter i munnen. På så sätt skonas magen från att få en för direkt hög järnnivå.

Folat Green Line innehåller en hög dos vitaminer och har endast alfalfagräs som fyllnadsmedel. 

Folat som metylfolat är den bioidentiska, naturliga formen som kroppen själv använder och som kan användas direkt. Folsyra som ofta används istället som tillskott är den syntetiska versionen som måste omvandlas för att kunna tillgodogöras i kroppen. Folat är således bättre.

Folat har en viktig funktion vid bildandet av hemaglobin i de röda blodkropparna, samt för celldelning och för proteinproduktionen. Under en graviditet är folat extra viktigt.

– Doser per förpackning: 100 st

Rekommenderad daglig dos: 1 kapsel. Rekommenderad dos bör ej överskridas.

Näringsinnehåll per dos (DRI%*):

 

Folat 500 mcg (µgmikrogram) 250%

*Dagligt referensintag

 

Ingredienser: Ekologisk alfalfa, metylfolat och vegetabilisk kapsel gjort på tapioka.

 

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för barn.  

 

Övrigt: Tänk på vikten av en varierad kost och en hälsosam livsstil.

Kapslar som sväljs.

2-pack Superfruit spirulina pulver 400 g.

Spirulinapulver EKO, 400 g

Superfruit Spirulina är en av naturens mest koncentrerade näringskällor: rikt på protein, klorofyll och andra viktiga näringsämnen. Certifierat ekologisk.

Ekologiskt spirulinapulver

Näringsbomb

Innehåller bland annat rikligt med protein och klorofyll

Superfruits Spirulina är ekologiskt odlat och certifierat spirulinapulver. Spirulina är ett utmärkt kostillskott för bland annat vegetarianer och är helt utan tillsatser. Inom begreppet superfoods är spirulina en av naturens mest koncentrerade näringskällor och är bland annat rikt på protein, klorofyll och andra viktiga näringsämnen. Spirulina härstammar ifrån Central-Amerika och Afrika och är en av de första fotosyntetiska organismerna på jorden. Spirulina är en blå-grön mikroalg som lever i både sötvatten och hav. 

Dosering: Börja med små doser på 1/2-1 tsk för att vänja dig och öka successivt upp till en 1/2-1 msk. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas. Vi rekommenderar att man mixar Spirulina-pulvret i smoothies och drycker men det går också att använda i matlagning, t.ex. soppor.

Pulver.

Odla din egen mineral- och vitaminrika Spirulina hemma. Färsk Spirulina är mycket mer hälsosam då man inte alltid kan veta källan till Spirulinan man köper i butik. Den har ibland genomgått lång lagring och många ompackningar då näringen oxiderats och brutits ned. Det smakar mycket godare men man måste äta cirka 5 till 10 gånger mer än torkad Spirulina då den skördas färsk och har mer vatten i sig. Dock kan man odla hur mycket man vill på det här sättet. HealthAlgae är också ett svenskt företag med all produktion i Sverige där man riktat in sig på att producera en mycket renare Spirulina för just mänsklig konsumtion.  

Levande Spirulinakultur som du odlar och skördar och sedan ätar kontinueligt i ditt hem.

Hur man ska göra om man är smittad av coronaviruset COVID-19

Saker du kan äta och som stärker ditt eget immunförsvar

Hur behandlas infektion av coronaviruset från Kina idag

Idag finns ingen bot, vaccin eller medicin emot coronaviruset från Kina. Behandling som ges idag är bara stödjande. Det innebär att man ges vätska om patienten är uttorkad och om patienten får svårt att andas sätts andningshjälp in. 

Symtom för smitta av det kinesiska coronaviruset COVID-19

Symtomen för smitta och insjuknande som presenterades i studien från The Lancet 24 januari på 41 personer som smittats av det kinesiska coronaviruset var (Huang et. al. 24 Jan 2020):

1. Feber (99%)

2. Hosta (76%)

3. Andningsbrist (shortness of breath, 55%)

Ingen hade det vanliga symtomen med rinnande nästa och nysningar som man förväntar sig med ett vanligt virus (Huang et. al. 24 Jan 2020). 

Stadier av symtom för coronaviruset hos människor

Enligt studien i The Lancet så utvecklades infektionen från att latent och osymtomatiskt och ovetande stadie om circa 1 till 2 veckor från smitta till de första symtomen, enligt ovan med feber, hosta och sedan andningssvårigheter efter i genomsnitt 8 dagar (Huang et. al. 24 Jan 2020). 

Nästa stadie av symtom dagarna efter dessa 8 dagar av sjukdom var följande (Huang et. al. 24 Jan 2020):

1. Tecken på lunginflammation i vid CAT skanning av bröstkorgen (100% av alla patienter)

2. Utvecklande av ARDS (Acute respiratory distress syndrome, också kallat chocklunga) hos 29% av patienterna

3. Död (15%) 

Vad man gör om man tror att man är smittad av Coronaviruset från Kina

Gör följande om du uppvisar symtomen för viruset:

1. Skriv ner din feber, hur länge du haft symtom och hur du har rest de senaste två veckorna. Det är bra om du kan logga dina värden och hur du känner dig. Det kan hjälpa vården att veta var du blev smittad. 

2. Kontakta sjukvården via telefon. Om du är sjuk bör du undvika att gå direkt till vårdcentral eller akut. Du riskerar då att sprida viruset till andra. Det är bättre att ambulans och skyddad personal kommer till dig och behandlar samt transporterar dig till rätt smittskyddad plats direkt. 

Ring 1177 eller 112 för att berätta dina symtom och farvågor. 

3. Kontakta familj och anhöriga och berätta för dem om ditt tillstånd. Om du läggs in kan du kanske inte komma hem på två veckor. 

4. Medans du väntar, drick vatten, vila och ät riklig och näringsrik mat för att hålla din kropp så stark som möjligt. 

Kommer det bli brist på läkemedel pga coronaviruset COVID-19 (SARS-CoV-2)?

Stora delar av de läkemedel som säljs runt om i världen och i Sverige produceras i Kina och Indien. Nu kommer nya uppgifter från den 3:e mars om att kinesisk produktion inte kunnat leverera viktiga kemikalier som används av indiska läkemedelsbolag och att Indien därför stoppat export av 26 läkemedel eller läkemedelsingredienser som görs i landet (Hargreaves, 03 Mars 2020). Artikeln berättar också att läkemedelsbolaget Sun Pharma har höjt priserna vissa av sina läkemedel med 80-90%. 

Exemper på läkemedel som inte längre kommer exporteras är:

Paracetamol (mot feber – Paracetamol i Fass.se)

Klindamycin (en antibiotika – Klindamyxin i Fass.se)

Tinidazol (Mot infektion av anaeroba bakterier, trichomonas, samt andra mikroorganismer – Tinidazol i Fass.se)

Tyskland förbjuder nu också all export export av all skyddsutrustning (4:e mars) för hälso- och sjukvård för att själv kunna använda den (Reuters, 4:e Mars 2020, Germany bans export of medical protection gear due to coronavirus). 

Produkter av ovan mot coronaviruset du kan beställa online

Affiliatelänkar:

*Produkterna här nedan är affiliatelänkar. Det innebär att vi får en kommision om du klickar och köper en produkt. Priset för dig blir dock detsamma. Om du inte vill det kan du gå ned en rubrik och klicka dig vidare där till samma saker. De är inte affiliatelänkar. Vi berättar det så att du kan göra ett aktivt val och inte känna att vi gynnas av din rädsla. Om du väljer att gå via affiliatelänkarna så tackar vi dig för det. 

Stora populära blodprov du kan gå och lämna för ett anonymt hälsosvar online

Dessa blodprover har inget att göra med coronaviruset COVID-19 utan är ett förslag på stora tester du kan ta om du är intresserad att testa din hälsa via ett blodprov. Det är dessa vi på AlyzMe.se listar och skriver om.

– Munskydd – alla apotek

– Skyddshandskar

– Handsprit

– Ögonskydd

– Immunstärkande preparat diskuterade ovan

– Chaga

– Svampblandningar

Svensk Provtagning Hälsokontroll Premium

Svensk Provtagning erbjuder den största hälsokontrollen via blodprov på marknaden, Premium med 52 analyser. 

Hälsokontroll Premium

Svensk Provtagning erbjuder den största hälsokontrollen via blodprov på marknaden. Detta har 52 analyser

Werlabs
Hälsokontroll XL - Plus

Werlabs erbjuder hälsokontroll via blodprov för ett stort antal olika markörer.  XL test Plus test testar 43 olika markörer.

Hälsokontroll
XL Plus

Werlabs erbjuder hälsokontroll via blodprov för ett stort antal olika markörer. Detta har 43 olika markörer. 

Blodkollen erbjuder blodproven Hälskollen kvinna med 30 olika markörer och Hälsokollen man med 32 olika markörer.

Blodkollen erbjuder blodproven Hälskollen kvinna med 30 och Hälsokollen man med 32 olika markörer.

Medisera erbjuder Hälskontroll Stor med 35 analyssvar. Bl.a. för blodstatus, diabetes, hjärta/kärl, njurfunktion, mm.

Medisera erbjuder Hälskontroll Stor med 35 analyssvar för bl.a sköldkörtelrubbning, mineraler, mm. 

Smolab erbjuder ett stort analyspaket dem kallar för Hälsokontroll där det ingår 35 analyser och personlig läkarkommentar.

Smolab erbjuder ett stort analyspaket dem kallar för Hälsokontroll där det ingår 35 analyser.

Ubersuggest “Coronavirus” Sverige – mest till lägst antal sökningar

coronaviruset

corona virus reddit

coronavirus

corona virus map

corona virus

corona virus thailand

corona virus vaccin

coronavirus wiki

corona virus flashback

corona virus update

corona virus dödlighet

coronavirus china

corona virus kina

Ubersuggest “Corona virus” USA – mest till lägst antal sökningar

corona virus

coronavirus

coronavirus dogs

coronavirus for dogs

coronavirus in dogs

coronavirus cats

coronavirus cat

coronavirus for cats

coronavirus in cats

coronavirus feline

coronavirus symptoms

coronavirus oc43

coronavirus humans

coronavirus in humans

coronavirus canine

coronavirus in babies

coronavirus sars

sars coronavirus

corona viruses

coronavirus vaccine

coronavirus in horses

coronavirus horses

coronavirus 229e

coronavirus transmission

coronavirus nl63

coronavirus treatment

coronavirus infection

coronavirus symptoms in cats

coronavirus equine

coronavirus hku1

coronavirus mers

how long does coronavirus last

coronavirus precautions

coronavirus isolation

icd 10 code for coronavirus

coronavirus definition

coronavirus in infants

is coronavirus contagious

coronavirus causes

coronavirus in puppies

coronavirus pneumonia

coronavirus diagnosis

coronavirus cdc

coronavirus cattle

coronavirus in cattle

coronavirus prevention

coronavirus and rhinovirus

coronavirus fip

coronavirus in kittens

coronavirus vaccine schedule

can humans get coronavirus from dogs

coronavirus rash

coronavirus disease

coronavirus respiratory syndrome

how long is coronavirus contagious

coronavirus structure

coronavirus 0c43

coronavirus replication

coronavirus vaccine cats

coronavirus test

coronavirus genome

coronavirus pneumonia icd 10

coronavirus meningitis

coronavirus respiratory infection

coronavirus family

coronavirus envelope

coronavirus 229e treatment

coronavirus wiki

coronavirus types

coronavirus vaccine cattle

corona virus that kills human

coronavirus zoonotic

coronavirus news

coronavirus pisici

is coronavirus the flu

coronavirus mode of transmission

coronavirus bats

can humans get coronavirus from cats

coronavirus what is it

coronavirus nl63 symptoms

coronavirus and diarrhea

coronavirus and rsv

coronavirus vs influenza

coronavirus positive

coronavirus and fip

coronavirus nl63 pcr

coronavirus and sars

coronavirus hku

coronavirus oc43 treatment

coronavirus gatos

coronavirus gastroenteritis

is coronavirus contagious to humans

can humans get coronavirus

coronavirus outbreak

how is coronavirus spread in cats

coronavirus mayo clinic

corona virus who

coronavirus in dates

corona virus ppt

coronavirus lab test

coronavirus camel

coronavirus enteritis

coronavirus uae

corona virus update

coronavirus replication cycle

corona virus effects

coronavirus epidemiology

coronavirus meaning

coronavirus vaccine price

is coronavirus in cats contagious

coronavirus shape

corona virus latest news

coronavirus mutation

corona virus 2018

coronavirus video

coronavirus virus

corona virus kod pasa

coronavirus hund

coronavirus bronchitis

corona virus katze

corona virus origin

coronavirus medscape

corona virus adalah

coronavirus 229e pcr

coronavirus 229e isolation precautions

coronavirus bronchiolitis

coronavirus oc43 symptoms

coronavirus rna

coronavirus flu

coronavirus signs

coronavirus uptodate

coronavirus encephalitis

coronavirus and parvovirus

coronavirus nyc

corona virus from bats

corona virus 2020 symptoms

where corona virus came from

what corona virus is

coronavirus icd 10

coronavirus in dates 2019

coronavirus lung

corona virus versus influenza

coronavirus kittens

coronavirus 1 800

coronavirus uk

coronavirus hong kong

coronavirus china who

coronavirus eyes

coronavirus que es

corona virus japan

coronavirus nhs

corona virus gejala

can coronavirus in cats be cured

where coronavirus started

corona virus facts

corona virus bali

coronavirus meme

coronavirus germ type

corona virus and respiratory

is coronavirus dangerous

coronavirus death toll

is corona virus in the us

coronavirus strain

coronavirus zoonotic disease

corona virus kerala

coronavirus ards

coronavirus antibiotics

coronavirus orf1a

coronavirus usmle

coronavirus upper respiratory infection

coronavirus vs ebola

corona virus pada anjing

coronavirus 56 million

corona virus zambia

coronavirus reason

coronavirus related diseases

coronavirus puppies

corona virus germany

corona virus texas

corona virus kod macaka

coronavirus em

coronavirus bovine

coronavirus babies

corona virus orange county

corona virus 2019

why coronavirus deadly

which corona virus kills human

corona virus 2020

coronavirus 65 million

coronavirus liver

coronavirus picture

coronavirus china outbreak

coronavirus katt

corona virus or flu

how many coronavirus in japan

is coronavirus treatable

corona virus airborne

how coronavirus started

corona virus 3 year old

can dogs get coronavirus

coronavirus and rash

coronavirus 4chan

coronavirus là bệnh gì

coronavirus sketchy

coronavirus wuhan china

how long can corona virus last

coronavirus weakness

coronavirus animals

human coronavirus icd 10

coronavirus ontario

coronavirus quebec

corona virus nsw

corona virus kya hai

coronavirus yvr

coronavirus helical

corona virus france

corona virus like the flu

corona virus and alcohol

corona virus quarantine

corona virus baby

coronavirus 14 days

coronavirus 3.8

coronavirus thailand

corona virus death rate

coronavirus infection icd 10

who coronavirus map

when coronavirus started

why corona virus is deadly

coronavirus nedir

coronavirus came from

corona virus toddler

coronavirus singapore

coronavirus youtube

coronavirus vs parvo virus

corona virus stomach

coronavirus while pregnant

coronavirus map

coronavirus length

coronavirus 100k

how coronavirus is transmitted

corona virus reddit

coronavirus uri

coronavirus quizlet

can coronavirus kill you

corona virus and snakes

coronavirus en perros

que es coronavirus

will corona virus be contained

coronavirus bordetella

coronavirus usa

coronavirus name

why corona virus spread

coronavirus china 2020

corona virus titer

coronavirus wuhan

coronavirus 43

can coronavirus cause a rash

coronavirus 90000 infected

corona virus deaths

how many coronavirus cases

corona virus katzen

coronavirus vs sars

can coronavirus be treated

coronavirus newborn

coronavirus gold coast

coronavirus 90k

is coronavirus zoonotic

coronavirus 90000

where coronavirus come from

corona virus under microscope

coronavirus zimbabwe

is coronavirus common

corona virus like zombie

corona virus 1920

coronavirus group

corona virus pada kucing

corona virus from china

how many coronavirus in usa

coronavirus häst

corona virus jokes

coronavirus who update

when coronavirus discovered

can coronavirus be cured

corona virus malaysia

will coronavirus kill you

what corona virus does

coronavirus vietnam

coronavirus chez les chats

is coronavirus deadly

coronavirus latest

coronavirus toronto

coronavirus qatar

coronavirus vs flu

coronavirus and bats

who coronavirus update

coronavirus brain

coronavirus viralzone

corona virus kat

corona virus australia

corona virus or cold

which coronavirus kills human

corona virus la pisici

coronavirus upsc

corona virus zombie

coronavirus genome size

coronavirus outbreak china

coronavirus 229e transmission

coronavirus genus

corona virus xiamen

corona virus los angeles

which coronavirus causes sars

who coronavirus china

coronavirus korea

coronavirus dna

corona virus europe

coronavirus bronchiolitis icd 10

coronavirus recovery

will coronavirus spread to uk

(senast upd. 2020-02-01) Ubersuggest “Corona virus” USA – mest till lägst antal sökningar

corona virus

coronavirus

coronavirus in dogs

coronavirus dogs

coronavirus for dogs

coronavirus cats

coronavirus in cats

coronavirus feline

coronavirus symptoms

coronavirus oc43

coronavirus human

coronavirus canine

coronavirus sars

corona viruses

coronavirus hku1

coronavirus vaccine

coronavirus horses

coronavirus in horses

coronavirus treatment

coronavirus transmission

coronavirus nl63

coronavirus 229e

coronavirus infection

coronavirus equine

coronavirus mers

coronavirus precautions

coronavirus isolation

icd 10 code for coronavirus

coronavirus causes

coronavirus in puppies

coronavirus pneumonia

coronavirus diagnosis

coronavirus cdc

coronavirus cattle

coronavirus prevention

coronavirus fip

coronavirus rash

coronavirus diseases

coronavirus 0c43

coronavirus replication

coronavirus structure

coronavirus test

coronavirus pneumonia icd 10

coronavirus genome

coronavirus signs and symptoms

coronavirus respiratory infection

coronavirus family

coronavirus types

coronavirus zoonotic

coronavirus news

coronavirus mode of transmission

corona virus wiki

coronavirus what is it

coronavirus vs influenza

coronavirus positive

coronavirus and sars

coronavirus hku

coronavirus gatos

coronavirus outbreak

corona virus origin

corona virus who

corona virus ppt

corona virus latest news

coronavirus pandemic

corona virus katze

coronavirus cases

coronavirus shape

coronavirus bronchitis

coronavirus uae

coronavirus rna

coronavirus español

coronavirus meaning

corona virus adalah

coronavirus video

coronavirus replication cycle

coronavirus 229e pcr

coronavirus epidemiology

coronavirus flu

corona virus epidemic

coronavirus macau

corona virus toronto

new corona virus japan

corona virus europe

coronavirus vitamin c

corona virus locations

coronavirus hk

coronavirus jfk airport

corona virus 2020 symptoms

corona virus xiamen

corona virus deutsch

coronavirus nbme 24

corona virus human to human transmission

coronavirus o que é

coronavirus kittens

corona virus kina

coronavirus queensland health

corona virus los angeles

coronavirus sketchy

coronavirus icd 10

coronavirus 4.08

coronavirus hong kong

coronavirus 1 800

coronavirus uk

corona virus 90000

coronavirus korea

coronavirus xenophobia

coronavirus dna

coronavirus 7

corona virus outside china

corona virus quarantine

coronavirus taiwan

coronavirus puppies

coronavirus vector

coronavirus was ist das

corona virus united states

corona virus kod macaka

corona virus medication

corona virus kat

coronavirus 2020 usa

corona virus 3d print

coronavirus häst

corona virus pada kucing

corona virus define

virus corona di jepang

corona virus africa

corona virus outbreak 2020

corona virus boracay

coronavirus 14 days

coronavirus at airports

coronavirus usmle

coronavirus 2019 symptoms

coronavirus mortality

corona virus death rate

coronavirus infection icd 10

coronavirus america

coronavirus yahoo

corona virus novel

corona virus china

coronavirus qatar

coronavirus china symptoms

coronavirus yosemite

coronavirus guardian

coronavirus youtube

corona virus details

corona virus 90000 infected

corona virus how does it spread

coronavirus fever

coronavirus queens ny

coronavirus outbreak china

coronavirus usa

coronavirus katt

coronavirus name

corona virus new strain

corona virus affect

coronavirus yorkshire

coronavirus 43

coronavirus 4chan

coronavirus wuhan

corona virus warning

coronavirus wuhan china

corona virus gktoday

human coronavirus icd 10

coronavirus xi

coronavirus animals

coronavirus in china

coronavirus brisbane

coronavirus 2020 thailand

coronavirus outbreak thailand

coronavirus deadly

corona virus australia symptoms

coronavirus que es

coronavirus queens

corona virus gejala

corona virus japan

corona virus jokes

corona virus nyc

coronavirus today

corona virus under microscope

corona virus bali

coronavirus jfk

corona virus baby

corona virus from china

coronavirus us airports

coronavirus london

coronavirus bangkok

coronavirus germany

coronavirus seafood

coronavirus philippines

corona virus kya h

coronavirus in chinese

yosemite corona virus

coronavirus beer

coronavirus bbc

corona virus kod ljudi

coronavirus thailand

coronavirus examples

coronavirus host

coronavirus new york

coronavirus related diseases

coronavirus enveloped

coronavirus singapore

coronavirus and china

corona virus lethality

coronavirus length

coronavirus nederland

corona virus vs flu

corona virus resident evil

coronavirus 7th case

coronavirus uri

coronavirus upsc

coronavirus qu’est ce que c’est

corona virus 2020

corona virus vancouver

coronavirus lax

corona virus early symptoms

corona virus came from

coronavirus positive icd 10

coronavirus 2020 china

corona virus reason

coronavirus rsv

corona virus zimbabwe

coronavirus vaccine dogs

corona virus chinese

coronavirus zhejiang

corona virus from china symptoms

coronavirus in wuhan

corona virus means

corona virus graph

coronavirus yvr

corona virus kya hai

corona virus gold coast

coronavirus lunge

coronavirus en chine

coronavirus gif

coronavirus 1993

coronavirus là gì

corona virus updates

corona virus tamil

coronavirus new zealand

corona virus guangzhou

corona virus facts

coronavirus sfo

corona virus meme

coronavirus spread

coronavirus 2b

corona virus malaysia

coronavirus asia

coronavirus zoonotic disease

coronavirus jepang

coronavirus japan china

coronavirus 1960

corona virus from

coronavirus quora

corona virus alert

coronavirus japan travel

corona virus latest

coronavirus 5g

coronavirus 31/01

coronavirus vietnam

coronavirus babies

coronavirus death

corona virus tamiflu

coronavirus japan 2020

coronavirus manila

coronavirus beijing

coronavirus york

coronavirus 75000

corona virus zombie

coronavirus 65 million

corona virus 3d

corona virus reddit

coronavirus quizlet

coronavirus 2020 wikipedia

coronavirus qld

coronavirus picture

corona virus 9gag

This Post Has 4 Comments

 1. John Nordlund

  Från detta kan man dra slutsatsen att hygien är av största vikt för att minska spridningen av coronavirus. Coronavirusen kan överleva mycket länge på ytor och man måste därför också desinfektera alla ytor rikligt, ofta och mer än över en halv minut med alkoholbaserade och starka desinfektionsmedel för att ta död på viruset 1000-faldigt

  Krångligt att sanera med alkohol så länge. I thailand använder de ozon. Det är nog smidigare
  https://www.ozonstockholm.se/sanera-virus-med-ozon.html

  .

  1. alyzme.se

   Helt rätt där John! Det finns säkerligen fler metoder man desinfektera med. Bra att du tar upp detta.

 2. Filippa

  Tror ni man kommer kunna göra blodprov för att se om man har corona antikroppar via werlabs.se, https://medisera.se/ eller andra aktörer?

  1. alyzme.se

   Bra fråga! Det finns amerikanska aktörer som säljer självtest för corona men de är ännu väldigt oprecisa då det beror på var man tar provet. Vad vi kan förstå så kan man ha virus i olika delar av kroppen beroende på hur länge infektionen pågått. Träffsäkerheten är därför låg. När ett blodtest för antikroppar kommer är det mycket säkrare.

Leave a Reply