You are currently viewing Kolla Järnbrist Själv – Jämför Test – Självtest och Blodprov

Kolla Järnbrist Själv – Jämför Test – Självtest och Blodprov

Läs om hur du kan kolla järnbrist själv hemma eller gå och gör ett blodprov.

Först beskriver vi vilka tecken på järnbrist du bör vara uppmärksam på. Järnbrist drabbar oftast kvinnor med mens eller som är gravida och anledningen till det är att vi förlorar järn när vi blöder. Det danska Livsmedelsverket fann i en studie att 40 procent av kvinnorna led av järnbrist och 3-4 procent av den allvarliga formen, blodbrist (anemi). Enligt det svenska livsmedelsverket kan var tredje tonårstjej ha järnbrist.

Vi måste få i oss järn via vår föda och ibland måste vi komplettera med järntillskott. Järnet är nödvändigt vid bildandet av röda blodkroppar, som i sin tur behövs för att förse kroppen med syre. För lite järn kan med andra ord påverka vår fysik allvarligt.

Frågor om Järnbrist och Tester:

 • Vad är järn?
 • Vad är orsaken till järnbrist?
 • Vilken är riskgruppen för järnbrist?
 • Vilka är tecken på järnbrist?
 • Hur kan jag påverka mina järnnivåer?
 • Vilka tester finns det om jag har tecken på järnbrist?

Vad är järn?

Järn är ett ämne (metall) som normalt sett tas upp av kroppen när vi äter mat. Järn finns i kroppen som både cirkulerande form och som depå (ferritin). När du har ett lågt blodvärde pga järnbrist kallas detta järnbristanemi. 

Järn är en metall som finns i nästan allt. Vanligast ser vi den som stål i tex kedjor och bilar men vi behöver den också i kroppen - www.alyzme.se självtesta dig hemma

Bild 1. Så de flesta ser järn framför sig. Men järn används i många delar av kroppen för t.ex. många enzymers rätta funktion men är också väldigt viktigt vid transporten av syre mellan lungor och kroppen och CO2 från kroppen till lungorna. För att fungera på topp är det därför väldigt viktigt att du inte har brist på järn. 

Vad är orsaken till järnbrist?

Järnbrist uppkommer på grund av negativ järnbalans (förlusterna är större än tillförsel/absorption). Orsaker till järnbrist kan bero på bristande järnintag via kosten (vegansk/vegetarisk kost) försämrat näringsupptag. Järnbrist kan också bero på hög järnförlust som kan orsakas av graviditet, blödning i mage eller tarm samt riklig menstruation.

Järnbrist leder ofta till anemi/blodbrist men det kan finnas även utan påtagligt lågt Hb och MCV, och en du kan höja dina värden inom referensintervallen genom järnbehandling.

Bild 2. En vanlig orsak till att man drabbas av järnbrist är att man får i sig för lite järn via födan. Vegetarianer och speciellt veganer är därför i riskzonen. Vet du att du har en nästan eller helt växtbaserad diet samt känner av symptomen kan det vara bra att testa dig.

Vilken är riskgruppen för järnbrist?

Spädbarn med utländsk härkomst, eller som är för tidigt födda.

 • Barn som är ett till fem år.
 • Menstruerande flickor.
 • Gravida.
 • Användare av traditionell spiral (inte hormonspiral).
 • Blodgivare.
 • Patienter som använder medicin med kända blödningsbiverkningar (reumatismmedicin, salicylater, warfarin).
 • Patienter som har låtit ta bort magsäcken.
 • Patienter med celiaki eller kroniska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
 • Bland medelålders och äldre personer kan cancersjukdom i mag-tarmkanalen vara orsaken.

 

Bild 3. Ett vanligt symtom vid järnbrist är en blek eller vitare tunga. Andra symtom är en torrare mun än normalt samt sår och bristningar i sidan av munnen och munsår. Har du dessa symtom och några av nedan kan det vara värt att kolla dina järnvärden.  

Vilka är symtomen för järnbrist?

Huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter vid sidan av orkeslöshet är några symtom vid järnbrist - www.alyzme.se testa din hälsa med självtest hemifrån

Bild 4. Huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter vid sidan av orkeslöshet är några tecken på järnbrist. Känner du av detta i din vardag återkommande så kan det vara till stor fördel för dig att ta reda på om det är järnbrist du lider av.

Vi listar 15 tecken på järnbrist i listan här nedan.

 1. Trötthet
 2. Yrsel
 3. Brun färg på tunga
 4. Lätt andfådd
 5. Urinen är röd eller rosa
 6. Hyn är blek
 7. Svaga naglar
 8. Du blir ofta sjuk
 9. Får lätt träningsvärk
 10. Koncentrationssvårigheter
 11. Känner apati – likgiltighet och tappar glädje
 12. Sprickor i mungiporna
 13. Ökat håravfall
 14. Brännande känsla i muskler
 15. Kraftig menstruation

Bild 5. Förutom yrsel och trötthet är också hjärtklappning ett vanligt tecken på järnbrist. Detta då ditt hjärta måste slå hårdare för att transportera runt samma mängd syre- och CO2-bärande hemoglobin. Känner du av detta kan ett självtest hemifrån vara ett sätt att se om dina symtom beror på järnbrist.

Hur kan jag påverka mina järnnivåer?

Om du upplever ett eller flera tecken på järnbrist är det viktigt att ta reda på om det är järnbrist eller något annat som orsakar symtomen. Nedan listar vi flera olika sätt test för järnbrist.

Målet är att normalisera hemoglobinvärden och att ta bort besvären som järnbrist medför. Hos menstruerande kvinnor måste behandlingen ofta upprepas. Du bör själv se till att få i dig tillräckligt med järn genom en järnrik kost och extra tillskott av järn, till exempel järntabletter.

Bland järntabletter är förstahandsvalet ferrosulfattabletter, 100 mg dagligen uppges som tillräcklig dos. Andrahandsval är järntabletter i depåform. Du kan med fördel ta C-vitaminer (gärna i form av apelsinjuice) tillsammans med järntabletterna för att öka upptaget. Som en sista utväg vid sviktande järnupptagning kan järnsprutor användas. Vanliga biverkningar med järnpreparaten är illamående, magsmärtor, förstoppning eller lös mage.

Järn finns främst i inälvs- och blodmat som lever och blodpudding. Det finns även i kött, fisk, ägg och vegetabiliska livsmedel som till exempel fullkornsprodukter, nötter, frön och baljväxter.

 

Vilka tester finns det om jag har symtom på järnbrist?

Det finns en rad tester du kan ta för att testa din järnnivå. Du kan mäta ditt Hb-värde (mängd hemoglobin) eller din ferritinnivå vars serumnivåer korrelerarar med dina lager av ferritin (järn) i cellerna. Du kan boka tid och gå och lämna blodprov på en klinik eller så kan du beställa hem ett självtest med indikativt svar direkt (ja eller nej för järnbrist) eller som skickas på analys och du får svar inom några dagar. Nedan har vi listat några av de testen. 

Testa järnbrist via blodprov på mottagning

Nedan listas Werlabs mineraltest. När du tar det får du också svar på din järnnivå. Fördelen är att totalt 15 markörer tas i test så du får svar på annat som du kan ha brist på också.

Dessa markörer testas:

Vitaminer & Mineraler

– Järn 

– Ferritin

Blodstatus

– Hemoglobin (Hb) 

– Leukocyter (LPK) 

– Trombocyter (TPK) 

– MCH 

– MCHC 

– MCV 

– Erytrocyter (EPK) 

– Hematokrit (EVF)

Detta blodprov bör tas innan kl 10 på morgonen. Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, på grund av att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.

– Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.

– Vi rekommenderar att du känner dig helt frisk inför din provtagning.ss

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Järnbrist är en av de vanligaste folksjukdomarna och särskilt vanligt förekommande i samband med graviditet och vissa sjukdomar som hjärtsvikt eller inflammatoriska sjukdomar.  Att vara trött och deppig eller orkeslös kan bero på järnbrist.

Analyter/markörer som testas i järntestet:

Mineraler

– Järn

– Ferritin

 

Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)

Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Du kan ta blodprovet direkt efter beställning online i länken.

Det här testet tar du via ett blodprov på ett hälsocenter. Via länken i “köp” kan du boka hela processen. 

Du kontrollerar inte bara järn utan också flera av dina vitamin- och mineralvärden med det här testet. Totalt testas 15 hälsomarkörer. 

Du får ett snabbt provsvar plus en personlig läkarkommentar. Du beställer självtestet med Mobilt BankID

Dessa markörer testas:

Vitaminer & Mineraler

Vitamin B12 

– D-vitamin 

Ferritin 

Folat 

Homocystein 

Järn 

– Magnesium 

– Zink

Blodstatus

Hemoglobin (Hb) 

– Leukocyter (LPK) 

– Trombocyter (TPK) 

MCH 

MCV 

Erytrocyter (EPK) 

Hematokrit (EVF)

Detta blodprov bör tas på fastande mage innan kl 10 på morgonen. 

Flera saker som är bra att tänka på inför provtagningen:

– Provet ska tas fastande. Detta innebär att du inte ska äta 10 timmar innan provtagning. Vatten och svart kaffe eller te (utan mjölk/socker) går bra att dricka under fastan.

– Tag blodprovet före kl. 10 på morgonen, på grund av att vissa markörer har en dygnsvariation.

– Du bör vila på plats i 15 minuter innan provet tas.

– Om du behandlas med LevaxinⓇ, tag dosen efter provtagning.

– Vi rekommenderar att du känner dig helt frisk inför din provtagning.

 

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Test din hälsa via blodprov med 43 hälsomarkörer samt en personlig läkarkommentar. Detta kan man läsa om nedan.

Hjärta och Kärl
Hjärt- och kärlsjukdom är en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden. En av flera förekommande riskfaktorer är höga blodfetter, vilka ofta kan påverkas med kost och motion. Därför är det viktigt att hålla koll på dina blodfetter över tid.

Vanligt CRP är mest känt som ett infektionsprov. Högkänsligt CRP kan, för de flesta friska individer, även användas som en riskmarkör för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Analyter/markörer som mäts för Hjärta och Kärl:

– Kolesterol 
– HDL 
– LDL 
– Trig 
– ApoA1 
– ApoB
– Apo-kvot 
– hs-CRP

Diabetes
Typ 2-diabetes innebär att insulinproduktionen inte längre kan tillgodose kroppens behov. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivåerna blir högre än normalt sett. Ett av problemen vid typ 2-diabetes är att kroppens celler är mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas för insulinresistens.

C-peptid ger en uppfattning om kroppens insulinproduktion.

Analyter/markörer som mäts för Diabetes:

– Glukos 
– HbA1c 
– C-peptid

Blodstatus

Blodbrist innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna transporterar syre till cellerna och behövs för de flesta av kroppens funktioner, som blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Blodbrist kan göra att du blir trött, yr och får huvudvärk.

Analyter/markörer som mäts för Blodstatus:

– EPK 
– Hb 
– EVF 
– MCH 
– MCV 
– TPK 
– LPK

Vitaminer och Mineraler

Vitaminer och mineraler är den typ av ämnen som behöver tillföras via kosten för att man inte ska riskera att drabbas av bristsjukdomar. Vid vissa typer av vitamin- och/eller mineralbrister, såsom järnbrist, kan man uppleva symtom som trötthet och energilöshet.

 

Här ingår en utökad bedömning av järnstatus.

 

Analyter/markörer som mäts för Vitaminer och Mineraler:

– B12 
– Folat
-Homocystein 
– Vitamin D 
– Magnesium 
– Järn 
– Ferritin 
– Transferrin 
– Järnmättnad

Sköldkörtel
Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Vanliga symptom vid underfunktion eller överproduktion i sköldkörteln är trötthet, frusenhet, stresskänsla, svettningar och viktuppgång.

 

Analyter/markörer som mäts för Sköldkörtel:

– TSH 
– T4 
– T3 (för kvinnor)

 

Lever
Levern är kroppens näst största organ och producerar flera viktiga proteiner. Genom att testa dina levervärden kan du få en indikation på hur din lever mår.

 

Här ingår en utökad bedömning av leverstatus.

 

Analyter/markörer som mäts för Lever:

– ALAT 
– ASAT 
– GT 
– ALP

 

Njurar 

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen, bland annat så filtrerar de blodet. Orsakerna till njursjukdomar är många. Bland annat kan du få besvär om du har en ärftlighet för njursjukdom, diabetes, övervikt eller om du är rökare.

 

Här ingår en utökad bild avseende kroppens salt- och vätskebalans och en uppskattning av din njurfunktion.

 

Analyter/markörer som mäts för Njurar: 

– Natrium 
– Kalium 
– Kalcium 
– Krea 
– Klorid 
– Fosfat 
– Cystatin C 
– eGFR(CysC) 
– Albumin

 

Övrigt

Vanligt CRP är mest känt som ett infektionsprov. Högkänsligt CRP är också ett infektionsprov men kan, för de flesta friska individer, även användas som en riskmarkör för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

 

För män: PSA mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Ett förhöjt PSA-värde kan bero på godartad prostataförstoring eller ge misstanke om prostatacancer som kräver vidare utredning. Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män och är viktigt för de manliga fysiska egenskaperna.

 

Analyter/markörer som mäts för Övrigt:

– Testosteron (för män)
– PSA *

* PSA erbjuds endast för män i åldersgruppen 50-75 år och finns som tillval i kassan. Du bör läsa Socialstyrelsens riktlinjer innan du tar ett PSA-test. Läs mer under Vanliga frågor.

 

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID besöker du en klinik eller vårdcentral via drop in eller bokat besök och lämnar ditt prov. Därefter får du svar i din journal online.

Anemipaketet är ett test som kan ge vissa insikter rörande orsaken till blodbrist, anemi. Provet innehåller blodkroppsanalys men även test för järndepåer, vitamin B12 samt folat.

Analyter/markörer som testas:

Järn

Ferritin

Transferrin

Vitamin B12

Folat

Hb

LPK

TPK

EPK

EVF

MCV

MCH

 

Efter att du enkelt köpt provet med Bank-ID och då också valt ett närliggande provtagningsställe lämnar du några blodprover och kan därefter invänta svar.  

Magnesium, zink, järn, kobalamin (B12) och D-vitamin är bland de viktigaste vitaminerna och mineralerna som finns i kroppen. Får vi inte i oss rätt mängd kan det leda till olika sjukdomar och besvär.

Järnbrist vanligast

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen och drabbar främst kvinnor med symtom som energilöshet, trötthet, yrsel och hjärtklappning. Järnbrist som inte behandlas kan leda till blodbrist eftersom kroppen inte kan producera nytt hemoglobin.

Vitaminer och vitaminbrist

Får vi inte i oss rätt mängd vitaminer kan det leda till olika sjukdomar och besvär. Vitaminer som sådana är helt enkelt mycket viktiga för att kroppen skall fungera. Intag av mat och dryck som inte är tillräckligt varierad kan leda till att kroppen inte får i sig alla vitaminer som behövs. Detta kan dock också bero på sjukdom. Det enda vitamin som vi själva producerar med hjälp av solljuset är D-vitamin. Alla andra vitaminer måste därför komma från maten/drycken alternativt genom kosttillskott.

Mineraler och mineralbrist

Mineraler är minst lika viktiga för kroppen som vitaminer, de är dock inte organiska ämnen som vitaminer är. Till mineraler hör ämnen som t.ex. zink och järn. Brist på en eller flera mineraler kan leda till allvarliga åkommor i kroppen som t.ex. blodbrist. Järnbrist är den vanligaste mineralbristen idag och drabbar främst kvinnor.

Homocystein

Homocystein är en aminosyra som produceras i våra kroppar och verkar tillsammans med olika B-vitaminer. I för stora mängder kan homocystein verka skadligt på blodkärlen. Aminosyran kan omvandlas i kroppen till andra aminosyror och för att det skall fungera behövs en tillräcklig mängd B-vitaminer. Vanliga orsaker till förhöjd homocysteinnivå är brist på B-vitaminer.

Följande blodmarkörer ingår i Vitamin & Mineraltestet

Vitaminer

Vitamin B12/Kobalamin

– D-Vitamin

 

Mineraler

– Zink

– Magnesium

Järn

Aminosyra

Homocystein

 

Blodstatus

– Hemoglobin (Hb)

– Leukocyter (LPK)

– Trombocyter (TPK)

– MCH

– Erytrocyter (EPK)

– Hematokrit (EVF)

– Medel cell volym (MCV)

 

Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)

Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)

En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Du kan ta blodprovet direkt efter beställning online i länken.

Självtester för järnbrist för hemmet

Nedan listas de självtester för att testa din järnnivå du helt själv och anonymt kan ta i ditt hem. Det från Lets Get Checked är kvantitativt och kommer ge dig din järnkoncentration online efter analys i labb medan Quick Tests järnbristprov bara säger om du har järnbrist eller inte.

LetsGetCheckeds självtest för järn identifierar järnbrist i din kropp där du får dina resultat online inom 5 dagar. Testet är KVANTITATIVT (du får ett exakt värde).

Analyter som täcks av självtestet:

Järn

Total järnbindande kapacitet (TIBC)

Ferritin

Transferrinsmättning

 

Självtestet avgör om du har risk för järnbrist anemi eller järnöverskott, känt som hemocromatosis.

Provtyp: Blodprov 0.5 – 1 ml från finger

Proceduren att använda självtestet går till såhär:

1. Du samlar ett blodprov 

När du fått hem ditt prov och vill ta det så aktiverar du ditt test och samplar ditt prov på morgonen. Du skickar vidare provet samma dag med en förbetald fraktseden. 

2. Avläs resultaten

När väl ditt prov tagit emot på LetsGetCheckeds laboratorie och analyserats kommer dina helt anonyma test att ses på ditt säkra konto inom 2 till 5 dagar. 

3. Få medicinsk support

LetsGetChecked har ett team av läkare tillgängliga 24/7 och kommer ringa till dig för att förklara dina resultat om du inte kunnat avläsa dem själv. Deras team arbetar på engelska men det borde ändå kunna fungera smidigt.

Järnbristtestet mäter nivån av proteinet ferritin i blodet, som är direkt proportionerligt mot dina järnnivåer, och är mycket säkert. Det har använts av sjukvården i 10 år och är CE-märkt. 

Typ av test: Ferritinnivå

Gränsvärde: 20 ng/ml

Tillförlitlighet: 98%

Testsvar inom 10 min

Analyserar: Blod

 

Quicktest kan du snabbt och enkelt själv kontrollera om du lider av järnbrist. Testet görs genom ett stick i fingertoppen och tar bara några minuter. Du får besked direkt på huruvida dina järnnivåer är normala eller för låga. Järnbristtestet gör du själv och resultatet ser du direkt.

 1.  https://kurera.se/12-tecken-pa-jarnbrist/

  https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/11-tecken-som-kan-tyda-pa-att-du-har-jarnbrist/

 2. https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/hematologi/patientinformation/anemier/jarnbristanemi/ 

 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2754511/

 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986027/

 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3105608/

 6. https://www.netdoktor.se/vikt-kost/kosttillskott-vitaminer/sjukdomar/blodbrist-jarnbristanemi/

 7. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/munhalans_sjukdomar.html?search=svamp&id=n2_17#n2_17

 8. https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/glossit-tungsveda-belaggning-pa-tungan/   tunga   Fördjupning

 9. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn 

Leave a Reply